Ramsel X (nedbrudt)


Matrikel nr. 44 af Svenstrup ejerlav

Ejendommen er i længere registret i BBR.


Ifølge bogen om Svenstrup lå der tidligere her mellem Ramsel 9 og Ramsel 11 et lille kådnersted.


17xx       Her på stedet var der en kådner ved navn Peder Pedersen. Han er også nævnt som Peder Pedersen Mand. Han var født omkring 1718 og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 15. september 1752 med den omkring 5 år ældre Anne Richardsdatter fra Holm, der var født omkring 1713.

Anne og Peder Pedersen fik datteren:
 • Maren Peders, døbt d. 24. marts 1754.

17xx       På et tidspunkt før 1795 blev stedet her overtaget af en Jens Petersen. Han var født omkring 1761, men om han var søn af Peder Pedersen vides ikke. Som ungkarl fra Torup blev han gift i Svenstrup kirke d. 7. februar 1789 med den omkring 7 år yngre pige Anna Maria Christensdatter Rudolph, der var født omkring 1768.

Ved overtagelsen af stedet er Anne Richardsdatter og Peder Pedersen gået på aftægt.

Anna Maria og Jens Petersen fik børnene:
 • Anna Maria Jensen, født d. 29. april 1791. (død d. 12. december 1877)
 • Maren Jensen, født d. 3. oktober 1798.
 • Peter Jensen, født d. 10. februar 1803.
 • Christen Rudolph Jensen, født d. 12. november 1809.

1795       Aftægtsmand Peder Pedersen Mand døde i en alder af 77 år, og han blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 9. juni 1795. Hans hustru Anne Richard sad derefter tilbage som enke.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner med jord Jens Petersen her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria Christensen og deres 3 børn Anna Maria Jensen (*1791), Maren Jensen (*1798) og Peter Jensen (*1802). Jens Petersens forgængers mor enkefru Anne Richardsdatter (*1713) og hendes datter Maren Peders (*1754), der begge ernærede sig som spinner og af almisser, boede der også. (Her må ham der har skrevet tællingen have skrevet forkert, idet Anne Richardsdatter (*1713) var forgængerens hustru.)

1804       Anne Richardsdatter døde d. 11. januar 1804 i en alder af 91 år efter at have levet som enke i 8½ år.

1815       Efter kontraktprotokol af 7. august 1815 solgte Jens Petersen noget jord til Hans Christian Jessen. Hvad og hvor det har været vides ikke.

1816       Forgængeren Peder Pedersens datter pigen Maren Peders kaldet Maren Mands døde d. 6. november 1816 i en alder af 62 år.

1820       Kådner Jens Petersen (*1761) fraflyttede stedet i 1820 og flyttede sammen med sin hustru Anna Marie Rudolph og deres søn Christen Rudolph Jensen til Bovrup i Varnæs sogn hvor han havde købt et halvboel.

18xx       Hvem der har haft stedet her efter at Anna Maria og Jens Petersen er fraflyttet vides ikke, men på et ikke kendt tidspunkt kom Jacob Jørgensen her til. Han var født d. 20. maj 1797 som søn af bolsmand Jørgen Jørgensen og hustru Maria Margaretha Jacobsdatter Nørreskovvej 8 i Torup, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 5. november 1836 med den 4½ år yngre pige Anne Margrethe Petersen, der var født d. 18. oktober 1801 i Stevning Nor som datter af bolsmand Peter Hansen og hustru Anne Nisses ved Stevning Nor.

Anne Margrethe og Jacob Jørgensen fik datteren:
 • Marie Margaretha Jørgensen, født d. 22. november 1838. (hun blev arvtager).


1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Jacob Jørgensen (*1797) her på stedet sammen med sin hustru Anne Margrethe Petersen (*1801) og deres datter Marie Margaretha Jørgensen.


1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Jacob Jørgensen (*1797) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Margrethe Petersen og deres datter Marie Margrethe Jørgensen.

Jacob Jørgensen (*1797), kaldet Skomager, døde af blodforgiftning d. 30. august 1845 i en alder af 48 år, og hans hustru Anne Margrethe Petersen (*1801) sad derefter tilbage som enke.

1846       Anne Margrethe Petersen (*1801) døde d. 24. april 1846 i en alder af kun 44 år efter at have levet som enke i 8 måneder. Datteren Marie Margaretha Jørgensen (*1838) sad derefter tilbage uden forældre i en alder af kun 7½ år.

Marie Margaretha Jørgensen (*1838)s farbror bolsmand Jørgen Jørgensen (*1790) Nørreskovvej 8 blev beskikket som formynder for hende, og efter kontraktprotokol af 25. september 1846 blev Jørgen Jørgensen indsat som lejer af kådnerstedet af Jacob Jørgensens arvinger.

Hvem der så reelt har beboet huset kendes ikke.

1860       Hvem der ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede her kan ikke siges. Marie Margaretha Jørgensen (*1838) var på det tidspunkt tjenestepige hos sin formynder bolsmand Jørgen Jørgensen (*1790) Nørreskovvej 8 her i Torup.

1862       Marie Margaretha Jørgensen (*1838), der fortsat var hos sin farbror bolsmand Jørgen Jørgensen (*1790) Nørreskovvej 8 blev gift i Svenstrup kirke d. 26. juni 1862 med den godt 9½ år ældre Nicolai Jørgensen der var født d. 12. februar 1829 som søn af bolsmand Christian Jørgensen og hustru Dorothea Kirstine Aagesen i Svenstrup.

Det nygifte par bosatte sig i Svenstrup hvor Nicolai Jørgensen var bolsmand, og her fik de børnene:
 • Dorothea Kirstine Jørgensen, født d. 24. marts 1863.
 • Anne Margrethe Jørgensen, født d. 17. september 1867, død d. 16. marts 1869.
 • Christian Jørgensen, født d. 4. marts 1870.
 • Jacob Jørgensen, født d. 7. oktober 1874.
Marie Margaretha Jørgensen (*1838) døde d. 19. maj 1897 i Svenstrup, og hendes mand Nicolai Jørgensen (*1829) døde d. 19. februar 1908 i Svenstrup.

1881       Efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Jørgen Jacobsen indskrevet i den preussiske grundbog som kådner her på stedet sammen med sin hustru Ellen f. Lauritzen efter en købekontrakt af 27. juli 1881.

Jørgen Jacobsen var en såkaldt uægte søn af pigen Anne Dorthea Jacobsen (*1818) der var en datter af kådner Hans Hansen (*1744) og hustru Maren Sørensen (*1773) i Ramsel 11. Han var født d. 14. januar 1852, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 7. november 1879 med den 5 år yngre Ellen Lauritzen, der var født d. 23. februar 1857 i Himmark som datter af bolsparcellist Lauritz Lauritzen og hustru Anne Sophie Møller i Himmark.

Ellen og Jørgen Jacobsen fik børnene:
 • Anne Dorthea Jacobsen, født d. 28. december 1879.
 • Anne Sophie Jacobsen, født d. 26. januar 1884.
 • Ellen Jacobsen, født d. 4. november 1888.
 • Lauritz Jacobsen, født d. 12. oktober 1895. (han overtog stedet samt Ramsel 11 og Ramsel 9.)

1903       Den 18. juni 1903 blev Jørgen Jørgensen (*1852) og hustru Ellen f. Lauritzen også ejere af nabohuset Ramsel 11.

1921       Om kådner Jørgen Jacobsen (*1852) og hustru Ellen Lauritzen (*1857) har boet her i huset eller i nabohuset Ramsel 11 ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921, sammen med deres yngste søn Lauritz Jacobsen der var tjenestekarl og fisker, og deres tjenestepige Christine Hansen fra Svenstrup kan ikke siges.

1922       Den 29. april 1922 blev Jørgen Jørgensen (*1852) og hustru Ellen f. Lauritzen også ejere af nabohuset Ramsel 9.


1923       Ellen (*1857) og Jørgen Jacobsens (*1852) yngste søn Lauritz Jacobsen (*1895), købte nu også stedet her og han fik dette tilskødet d. 14. marts 1923. Overtagelsen blev indskrevet i grundbogen d. 16. marts 1923, samtidig med købet og overtagelsen af Ramsel 9 og Ramsel 11.

I grundbogen blev der ligeledes ved alle 3 matrikler d. 16. marts 1923 indskrevet et livsvarigt aftægt indtil den længstlevende var død for aftægtsfolkene Jørgen Jacobsen og Ellen Jacobsen f. Lauritzen.


1925       Hvem der beboede huset ved folketællingen d. 5. november 1925 kan ikke siges.

Lauritz Jacobsen (*1895) blev gift i Svenstrup kirke d. 13. april 1925 med den 4 år yngre husholderske Christine Marie Frank, der var født i Broager d. 3. november 1899 som datter af inderste Johannes Christian Frank og hustru Louise f. Petersen i Neis Mølle i Broager sogn.

Efter deres ægteskab blev Christine Marie Jacobsen f. Frank indskrevet i grundbogen d. 13. august 1926 som medejer af stedet efter et andragende af 29. juli 1926.

Christine Marie og Lauritz Jacobsen fik børnene:
 • Jørgen Lauritz Jacobsen, født d. 8. juni 1926.
 • Louise Christine Jacobsen, født d. 25. maj 1934.

1927       Såvel huset her som Ramsel 9 og Ramsel 11 skiftede ejer i 1927. Huset her og Ramsel 11 blev købt for en samlet købesum på 13.200 kr., og overtaget af landmand Hans Andersen, der fik et tinglyst fogedudlægsskøde på dette d. 21. november 1927.

Hans Andersen var født d. 5. november 1896 i Hjortspringkobbel som søn af Terkel Andersen og hustru Kirsten (Kjerstine) f. Matthiesen i kåd nr. 144 "Melvedled" i Hjortspring. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 11. maj 1923 med den jævnaldrende tjenestepige i Torup Anne Marie Sørensen, der var født d. 25. oktober 1896 i Helved i Notmark sogn som datter af landmand Iver Madsen Sørensen og hustru Helene Christine f. Christensen i Helved.

Anne Marie og Hans Andersen fik ingen børn.

1930       Hvem der beboede huset ved folketællingen d. 5. november 1930 kan ikke siges.

1957       På et ikke kendt tidspunkt efter 1957 blev huset nedbrudt og matrikel nr. 44 af Svenstrup ejerlav nedlagt. (Grundbogens blad 43 er omskrevet d. 21. november 1957.)


til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk