Ramsel 13

"Skyttegården"

Matrikel nr. 30 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted nr. 13.
Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1880.17xx       Stedet her blev på et ikke kendt tidspunkt overtaget af en Mikkel Madsen. Han var fra Jylland og født omkring 1749. Han er noteret som Mikkel Thomsen i KB da han blev gift i Svenstrup kirke d. 30. december 1785 med Anna Maria Chrestensdatter, der var født omkring 1752 i Torup som datter af hyreinderste Chresten Nielsen og hustru Maria Chrestens.

Anna Maria og Mikkel Madsen fik børnene:
 • Ingeborg Mikkelsen, døbt d. 2. april 1786.
 • Christian Mikkelsen, døbt d. 5. marts 1788. (han overtog stedet)
 • Mathias Mikkelsen, født d. 18. maj 1790.
 • Anna Maria Mikkelsen, født d. 12. februar 1793.
 • Claus Mikkelsen, født d. 19. oktober 1794.
 • Jørgen Mikkelsen, 1. april 1797, død og begravet d. 12. juni 1797.
 • Jørgen Mikkelsen, født d. 19. september 1798.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste med jord Mikkel Madsen her på stedet. Han er der noteret til at være 54 år, og må dermed være født i 1749. Han boede der sammen med sin hustru Anna Maria Christensen og deres 3 børn Anna Maria Mikkelsen, Claus Mikkelsen og Jørgen Mikkelsen. Mikkel Madsens kones søster Elsebeth Christens boede der også og ernærede sig som spinner.

1817       Mikkel Madsens søn Christian Mikkelsen (*1788) overtog stedet og han blev gift i Svenstrup kirke d. 25. oktober 1817 med pigen Mette Marie Jacobs, der var født og døbt i Egen kirke i februar 1796 som datter af inderste Jacob Petersen og hustru Mette Marie i Elstrup.

Mette Marie og Christian Mikkelsen fik børnene:
 • Mathias Christensen, født d. 2. oktober 1818. (han overtog stedet)
 • Mette Marie Christiansen, født d. 10. januar 1821. (senere Ramsel 15)

1826       Christian Mikkelsen(*1788)s mor Anna Maria Christensdatter (*1752) døde efter tiltagende alderdoms skrøbelighed d. 25. september 1826 i en alder af 74 år, og hans far Mikkel Madsen (*1749) sad derefter tilbage i aftægt som enkemand.

18xx       Hvornår Christian Mikkelsen (*1788)s far Mikkel Madsen (*1749) døde vides ikke. Han er ikke fundet i Svenstrup KB. Om han dermed er fraflyttet vides ikke.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste Christian Mikkelsen her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Jacobsen og deres søn Mathias Christiansen.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste og skomager Christian Mikkelsen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Jacobsen.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede skomager Christian Mikkelsen (*1788) her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Jacobs. Deres søn Mathias Christensen, der også var skomager og drejer, boede der også sammen med sin hustru Anna Margrethe og deres 4 børn Jørgen Christiansen, Claus Christiansen, Mathias Christiansen og Mette Marie Christiansen.

1868       Efter en købs og overladelseskontrakt af 21. maj 1868 overlod Christian Mikkelsen (*1788) sit inderstested til sin søn Mathias Christiansen (*1818) og der blev bogført en aftægtskontrakt hvorefter Mette Marie og Christian Mikkelsen gik på aftægt. Efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Mathias Christiansen således indskrevet som kådner i den preussiske grundbog.

Mathias Christiansen (*1818) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 19. marts 1843 med pigen Anna Margrethe Jensen, der var født d. 14. december 1817 i Sebbelev i Ketting sogn som datter af daglønner Jens Matthiesen og hustru Anne Margrethe f. Jørgensen i Sebbelev.

Anna Margrethe og Mathias Christiansen fik børnene:
 • Christian Christiansen, født d. 8. maj 1843. (han overtog stedet)
 • Jørgen Christiansen, født d. 16. december 1845. (senere på Fyn)
 • Claus Christiansen, født d. 2. april 1848. (han døde i København)
 • Mathias Christiansen, født d. 22. maj 1850. (senere i Amerika)
 • Mette Marie Christiansen, født d. 14. oktober 1856. (senere et sted i Jylland)

Mathias Christiansens hustru Anna Margrethe Jensen var død d. 8. november 1862 i en alder af kun 45 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han havde dog ret hurtigt fundet sig en ny livsledsager, og d. 9. juli 1863 var han blevet gift igen i Svenstrup kirke med den godt 1 år yngre pige Eleonore Jessen, der var født d. 30. januar 1820 i Klingbjerg som datter af kådner Jes Matthiesen og hustru Kirstine Thomsen, Rugbjergvej 6 i Klingbjerg.

Eleonore og Mathias Christiansen fik tilsyneladende ingen børn.

Mathias Christiansen(*1818)s far Christian Mikkelsen (*1788) døde i stedets aftægt af alderdoms skrøbelighed d. 2. september 1868 i en alder af 80½ år, og hans mor Mette Marie Jacobs sad derefter tilbage som enke.


1880       Mathias Christiansen(*1818)s mor enkefru Mette Marie Jacobs (*1796) døde i aftægt af alderdomssvaghed d. 24. april 1880 i en alder af 84 år, efter at have levet som enke i 11½ år.


1887       Mathias Christiansen (*1818) overlod stedet her til sin ældste søn Christian Christiansen (*1843), der også var skomager, d. 16. maj 1887. Overtagelsen blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 18. maj 1887. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 10. oktober 1867 med den godt 7 år ældre pige Anna Kirstine Jørgensen, der var født d. 23. marts 1836 i Sjellerup som datter af hyreinderste Jørgen Jørgensen og hustru i Sjellerup.

Anna Kirstine og Christian Christiansen fik børnene:
 • Mathias Christiansen, født d. 26. november 1867. (senere Nørreskovvej 21)
 • Jørgen Christiansen, født d. 12. november 1869, død d. 18. januar 1890.
 • Anna Maria Christiansen, født d. 28. februar 1872.
 • Claus Christiansen, født d. 7. januar 1874, død d. 16. maj 1896.
 • Christian Christiansen, født d. 24. september 1876. (senere Ramsel 15)

1892       Christian Christiansen (*1843)s stedmor Eleonore Christiansen f. Jessen (*1820) døde i aftægt d. 21. marts 1892 i en alder af 72 år, og hans far Mathias Christiansen(*1818) sad derefter tilbage som enkemand.

1896       Christian Christiansen (*1843)s far kådner aftægtsmand og skomager Mathias Christiansen (*1818) døde d. 27. december 1895 i en alder af 78 år, efter at have levet som enkemand i godt 3½ år.

1909       Christian Christiansen (*1843) overlod stedet her til sin yngste søn Christian Christiansen (*1876) d. 13. maj 1909 og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 19. maj 1909. Anna Kirstine og Christian Christiansen (* 1843) gik på aftægt og forblev boende her i huset. Sønnen Christian Christiansen (*1876) var i forvejen ejer af Ramsel 15, hvilket han var blevet d. 6. juni 1907. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. september 1900 med den ½ år ældre pige Marie Cathrine Møller, der var født d. 1. marts 1876 i Bredsten i Kegnæs sogn som datter af parcellist Jørgen Hansen Møller og hustru Anne Kirstine f. Schmidt i Bredsten.

Marie Cathrine Møller havde som tjenestepige hos bolsmand Berthelsen i Tandslet fået en såkaldt uægte søn. (Hvem der var barnefader er ikke noteret):
 • Jørgen Møller, født d. 18. juni 1898.
Marie Cathrine og Christian Christiansen fik sønnen:
 • Christian Christiansen, født d. 12. januar 1901.


1915       Christian Christiansens (*1843) hustru Anna Kirstine Jørgensen (*1836) døde d. 1. juni 1915 i en alder af 79 år, og han sad derefter alene tilbage i huset som enkemand.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede aftægtsmand Christian Christiansen (*1843) alene her på stedet.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede aftægtsmand Christian Christiansen (*1843) ikke her i huset med i nabohuset Ramsel 15 hos sin søn og svigerdatter Christian Christiansen (*1876) og Marie Cathrine Møller (*1876).

1930       Husets ejer Christian Christiansen (*1876) Ramsel 15 døde d. 1. april 1930 i en alder af kun 53 år, og hans hustru Marie Cathrine Møller sad derefter tilbage som enke.

Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede aftægtsmand Christian Christiansen (*1843) igen alene her på stedet. Kort tid efter flyttede han til Sebbelev i Ketting sogn til sin datter Anna Maria Christiansen (*1872) der var gift med gårdejer Iver Hansen.

1932       Christian Christiansen (*1843) døde som aftægtsmand i Sebbelev d. 7. februar 1932 i en alder af 88 år, efter at have levet som enkemand i godt 16½ år. Han blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 11. februar 1932.

1934       Enkefru Marie Cathrine Christiansen f. Møller i Ramsel 15 blev nu indskrevet i tingbogen som ejer efter en skifteretsattest af 30. juni 1934 hvor hun hensad i et uskiftet bo. (Dette sammen med Ramsel 15)

1938       Fru Charlotte Sophie Wilhelmine Wrang Nørreskovvej 14 købte stedet for en købesum på 1800 kr. og hun fik et tinglyst skøde på dette d. 7. juli 1938 og blev dermed indskrevet i tingbogen som den nye ejer med særeje ifølge ægtepagt.

Fru Charlotte Sophie Wilhelmine Wrang f. Møller var født d. 30. oktober 1887 i Vollerup i Ulkebøl sogn som datter af skræddersvend Andreas Møller og hustru Bertha Cathrine f. Svendsen i Vollerup, og hun var blevet gift i Egen kirke d. 7. maj 1909 med den godt ½ år ældre Hans Wrang der var født d. 16. januar 1887 i Egen som søn af bolsmand Hans Wrang og hustru Kirstine Margrethe i Egen. De havde købt ejendommen Nørreskovvej 14 i februar 1910.

ukendt

Foto af huset fra ukendt årstal. (personerne er familien Cordes)

1943       Fru Charlotte Sophie Wilhelmine Wrang f. Møller solgte stedet til sin svigersøn og datter arbejder Wilhelm Heinrich Cordes og hustru Andrea Maria Cordes f. Wrang i formuefællesskab for en købesum på 7.000 kr., og der blev således udstedt et tinglyst skøde på dette d. 5. august 1943.

Wilhelm Heinrich Cordes var født d. 1. november 1908 i Brændstrup i Rødding sogn i Haderslev amt som søn af landmand Friedrich Heinrich Cordes og hustru Marie Gesine f. von Fintel i Brændstrup. Som tjenestekarl var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 2. august 1936 med den 6 år yngre husassistent Andrea Marie Wrang, der var født d. 10. december 1914 i Nørreskovvej 14 i Torup som datter af kådner Hans Wrang og hustru Charlotte Sophie Wilhelmine f. Møller.

Andrea Marie og Wilhelm Heinrich Cordes fik børnene: Johnny, Ulla, Erika og Benny.

1965       Andrea Marie Cordes f. Wrang (*1914) døde d. 28. oktober 1965 i en alder af kun 51 år, og Wilhelm Heinrich Cordes sad derefter tilbage som enkemand.

      

1967       Efter en skifteattest blev Wilhelm Heinrich Cordes nu indskrevet i grundbogen d. 16. maj 1967 som eneejer. Wilhelm Heinrich Cordes (*1908) døde d. 27. januar 2010.

1977       For en købesum på 415.000 kr. overgik huset nu til Georg Charles Wandahl og hustru Elfride M. Wandahl, og d. 4. april 1977 blev der udstedt et skøde på dette. Et endeligt skøde blev udstedt d. 24. maj 1977.

1990

Foto af huset fra 1990.

1992       Huset skiftede igen ejer, og for en købesum på 495.000 kr. overgik huset nu til Palle Christiansen og Heidi Westergaard, og de fik et tinglyst skøde på dette d. 10. august 1992.

1998       Heidi Westergaard solgte halvdelen af huset til Palle Christiansen for 210.000 kr. og han var nu således eneejer. Et skøde på dette blev udstedt d. 8. juni 1998.

Palle Christiansen solgte huset videre til Pia Møllerskov Therkelsen og Hans Uwe Christensen for en købesum på 884.533 kr. De fik derefter et skøde på dette d. 2. december 1998.

2015       Hans Uwe Christensen og Pia Møllerskov Christensen er fortsat ejere af huset

til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk