Ramsel 5


Matrikel nr. 66 af Svenstrup ejerlav

Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1875.


17xx       Stedet her er på et ikke kendt tidspunkt blevet ejet af en Mathias Lausen. Ud fra efterfølgende menes han at være far til den efterfølgende Mathias Mathiesen (*1745)


1778       Efter kontraktprotokol af 27. maj 1778 solgte Mathias Lausen et hus i Torup til Mathias Mathiesen, hvilket må være stedet her.

Mathias Mathiesen var født og døbt i Svenstrup kirke d. 19. december 1745 som søn af Mathias Jørgensen og hustru, men hvor i sognet kan ikke ses. (Mathias Jørgensen kan også sagtens være identisk med Mathias Lausen.) Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 19. juli 1777 med den 3½ år ældre Elsebeth Clausdatter fra Klingbjerg, der var født og døbt d. 19. maj 1743 som datter af Claus Juhler og hustru i Klingbjerg.

Elsebeth og Mathias Mathiesen fik datteren:
  • Anne Marie Mathiesen, døbt d. 25. juni 1780. (senere i Sjellerup).


1790       Mathias Mathiesen Væver (*1745)s hustru Elsebeth døde og blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 3. november 1790. Han sad derefter tilbage som enkemand.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede enkemand, væver og inderste uden jord Mathias Mathiesen her på stedet sammen med sin ugifte datter Anne Maria Mathiesen.

1818       Mathias Mathiesen (*1745) fraflyttede ejendommen og flyttede til Sjellerup til sin datter Anne Marie (*1780). Her døde Mathias Mathiesen d. 4. august 1833 i en alder af 87 år. Efter kontraktprotokol af 4. februar 1818 solgte Mathias Mathiesen sit inderstested til Hans Hansen. Han var født i 1784 og døbt i Svenstrup kirke d. 26. september 1784 som søn af kådner Hans Hansen og hustru Dorthea Jacobsdatter i Ramsel 11 her i Torup. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 6. juni 1819 med den 9½ år yngre tjenestepige i Stevning Anna Margrethe Jørgensen, der var født d. 16. februar 1794 som et såkaldt uægte barn af Kirstine Christensdatter Moldt og udlagte barnefader Jørgen Jensen på "Jennegaard".

Anna Margrethe og Hans Hansen fik børnene:
  • Christian Hansen, født d. 4. november 1822. (senere gift i Aabenraa)
  • Christen Hansen, født d. 28. december 1824. (han overtog stedet)
  • Jacob Hansen, født d. 11. januar 1827, død d. 27. marts 1834.
  • Rasmus Hansen, født d. 3. juni 1829. (senere Karlsmindevej 27)
  • Dorothea Kirstine Hansen, født d. 29. januar 1832.
  • Anne Marie Hansen, født d. 3. august 1836.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husinderste og fattigfoged Hans Hansen (*1784) her på stedet sammen med sin hustru Anna Margrethe Jørgensen (*1794) og deres 3 børn Rasmus Hansen, Dorothea Kirstine Hansen og Anne Marie Hansen.

1842       Hans Hansen (*1784), der var blevet fattigfoged i 1832, døde af lungebetændelse d. 17. december 1842 i en alder af kun 58 år, og hans hustru Anna Margrethe Jørgensen sad derefter tilbage som enke.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede enkefru Anna Margrethe Jørgensen (*1794) her på stedet sammen med sine 3 børn Christian Hansen, Dorothea Kirstine Hansen og Anne Marie Hansen.

1852       Enkefru Anna Margrethe Jørgensen overlod nu ejerskabet af huset til sin søn Christen Hansen (*1824) efter en overladelseskontrakt af 27. august 1852, og efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873 blev dette indskrevet i den preussiske grundbog.

1855       Christen Hansen blev gift i Svenstrup kirke d. 8. november 1855 med den jævnaldrende tjenestepige i Himmark Marie Kirstine Lauritzen, der var født d. 31. maj 1824 som datter af skomager og hyreinderste Lauritz Lauritzen og hustru Anne Kathrine i Stolbro i Egen sogn.

Marie Kirstine og Christen Hansen fik ingen børn.


1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglønner Christen Hansen (*1824) her på stedet sammen med sin hustru Marie Kirstine Lauritzen (*1824) og hans mor Anna Margrethe Hansen f. Jørgensen (*1794) og søster Anne Marie Hansen (*1836) der ernærede sig som sypige.      


1872       Christen Hansens mor Anna Margrethe Hansen f. Jørgensen (*1794) døde d. 18. januar 1872 i en alder af 78 år, efter at have levet som enke i 29 år.

1875       Ifølge BBR registret er huset opført i 1875, hvilket må være efter en ombygning eller en fornyet opbygning, måske efter en brand.

1896       Efter en overladelseskontrakt af 15. oktober 1896 solgte Christen Hansen huset til fisker og husejer i Elstrup Rasmus Hansen og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 16. oktober 1896. Rasmus Hansen var født d. 29. februar 1872 i Karlsmindevej 27 som søn af fisker Rasmus Hansen og hustru Marie f. Hansen i Karlsminde, og dermed var han en nevø til Christen Hansen. Marie Kirstine og Christen Hansen kunne således fortsat blive boende i huset.

1897       Rasmus Hansen (*1872) blev gift i Notmark kirke d. 13. maj 1897 med den godt 4 år yngre Anne Marie Jacobsen, der var født d. 1. april 1876 i Frederiksgaard i Notmark sogn som datter af træskomager Jørgen Jacobsen og hustru Anne Marie f. Bladt i Frederiksgaard.

1903       Marie Kirstine Lauritzen (*1823) døde d. 14. september 1903 i en alder af 79 år, og Rasmus Hansens farbror Christen Hansen sad derefter tilbage som enkemand.

1905       Rasmus Hansens farbror Christen Hansen (*1824) døde d. 10. januar 1905 i en alder af 80 år, og efter at have levet som enkemand i godt et år.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede fisker Rasmus Hansen (*1872) her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Jacobsen. I huset boede der også en enkefru Christine Petersen der var født i Nordborg d. 16. september 1888 og som havde været gift med brevbærer Andreas Jacobsen i Himmark, der var falden i 1. verdenskrig 1914-1918. Hun boede der sammen med sine to børn, sønnen Peter Martin Jacobsen (*1911) og datteren Marie Wilhelmine Jacobsen (*1913)

1925

Foto af huset fra 1925.


1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede fisker Rasmus Hansen fortsat her i huset sammen med sin hustru Anne Marie Jacobsen.

Enkefru Christine Petersen (*1888) boede sammen med sin datter Marie Wilhelmine Jacobsen (*1913), men det ser ud til at det ikke har været her i huset, idet de ikke er opført sammen med Anne Marie og Rasmus Hansen.


1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede fisker Rasmus Hansen stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Anne Marie Jacobsen. Enkefru Christine Jacobsen f. Petersen boede sammen alene, og det ser heller ikke ud til at have været her i huset, idet hun ikke er opført sammen med Anne Marie og Rasmus Hansen

1938       Rasmus Hansens hustru Anne Marie Hansen f. Jacobsen (*1876) døde af en hjerneblødning d. 4. januar 1938 i en alder af kun knap 62 år. Efter sigende døde hun mens hun var i Klingbjerg for at sælge fisk. Rasmus Hansen sad derefter tilbage som enkemand.

1950       Efter sigende var Rasmus Hansen som vanlig ude at fiske fra Torup strand, men han faldt overbord under fiskeriet og druknede. Trods eftersøgning med trækning af vod blev han aldrig fundet.

1951       Den 21. februar 1951 blev det tinglyst at skifteretten d. 13. februar 1951 havde taget afdøde Rasmus Hansens dødsbo under offentlig skiftebehandling.

Den 28. december 1951 blev der udstedt et tinglyst skøde fra Rasmus Hansen til maskinarbejder Rasmus Hansen, der for en købesum på 13.404 inkl. en boligret havde overtaget huset. Boligretten var til husbestyrerinde fru Christine Jacobsen f. Petersen ned første prioritet. Hvem den nye Rasmus Hansen er vides ikke, men han er uden tvivl i familie med den tidligere Rasmus Hansen.

1957       Rasmus Hansen solgte huset til husmand Hans Andersen og hustru Anne Marie Sørensen der boede i Ramsel 11, for en købesum på 15.000 kr. Overtagelsen blev indskrevet i tingbogen d. 4. november 1957. Hans Andersen var født d. 5. november 1896 i Hjortspringkobbel som søn af Terkel Andersen og hustru Kirsten (Kjerstine) f. Matthiesen i kåd nr. 144 "Melvedled" i Hjortspring. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 11. maj 1923 med den jævnaldrende tjenestepige i Torup Anne Marie Sørensen, der var født d. 25. oktober 1896 i Helved i Notmark sogn som datter af landmand Iver Madsen Sørensen og hustru Helene Christine f. Christensen i Helved.

1972       Hans Andersen (*1896) døde d. 23. marts 1972 i en alder af knap 75½ år, og hans hustru Anne Marie Andersen f. Sørensen sad derefter tilbage som enke.

1984       Anne Marie Andersen (*1896) døde d. 19. februar 1984 i en alder af knap 87½ år og efter at have levet som enke i næsten 12 år. Efter en tinglyst skifteattest af 24. maj 1984 blev Anne Marie Andersen indskrevet som ejer af huset, men med samme dato blev der tinglyst en skifteattest til Helene Jacobsen og Henriette Seelig som ejere. Derefter blev der med samme dato tinglyst et skøde til Monika Hansen og Palle C. Knudsen, der havde købt huset for en købesum på 200.000 kr.

1986       Den 19. december 1986 blev der udstedt et tinglyst skøde til Steen Petersen, der havde købt huset for en købesum på 335.000 kr.

1991       Steen Petersen solgte huset til Lilli Ljungholm for en købesum på 430.000 kr. og d. 14. november 1991 blev denne overtagelse tinglyst og udstedt skøde på dette.


2003       Huset skiftede igen ejer, og med en skødedato 9. april 2003 blev Cornelia Marija Nahni Greiner den nye ejer for en købesum på 656.838 kr.


2004

Foto af huset fra 2004.

2015       Cornelia Greiner er fortsat ejer af huset.


til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk