Ramsel 9


Matrikel nr. 96 af Svenstrup ejerlav

Præsteinderstested nr. 15.
Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1895.17xx       Stedet her blev på et ikke kendt tidspunkt ejet af Hans Rasmussen Wriborg. Han var født omkring 1740 i Hørup, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 6. maj 1769 med den omkring 6 år yngre Anne Marie Jacobsdatter, der var født omkring 1746 her i Torup.

Anne Marie og Hans Rasmussen Wriborg fik børnene:
 • Rasmus Hansen Wriborg, døbt d. 27. august 1769. (han overtog stedet)
 • Nicolai Hansen Wriborg, døbt d. 29. september 1770.
 • Jacob Hansen Wriborg, døbt d. 24. november 1771.
 • Anne Marie Hansen Wriborg, døbt d. 16. oktober 1774.
 • Hans Hansen Wriborg, døbt d. 17. april 1778. (senere Nørreskovvej 25)
 • Johan Hansen Wriborg, døbt d. 15. august 1779. (senere i Lavensby, død d. 18. marts 1847.
 • Lorenz Hansen Wriborg, døbt d. 14. juli 1782.
 • Ellen Hansen Wriborg, døbt d. 22. oktober 1786, død d. 5. april 1787.
 • Ellen Hansen Wriborg, døbt d. 13. december 1789. (senere i Himmark, død d. 7.februar 1830.


1791       Præsteinderste Hans Rasmussen Wriborg (*1740) døde i en alder af kun 51 år, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 29. november 1791. Hans hustru Anne Marie Jacobsdatter sad derefter tilbage som enke.

1797       Efter kontraktprotokol af 9. juni 1797 blev inderstestedet nu overladt til Hans Rasmussen Wriborg ældste søn Rasmus Hansen Wriborg (*1769) og der blev ligeledes indskrevet en aftægtskontrakt hvorefter hans mor Anne Marie Jacobsdatter gik på aftægt.

Rasmus Hansen Wriborg var blevet gift i Svenstrup kirke d. 4. oktober 1793 med den omkring 2 år yngre pige Cathrine Elisabeth Lorenzen der var født i København i 1770 som datter af gardist Lorenz Lorenzen og hustru i København.

Cathrine Elisabeth og Rasmus Hansen Wriborg fik børnene:
 • Anne Marie Rasmussen Wriborg, født d. 14. januar 1794.
 • Anne Cathrine Rasmussen Wriborg, født d. 12. december 1795, død d. 3. oktober 1808.
 • Hans Rasmussen Wriborg, født d. 13. januar 1798, død d. 23 juli 1800.
 • Lorenz Rasmussen Wriborg, født d. 26. december 1799. (han overtog stedet)
 • Hans Rasmussen Wriborg, født d. 29. april 1802, død d. 1. maj 1845.
 • Rasmus Rasmussen Wriborg, født d. 7. august 1805.
 • dødfødt pigebarn d. 8. november 1807.
 • dødfødt pigebarn d. 27. november 1808.
 • Anna Wriborg, født d. 12. september 1810, død d. 4. februar 1872.
 • Cathrine Wriborg, født f. 28. juli 1814.

1802       Rasmus Hansen Wriborgs mor Anne Marie Jacobsdatter (*1746) døde i en alder af kun 56 år, efter at have levet som enke i 10½ år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 5. maj 1802.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede præsteinderste Rasmus Hansen Wriborg her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth Lorenzen og deres 4 børn Anne Marie Rasmussen Wriborg, Anne Cathrine Rasmussen Wriborg, Lorenz Rasmussen Wriborg og Hans Rasmussen Wriborg. Rasmus Hansen Wriborgs 2 søstre Anne Marie Hansen (*1774) og Ellen Hansen (*1789) boede også her på stedet og ernærede sig ved at væve.

      
1825       Inderste Rasmus Hansen Wriborg (*1768) døde af brystsvaghed d. 11. maj 1825 i en alder af kun 57 år, og hans hustru Cathrine Elisabeth Lorenzen sad derefter tilbage som enke.

1828       Sønnen Lorenz Rasmussen Wriborg (*1799) overtog stedet. Som indsidder og skomager var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. oktober 1821 med den godt 1½ år ældre Mette Cathrine Hansen, der var født d. 9. marts 1798 som datter af indsidder Hans Heinrich Petersen og hustru Cecilie Jørgensdatter i Svenstrup.

Mette Cathrine og Lorenz Rasmussen Wriborg fik datteren:
 • Cecilie Wriborg, født d. 17. juni 1822, død d. 25. oktober 1822.

Lorenz Rasmussen Wriborg (*1799)s hustru Mette Cathrine Hansen (*1798) døde i barselseng d. 30. juni 1822 i en alder af kun 24 år, 13 dage efter at have født datteren Cecilie Wriborg. Lorenz Wriborg sad derefter tilbage som enkemand. Han havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 14. februar 1824 var han så blevet gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 3 år ældre Margrethe Elisabeth Kiebitz, der var født i Eckernförde i 1796 som datter af nu skovfoged Johan Benjamin Kiebitz og hustru Sophia Maria Friderika Jørgensdatter i Melledskov her ved Torup.

Margrethe Elisabeth og Lorenz Rasmussen Wriborg fik børnene:
 • Rasmus Wriborg, født d. 6. november 1824. (han overtog stedet)
 • Johan Benjamin Wriborg, født d. 28. juli 1827.
 • Lorenz Wriborg, født d. 24. august 1831.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede præsteinderste Lorenz Wriborg (*1799) her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Elisabeth Kiebitz (*1796) og 3 børn Rasmus Wriborg, Johan Benjamin Wriborg og Lorenz Wriborg. Lorenz Wriborgs mor enkefru Cathrine Elisabeth Lorenzen (*1770) boede også her på stedet i aftægt og hun blev underholdt af fattigkassen.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede præsteinderste og skomager Lorenz Wriborg fortsat her på stedet sammen med sin hustru Margrethe Elisabeth Kiebitz og deres søn Lorenz Wriborg. Deres søn Rasmus Wriborg (*1824) boede der også sammen med sin hustru Helena Schmidt (*1816). Lorenz Wriborgs mor enkefru Cathrine Elisabeth Lorenzen boede også fortsat her på stedet og hun blev fortsat underholdt af fattigkassen. 

Lorenz Rasmussen Wriborgs mor enkefru Cathrine Elisabeth Lorenzen (*1770) døde af brystsvaghed d. 16. maj 1845 i en alder af 75 år, og efter at have levet som enke i 20 år, og efter at hun i mange år havde modtaget understøttelse fra fattigkassen.

1848       Efter en kontraktprotokol af 1. december 1848 overlod Lorenz Wriborg stedet her til sin søn Rasmus Wriborg (*1824). Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt der sikrede Margrethe Elisabeth og Lorenz Rasmussen Wriborg et godt aftægt. Rasmus Wriborg var blevet gift i Svenstrup kirke d. 29. januar 1845 med den 8 år ældre Helena Schmidt, der var født d. 30. december 1816 som datter af kådner Peter Hinrich Schmidt og hustru Anna Jørgen Grausdatter i Klingbjerg.

Helena og Rasmus Wriborg fik sønnerne:
 • Lorenz Rasmussen Wriborg, født d. 29. marts 1845, død d. 30. juni 1847.
 • Lorenz Rasmussen Wriborg, født d. 10. februar 1855. Han tog til Amerika i 1872.

1851       Rasmus Wriborgs far Lorenz Wriborg (*1799) døde af såkaldt "svindsot" d. 19. marts 1851 i en alder af kun 51 år, og hans mor Margrethe Elisabeth Kiebitz sad derefter tilbage som enke.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede skomager og inderste Rasmus Wriborg her på stedet sammen med sin hustru Helena Schmidt og deres søn Lorenz Rasmussen Wriborg. Rasmus Wriborgs svigerfar Peter Hinrich Schmidt boede der også og hans mor Margrethe Elisabeth Kiebitz boede der også som aftægtskone.

1862       Rasmus Wriborgs mor Margrethe Elisabeth Kiebitz (*1796) døde d. 29. oktober 1862 i en alder af 66 år, og efter at have levet som enke i 11½ år.

Rasmus Wriborgs svigerfar Peter Hinrich Schmidt (*1775) døde i Klingbjerg på Sandbjergvej 10 d. 27. september 1862 i en alder af 88½ år, efter at have levet som enkemand der siden 15. august 1843 hvor hans hustru Anna Jørgen Grausdatter døde.

1876       Rasmus Wriborgs morbror Johan Benjamin Kiebitz, der havde levet som enkemand og aftægtsmand i Svenstrup, og som var født d. 17. januar 1807 som søn af skovfoged i Melled skov Johan Benjamin Kiebitz og hustru Sophia Maria Friderika Jørgensdatter, boede her i huset hos Rasmus Wriborg på grund af sygdom fra 1. marts til sin død d. 26. oktober 1876. Han blev knap 70 år, og havde levet som enkemand siden 1. februar 1874 hvor hans hustru var død af en lignende sygdom. 


      
1881       Rasmus Wriborg (*1824) og hustru Helena Wriborg f. Schmidt (*1816) emigrerede til USA. De rejste med skibet S/S Flamingo fra Hamburg Hull d. 11. oktober 1881.
 
Efter en købekontrakt af 26. september 1881, og efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Hans Christensen indskrevet i den preussiske grundbog som husinderste og dermed ejer af stedet her. Hans Christensen var født i Lavensby d. 19. juni 1825 som søn af præsteinderste Christen Christensen og hustru Dorthea Rasmussen i Lavensby, og han var blevet gift d. 20. maj 1860 med den 2 år yngre Anna Sophie Petersen Dall, der var født d. 22. maj 1827 i Mjels som datter af Peter Hansen Dall og hustru Dorthea Kirstine f. Nielsen Rødenæbvej 3 i Meels og som senere i 1830 tilflyttede Rugbjergvej 8 i Klingbjerg.

(Hvor Anna Sophie og Hans Christensen er blevet gift vides ikke.)

Anna Sophie og Hans Christensen havde fået børnene:
 • Kirstine Christensen, født d. 11. juni 1860. (Hvor hun er født vides ikke) (senere i Østerholm)
 • Dorothea Christensen, født d. 13. juni 1862 i Langesøby, Havnbjerg sogn. (hun overtog stedet)

1899       Hans Christensens hustru Anna Sophie Christensen Dall (*1827) døde d. 11. februar 1899 i en alder af godt 79½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

Han overlod nu huset til sin datter og svigersøn Dorothea Christensen og Wilhelm Christian Andresen d. 22. juni 1899 og dette blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog d. 22. juni 1899. Samtidig blev der indskrevet et livsvarigt aftægt til Hans Christensen.

Datteren Dorothea Christensen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 9. juni 1899 med den næsten 8 år yngre tjenestekarl Wilhelm Christian Andresen, der var født i Skodsbøl i Broager sogn d. 3. marts 1870 som søn af hyreinderste Andreas Andresen og hustru Margrethe f. Jensen i Skodsbøl.

Dorothea og Wilhelm Christian Andresen fik børnene:
 • Hans Andreas Andresen, født d. 21. april 1901.
 • Andreas Andresen, født d. 16. januar 1904.
 • Anne Margrethe Andresen, født d. 11. juni 1905.
 • Margrethe Sophie Andresen, født d. 25. maj 1907.

1909       Dorothea Christensens far Hans Christensen (*1825) døde i aftægt d. 19. maj 1909 i en alder af 84 år, efter at have levet som enkemand i godt 10 år.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede der tilsyneladende ingen i huset, idet ingen er registreret i denne folketælling. Dorothea og Wilhelm Christian Andresen købte et landsted i Notmark sogn, men inden de nåede at tilflytte stedet døde Wilhelm Christian Andresen d. 14. november 1921 i en alder af kun 51½ år, og hans hustru Dorothea Christensen ønskede ham derefter begravet på Notmark kirkegård. Dorthea Christensen sad derefter tilbage som enke så hun må derefter være flyttet til Notmark sogn. Hvad der derefter er blevet af hende vides ikke.

1922       Ejendommen her blev d. 29. april 1922 overtaget af kådner Jørgen Jacobsen og hustru Ellen Jacobsen f. Lauritzen. De ejede i forvejen Ramsel 11 som de havde haft siden 1903, og det nedbrudte hus mellem nr. 9 og 11 siden 1881. Overtagelsen af stedet her blev indskrevet i grundbogen d. 19. maj 1922.

Jørgen Jacobsen var en såkaldt uægte søn af Jacob Jacobsens fars søster Anne Dorthea Jacobsen, og født d. 14. januar 1852. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 7. november 1879 med den 5 år yngre Ellen Lauritzen, der var født d. 23. februar 1857 i Himmark som datter af bolsparcellist Lauritz Lauritzen og hustru Anne Sophie Møller i Himmark.

Ellen og Jørgen Jacobsen fik børnene:
 • Anne Dorthea Jacobsen, født d. 28. december 1879.
 • Anne Sophie Jacobsen, født d. 26. januar 1884.
 • Ellen Jacobsen, født d. 4. november 1888.
 • Lauritz Jacobsen, født d. 12. oktober 1895. (han overtog stedet)

      
1923       Ellen (*1857) og Jørgen Jacobsens (*1852) yngste søn Lauritz Jacobsen (*1895), købte nu også stedet her og han fik dette tilskødet d. 14. marts 1923. Overtagelsen blev indskrevet i grundbogen d. 16, marts 1923, samtidig med købet og overtagelsen af Ramsel 11 samt det nu nedbrudte hus mellem nr. 9 og nr. 11. I grundbogen blev der ligeledes ved alle 3 matrikler d. 16. marts 1923 indskrevet et livsvarigt aftægt indtil den længstlevende var død for aftægtsfolkene Jørgen Jacobsen og Ellen Jacobsen f. Lauritzen.

1925       Lauritz Jacobsen (*1895) blev gift i Svenstrup kirke d. 13. april 1925 med den 4 år yngre husholderske Christine Marie Frank, der var født i Broager d. 3. november 1899 som datter af inderste Johannes Christian Frank og hustru Louise f. Petersen i Neis Mølle i Broager sogn.

Efter deres ægteskab blev Christine Marie Jacobsen f. Frank indskrevet i grundbogen d. 13. august 1926 som medejer af stedet efter et andragende af 29. juli 1926.

Christine Marie og Lauritz Jacobsen fik børnene:
 • Jørgen Lauritz Jacobsen, født d. 8. juni 1926.
 • Louise Christine Jacobsen, født d. 25. maj 1934.

Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede husmand Jørgen Jacobsen (*1852) her på stedet sammen med sin hustru Ellen Lauritzen (*1857).

1926       Aftægtsmand Jørgen Jacobsen (*1852) døde d. 26. februar 1926 i en alder af 74 år, og hans hustru Ellen Lauritzen (*1857) sad derefter tilbage som enke.

1927       Såvel huset her som Ramsel 11 og det nu nedbrudte hus mellem nr. 9 og nr. 11, skiftede ejer i 1927. Huset her blev købt for en købesum på 720 kr. af Lauritz Jacobsens (*1895) mor enkefru Ellen Jacobsen (*1857), og hun fik et tinglyst fogedudlægsskøde på dette d. 21. november 1927.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede enkefru Ellen Jacobsen alene her på stedet.

1939       Enkefru Ellen Jacobsen (*1857) solgte stedet her til sin svigerdatter Christine Marie Jacobsen f. Frank (*1899) i særeje for en købesum på 1.600 kr. og d. 9. marts 1939 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette. Samme dato blev der tinglyst et dokument om boligret til fordel for enkefru Ellen Jacobsen.

1949       Enkefru Ellen Jacobsen f. Lauritzen (*1857) døde d. 5. juni 1949 i en alder af 92 år, efter at have levet som enke i næsten 23½ år.

1976       Christine Marie Jacobsen f. Frank (*1899) døde i 1976 i en alder af 77 år, og efter en skifteattest af 8. september 1976 overgik ejerforholdet til Lauritz Jacobsen, Jørgen L. Jacobsen og Louise Christine Jacobsen.

For en købesum på 95.000 kr. blev stedet solgt til Jørgen L. Jacobsen og Louise Christine Andersen i lige sameje, og d. 15. september 1976 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.

1981       Lauritz Jacobsen (*1895) døde i 1981 i en alder af 86 år og efter at have levet som enkemand i omkring 5 år. Herefter blev huset solgt til Ulla Friis og Kjeld Bonde for en købesum på 200.000 kr. og d. 30. juni 1981 blev der udstedt et betinget tinglyst skøde på dette. Den 31. juli 1981 blev der udstedt et endeligt skøde på dette.

    

1984       Den 6. juni 1984 blev der udstedt et skøde fra Ulla Friis til Kjeld Bonde for en købesum på 150.721,97 kr. hvorefter han nu var eneejer af huset. BBR registret nævner en skødedato d. 23. maj 1984.

2004

Foto af huset fra 2004.

 
2015       Kjeld Bonde er fortsat ejer af huset

til top
Ajourført december 2018
www.jessenb.dk