Ramsel 1

"Rambøgegård"


Matrikel nr. 7 af Svenstrup ejerlav

Fæstebol nr. 4.
Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1882.17xx       Stedet her var på et tidspunkt ejet at en Jørgen Hansen. Han var født omkring 1692, og han blev gift i Svenstrup kirke først i det nye år 1725 med Maren Jacob Petersdatter af Himmark.

Maren og Jørgen Hansen fik børnene: (Jørgensen er på alsisk kaldet Jøssen)
 • Hans Jørgensen (Jøssen), født omkring 1726.
 • Jacob Jørgensen (Jøssen), døbt d. 15. juni 1727.
 • Peter Jørgensen (Jøssen), døbt d. 10. maj 1733. (han overtog stedet)
 • Jørgen Jørgensen (Jøssen), født omkring 1735, død og begravet d. 17. september 1776.

17xx       Sønnen Peter Jøssen (*1733) overtog stedet på et ikke kendt tidspunkt, men muligvis omkring 1761. Hvornår hans far Jørgen Hansen (*1692) og hans mor Maren er døde vides ikke. Peter Jøssen blev gift i Svenstrup kirke d. 3. juli 1761 med den omkring 6 år yngre Maren Jensdatter, der var født omkring 1739. (Hvem hun var vides ikke.)

Maren og Peter Jøssen fik børnene:
 • Jørgen Petersen, døbt d. 6. december 1761. (han overtog stedet)
 • Jens Petersen, døbt d. 23. januar 1763.
 • Maren Petersen, døbt d. 10. februar 1765.
 • Sophie Cathrine Petersen, døbt d. 1. marts 1767.
 • Anne Petersen. døbt d. 26. december 1768.
 • Peter Petersen, døbt d. 14. februar 1773.

1777       Peter Jøssen (*1733) døde og blev begravet d. 8. juli 1777 i en alder af kun 45 år, og hans hustru Maren Jensdatter (*1739) sad derefter tilbage som enke.

1779       Maren Jensdatter, (i KB nævnt som Maren Jørgens), blev gift igen i Svenstrup kirke d. 10. april 1779 med den 13 år yngre Valentin Heck, der var født i 1752 i den Haag i Holland, og som var kommet til Danmark i 1769 sammen med sine forældre Heinrich Hechers og hustru i Holland. Valentin Heck blev herefter kun nævnt som Valentin Jørgensen. Han havde d. 3. marts 1779 fået indskrevet en ægtepagt i kontraktprotokollen hvor han er nævnt som Valentin Jørgensen Hecker.

1790       Efter en overdragelse, der blev indskrevet i kontraktprotokollen d. 11. marts 1790, overlod Valentin Jørgensen nu sit bolsted til sin stedsøn Jørgen Petersen (*1761) og der blev indskrevet en aftægtskontrakt der sikrede Valentin Jørgensen et godt aftægt. Jørgen Petersen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 3. juli 1789 med pigen Anna Clausdatter Aagesen, der var døbt d. 13. maj 1770 som datter af bolsmand Claus Aagesen og hustru i Himmark. Anna og Jørgen Petersen fik børnene:
 • Peder Jørgensen, født d. 27. august 1790, død d. 13. februar 1799.
 • Claus Jørgensen, født d. 21. april 1792, død d. 11. april 1793.
 • Claus Jørgensen, født d. 17. marts 1794. (han overtog stedet)
 • Dorothea Kirstine Jørgensen, født d. 17. marts 1794, død i 1797. (døds årstal er ikke indført i KB ved død, men er indskrevet ved dåb)
 • Jørgen Jørgensen, født d. 4. juni 1796.
 • Jens Jørgensen, født d. 22. april 1798, død d. 19. juni 1810.
 • Peter Jørgensen, født d. 16. marts 1800. (senere Nørreskovvej 13)
 • Thomas Jørgensen, født d. 16. juni 1802.
 • Marie Kirstine Jørgensen, født d. 9. juni 1805.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Jørgen Petersen her på stedet sammen med sin hustru Anna Aagesen og deres 5 børn Claus Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Jens Jørgensen, Peter Jørgensen og Thomas Jørgensen. Desuden boede tjenestefolkene Johann Valentin, Thomas Pedersen og Maria Christiane Bruhn også her på stedet. I aftægten boede Jørgen Petersens mor Maren Jensen (*1739) og stedfar Valentin Jørgensen.

1810       Jørgen Petersens mor Maren Jensen (*1739) døde d. 25. marts 1810 i en alder af 71 år, og hendes mand Valentin Jørgensen sad derefter tilbage som enkemand.

1815       Enkemand og bolsaftægtsmand Valentin Jørgensen (*1753) havde fundet sig en ny livsledsager, og han blev således gift igen i Svenstrup kirke d. 3 september 1815 med den 25 år yngre Anne Marie Moldt, der var født i 1778 og døbt i Svenstrup kirke d. 25. marts 1778 + 1861 som datter af inderste Christen Moldt og hustru i Svenstrup. Hun havde en såkaldt uægte datter ved navn Anna Margrethe, der var født omkring 1808, men hvor hun er født vides ikke. (Denne datter døde i Torup d. 29. september 1842 i en alder af kun 34 år af en brystsygdom.)

Anne Marie og Valentin Jørgensen fik sønnen:

 • Jørgen Christian Valentin, født d. 27. september 1815. (senere Himmark hav)

1817       Bolsaftægtsmand Valentin Jørgensen (*1752) døde d. 17. december 1817 i en alder af kun 65 år, og hans nye unge hustru Anne Marie Moldt sad derefter tilbage som enke med sin lille søn Jørgen Christian Valentin. (Hvad der er blevet af dem vides ikke)

1833       Bolsmand Jørgen Petersen overlod bolstedet til sin søn Claus Jørgensen (*1794) omkring 1833. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. maj 1831 med den omkring 13 år yngre Anne Marie Peders, der var født omkring 1807, men hvor hun kom fra er usikkert.

Anne Marie og Claus Jørgensen fik børnene:
 • Anne Marie Clausen, født d. 18. maj 1832, død d. 9. marts 1840.
 • Jørgen Clausen, født d. 23. december 1834. (han overtog stedet)

1836       Claus Jørgensens far bolsaftægtsmand Jørgen Petersen (*1761) døde i aftægten d. 29. december 1836 i en alder af 75 år, og hans hustru Anna Clausdatter Aagesen sad derefter tilbage som enke.

1838       Claus Jørgensens hustru Anne Marie døde af en tærende brystsyge d. 28. februar 1838 i en alder af kun 31 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 21. juli 1838 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 12½ år yngre Mette Marie Jacobsdatter, der var født d. 22. november 1806 i Himmark som datter af bolsmand Jacob Bonde og hustru Ellen Jacobsdatter i Himmark.

Mette Marie og Claus Jørgensen fik børnene:
 • Jacob Clausen, født d. 14. juli 1839.
 • Claus Clausen, født d. 19. oktober 1841.
 • Jens Clausen, født d. 25. maj 1844, død d. 19. juli 1958.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Claus Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Jacobsen og hans 2 børn af første ægteskab Anne Marie Clausen og Jørgen Clausen og deres fælles barn Jacob Clausen. alle børn er her nævnt som Jørgensen. Tjenestefolkene Christian Christensen, Hans Hansen Siversen, Sophie Bonde og Ellen Bonde boede der også, og i aftægten boede Claus Jørgensens mor Anna Clausen (*1770).


1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Claus Jørgensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Jacobsen og hans søn af første ægteskab Jørgen Clausen og deres fælles børn Claus Clausen og Jens Clausen. Tjenestekarlene Jørgen Christensen fra Himmark og Rasmus Hansen fra Torup samt tjenestepigerne Eleonore Nicolaisen fra Stevning og Anne Kathrine Belling fra Torup boede også her på stedet.

1855       Claus Jørgensens mor Anna Aagesen Clausen (*1770) døde d. 11. november 1855 i en alder af 85 år, efter at have levet som enke i knap 19 år.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Claus Jørgensen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Jacobsen og hans søn af første ægteskab Jørgen Clausen og deres fælles barn Claus Clausen. Tjenestepigerne Maren Petersen Moldt fra Lavensby og Marie Kirstine Jørgensen fra Himmark boede her også. 


1865       Bolsmand Claus Jørgensen døde d. 16. juli 1865 i en alder af 71 år, og hans hustru Mette Marie sad derefter tilbage som enke.

Efter et skøde af 29. september 1865 overtog Claus Jørgensens søn Jørgen Clausen (*1834) ejendommen, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873. Der blev ligeledes indskrevet et aftægt til hans stedmor Mette Marie Jacobsdatter.

Jørgen Clausen blev gift i Svenstrup kirke d. 19. oktober 1865 med den knap 4 år yngre Thøre Jørgensen, der var født d. 23. oktober 1838 i Pøl og døbt i Nordborg kirke d. 25. november 1838 som datter af tilkommende bolsmand i Havnbjerg Hans Jørgensen og hustru Anna Maria f. Hansen.

Thøre og Jørgen Clausen fik børnene:
 • Anne Marie Clausen, født d. 7. februar 1866. (senere i Broballe)
 • Claus Clausen, født d. 20. januar 1868. (han overtog stedet)
 • Hans Clausen, født d. 2. januar 1870, død d. 24. maj 1873.
 • Mette Marie Clausen, født d. 10. november 1872.
 • Hans Clausen, født d. 19. februar 1876.

ukendt årstal

Foto af det gamle fæstebol fra ukendt årstal.

1877       Jørgen Clausens hustru Thøre døde af brystsyge d. 16. november 1877 i en alder af kun 39 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1879       Jørgen Clausen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 5. februar 1879 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 1½ år yngre Ellen Madsen, der var født d. 11. maj1836 i Oksbøl som datter af bolsmand Mads Nissen Madsen og hustru Anne Sophie Jørgensdatter i Oksbøl Nørregade 9 i Oksbøl.

Ellen og Jørgen Clausen fik tilsyneladende ingen børn.

1888       Jørgen Clausens stedmor enkefru Mette Marie Clausen f. Jacobsdatter (*1806) døde d. 15. februar 1888 i en alder af godt 81 år, og efter at have levet som enke i godt 22½ år.

ukendt årstal

Foto af det gamle fæstebol fra ukendt årstal.


1896       Jørgen Clausens søn af første ægteskab Claus Clausen (*1868) overtog stedet d. 19. november 1896, og dagen efter blev han indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer.

Claus Clausen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 29. oktober 1896 med den ½ år ældre Ellen Sandersen, der var født d. 20. august 1867 i Himmark som datter af kådner Jørgen Sandersen og hustru Eleonore f. Skov i Himmark.

Ellen og Claus Clausen fik børnene:
 • Jørgen Clausen, født d. 24. december 1897. (han overtog stedet)
 • Thøre Clausen, født d. 24. december 1897, død d. 23. oktober 1907.

1919       Claus Clausens far Jørgen Clausen (*1834) døde i aftægten d. 15. oktober 1919 i en alder af knap 85 år, og hans mor Ellen Clausen f. Madsen sad derefter tilbage som enke.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Claus Clausen her på stedet sammen med sin hustru Ellen Sandersen og deres søn Jørgen Clausen. Claus Clausens stedmor Ellen Madsen boede i ejendommens aftægt, og så boede tjenestekarlen Peter Petersen fra Ketting og tjenestedrengen Christian Paulsen samt tjenestepigen Betty Marie Nielsen fra Slesvig også her på ejendommen.

1924       Claus Clausens stedmor Ellen Clausen f. Madsen (*1836) døde d. 18. juni 1924 i en alder af 88 år, efter af have levet som enke i godt 4½ år.

1925

Foto af ejendommen fra 1925.


1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejer Claus Clausen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Ellen Sandersen og deres søn Jørgen Clausen. Tjenestekarlene Hans Jensen fra Nordborg og Jens Jørgensen fra Brandsbøl samt tjenestepigerne Christiane Cecilie Hansen fra Sønder Hostrup og Anna Kirstine Matthiesen fra Stevning boede også her på stedet.

1927       Claus Clausens søn Jørgen Clausen (*1897) overtog ejendommen for en købesum på 30.000 kr. og dette blev tinglyst d. 30. juni 1927 og der blev udstedt skøde på dette.

Jørgen Clausen blev gift i Svenstrup kirke d. 20. maj 1927 med den 5½ år yngre husassistent i Notmark Anne Marie Eriksen, der var født i Notmark d. 2. juli 1903 som datter af landmand Christian Eriksen og hustru Anna Marie f. Aagesen i Notmark

Anne Marie og Jørgen Clausen fik børnene:
 • Ellen Thøre Clausen, født d. 23. april 1928.
 • Claus Clausen, født d. 10. marts 1931. (han overtog stedet)

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejer Jørgen Clausen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Clausen f. Eriksen og deres datter Ellen Thøre Clausen. Deres tjenestekarl Andreas Sandersen fra Himmark og Claus Espensen fra Klingbjerg samt tjenestepigerne Christine Smidt fra Sønderborg og Marie Petersen fra Augustenborg boede også her på stedet. I aftægten boede Jørgen Clausens forældre Claus Clausen og Ellen Clausen f Sandersen.

Jørgen Clausens far Claus Clausen (*1868) døde på Sønderborg amtssygehus d. 6. november 1930 i en alder af kun 62 år, og hans mor Ellen Clausen sad derefter tilbage som enke.

1952       Jørgen Clausens mor Ellen Clausen f. Sandersen (*1867) døde d. 4. februar 1952 i en alder af 84½ år, og efter at have levet som enke i godt 21 år.

1964       Anne Marie og Jørgen Clausens søn Claus Clausen (*1931) overtog ejendommen d. 22. juli 1964 for en købesum på 159.967 kr. og der blev udstedt et tinglyst skøde på dette. Der blev ligeledes indskrevet et tinglyst aftægt af samme dato til Anne Marie og Jørgen Clausen.

Claus Clausen blev gift med Anne Krogh Jensen fra Skærbæk

Anne og Claus Clausen fik børnene:
 • Marianne Clausen.
 • Jørn Erik Clausen.
 • Jesper Clausen.

1988       Claus Clausen (*1931)s far Jørgen Clausen (*1897) døde d. 15. december 1988 i en alder af næsten 91 år, og hans mor Anne Marie Clausen (*1903) sad derefter tilbage som enke.

1998       Claus Clausen (*1931)s mor Anne Marie Clausen f. Eriksen døde d. 30. april 1998 i en alder af næsten 95 år, efter at have levet som enke i 9½ år.

2001       Anne og Claus Clausen fraflyttede ejendommen og flyttede til Kløvertoften 25 i Svenstrup og ejendommen blev derefter købt af Jan Nørr Petersen og Joan Lindhøj Frost Petersen for en købesum på 1.800.000 kr. og skødedato blev sat til d. 12. juni 2001.

Joan og Jan Nør Petersen har børnene:
 • Thomas Petersen.
 • Marlene Petersen.

2004

Foto af ejendommen fra 2004.

2015       Joan Lindhøj Frost Petersen og Jan Nørr Petersen ejer og bebor fortsat ejendommen.


til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk