Matrikel nr. 23


Matrikel nr. 23 er i den preussiske grundbog benævnt som et kådnersted i Torup. I dag er matrikel nr. 23 beliggende på Nordborgvej 123A i Svenstrup. Flere steder i kirkebogen er der skrevet "ved landevejen". Da stedet i dag ikke ligger i det by område der kaldes Torup medtages det her i oversigten under ukendte steder i Torup.

17xx       På dette sted i Torup i dette kådnersted har der været en Hans Christensen, der var ejer af dette. Hvem han var kan ikke siges.

1797       Efter kontraktprotokol af 8. december 1797 overlader Hans Christensen et kådnersted til Christian Christensen, hvilket meget vel kan være hans søn. Denne Christian Christensen var født omkring 1741, og han var gift med Ellen Peters, der var født omkring 1750.

Ellen og Christian Christensen fik børnene:
 • Ellen Christiansen, født omkring 1784.
 • Christian Christiansen, født omkring 1791.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede den 62-årige kådner med jord Christian Christensen (*1741) sammen med sin hustru den 53-årige Ellen Peters (*1750) og deres 2 børn Ellen Christiansen (*1784) og Christian Christiansen (*1791)

1817       Christian Christensen (*1741)s søn Christian Christiansen (*1791) blev gift i Svenstrup kirke d. 16. februar 1817 med den 3 år ældre tjenestepige i Himmark Kathrine Marie Hansen, der var født omkring 1788 i Kettingskov som datter af kådner Hans Christensen Bruun og hustru i Kettingskov.

Kathrine Marie og Christian Christiansen fik 2 børn, der døde tidligt.

18xx       Hvornår Christian Christensen (*1741)s forældre Ellen Peters (*1750) og Christian Christensen (*1741) er døde vides ikke. De er muligvis fraflyttet Svenstrup sogn. Stedet er på et ikke kendt tidspunkt blevet overladt til sønnen Christian Christiansen (*1791)

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede den nu 49-årige kådner Christian Christiansen (*1791) her på stedet sammen med sin hustru den 52-årige Kathrine Marie Hansen (*1788)

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner Christian Christiansen (*1791) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Kathrine Maria Hansen (*1788).

1848       Kådner Christian Christiansen (*1791) døde pludseligt i en alder af kun 57 år d. 3. november 1848, og hans hustru Kathrine Maria Hansen (*1788) sad derefter tilbage som enke.

1849       Efter en kontraktprotokol af 26. januar 1849 overlod Kathrine Maria Hansen (*1788) nu kådnerstedet til sin afdøde mands søster Ellen Christiansen (*1784)s søn Christian Berg. Han var født d. 8. oktober 1814 i Himmark som søn af inderste Jørgen Jørgensen Berg og hustru Ellen Christiansen (*1784), og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 17. september 1846 med den 5 år yngre tjenestepige i Stevning Frederikke Jørgensen, der var født d. 29. juli 1819 i Stevning som datter af inderste Jørgen Bohnsen og hustru Anna Mathis i Stevning.

Frederikke og Christian Berg fik børnene:
 • Kathrine Marie Berg, født d. 7. december 1846. (hun overtog stedet)
 • Ellen Berg, født d. 22. april 1849. (senere i Købingsmark)
 • Anne Berg, født d. 6. november 1851. (senere i Lysabild)
 • Anne Marie Berg. født d. 1. september 1859.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 bebor daglejer Christian Berg her på stedet sammen med sin hustru Frederika Jørgensen, og deres 4 døtre Kathrine Marie Berg, Ellen Berg, Anne Berg og Anne Marie Berg. Desuden boede Christian Bergs mors svigerinde Kathrine Maria Hansen (*1788) også her på stedet i et aftægt.

1861       Enkefru Kathrine Maria Hansen (*1788) døde d. 30. april 1861 i en alder af 72 år, efter at have levet som enke i 13½ år.

1878       Christian Berg overlod stedet til sin datter Kathrine Marie Berg og svigersøn Andreas Jepsen efter en købekontrakt af 22. juni 1878, og efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1879 blev overtagelsen indskrevet i den preussiske grundbog. Samtidig med blev der indskrevet et årligt aftægt til Frederikke og Christian Berg.

Kathrine Marie Berg var blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. maj 1878 med den 2 år ældre Andreas Jepsen, der var født i Havnbjerg d. 25. oktober 1844 som søn af bolsmand Jes Jepsen og hustru Kirsten Christensen Bonde i Havnbjerg.

Kathrine Marie og Andreas Jepsen fik børnene:
 • Christian Jepsen, født d. 16. april 1879, død d. 24. marts 1899.
 • Kjerstine Jepsen, født d. 15. april 1880.
 • Andreas Jepsen, født d. 4. september 1887. (han overtog stedet)

1882       Kådner aftægtsmand Christian Berg (*1814) i Torup ved landevejen døde d. 25. juni 1882 i en alder af 67½ år, og hans hustru Frederikke Berg (*1819) sad derefter tilbage som enke.

1891       Andreas Jepsen (*1844)s hustru Kathrine Marie Berg døde d. 6. januar 1891 i en alder af kun 44 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Andreas Jepsen blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 10. august 1891 som nu eneejer af stedet.

1892       Enkemand og kådner Andreas Jepsen (*1844) havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 31. marts 1892 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 1½ år ældre ungpige Anne Kirstine Jacobsen der var født i Torup d. 31. marts 1843 som datter af kådner og kurvemager Hans Jacobsen og hustru Ellen Petersen i Torup.

1907       Andreas Jepsen (*1844) døde d. 13. januar 1907 i en alder af 62 år, og hans hustru Anne Kirstine Jacobsen sad derefter tilbage som enke.

Frederikke Berg f. Jørgensen (*1819) døde i Torup d. 15. februar 1907 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i knap 24½ år.

1912       Sønnen Andreas Jepsen (*1887) blev indskrevet i den preussiske grundbog som ejer d. 8. maj 1912 efter en arv af 21. januar 1808.

Andreas Jepsen blev gift i Svenstrup kirke d. 29. marts 1912 med den 8 år yngre Christine Valentin, der var født d. 17. februar 1893 i Himmark som datter af Jørgen Jørgensen Valentin og hustru Anne Marie Christine Bondesen i Himmark.

Christine og Andreas Jepsen fik børnene:
 • Andreas Jepsen, født d. 28. juli 1912.
 • Jørgen Jepsen, født d. 1. maj 1914.
 • Kathrine Marie Jepsen, født d. 21. november 1917.
 • Peter Christian Jepsen, født d. 7. august 1922.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Andreas Jepsen her på stedet sammen med sin hustru Christine Valentin og deres 3 børn Andreas Jepsen, Jørgen Jepsen og Cathrine Jepsen. I stedets aftægt boede Andreas Jepsens stedmor enkefru Anne Kirstine Jacobsen.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede kådner Andreas Jepsen fortsat på stedet sammen med sin hustru Christine Valentin og deres 4 børn Andreas Jepsen, Jørgen Jepsen, Cathrine Jepsen og Peter Christian Jepsen. I stedets aftægt boede Andreas Jepsens stedmor enkefru Anne Kirstine Jacobsen stadigvæk.

1926       Andreas Jepsens stedmor enkefru Anne Kirstine Jacobsen (*1843) døde i Amtssygehuset i Sønderborg d. 16. august 1926 i en alder af 83 år, efter at have levet som enke i 19½ år.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede kådner Andreas Jepsen stadigvæk på stedet sammen med sin hustru Christine Valentin og deres 2 børn Cathrine Jepsen og Peter Christian Jepsen.

1954       Andreas Jepsen (*1887) solgte stedet til Aage Christensen for en købesum på 34.000 kr. plus aftægt 6.940 kr. Deraf var der løsøre for 5.300 kr. Et tinglyst skøde af 20. maj 1954 blev derefter indskrevet i grundbogen, og der blev ligeledes indskrevet et dokument om livsvarigt aftægt for Christine og Andreas Jepsen.

1959       Andreas Jepsen (*1887) døde d. 13. marts 1959 i en alder af 72½ år, og hans hustru Christine Jepsen (*1893) sad derefter tilbage som enke.

1960       Den 29. juni 1960 blev matriklen solgt til Landbrugsministeriet (Statens jordlovsudvalg) for en købesum på 5.000 kr. og et skøde blev udstedt fra Aage Christensen til den nye ejer og indskrevet i grundbogen.

1969       Christine Jepsen f. Valentin (*1893) døde d. 5. december 1969 i en alder af knap 77 år, efter at have levet som enke i 10½ år.

1970       Svenstrup sognekommune fik skøde på matrikel nr. 23 d. 19. januar 1970 for en købesum på 29.116 kr. Herefter ved kommunesammenlægningen i 1970 blev matriklen ejet af Nordborg kommune, og senere ved kommunesammenlægningen i 2007 var det så Sønderborg kommune der overtog ejerskabet. Matrikel nr. 23 der er beliggende på Nordborgvej 123 har betegnelsen ubebyggede landbrugslodder, og er i mange år brugt som ringriderplads.

2015       Sønderborg kommune er fortsat ejer af matrikel nr. 23til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk