Ramsel 2


Matrikel nr. 382 af Svenstrup ejerlav

Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1961.


1961       Et areal på 582 m2 blev oprettet d. 17. august 1961 og frastykket matrikel nr. 128 der var ejet af Anna Bonde, hvilket må være den ugifte kogerske Anna Bonde i nabohuset Ramsel 4. Jordstykket blev købt for en købesum på 1600 kr. af Poul Gybel Knudsen, og han fik skøde på dette d. 28. september 1961. Han var født d. 11. oktober 1928 i Sundby sogn i København som søn af slagter Gustav Immanuel Knudsen og hustru Helga Marie f. Jensen. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 9. december 1950 med den 1½ år yngre fabriksarbejder Liva Ketty Petersen, der var født d. 24. marts 1930 i Vor Frue sogn i Svendborg som datter af arbejdsmand Johan Friedrich Petersen og hustru Johanne Frederikke Mary f. Pedersen.

Liva Ketty og Poul Gybel Knudsen fik børnene:
  • Knud Erik Knudsen.
  • Laila Knudsen.
  • Edith Knudsen.
  • John Knudsen.

1977       Liva Ketty og Poul Gybel Knudsen fraflyttede huset og solgte det til Ove Kurt Peters for en købesum på 370.000 kr. Et betinget skøde blev udstedt d. 29. november 1977 og efterfølgende blev et endeligt skøde udstedt d. 8. februar 1978. Ove Kurt Peters var gift med Elsebeth og de har børnene:
  • Anja Peters.
  • Lars Peters.

1982       Elsebeth og Ove K. Peters fraflyttede huset og flyttede til Skoletoften 3 i Svenstrup, og de solgte derfor huset til Poul Sørensen for en købesum på 320.000 kr. og han fik skøde på dette d. 7. april 1982. Poul Sørensen er gift med Britt og de har børnene:
  • Malene Sørensen.
  • Annika Sørensen.

1994

Foto af huset fra 1994.


2015       Poul Sørensen er fortsat ejer af huset.

til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk