Ramsel 15


Matrikel nr. 85 af Svenstrup ejerlav

Ejendommen er i følge BBR registret opført i 1875.


Det menes at bødker og fattigfoged Joachim Belling har beboet og måske også ejet huset her. Joakim Belling var født i Flensborg omkring 1768 som søn af skomager Matthias Friedrich Belling og hustru Margaretha Dorothea f. Pons i Flensborg, og han var blevet gift Sønderborg kirke d. 16. april 1801 med den omkring 2 år yngre Marie Petersen, der var født omkring 1770 som datter af Friedrich Petersen og hustru Maria Dorothea f. Lorenzen i Sønderborg.

De bosatte sig i Sønderborg, og her fik Marie og Joachim Belling 2 døtre:
 • Margaretha Dorothea Belling, født d. 4. april 1802.
 • Anna Marie Belling, født d. 29. oktober 1805.

Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede bødker Joachim Belling i 1. kvarter bag rådhuset i Sønderborg sammen med sin hustru Marie og deres datter Margaretha Dorothea Belling.

På et ikke kendt tidspunkt fraflyttede de Sønderborg og flyttede til Nordborg. Her døde Joachim Bellings hustru Marie Belling, der var jordemoder, d. 8. august 1816 i en alder af kun 46 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1818       Joachim Belling var flyttet til Torup hvor han var bødker og her traf kan en ny livsledsager. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 1. november 1818 med den omkring 20 år yngre Anne Cathrine Hansen, eller Anna Cathrine Moldt, som hun også er kaldt. Hun var født og døbt i Svenstrup kirke d. 1. marts 1789 som datter af kådner Hans Petersen Moldt og hustru Maren Hansdatter Christensen Nørreskovvej 14 her i Torup.

Anne Cathrine Hansen havde sammen med en udlagt soldat ved navn Peder Pedersen fra Fyn fået en såkaldt uægte søn:
 • Hans Petersen, født d. 15. oktober 1814.
Anne Cathrine og Joachim Belling fik børnene:
 • Maren Belling, født d. 10. april 1820. (senere Nørreskovvej 30)
 • Mathias Frederik Belling, født d. 15. juli 1823, død d. 3. juni 1826.
 • Anne Cathrine Belling, født d. 29. marts 1826. (senere Nørreskovvej 14).
 • Anna Kirstine Belling, født d. 26. oktober 1831, død d. 8. oktober 1834.

1831       Hyreinderste, bødker og fattigfoged Joachim Belling døde d. 11. august 1831 i en alder af kun 63 år, og hans hustru Anne Cathrine Belling sad derefter tilbage som enke.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede enkefru Anne Cathrine Hansen (*1789) her i huset som hyreinderste. Hun boede sammen med sin uægte søn Hans Petersen på 26 år og hendes datter Anna Cathrine Belling (*1826). Hendes steddatter, ugifte Anna Marie Belling, (*1805)s uægte datter Anna Maria Petersen, der var født d. 19. januar 1835 med udlagte barnefader tjenestekarl Jens Petersen Lund, boede der også. Desuden boede der også en ugift 49-årig Anna Kirsten Peters til leje her i huset. Hvem hun var vides ikke.


1842       Anne Cathrine Hansen (*1789)s søn Hans Petersen (*1814) overtog lejemålet. (Hvem der reelt har ejet stedet vides ikke). Som skræddersvend her i Torup blev han gift i Svenstrup kirke d. 3. juli 1842 med den godt 6 år yngre pige Mette Marie Christiansen, der var født d. 10. januar 1821 i Torup som datter af kådner Christian Mikkelsen og hustru Mette Marie Jacob Andersens datter i Ramsel 13 her i Torup.

Mette Marie og Hans Petersen fik børnene:
 • Anne Cathrine Petersen, født d. 1. oktober 1842, død d. 4. september 1871.
 • Christian Petersen, født d. 16. marts 1845, død d. 1. maj 1845.
 • Christian Petersen, født d. 16. marts 1846, død d. 8. november 1871.
 • Mette Marie Petersen, født d. 2. februar 1851. (hun førte stedet videre)
 • Anne Marie Petersen, født d. 7. juli 1856. (senere i Høruphav)


1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede hyreinderste og koncessioneret skrædder Hans Petersen her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Christiansen og deres datter Anne Cathrine Petersen.

Ved samme folketælling er Hans Petersens mor enkefru Anne Cathrine Hansen (*1789) ikke noteret i samme hus som hyreinderste. Der boede hun sammen med sin steddatter Anna Marie Belling (*1805)s uægte datter Anna Maria Petersen (*1835).

1857       Anne Cathrine Hansen Moldt (*1789) døde d. 10. oktober 1857 i en alder af 68 år, og efter at have levet som enke i godt 26 år.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede skrædder Hans Petersen Moldt fortsat her på stedet sammen med sin hustru Mette Marie Christiansen og deres 4 børn Anne Cathrine Petersen, Christian Petersen, Mette Marie Petersen og Anne Marie Petersen. De havde også et plejebarn ved navn Lorenz Petersen boende hos sig, og han var født d. 2. oktober 1856 som søn af kådner og møllebygmester Lauritz Hansen Petersen og hustru Anna Dorthea Berg i Svenstrup.

1877       Skrædder Hans Petersens hustru Mette Marie Petersen f. Christiansen (*1821) døde af nældefeber d. 23. april 1877 i en alder af kun 56 år, og han sad derefter tilbage som enkemand sammen med sine 2 døtre.

1882       Hans Petersen overlod nu stedet til sin svigersøn træskomager Niels Hansen og sin datter Mette Marie Petersen (*1851), og efter den preussiske lov af 27. maj 1873 blev han med en kontrakt af 18. januar 1882 indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer. Der blev ligeledes indskrevet en aftægtskontrakt, og Hans Petersen gik derefter på aftægt.

Niels Hansen var født d. 25. oktober 1849 som søn af indsidder Peter Hansen og hustru Anne Larsen i Lille Rise på Ærø, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. juni 1879 med Hans Petersens datter sypige Mette Marie Petersen (*1851).

Mette Marie og Niels Hansen fik børnene:
 • Hans Peter Hansen, født d. 17. juli 1881.
 • Peter Hansen, født d. 8. juli 1884.

1889       Skræddermester og aftægtsmand Hans Petersen (*1814) døde d. 12. december 1889 i en alder af 75 år, og efter at have levet som enkemand i 12½ år.

1894       Hvad der blev af Mette Marie og Niels Hansen vides ikke. De er muligvis fraflyttet sognet. De solgte deres inderstested til Hans Jørgensen Mogensen som overtog det d. 16. april 1894, hvilket blev indskrevet i den preussiske grundbog med samme dato.

Hans Jørgensen Mogensen var høker og handelsmand, og han var født d. 4. februar 1863 i Sundsmark i Ulkebøl sogn som søn af hyreinderste Jørgen Jørgensen Mogensen og hustru Kirstine Marie Mogensen i Sundsmark. Som husinderste i Torup blev han gift i Svenstrup kirke d. 10. maj 1894 med den 7½ år yngre Anne Margrethe Rasch, der var født d. 6. september 1870 som datter af arbejdsmand Claus Jacobsen Rasch og hustru Anna Margrethe f. Henriksen ved Maibølgård i Hørup sogn.

Anne Margrethe og Hans Jørgensen Mogensen fik sønnen:
 • Jørgen Jørgensen Mogensen, født d. 2. februar 1895.

1904       Hans Jørgensen Mogensen fraflyttede stedet efter at det var blevet solgt til snedker Peter Friedrich Heise og at det var blevet indskrevet i den preussiske grundbog d. 7. april 1904. Hvem han var vides ikke.

1907       Peter Friedrich Heise solgte stedet til arbejder Christian Christiansen d. 6. juni 1907 og han blev dermed indskrevet i grundbogen d. 8. juni 1907 som den nye ejer. Han var født d. 24. september 1876 i Torup som søn af kådner Christian Christiansen og hustru Anna Kirstine f. Jørgensen Ramsel 13 i Torup, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. september 1900 med den ½ år ældre pige Marie Cathrine Møller, der var født d. 1. marts 1876 i Bredsten i Kegnæs sogn som datter af parcellist Jørgen Hansen Møller og hustru Anne Kirstine f. Schmidt i Bredsten.

Marie Cathrine Møller havde som tjenestepige hos bolsmand Berthelsen i Tandslet fået en såkaldt uægte søn. (Hvem der var barnefader er ikke noteret):
 • Jørgen Møller, født d. 18. juni 1898.
Marie Cathrine og Christian Christiansen fik sønnen:
 • Christian Christiansen, født d. 12. januar 1901.

1909       Christian Christiansen (*1876) købte Ramsel 13 af sine forældre d. 19. maj 1909.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Christian Christiansen (*1876) her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Møller og deres søn Christian Christiansen (*1901).

1925

Foto af huset fra 1925.


1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede kådner Christian Christiansen (*1876) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine Møller. Hans far Christian Christiansen (*1843), der ellers boede i Ramsel 13, boede nu her hos dem.

1930       Husmand og hus slagter Christian Christiansen (*1876) døde d. 1. april 1930 i en alder af kun 53 år, og hans hustru Marie Cathrine Møller (*1876) sad derefter tilbage som enke.

Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede enkefru Marie Cathrine Christiansen f. Møller (*1876) alene her i huset. Hun havde en karl ved navn Carl Molt fra Notmarkskov, der var født d. 29. juni 1872, og en arbejder ved navn Christian Petersen fra Blans, der var født d. 28. juli 1873.

1932       Christian Christiansens (*1876) far Christian Christiansen (*1843) var flyttet til Sebbelev til sin datter Anna Maria Christiansen (*1872) der var gift med gårdejer Iver Hansen, og her døde han d. 7. februar 1932 i en alder af 88 år, efter at have levet som enkemand i godt 16½ år. Han blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 11. februar 1932.

1934       Enkefru Marie Cathrine Christiansen f. Møller blev indskrevet i tingbogen som ejer efter en skifteretsattest af 30. juni 1934 hvor hun hensad i et uskiftet bo. (Dette sammen med Ramsel 13)

1939       Enkefru Marie Cathrine Møller (*1876) døde d. 23. januar 1939 i en alder af kun knap 63 år, og efter at have levet som enke i knap 9 år.

De privat skiftende arvinger efter enkefru Marie Cathrine Christiansen solgte huset til arbejder Lorenz Lorenzen for en købesum på 2600 kr. og der blev således udstedt et tinglyst skøde på dette d. 6. juli 1939.

Lorenz Lorenzen var født i Havnbjerg d. 13. oktober 1899 som søn af hjulmager Edvard Lorenzen og hustru Anna Maria f. Christensen i Havnbjerg. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 23. juli 1932 med den 3½ år yngre husassistent i Klingbjerg Dorthea Sophie Samsted, der var født i Elstrup i Egen sogn d. 30. juni 1903 som datter af daglejer Hans Christian Samsted og hustru Martha Cathrine f. Sivertsen i Elstrup

Dorthea Sophie og Lorenz Lorenzen fik sønnen:
 • Hans Eduard Lorenzen, født d. 30. september 1938.

1971       Dorthea Sophie Lorenzen f. Samsted (*1903) døde d. 18. juli 1971 i en alder af kun 68 år, og hendes mand Lorenz Lorenzen (*1899) sad derefter tilbage som enkemand. Han døde d. 3. november 1978 i en alder af 79 år. Huset blev solgt til Frederik Kolb.

1976       Frederik Kolb, der var postbud, solgte stedet til Karl Otto Erhardsen for en købesum på 235.000 kr., og d. 2. april 1976 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.

Karl Otto Erhardsen er gift med Kirsten Erhardsen.

1980       Karl Otto Erhardsen flyttede til Egevej 88 i Havnbjerg og Kirsten Erhardsen flyttede til Nordborgvej 113, og stedet blev dermed solgt til Bente Pedersen for en købesum på 380.000 kr.. og d. 15. december 1980 blev der udstedt et tinglyst skøde på overtagelsen.

Bente Petersen var gift med Ole Bjørn Pedersen og de fik børnene: Lars Henrik Pedersen og Anders Bjørn Pedersen.


1990       Ved en bodelingsoverenskomst af 26. juni 1990 overgik stedet til Ole Bjørn Pedersen.


2004

Foto af huset fra 2004.


2006       Ole Bjørn Pedersen solgte huset til Thomas Lunderskov Jørgensen for en købesum på 460.000 kr. og skødedato blev sat til d. 21. februar 2006.

2015       Thomas Lunderskov Jørgensen er fortsat ejer af huset.

til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk