Ramsel 11


Matrikel nr. 40 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted nr. 11.
Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1875.17xx       Stedet her menes at have været beboet eller også måske også ejet af en Jacob Christensen, der også blev kaldt Jacob Skrædder. Han var født omkring 1723, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 5. december 1749 med den omkring 5 år ældre Ellen Jørgensdatter, der var født omkring 1718. Hvem de i øvrigt var vides ikke.

Ellen og Jacob Skrædder fik datteren:
 • Anne Dorthe Jacobsdatter, døbt d. 13. september 1750. (hun førte stedet videre)

1783       Jacob Christensen (Skræder) (*1723)s hustru Ellen Jørgensdatter (*1718) døde i 1783 i en alder af 65 år, og blev begravet i Svenstrup d. 5. november 1783. Han sad derefter tilbage som enkemand.

Omkring 1783-1784 kom Jacob Christensen (Skrædder)s datter Anne Dorthe Jacobsdatter (*1750) og svigersøn Hans Hansen her til stedet. Jacob Christensen (Skrædder) (*1723) gik derefter på aftægt. Anne Dorthe Jacobsdatter var blevet gift i Svenstrup kirke d. 3. juli 1779 med den omkring 5 år ældre Hans Hansen. Han var født i Klingbjerg i 1744 som søn af kådner Hans Christensen og hustru Anna Catharina Hansen i Klingbjerg, men hvor i Klingbjerg vides ikke.

Anne Dorthe og Hans Hansen havde bosat sig i Svenstrup, og her fik de børnene:
 • Jacob Hansen, døbt d. 31. oktober 1779. (han overtog stedet)
 • Anna Cathrine Hansen, døbt d. 6. januar 1782. (senere Nørreskovvej 13)
Efter at Anne Dorthe og Hans Hansen var kommet her til Torup fik de børnene:
 • Hans Hansen, døbt d. 26. september 1784. (senere Ramsel 5)
 • Claus Hansen, født d. 4. marts 1792, død og begravet d. 17. maj 1792.
 • Ellen Hansen, født d. 16. juli 1793.

1784       Jacob Christensen (Skrædder) (*1723) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 10. juli 1784 blev han gift igen i Svenstrup kirke med Anne Margrethe Christens fra Asserballe, der var født omkring 1743.

Anne Margrethe og Jacob Christensen fik ingen børn.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner med jord Hans Hansen her på stedet sammen med sin hustru Dorthea Jacobsdatter og deres 3 børn Jacob Hansen, Anne Cathrine Hansen og Ellen Hansen. Hans Hansens svigerforældre fattigfoged Jacob Christensen og hustru Anna Margrethe Christens boede i stedets aftægt.

      

1810       Hans Hansens svigerfar Jacob Christensen (*1723) døde pludselig af et apoplektisk tilfælde d. 18. marts 1810 i en alder af 86 år, og hans hustru Anna Margrethe Christens (*1743) sad derefter tilbage som enke.

Efter kontraktprotokol af 9. november 1810 overlod Hans Hansen (*1744) stedet her til sin søn Jacob Hansen (*1779) og der blev bogført en aftægtskontrakt hvorefter Dorthea og Hans Hansen gik på aftægt. Som ungkarl og jæger blev Jacob Hansen gift i Svenstrup kirke d. 3. november 1810 med den 6½ år ældre pige Maren Sørensen, der var født og døbt d. 20. februar 1773 i Svenstrup kirke som datter af inderste Søren Jensen og hustru Maren Jeppesdatter i Svenstrup.

Maren og Jacob Hansen fik børnene:
 • Anne Dorthea Jacobsen, født d. 1. december 1811, død d. 21. maj 1813.
 • Hans Jacobsen, født d. 28. februar 1815. (han overtog stedet)
 • Anne Dorthea Jacobsen, født d. 7. juni 1818, død d. 26. april 1903.

1813       Anna Margrethe Christens (*1743) døde i aftægten d. 28. februar 1813 i en alder af 69 år, efter at have levet på aftægt som enke i knap 3 år.

1819       Jacob Hansen (*1779)s mor Anne Dorthe Jacob Skræders datter (*1749) døde af gigt og ledtæring d. 29. september 1819 i en alder af 69 år, og hans far Hans Hansen (*1744) sad derefter tilbage i aftægten som enkemand.

1828       Jacob Hansen (*1779)s far aftægtsenkemand Hans Hansen (*1744) døde d. 16. februar 1828 i en alder af 84 år, efter at have levet som enkemand i knap 8½ år.

1839       Maren og Jacob Hansen (*1779)s søn Hans Jacobsen (*1815) blev gift i Svenstrup kirke d. 23. juni 1839 med den omkring år ældre Ellen Peters, der var født omkring 1808 i Egen som datter af Peter Petersen og hustru i Egen.
Ellen og Hans Jacobsen fik børnene:
 • Anne Marie Jacobsen, født d. 19. februar 1840. (senere i Stolbro)
 • Anne Kirstine Jacobsen, født d.6. november 1841.
 • Jacob Jacobsen, født d. 16. november 1845. (han overtog stedet)

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 er der blevet byttet om på far og søn, idet Hans Jacobsen er noteret som kådner her på stedet sammen med sin hustru Ellen Peters, og i stedets aftægt boede aftægtsmand Jacob Hansen sammen med sin hustru Maren Sørensen.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Jacob Hansen her på stedet sammen med sin hustru Maren Sørensen og deres søn og svigerdatter Hans Jacobsen, der var kurvemager, og dennes hustru Ellen Petersen og deres 2 børn Anne Marie Jacobsen og Anne Kirstine Jacobsen.

1847       Jacob Hansen (*1779)s hustru Maren Sørensen (*1773) døde d. 14. juni 1847 i en alder af 75 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1851       Efter kontraktprotokol af 5. maj 1851 overlod Jacob Hansen (*1779) kådnerstedet til sin søn Hans Jacobsen (*1815) og der blev indskrevet en aftægtskontrakt hvorefter Maren og Jacob Hansen gik på aftægt.

Hans Jacobsen (*1815)s hustru Ellen Peders (*1808) døde d. 18. februar 1851 i en alder af kun 43 år, og han sad derefter tilbage som enkemand med sine 3 børn.

Hans Jacobsen fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 8. maj 1851 blev han gift i Svenstrup kirke med den 5 år yngre Ellen Clausen, der var født d. 13. april 1820 i Asserballeskov i Asserballe sogn som datter af bolsmand Claus Hansen og hustru Anna f. Moldt i Asserballeskov.

Ellen og Hans Jacobsen fik børnene:
 • Ellen Jacobsen, født d. 18. januar 1852. (senere i Brandsbøl)
 • Anne Jacobsen, født d. 16. marts 1854. (senere i Brandsbøl)
 • Hans Jacobsen, født d. 3. februar 1857, død d. 26. januar 1868.
 • Claus Jacobsen, født d. 3. februar 1857, død d. 14. januar 1880.
 • Anne Cathrine Jacobsen, født d. 7. november 1859, død d. 22. april 1864.


1859       Hans Jacobsen (*1815)s far fattigfoged Jacob Hansen (*1779) døde i stedets aftægt d. 22. april 1859 i en alder af 79 år, og efter at have levet som enkemand i næsten 12 år.


1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede kurvemager og kådner Hans Jacobsen (*1815) her på stedet sammen med sin hustru Ellen f. Clausen og deres 5 børn Ellen Jacobsen, Anne Jacobsen, Hans Jacobsen, Claus Jacobsen og Anne Cathrine Jacobsen. Hans Jacobsens ugifte søster Anne Dorthea Jacobsen (*1818) boede i stedets aftægt sammen med sin såkaldte uægte søn Jørgen Jacobsen, der var født d. 14. januar 1852.

1869       Efter kontraktprotokol og overladelseskontrakt af 12. februar 1869 overlod Hans Jacobsen (*1815) nu sit kådnersted til sin søn af første ægteskab Jacob Jacobsen (*1845) og hustru Maren f. Jessen, og efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873 blev de indskrevet i den preussiske grundbog som de nye ejere. Der blev ligeledes indskrevet en aftægtskontrakt hvorefter Ellen og Hans Jacobsen gik på aftægt. Jacob Jacobsen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 10. december 1868 med den 11½ år ældre Maren Jessen, der var født d. 25. marts 1834 i Broballemark som datter af inderste Jes Jørgen Madsen og hustru Anna Kirstine f. Rasmussen Fjordvej 4 Broballemark.

Maren og Jacob Jacobsen fik børnene:
 • Hans Jacobsen, født d. 8. juni 1869.
 • Ellen Jacobsen, født d. 3. november 1870.
 • Kirstine Jacobsen, født d. 23. februar 1873.

1891       Jacob Jacobsens (*1845) stedmor Ellen Clausen (*1820) døde i aftægten d. 16. november 1891 i en alder af 71 år, og hans far Hans Jacobsen (*1815)  sad derefter tilbage som enkemand.

1899       Jacob Jacobsens (*1845) far kådneraftægtsmand Hans Jacobsen (*1815) døde d. 9. december 1899 i en alder af godt 84½ år efter at have levet som enkemand i 8 år. 


ukendt

Foto af ejendommen fra ukendt årstal.


1903       Jacob Jacobsens (*1845) hustru Maren Jacobsen f. Jessen (*1834) døde d. 29. maj 1903 i en alder af 69 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han overlod nu kådnerstedet til Jørgen Jacobsen og hustru Ellen f. Lauritzen d. 18. juni 1903, og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 22. juni 1903. Jørgen Jacobsen var en såkaldt uægte søn af Jacob Jacobsens fars søster Anne Dorthea Jacobsen (*1818), og han var født d. 14. januar 1852. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 7. november 1879 med den 5 år yngre Ellen Lauritzen, der var født d. 23. februar 1857 i Himmark som datter af bolsparcellist Lauritz Lauritzen og hustru Anne Sophie Møller i Himmark.

Ellen og Jørgen Jacobsen havde fået børnene:
 • Anne Dorthea Jacobsen, født d. 28. december 1879.
 • Anne Sophie Jacobsen, født d. 26. januar 1884.
 • Ellen Jacobsen, født d. 4. november 1888.
 • Lauritz Jacobsen, født d. 12. oktober 1895. (han overtog stedet)

19xx       Hvornår den tidligere ejer Jacob Jacobsen (*1845) døde vides ikke. Han må være fraflyttet Svenstrup sogn idet han ikke er opført KB eller efterfølgende folketælling i 1921.

1921       Om kådner Jørgen Jacobsen (*1852) og hustru Ellen Lauritzen (*1857) har boet her i huset eller i nabohuset, det nu nedbrudte hus mellem nr. 9 og nr. 11, ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921, sammen med deres yngste søn Lauritz Jacobsen der var tjenestekarl og fisker, og deres tjenestepige Christine Hansen fra Svenstrup kan ikke siges.

1923       Ellen (*1857) og Jørgen Jacobsens (*1852) yngste søn Lauritz Jacobsen (*1895), købte nu også stedet her og han fik dette tilskødet d. 14. marts 1923. Overtagelsen blev indskrevet i grundbogen d. 16, marts 1923, samtidig med købet og overtagelsen af Ramsel 9 samt det nu nedbrudte hus mellem nr. 9 og nr. 11.

I grundbogen blev der ligeledes ved alle 3 matrikler d. 16. marts 1923 indskrevet et livsvarigt aftægt indtil den længstlevende var død for aftægtsfolkene Jørgen Jacobsen og Ellen Jacobsen f. Lauritzen.

1925       Lauritz Jacobsen (*1895) blev gift i Svenstrup kirke d. 13. april 1925 med den 4 år yngre husholderske Christine Marie Frank, der var født i Broager d. 3. november 1899 som datter af inderste Johannes Christian Frank og hustru Louise f. Petersen i Neis Mølle i Broager sogn.

Efter deres ægteskab blev Christine Marie Jacobsen f. Frank indskrevet i grundbogen d. 13. august 1926 som medejer af stedet efter et andragende af 29. juli 1926.

Christine Marie og Lauritz Jacobsen fik børnene:
 • Jørgen Lauritz Jacobsen, født d. 8. juni 1926.
 • Louise Christine Jacobsen, født d. 25. maj 1934.

Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede husmand Lauritz Jacobsen (*1895) her på stedet sammen med sin hustru Christine Marie Jacobsen (*1899). Der boede også et barn ved navn Helga Sørensen. Hun var født d. 23. september 1919 som datter af Jørgen Sørensen og hustru Christina f. Neumann i Stenderup i Nybøl sogn. Hvem hun var i forhold til Christine Marie og Lauritz Jacobsen vides ikke.

ukendt

Foto af ejendommen fra ukendt årstal.


1927       Såvel huset her som Ramsel 9 og det nu nedbrudte hus mellem nr. 9 og nr. 11, skiftede ejer i 1927. Huset her blev sammen med det nu nedbrudte hus mellem nr. 9 og nr. 11 købt for en samlet købesum på 13.200 kr., og overtaget af landmand Hans Andersen, der fik et tinglyst fogedudlægsskøde på dette d. 21. november 1927.

Hans Andersen var født d. 5. november 1896 i Hjortspringkobbel som søn af Terkel Andersen og hustru Kirsten (Kjerstine) f. Matthiesen i kåd nr. 144 "Melvedled" i Hjortspring. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 11. maj 1923 med den jævnaldrende tjenestepige i Torup Anne Marie Sørensen, der var født d. 25. oktober 1896 i Helved i Notmark sogn som datter af landmand Iver Madsen Sørensen og hustru Helene Christine f. Christensen i Helved.

Anne Marie og Hans Andersen boede et sted her på Ramsel ved folketællingen d. 5. november 1925 men hvor det har været kan ikke siges med sikkerhed.

Anne Marie og Hans Andersen fik ingen børn.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Hans Andersen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Andersen f. Sørensen.

1957       Anne Marie og Hans Andersen købte Ramsel 5 i 1957, og er givet vis tilflyttet dette. Hvem der så har beboet huset vides ikke.

1962       Det gamle kådnersted blev købt af Svend Erik Hansen for en købesum på 54.000 kr., og d. 4. april 1962 blev der udstedt et skøde til ham på dette. Et endeligt skøde blev tinglyst d. 2. maj 1962.

Svend Erik Hansen var født d. 9. juni 1930 og gift med Edith Christensen.

De fik børnene:
 • Inge Marie Hansen.
 • Birthe Hansen.

2004

Foto af ejendommen fra 2004.

2007       Svend Erik Hansen døde d. 26. maj 2007 i en alder af næsten 77 år, og hans hustru Edith sad derefter tilbage som enke.

2011       Bygningerne blev solgt til Jan Høst for en købesum på 550.000 kr., med en skødedato på 28. oktober 2011, mens den tilhørende jord blev opkøbt af Solbjerggård.

2015       Jan Høst er fortsat ejer af huset her.

til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk