Ramsel 7


Matrikel nr. 114 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted nr. 10.
Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1742.1742


1742       På en bjælke over døren står der: JES HANSSEN MERGRETA JESSES ANNO 1742. Med stor sandsynlighed er huset her derfor nok opført i 1742 af Jes Hansen og hustru Margrethe Jesses, men hvem var denne Jes Hansen? Der er ikke fundet nogen Jes Hansen i kirkebøgerne, men derimod en Jes Kock. I og med at den efterfølgende Christen Jessen Kock er født omkring 1743, så er der i kirkebogen fundet: døbt d. 21. april 1743 Jes Kocks søn af Torp Christen. Da han efterfølgende er nævnt som Kock må dette komme fra hans far. I kirkebogen er fundet: begravet 20. juli 1766 Jes Kock i Torp 68 år gl. Der gættes derfor på at Jes Hansen er identisk med Jes Kock, og dermed født omkring 1698.

17xx       På et ikke kendt tidspunkt blev præstegårds skovfoged Christen Jessen Kock ejer af stedet her. Han var født omkring 1743 og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 10. oktober 1767 med Peter Mathiesens enke Maren, der var omkring 15 år yngre end ham. Hun var født omkring 1758.

Maren og Christen Jessen Kock fik datteren:
 • Ellen Christensdatter, døbt d. 9. februar 1772. (Hun overtog stedet)

1797       Christen Jessen Kocks datter Ellen Christensdatter (*1772) blev gift i Svenstrup kirke d. 1. december 1797 med den 2½ år yngre ungkarl Jørgen Nielsen Wriborg, der var født i Hjortspring og døbt i Svenstrup kirke d. 9. oktober 1774 som søn af parcellist på Hjortspring parcel nr. 14 "Enegaard", Niels Jørgensen Wriborg og hustru Anna Margrethe Clausdatter.

Efter kontraktprotokol af 10. november 1797 overlod Christen Jessen Kock sit kådnersted til sin svigersøn Jørgen Nielsen Wriborg, og Maren og Christen Jessen Kock gik på aftægt.

Ellen og Jørgen Nielsen Wriborg fik børnene:
 • Thøre Jørgensen Wriborg, født d. 3. august 1798, død d. 10. juni 1818.
 • Jørgen Jørgensen Wriborg, født d. 28. maj 1800, død d. 6. marts 1811.

1800       Kådner og hjulmand Jørgen Nielsen Wriborg (*1774) døde kun godt 25 år gammel, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 10. januar 1800. Hans hustru Ellen Christensdatter (*1772) sad derefter tilbage som enke. 

Christen Jessen Kocks hustru Maren (*1758) døde i en alder af kun 42 år og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 27. maj 1800. Han sad derefter tilbage på aftægt som enkemand.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede enkefru og kådner med jord Ellen Christensdatter (*1772), her nævnt som Ellen Jürgens, sammen med sine 2 børn Thøre Jørgensen Wriborg og Jørgen Jørgensen Wriborg. Desuden boede Ellens far enkemand Christen Jessen Kock, (*1743), der fortsat var præstegårds skovfoged, i aftægt her i huset.

Ellen Christensdatter (*1772) havde fundet sig en ny mand, og d. 27. oktober 1803 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den 4 år yngre Jørgen Lauridsen, der var døbt d. 4. februar 1776 i Asserballe kirke som søn af Laurids Andersen og hustru i Asserballe.

Ellen og Jørgen Lauridsen fik børnene:
 • Karen Jørgensdatter, født d. 29. november 1804. (senere i Himmark)
 • Christen Jørgensen, født d. 4. maj 1807.


1811       Efter at have levet som enkemand i 11½ år, blev præstegårds skovfoged Christen Jessen Kock (*1743) efter forevist attest fra herredsfogeden af 25. oktober 1811 gift i Svenstrup kirke d. 23. november 1811 med den 30 år yngre ugifte fruentimmer Cathrine Lauridsen i Torup, der var født i 1773 som datter af nu afdøde bolsmand Laurids Lauridsen og afdøde hustru Maren Per Nielsensdatter i Svenstrup.


1824       Efter kontraktprotokol af 30. november 1824 solgte Jørgen Lauritzen sit kådnersted til Johann Rasmussen og han blev dermed den nye ejer af huset her på stedet.

Ellen og Jørgen Lauridsen fraflyttede og må være flyttet til Himmark som hyreinderste. Ellen Christensdatter (*1772) døde i Himmark d. 31. juli 1839 i en alder af 67 år, og hendes mand Jørgen Lauridsen (*1776) døde som hyreinderste i Svenstrup d. 18. april 1848 i en alder af 72 år.

Johann Rasmussen var født omkring 1782, men hvem han var kan ikke siges med sikkerhed. Han var muligvis fra Havnbjerg, idet han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 17. oktober 1819 med den omkring 10 år yngre tjenestepige fra Pøl Anna Maria Hansen, der var født omkring 1792-1793 men ligeledes hvem kun var kan ikke siges med sikkerhed.

Før Anna Maria og Johann Rasmussen kom hertil havde de i Havnbjerg fået børnene:
 • Thøre Rasmussen, født d. 29. december 1819. (senere Nørreskovvej 37)
 • Anna Maria Rasmussen, født d. 19. februar 1822, død d. 5. september 1837.
Efter at Anna Maria og Johann Rasmussen var kommet hertil fik de børnene:
 • Rasmus Rasmussen, født d. 4. juni 1824, død d. 5. juni 1832.
 • Anne Cathrine Rasmussen, født d. 6. juni 1828, død d. 11. juni 1828.
 • Anne Cathrine Rasmussen, født d. 26. februar 1830, død d. 15. maj 1832.
 • Rasmus Rasmussen, født d. 5. maj 1833, død d. 2. juni 1835.
 • Dødfødt drengebarn d. 2. marts 1836.
 • Dødfødt drengebarn d. 11. maj 1837.

1832       Den tidligere ejer Christen Jessen Kock (*1743), der havde været skovfoged i mere end 20 år, døde d. 11. marts 1832 i en alder af 89 år, og kun 3 måneder senere døde hans unge hustru Cathrine Lauridsen (*1773) d. 19. juni 1832 i en alder af kun 59 år. Ved hendes død har præsten anført i KB at hun efterlod sig en datter Maren der var født udenfor ægteskab og som var gift med hyreinderste Jørgen Finmand i Dyndved.

1837       Kådner Johann Rasmussens hustru Anna Maria Jessen døde i barselseng d. 11. maj 1837 i en alder af kun 44 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
 
ghost
 
1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede enkemand Johann Rasmussen alene her på stedet.

      

1850       Kådner Johann Rasmussen (*omk. 1782) døde d. 6. juni 1850 i en alder af 68 år, efter at have levet som enkemand i 13 år. Han efterlod sig kun sin ældste datter Thøre Rasmussen (*1819), der nu var gift og boede på "Magerhøjgaard" Nørreskovvej 37. Alle andre børn var døde.

Kådnerstedet her kom på nye hænder idet Christen Lauritzen blev den nye ejer. Han var født d. 26. juli 1815 i Svenstrup som søn af indsidder Lauritz Christensen og hustru Ellen Erich Hinrichsensdatter i Svenstrup. Som træskomand i Himmark var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 10. december 1846 med den knap 9 år yngre pige Anne Cathrine Hansen, der var født i Pøl d. 19. juni 1824 som datter af præsteinderste Hans Nissen og hustru Ellen f. Hansen i Pøl.

Før Anne Cathrine og Christen Lauritzen kom hertil havde de fået sønnen:
 • Lauritz Lauritzen, født d. 13. november 1847, død d. 4. marts 1856.
Efter at Anne Cathrine og Christen Lauritzen var kommet hertil fik de børnene:
 • Ellen Lauritzen, født d. 8. januar 1851, død d. 6. april 1862.
 • Hans Lauritzen, født d. 28. januar 1854.
 • Lauritz Lauritzen. født d. 5. september 1857.
 • Chresten Lauritzen, født d. 2. oktober 1860.


1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede træskomager Christen Lauritzen her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine f. Hansen og deres 3 børn Ellen Lauritzen, Hans Lauritzen og Lauritz Lauritzen.

1862       Christen Lauritzen (*1815) døde d. 31. marts 1862 i en alder af kun godt 46½ år, og hans hustru Anne Cathrine Hansen (*1824) sad derefter tilbage som enke.

1875       Hvad der er blevet af Anne Cathrine Hansen (*1824) vides ikke. Hun solgte huset, og efter en købekontrakt af 16. juni 1875 og den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Ellen Bonde indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af husinderste stedet her. Hun var født d. født d. 26. april 1850 som datter af bolsmand Peter Christiansen Bonde og hustru Marie Christensen, kaldet Smed, på "Bondegården" Nørreskovvej 9 i Torup. Hun var blevet gift i Svenstrup kirke d. 1. april 1886 med den godt ½ år ældre Christen Christensen Schmidt, der var født d. 14. september 1849 som søn af smed Jacob Christensen Schmidt og hustru Anne Marie Lauritzen på "Smedegård" Sandvej 1 i Svenstrup.

Ellen og Christen Christensen Schmidt fik børnene:
 • Anna Maria Christensen Schmidt, født d. 13. februar 1886, død d. 4. april 1895.
 • Jacob Christensen Schmidt, født d. 31. maj 1890, død d. 22. juni 1898.

 

1888       Ellen og Christen Christensen Schmidt fraflyttede huset og flyttede til hans fødehjem "Smedegård" Sandvej 1 i Svenstrup hvor han overtog smedestedet. Her døde Ellen Christensen Schmidt d. 3. december 1915 i en alder af 64 år, og hendes mand Christen Christensen Schmidt døde d. 28. januar 1928 i en alder af 78 år.

Huset her blev solgt til murer Claus Clausen efter en købekontrakt af 10. december 1888, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 11. december som stedets nye ejer. Han var født d. 5. april 1854 som et såkaldt uægte barn af Kathrine Marie Clausen (svært læseligt i Egen KB), og som 27-årig ungkarl i Dyndved blev han gift i Egen kirke d. 7. april 1881 med den omkring 3 år ældre tjenestepige i Dyndved Louise Petersen, der på det tidspunkt var 30 år. Hun blev født d. 13. januar 1851 som datter af Jacob Petersen og hustru Anne Marie. (Ligeledes svært læselig i Egen KB).

Før Louise og Claus Clausen kom her til stedet havde de børnene:
 • Peter Clausen, født d. 11. juni 1881 i Guderup.
 • Christen Clausen, født d. 30. marts 1883 i Himmark.
 • Claus Clausen, født d. 2. august 1885 i Himmark.
 • Maria Clausen, født d. 4. februar 1887.
Efter at de var kommet her til stedet fik de børnene:
 • Anna Elisabeth Clausen, født d. 12. marts 1892.
 • Cathrine Clausen, født d. 15. maj 1894. (hun førte stedet videre)

1915       Formegentlig omkring 1915 er Louise og Claus Clausen fraflyttet stedet her, men hvor de så er flyttet hen vides ikke. Deres yngste datter Cathrine Clausen (*1894) var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 15. maj 1913 med den knap 2 år yngre tjenesteknægt i Lunden Jacob Petersen Hønborg der var født d. 23. januar 1886 i Lunden i Havnbjerg sogn som søn af skrædder Claus Petersen Hønborg og hustru Maren f. Christensen i Lunden.

Før Cathrine og Jacob Petersen Hønborg kom her til Torup havde de fået datteren:
 • Maren Petersen Hønborg, født d. 11. august 1913 i Lunden.
Efter at Cathrine og Jacob Petersen Hønborg var kommet her til Torup fik de børnene:
 • Louise Petersen Hønborg, født d. 25. januar 1915.
 • Claus Petersen Hønborg, født d. 9. september 1919, død d. 17. marts 1921.
 • Christen Petersen Hønborg, født d. 9. september 1919.
 • Claus Petersen Hønborg. født d. 19. august 1921.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejder Jacob Petersen Hønborg her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Clausen og deres 4 børn Maren Petersen Hønborg, Louise Petersen Hønborg, Claus Petersen Hønborg og Christen Petersen Hønborg. (Louise og Claus Clausen er ikke opført i denne folketælling)

1922       For en købesum på 4.500 kr. blev stedet købt af arbejdsmand Jacob Petersen Hønborg og hustru Cathrine Clausen i formuefællesskab d 8. november 1922, og et tinglyst skøde på dette blev udstedt til dem d. 9. november 1922. Samme dato blev der i grundbogen indskrevet en livsvarig boligret, et aftægt, for enke Louise Clausen f. Petersen i Langager. Hendes mand Claus Clausen må derfor være død før 1922. Hvor Langager er vides ikke. Hun er heller ikke opført i de efterfølgende folketællinger fra Torup. (Boligretten blev aflyst d. 8. april 1976.)

1925

Foto af huset fra 1925.

      
1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede arbejder Jacob Petersen Hønborg fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Clausen og deres 4 børn Maren Petersen Hønborg, Louise Petersen Hønborg, Christen Petersen Hønborg og Claus Petersen Hønborg.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede arbejder Jacob Petersen Hønborg stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Clausen og deres 2 børn Christen Petersen Hønborg og Claus Petersen Hønborg.

1972       Jacob Petersen Hønborg (*1886) døde i 1972 i en alder af 86 år, og hans hustru Cathrine Clausen (*1894) sad derefter tilbage som enke.

1975       Enkefru Cathrine Clausen (*1894) døde i 1975 i en alder af 81 år, efter at have levet som enke i omkring 3 år.

1976       Efter en skifteattest af 12. april 1976 overgik huset til arvingerne Maren Christensen, Louise Hansen og Claus Petersen Hønborg.

De solgte huset til Lars Ditlev for en købesum på 170.000 kr. og d. 9. september 1976 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.

Lars Ditlev er gift med Ann Mery og de har børnene: Anne, Marie, Lise og Jens Jacob.

      

1981       For en købesum på 650.000 kr. blev huset købt af Svend Erik Leth, og han fik et tinglyst skøde på dette d. 5. maj 1981. Han var gift med Sylvia Leth, der var født d. 12. februar 1946, men som døde d. 22. august 1997.

De har børnene: Heidi, Rico og Kira.

1998       Huset blev solgt til Karina Braasch og Thomas Braasch for en købesum på 775.160 kr. og de fik deres tinglyste skøde på dette d. 27. februar 1998.

De har børnene: Frederik, Kristoffer og Lasse.

2004

Foto af huset fra 2004.

2012       Omkring 2012 fraflyttede Karina Braasch og Thomas Braasch bebor derefter huset alene sammen med børnene

2015       Thomas Braasch der nu har taget efternavnet Heldtberg ejer og bebor fortsat huset.

      


til top
Oprettet og ajourført august 2015
www.jessenb.dk