Matrikel nr. 42


Matrikel nr. 42 er i den preussiske grundbog benævnt som et kådnersted i Torup. I dag er matrikel nr. 42 beliggende på Nordborgvej 60A i Svenstrup. Flere steder i kirkebogen er der skrevet "i Torup ved landevejen". Da stedet i dag ikke ligger i det by område der kaldes Torup medtages det her i oversigten under ukendte steder i Torup.

17xx       På dette sted i Torup i dette kådnersted har der været en Jens Matthiesen, der var ejer af dette. Han var født omkring 1740, og han var gift med Anna Hansen, der var født omkring 1724. De havde boet i Himmark og her havde de fået en søn ved navn Jeppe Jensen, og som Jens Handskomagers søn var han blevet døbt i Svenstrup kirke søndag d. 10. december 1769.

Anna og Jens Matthiesen må således være kommet her til Torup fra Himmark efter 1770.

1797       Efter kontraktprotokol af 8. december 1797 overlod Jens Matthiesen sit kådnersted til sønnen Jeppe Jensen (*1769), og der blev indskrevet en aftægtskontrakt.

1798       Jeppe Jensen (*1769) blev gift i Svenstrup kirke d. 9. februar 1798 med den jævnaldrende pige Mette Mathises fra Stevning, der var døbt d. 2. juli 1769 som datter af Matthias Smed i Stevning.

Mette og Jeppe Jensen fik sønnen:
 • Matthias Jepsen, født d. 22. november 1798. (senere i Sønderborg) (Jeppe Jensen er her noteret som inderste i Svenstrup.)

1802       Efter kontraktprotokol af 10. december 1802 købte Jeppe Jensen noget jord, men fra hvem er ikke noteret.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste med jord Jeppe Jensen (*1769) her på stedet sammen med sin hustru Mette Matthiesen (*1769) og deres søn Matthias Jepsen (*1798). I huses aftægt boede desuden Jeppe Jensens forældre skrædder Jens Matthiesen (*1740) og hustru Anna Hansen (*1724)

1804       Jeppe Jensen (*1769)s hustru Mette Matthiesen døde i en alder af kun 34 år og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 8. januar 1804.

Jeppe Jensen fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og 13. april 1804 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 3 år ældre pige Kirsten Matthiases Smidt der var født i Stevning og døbt i Svenstrup kirke d. 25. december 1766 som datter af Matthias Pedersen Smidt, tidligere kådner og smed i Stevning.

Kirsten og Jeppe Jensen fik børnene:
 • Jeppe Jepsen, født d. 23. januar 1807. (han overtog stedet)
 • Hans Jepsen, født d. 24. maj 1809.
 • der var flere børn der døde tidligt.

1814       Jeppe Jensen (*1769)s søn af 1. ægteskab Matthias Jepsen blev konfirmeret i Svenstrup kirke d. 18. april 1814. (Jeppe Jensen er da noteret som inderste ved Torup.)

1826       Efter kontraktprotokol af 27. juni 1826 byttede Jeppe Jensen noget jord, men med hvem er ikke noteret.

1839       Jeppe Jensen (*1769)s søn af andet ægteskab Jeppe Jensen, (*1807), der var tjenestekarl i Svenstrup, blev gift i Svenstrup kirke d. 26. maj 1839 med den 3 år yngre tjenestepige i Svenstrup Anna Kathrine Henningsen, der var født Sjellerup d. 7. november 1809 som datter af inderste Henning Henningsen og hustru Anna Maria f. Matthiesen i Sjellerup.

Anna Kathrine og Jeppe Jensen fik børnene:
 • Jens Jepsen, født d. 6. april 1840. (han overtog stedet)
 • Anna Maria Jepsen, født d. 28. december 1841.
 • Mathias Jepsen, født d. 10. april 1844.
 • Kirstine Jepsen, født d. 28. marts 1846.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste og daglønner Jeppe Jensen (*1807) her på stedet sammen med sin hustru Anna Kathrine Henningsen (*1809). I husets aftægt boede Jeppe Jensens far Jeppe Jensen (*1769) sammen med sin hustru Kirsten Matthiesen (*1766)

1843       Jeppe Jensen (*1807)s stedmor Kirsten Matthiesen døde i aftægten d. 9. september 1843 i en alder af 77 år, og hans far Jeppe Jensen (*1769) sad derefter tilbage som enkemand.

Herefter menes sønnen Jeppe Jensen (*1807) at have overtaget stedet, der herefter bliver benævnt som et inderstested.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste Jeppe Jensen (*1807) fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Kathrine Henningsen (*1809) og deres 3 børn Jens Jepsen, Mathias Jepsen og Anna Maria Jepsen. I stedets aftægt boede Jeppe Jensen(*1807)s far enkemand Jeppe Jensen (*1769)

1846       Jeppe Jensen (*1807)s far Jeppe Jensen (*1769) døde i aftægten d. 23. oktober 1846 i en alder af 77 år efter at have levet som enkemand i 3 år. Han havde ifølge præsten haft en særdeles god sundhed og døde efter at have været sengeliggende i omkring 14 dage.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede inderste og daglønner Jeppe Jensen (*1807) stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anna Kathrine Henningsen (*1809) og deres 2 børn Jens Jepsen (*1840) og Kirstine Jepsen (*1846).

1865       Jeppe Jensen (*1807) døde d. 25. maj 1865 i en alder af kun 58 år, og hans hustru Anna Kathrine Henningsen sad derefter tilbage som enke.

1877       Anna Kathrine Henningsen (*1809)s søn Jens Jepsen (*1840) blev indskrevet i den preussiske grundbog som kådner i Torup efter en arv og overladelseskontrakt af 7. november 1877, og efter den preussiske lov af 27. maj 1873. Hans mor Anna Kathrine gik derefter på aftægt, og et årligt aftægt til hende blev således indskrevet i grundbogen.

Jens Jepsen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 10. august 1877 med den knap 11 år yngre Marie Kirstine Lauritzen, der var født d. 27. marts 1851 som datter af inderste Lauritz Lauritzen og hustru Anne Sophie f. Møller i Himmarkmark.

Marie Kirstine og Jens Jepsen fik børnene:
 • Anne Cathrine Jepsen, født d. 22. november 1877.
 • Anne Sophie Jepsen, født d. 24. juli 1879.
 • Laurits Jepsen, født d. 28. februar 1882. (han overtog stedet)
 • Mathias Jepsen, født d. 21. maj 1885.
 • Maria Christine Jepsen, født d. 8. november 1887.
 • Hans Jepsen, født d. 23. maj 1891, død i krigen 1916.
 • Anne Marie Jepsen, født d. 9. september 1893.

1892       Jens Jepsen (*1840)s mor Anna Kathrine Henningsen (*1809) døde i aftægten d. 20. februar 1892 i en alder af 82 år og efter at have levet som enke i næsten 27 år.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede inderste Jens Jepsen her på stedet sammen med sin hustru Marie Kirstine Lauritzen og deres to børn Anna Cathrine Jepsen og Mathias Jepsen.

1924       Jens Jepsen (*1840)s søn Lauritz Jepsen (*1882) og hustru Marie Cecilie Jepsen f. Christiansen blev indskrevet i grundbogen d. 31. marts 1924 som de nye ejere i almindelig formuefællesskab efter dansk ret, efter overladelseskontrakt af 12. marts 1924. Der blev dermed også indskrevet et uforkortet livsvarigt aftægt indtil længstlevendes død for Jens Jepsen (*1840) og hustru Marie Kirstine Lauritzen (*1851)

Laurits Jepsen (*1882) var blevet gift i Svenstrup kirke d. 14. juli 1911 med den 5½ år yngre Marie Cecilie Christiansen, der var født d. 17. juli 1887 i Broager som datter af skrædder Hans Peter Christiansen og hustru Ingeborg Maria Christiansen f. Mathiesen i Broager.

Marie Cecilie og Lauritz Jepsen fik tilsyneladende ingen børn.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede Jens Jepsen (*1840), der nu var maler, her på stedet sammen med sin hustru Marie Kirstine Lauritzen (*1851) og deres søn Lauritz Jepsen (*1882) og svigerdatter Marie Cecilie Christiansen (*1887)

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede arbejder Lauritz Jepsen (*1882) her på stedet sammen med sin hustru Marie Cecilie Jepsen (*1887) og hendes mor enkefru Ingeborg Christiansen (*1851), der levede af alderdomsrente. I stedets aftægt boede nu forhenværende maler Jens Jepsen (*1840) sammen med sin hustru Marie Kirstine Jepsen (*1851).

1936       Lauritz Jepsen (*1882)s far Jens Jepsen (*1840) døde af alderdomssvaghed d. 30. marts 1936 i en alder af 95 år, og hans mor Marie Kirstine Jepsen (*1851) sad derefter tilbage som enke.

1949       Laurits Jepsen (*1882), der nu var invaliderentenyder og forhenværende husmand, døde d. 15. september 1949 i en alder af 67 år, og hans hustru Marie Cecilie Jepsen (*1887) sad derefter tilbage som enke.

Marie Cecilie Jepsen (*1887)s svigermor Marie Kirstine Jepsen (*1851) døde i aftægten d. 8. oktober 1949 i en alder af 98 år, og efter at have levet som enke i 12½ år.

1951       Efter et skifteudskrift som gav enkefru Marie Cecilie Jepsen arveret over ejendommen, blev hun indskrevet i grundbogen som eneejer efter tinglysningen d. 3. februar 1951.

Samme dato blev arbejdsmand Jes Jørgensen indskrevet i grundbogen som ejer efter et køb med en købesum på 4000 kr., og der blev dermed også indskrevet et dokument om boligret til enkefru Marie Cecilie Jepsen

Jes Jørgensen var født i Elstrup i Egen sogn d. 6. maj 1907 som søn af arbejder Lorenz Jørgensen og hustru Anne Kathrine f. Hansen i Elstrup, og han var blevet gift i Egen kirke d. 9. november 1937 med den 4½ år yngre Dagny Matthiesen, der var født i Øvre ved Herning d. 19. december 1911 som datter af smed Jens Matthiesen og hustru Estrid Marie f. Eskildsen i Øvre i Hammerum herred.

Dagny og Jes Jørgensen fik datteren:
 • Ingelise Jørgensen.

1973       Enkefru Marie Cecilie Jepsen (*1887) døde d. 21. maj 1973 i en alder af knap 86 år, efter at have levet som enke i godt 23½ år.

1983       Jes Jørgensen (*1907) døde d. 28. marts 1983 i en alder af knap 76 år, og hans hustru Dagny Jørgensen (*1911) sad derefter tilbage som enke.

1987       Enkefru Dagny Jørgensen (*1911) døde d. 26. maj 1987 i en alder af 75½ år og efter at have levet som enke i 4 år.

Efter en skifteattest af 13. august 1987 blev datteren Ingelise Hansen på Sjælland indskrevet som ejer af huset.

Hun solgte huset videre til Keld Holme som overtog stedet d. 12. oktober 1987 for en købesum på 350.000 kr.

1989       Knud B. Heesch overtog stedet d. 8. november 1989 for en købesum på 325.000 kr.

1996       Henning Callesen overtog stedet d. 12. april 1996 for en købesum på 274.900 kr.

2006       Matrikel nr. 42 blev købt og overtaget af Søren Erik Nielsen og Brigitte Edith Nielsen, for en købesum på 585.000 kr. og skødedatoen blev sat til d. 30. august 2006.

2015       Søren Erik Nielsen og Brigitte Edith Nielsen er fortsat ejer af matrikel nr. 42 Nordborgvej 60A.til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk