August Jørgensen


1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede enkemand August Jørgensen i et inderstested i Torup sammen med sine 2 børn: Anna Maria Jørgensen og Maren Jørgensen. August Jørgensen var født i Stolbro i Egen sogn omkring 1788 som søn af inderste Jørgen Petersen i Stolbro.

Han havde været gift i Svenstrup kirke d. 19. oktober 1816 med den omkring 2 år ældre Anna Marie Jørgen Rasmussensdatter fra Torup, der var født omkring 1786, men som var død d. 26. december 1839 i en alder af kun 53 år.

Anna Marie og August Jørgensen havde fået børnene:
  • Anna Augustesen, født d. 30. august 1817, død d. 7. september 1817.
  • Maren Augustesen, født d. 24. september 1818, død d. 24. december 1820.
  • Anna Maria Augustesen, født d. 6. marts 1821, død 16. oktober 1841.
  • Jørgen Augustesen, født d. 21. marts 1824, død d. 28. marts 1827.
  • Maren Augustesen, født d. 26. februar 1827.
  • Jørgen Augustesen, født d. 5. juni 1830, død d. 6. februar 1834.

August Jørgensen blev gift igen i Svenstrup kirke d. 24. maj 1840 med den omkring 11 år yngre Kirstine Jacobsen, der var født omkring 1799 i Sjellerup i Egen sogn som datter af nu afdøde bolsmand Jacob Christensen i Sjellerup.

Kirstine og August Jørgensen fik børnene:
  • Jørgen Augustesen, født d. 14. februar 1841, død d. 3. november 1841.
  • Jacob Augustesen, født d. 1. november 1843, død d. 17. december 1843.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste August Jørgensen fortsat i et inderstested i Torup sammen med sin hustru Kirstine Jacobsen og sin datter af 1. ægteskab Maren Augustesen.

August Jørgensens hustru Kirstine Jacobsen døde af brystsvaghed og tæring d. 10. april 1845 i en alder af kun 46 år.

August Jørgensen blev gift igen i Svenstrup kirke d. 26. november 1845 med den omkring 20 år yngre enkefru Maren Petersen Knarhøi, der var født omkring 1808 og som var enke efter afdøde kådner Christen Knudsen i Klingbjerg.

1849       August Jørgensen døde d. 31. maj 1849 i en alder af kun 61 år.

til top
Oprettet og ajourført maj 2015
www.jessenb.dk