Ramsel 4


Matrikel nr. 128 af Svenstrup ejerlav

Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1825.

1893       En parcel blev frastykket matrikel nr. 48, Nørreskovvej 14  og overladt d. 24. april 1893 til handelsmand Peter Johann Ohlsen. Han blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog som ejer. Hvem Peter Johann Ohlsen var vides ikke. Han var gift med Anne Marie f. Petersen. Han byggede således huset her. I 1893 er han noteret som husinderste og handelsmand.

Anne Marie og Peter Johann Ohlsen fik sønnen:
  • Johannes Adolf Ohlsen, født d. 29. oktober 1893.


ukendt

Foto af huset fra ukendt årstal.

1895       Huset blev solgt til Gottfried Neumann og han fik dette overladt d. 25. marts 1895, Overtagelsen blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 26. marts 1895. Gottfried Neumann var født d. 17. september 1863 i Lomp i Døbern sogn i Østpreusen som søn af Michael Neumann og hustru Christine f. Assmann i Lomp i Østpreussen. Som tjenestekarl på Mjelsgaard var han blevet gift i Egen kirke d. 5. november 1891 med den 4 år ældre tjenestepige i Himmark Anne Marie Hansen Schmidt, der var født i Stevning d. 31. juli 1859 som datter af smedemester Peter Hansen Schmidt og hustru Ellen Sandersen i Stevning.

Før Anne Marie og Gottfried Neumann kom hertil havde de børnene:
  • Ida Christina Neumann, født d. 26. december 1891 i Østerholm i Egen sogn.
  • Ella Maria Neumann, født d. 12. januar 1894 i Himmark.
Efter at Anne Marie og Gottfried Neumann var kommet hertil fik de børnene:
  • Maria Henriette Neumann, født d. 17. maj 1896.
  • August Neumann, født d. 1. juni 1900, død d. 17. juli 1932.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede murer Gottfried Neumann (*1863) her i huset sammen med sin hustru Anne Marie Hansen Schmidt (*1859). Deres datter Ella Maria Neumann (*1894) boede også der sammen med sin mand konduktør Günther Reiners (*1885) fra Schmalkalden Thüringen og deres børn Hans Gottfried Reiners (*1912), Martha Reiners (*1913), Ekehardt Reiners (*1915) og Helga Reiners (*1920).

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede murer Gottfried Neumann (*1863) fortsat her i huset sammen med sin hustru Anne Marie Hansen Schmidt (*1859).

 
      
1926       Gottfried Neumann (*1863) solgte huset og flyttede til Stevning. Her døde hans hustru Anna Maria Hansen Neumann f. Schmidt d. 16. marts 1946 i en alder af 86 år, og han levede så videre som enkemand til sin død d. 6. januar 1952 i en alder af knap 88½ år.

Huset blev købt af enkefru Cathrine Marie Hansen f. Jørgensen i Svenstrup. Hun fik dette tilskødet d. 8. september 1926 og dette blev så indskrevet i grundbogen d. 25. november 1926.

Hvem Cathrine Marie Hansen var vides ikke.

1927       Enkefru Cathrine Marie Hansen solgte huset for en købesum på 2100 kr. til frøken Anna Bonde i Torup, og et tinglyst skøde af 7. oktober 1927 blev indskrevet i grundbogen. Anna Bonde var født d. 11. december 1885 i Torup som datter af tjenestekarl Christen Bonde og hustru Cathrine Petersen i Torup.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede den ugifte kogerske Anna Bonde alene her på stedet.

1963       Anna Bonde døde ugift på landshospitalet i Sønderborg d. 18. januar 1963 i en alder af 77 år. Efterfølgende gav en skifteattest af 1. oktober 1963 adkomst til følgende skiftende arvinger efter Anna Bonde. 1) Hans Harald Hansen, 2) Chr. Jollmann, 3) Peter Jollmann, 4) Chr. Bonde, 5) Peter Bonde, 6) Hans Bonde, 7)Elisabeth Bonde, 8) Helge Schrøder f. Bonde og 9) Anna Paulsen f. Bonde. De skiftende arvinger solgte derefter huset til Nicolai Heise for en købesum på 18.000 kr., og han blev derefter indskrevet i grundbogen som ejer.

Hvem Nicolai Heise var vides ikke.

1982       For en købesum på 240.000 kr. solgte Nicolai Heise huset til Ulla Mahmodi og Yehia Mahmodi og de fik et tinglyst skøde på dette d. 3. juni 1982.

      
1992       Efter en bodelingsoverenskomst d. 23. oktober 1992 blev Yehia Mahmodi nu eneejer af huset.


2004

Foto af huset fra 2004.

2006       Huset blev i 2006 ejet af Jan Larsen.

2008       Huset blev i 2008 ejet af Kim Vang Jørgensen.

Kim Vang Jørgensen, der var født d. 14. februar 1982 døde d. 17. januar 2010 i en alder af kun 27 år.

2011       Huset blev efter Kim Vang Jørgensens død købt af Helle Nissen Jørgensen for en købesum på 350.000 kr. og skødedatoen er sat til d. 29. april 2011.

2015       Helle Nissen Jørgensen er fortsat ejer af huset.

til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk