Matrikel nr. 64


Matrikel nr. 64 er i den preussiske grundbog benævnt som et inderstested i Torup, andre stedet er det nævnt som et kådnersted. I dag er matrikel nr. 64 beliggende på Nordborgvej 54 i Svenstrup. Flere steder i kirkebogen er der skrevet "i Torup ved landevejen". Da stedet i dag ikke ligger i det by område der kaldes Torup medtages det her i oversigten under ukendte steder i Torup.

17xx       Hvornår stedet her har taget sin begyndelse vides ikke, men på et ikke kendt tidspunkt før 1788 kom der en Lauritz Jacobsen her til stedet. Han var født omkring 1761 i Elstrup i Egen sogn som søn af skomager og kådner Jacob Lauritzen og hustru i Elstrup, og han var blevet gift i Notmark kirke d. 14. april 1787 med den omkring 33 år yngre Maren Peters, der var født i 1754 og døbt i Notmark kirke d. 10. januar 1754 som datter af Peter Beck og hustru i Hundslev i Notmark sogn.

Maren og Lauritz Jacobsen fik børnene:
 • Maren Lauritzen, døbt d. 27. januar 1788.
 • Peder Lauritzen, døbt d. 11. oktober 1789.
 • Jacob Lauritzen, født d. 16. juli 1791.
 • Laurits Lauritzen, født d. 9. februar 1793.
 • Jørgen Lauritzen, født d. 9. marts 1795.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede skemager Lauritz Jacobsen her på stedet sammen med sin hustru Maren Peters og deres 4 børn Peter Lauritzen (*1789), Jacob Lauritzen (*1791), Lauritz Lauritzen (*1793) og Jørgen Lauritzen (*1795).

1813       Lauritz Jacobsen (*1761) overlod sit inderstested efter en overladelseskontrakt af 2. april 1813 til Peter Nielsen Wriborg.

Peter Nielsen Wriborg var født i Svenstrup og døbt i Svenstrup kirke d. 8. december 1782 som søn af inderste og snedker Niels Jørgensen Wriborg og hustru Anna Margrethe Clausdatter i Svenstrup. Han blev gift i Svenstrup kirke d. 29. juni 1804 med den omkring 2 år ældre Maren Johannsen, der var født i 1780 som datter af sømand Jes Johannsen. Hvor hun reelt er født vides ikke idet der nogen steder står på Ærø, og ved ægteskab står der datter af Jes Johannsen i Nordborg.

Maren og Peter Nielsen Wriborg fik børnene:
 • Niels Petersen Wriborg, født d. 16. oktober 1804.
 • Anna Cathrine Peters Wriborg, født d. 27. januar 1807.
 • Anna Margrethe Peters Wriborg, født d. 11. november 1809.
 • Peter Wriborg, født d. 8. juni 1812, død og begravet d. 31. juli 1812.
 • Maren Peters Wriborg, født d. 3. december 1813.
 • Christine Wriborg, født d. 25. juni 1816.
 • Anna Marie Wriborg, født d. 12. januar 1819, død d. 14. august 1834.
 • Peter Wriborg, født d. 22. oktober 1821.
 • Dorothea Margrethe Wriborg, født d. 15. januar 1824. (hun overtog stedet)

Hvor i Torup den tidligere ejer Lauritz Jacobsen (*1761) kom til at bo herefter kan ikke siges, men dette sted blev senere udflyttet til Tyremosevej 16 ved Klingbjerg.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste og hjulmager Peter Nielsen Wriborg (*1782) her på stedet sammen med sin hustru Maren Johannsen (*1780) og deres 2 børn Peter Petersen Wriborg (*1821) og Dorothea Margrethe Wriborg (*1824).

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husinderste og hjulmager Peter Nielsen Wriborg fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Johannsen og deres datter Dorothea Margrethe Wriborg.

1847       Efter en købs og overladelseskontrakt af 3. august 1847 overlod hjulmager Peter Nielsen Wriborg stedet til sin datter Dorothea Margrethe Wriborg, og hun blev senere indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af stedet her efter en senere overladelseskontrakt af 15. oktober 1872 og den senere preussiske lov af 27. man 1873.

1852       Dorothea Margrethe Wriborg blev gift i Svenstrup kirke d. 13. maj 1852 med den godt 3½ år ældre ungkarl fra Holm Jeppe Petersen Grau. Han var født i Notmark sogn d. 30. maj 1820 som søn af Peter Jepsen Grau og hustru Anna Maria Grau ved Frederiksgård i Notmark sogn.

Dorothea Margrethe og Jeppe Petersen Grau fik børnene:
 • Peter Jepsen Grau, født d. 26. november 1856.
 • Jørgen Jepsen Grau, født d. 27. august 1868, død d. 28. august 1868.
 • Jørgen Jepsen Grau, født d. 17. juni 1869. (han overtog stedet)
 • Marie Jepsen Grau, født d. 7. januar 1854, død d. 19. august 1858.

1856       Dorothea Margrethe Wriborg (*1824)s far Peter Nielsen Wriborg (*1782) døde d. 23. februar 1856 i en alder af 73 år, og hendes mor Maren Johannsen (*1780) sad derefter tilbage som enke.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede hjulmager Jeppe Petersen Grau (*1820) her på stedet sammen med sin hustru Dorothea Margrethe Wriborg (*1824) og deres søn Peter Jepsen Grau (*1856). Jeppe Petersen Graus svigermor Maren Wriborg f. Johannsen og hans søster Anne Cathrine Petersen Grau der arbejdere som tjenestepige, boede også her.

Jeppe Petersen Grau (*1820)s svigermor Maren Wriborg f. Johannsen døde d. 10. september 1860 i en alder af 80½ år og efter at have levet som enke i 4½ år.

1882       Hjulmager Jeppe Petersen Grau (*1820)s hustru Dorothea Margrethe Wriborg (*1824) døde d. 12. november 1882 i en alder af kun knap 59 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1888       Hjulmager Jeppe Petersen Grau (*1820) døde d. 11. december 1888 i en alder af 68½ år, efter at have levet som enkemand i 6 år.

1890       Efter en arvesag af 11. august 1890 blev sønnen Jørgen Jepsen Grau (*1869) indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af stedet her.

1892       Som hjulmand og inderste i Torup blev Jørgen Jepsen Grau gift i Svenstrup kirke d. 19. maj 1892 med den 2½ år yngre pige Anna Catharina Christensen, der var født d. 3. januar 1872 i Klingbjerg som datter af murmester Christen Christiansen og hustru Ellen f. Berg i Rugbjergvej 1 i Klingbjerg.

Anna Catharina og Jørgen Jepsen Grau fik tilsyneladende ingen børn.

1909       Hjulmager Jørgen Jepsen Grau var blevet skilt fra sin første hustru, og han havde nu fundet sig en ny livsledsager, og d. 20. august 1909 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 18 år yngre Catharina Maria Johannsen, der var født i Sofiedal i Tinglev sogn d. 17. maj 1887 som datter af arbejder Johannes Johannsen og hustru Christina Maria f. Johannsen i Sofiedal.

Catharina Maria og Jørgen Jepsen Grau fik tilsyneladende ingen børn.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede karetmager Jørgen Jepsen Grau (*1869) her på stedet. Han var på dette tidspunkt blevet skilt fra sin hustru Catharina Maria (*1887). Han boede nu her sammen med sin husholder Christine Bonde f. Thode, der var født i Rensborg i Tyskland (*30-1-1888) og hendes 4 børn Cecilie Bonde (*16-08-1910), Christian Johann Peter Bonde (*21-8-1912), Jørgen Hermann Willi Bonde (*3-11-1914) og Johannes Bonde (*27-6-1918). Alle født i Sjellerupskov.

1922       Hjulmager Jørgen Jepsen Grau havde nu fundet sig en ny livsledsager, og d. 27. oktober 1922 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 22½ år yngre husholder i Torup Anna Maria Christensen der var født d. 21. oktober 1891 i Jyndevad ved Tønder som datter af arbejder Jes Christian Christensen og hustru Anna f. Jannsen i Jyndevar i Burkal sogn.

Anna Maria Christensen havde fået en såkaldt uægte søn ved navn Johannes Andreas Christensen, der var født d. 7. september 1920 i Vollerupmark i Bjolderup sogn. Han blev adopteret og kom herefter til at hedde Johannes Andreas Grau.

Anna Maria og Jørgen Jepsen Grau fik datteren:
 • Christine Dorothea Grau, født d. 29. juni 1925.

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede karetmager Jørgen Jepsen Grau (*1869) fortsat her på stedet sammen med sin nye hustru Anna Marie Christensen og deres 2 børn Johannes Andreas Grau og Christine Dorothea Grau.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede karetmager Jørgen Jepsen Grau (*1869) stadigvæk her på stedet sammen med sin nye hustru Anna Marie Christensen og deres 2 børn Johannes Andreas Grau og Christine Dorothea Grau.

1945       Jørgen Jepsen Grau (*1869)s hustru Anna Marie Grau (*1891) døde d. 15. maj 1945 i en alder af kun 53 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1955       Jørgen Jepsen Grau (*1869) solgte stedet her til sin adoptivsøn snedker Johannes Andreas Grau for en købesum på 6.926,21 kr. plus boligret og overtagelsen blev tinglyst d. 30. juni 1955, og indskrevet i grundbogen. Samtidig blev en livsvarig boligret til forhenværende hjulmand Jørgen Jepsen Grau ligeledes indskrevet i grundbogen.

1956       Jørgen Jepsen Grau (*1869) døde d. 25. marts 1956 i en alder af 86 år, efter at have levet som enkemand i næsten 11 år.

19xx       Ejerforholdet herefter er ikke kendt.

2000       Nordals Autoværksted Aps blev ejer af stedet d. 3. maj 2000 for en købesum på 1.495.000 kr.

2015       Nordals Autoværksted Aps er fortsat ejer af matrikel nr. 64.
til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk