Jep Jensen Dall og Otilde Friederike Auguste Clasen.

Forældre til Erna Christine Dall.

Jep Jensen Dall blev født onsdag d. 4. juni 1884 klokken 17.30 hjemme hos sine forældre arbejdsmand Christen Christensen Dall og hustru Inger Marie Jeppesdatter i Bæk i Vonsbæk sogn i Haderslev amt, og han blev døbt fredag d. 27. juni 1884, men om det var hjemme eller i Vonsbæk kirke, er uklart. Han havde gårdejer og kromand Jørgen Nissen fra Østergaard i Bæk, gårdejer Knud Petersen Bonde i Bæk og pigen Sophie Jensen ligeledes fra Bæk, som faddere. Jep havde en storebror ved navn Chresten Jensen Dall og som var født d. 6. marts 1875. Derefter endnu en søster ved navn Gunder Christine Dall som var født d. 5. marts 1877, og endnu en søster ved navn Kjesten Marie Dall, som var født d. 13. februar 1881. Jep blev altså født mens Christian IX var konge i Danmark, men det betød ikke noget for ham, idet Sønderjylland på det tidspunkt jo var under de preussiske myndigheders herredømme, hvilket de havde været siden våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober 1864 hvor Danmark måtte give afkald på Slesvig-Holsten efter slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864.

Jeps far var blevet syg af kræft, og kort tid før sin 6 års fødselsdag døde hans far om natten kl. 01.30 onsdag d. 21. maj 1890 i en alder af 64 år. Han blev begravet lørdag d. 24. maj 1890 på Vonsbæk kirkegård. Jeps mor ventede sit femte barn, og kun godt tre uger senere fik Jep så en lillesøster mandag d. 16. juni 1890, og hun fik navnet Christine Dall ved dåben i Vonsbæk kirke søndag d. 29 juni 1890.

Hvordan Jeps opvækst har været efter faderens død vides ikke, men palmesøndag d. 26. marts 1899 blev han konfirmeret i Vonsbæk kirke og skærtorsdag var han så til alters som gæst ved “Herrens bord”, som præsten skrev.

Hvordan tiden herefter er gået for Jep vides heller ikke, men på et tidspunkt hvor han arbejdede som kusk og boede i Tyrstrup, mødte han så hende der skulle være hans livs lys, den knap 4½ år yngre tjenestepige Otilde Friederike Auguste Clasen.

Hun var født søndag d. 25. november 1888 som datter af husmand Ernst Heinrich Christian Clasen og hustru Pauline Wilhelmine Friederike Wendorf i Vester Gesten i Gesten sogn, og hun var blevet døbt i Gesten kirke på 2. juledag onsdag d. 26. december 1888 med pigerne Otilde Agnes Wendorf fra Åstrup og Hedevy Agnes Wendorf fra Vedsted samt ungkarl Karl Clasen fra Bække, som faddere. Hun havde en storebror der hed Johann Christian Clasen, som var født mandag d. 17. september 1883 i Ladegård i Åstrup sogn i Haderslev amt. Derefter havde hun en storebror der hed Johan Christian Frederik Clasen og som var født fredag d. 6. maj 1887 i Vester Gesten Mark i Gesten sogn i Ribe Amt. Otilde flyttede med sin mor og far og sine to brødre fra Vester Gesten Mark til landsbyen Errested i Bjerning sogn i Haderslev amt, og her flyttede de ind i ”Gammel Thomashus”. Her fik Otilde så en lillebror der blev født søndag d. 22. februar 1891, og som fik navnet Karl Friedrich Christoffer Clasen. Familien flyttede igen, og i Anslet i Fjelstrup sogn fik Otilde igen en lillebror der fik navnet Friedrich Wilhelm August Clasen. Det var tirsdag d. 29. januar 1895. Familien rejste igen og med sig havde de 4 børn i alderen op til 8 år, så Otilde har nok været der iblandt. De bosatte sig i Stubbum i Aller sogn i Haderslev amt. Her fik Otilde lørdag d. 28. august 1897 endelig en lillesøster, og hun fik navnet Anna Christine Susanna Clasen.

Otilde var altså født i det såkaldte ”gamle land” mens Christian IX var konge i Denmark, men flyttede så med sine forældre til Sønderjylland, der dengang var tysk, som tidligere nævnt. Hvordan Otildes opvækst har været vides der ikke noget om, og hun er tilsyneladende kommet tidlig hjemmefra og er blevet konfirmeret omkring 1903, men hvor dette har fundet sted vides ikke. Hun er ikke konfirmeret i Aller sogn.

Søndag d. 1. maj 1904 rejste Otilde fra Stubbum til Aller, hvor hun fik plads som tjenestepige, og året efter om mandagen d. 1. maj 1905 rejste hun så derfra til Knud i Fjelstrup sogn til et nyt tjenestested. 2 år senere rejste hun så om onsdagen d. 1. maj 1907 fra Knud tilbage til Aller igen. Året efter døde hendes far Ernst Heinrich Christian Clasen hjemme i Stubbum om formiddagen lørdag d. 12. september 1908 klokken 11.30, og han blev så derefter begravet på Aller kirkegård onsdag d. 16. september 1908. Otilde rejste søndag d. 1. maj 1910 tilbage over Kongeå grænsen tilbage til “det gamle land”, og derfra er hun så igen senere rejst tilbage til Stubbum, hvor hendes mor jo stadigvæk boede.

Første verdenskrig tog sin begyndelse i august 1914, efter mordet på den Østrigske tronfølger i Sarajevo d. 28. juni 1914, og hvor magtkampen mellem de to stormagtsblokke i Europa den såkaldte triple-alliance (Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien) og triple-ententen (Frankrig, Rusland og Storbritannien)

Otilde havde som sagt mødt Jep, og de var så glade for hinanden at de besluttede sig for at blive gift, og over for personregisterføreren i Christiansfeld, fremstod de så fredag d. 23. april 1915 til indgåelse af ægteskab. Møller Jens Meier og Emil Hansen, der var gift med Jeps søster Christine, var med som deres forlovere og vidner.

Efter vielsen bosatte det nygifte par sig i Tyrstrup i Tyrstrup sogn. Otilde var gravid med sit første barn, og hjemme i lejligheden fødte hun så sit første barn, der blev en pige, tidlig om morgenen torsdag d. 28. oktober 1915 klokken 5.45. Den lille pige fik navnet Erna Christine Dall, og hun blev døbt søndagen d. 28. november 1915 i Tyrstrup kirke.

Tiden gik nu frem til 1917. Otilde var igen gravid, og om eftermiddagen torsdag d. 26. juli 1917 klokken 13.30 fødte hun en dreng, der fik navnet Frederik Kristian Dall.

Første verdenskrig sluttede da de tyske tropper var drevet tilbage og ved våbenhvilen der sluttede d. 11 november 1918 skete der store territoriale forandringer hvor Tyskland måtte afstå Elsass-Lothringen til Frankrig og blev dømt til at betale store krigsskadeerstatninger.

Tirsdag d. 10. februar 1920 var der folkeafstemning om Sønderjylland skulle tilbage til Danmark igen, eller om det skulle forblive tysk.. Folkeafstemningen, den såkaldte Versailles-traktat, var er del af fredsaftalen mellem stormagterne efter at Tyskland havde tabt første verdenskrig, og i alt var der 111191 personer der kunne stemme. Det var de der boede i området mellem Kongeåen og den nuværende grænse, der kunne stemme denne dag, mens de der boede syd for først stemte d. 14. marts. I Tyrstrup var der 540 stemmeberettigede personer, og 433 personer stemte dansk, mens kun 53 stemte tysk. I Sønderjylland som helhed stemte 75431 personer for at Sønderjylland skulle tilbage til Danmark igen, mens 25329 stemte for tysk tilhørsforhold. Danmarks nye grænse blev en realitet, da der natten mellem d. 26. og d. 27. februar blev indført pas tvang og pas kontrol.

Jep og Otilde fik deres tredje barn, og dermed deres anden pige om søndagen d. 22. februar 1920 om morgenen klokken 5. Også hun blev født hjemme i lejligheden i Tyrstrup, og hun fik navnet Paula Maria Dall ved dåben i Tyrstrup kirke palmesøndag d. 28. marts 1920.

Lørdag d. 10. juli 1920 red Kong Christian X over grænsen ved Frederikshøj lidt nord for Christiansfeld ind i Sønderjylland, for på den måde at markere at nu var Sønderjylland dansk igen.

Herefter er Jep og Otilde sammen med deres tre børn flyttet fra Tyrstrup til den nærliggende by, Tagkær, og her fødte Otilde så sit fjerde barn. Det blev en dreng, og han blev født klokken 6.45 om morgenen tirsdag d. 8. maj 1923. Denne dreng fik navnet Chresten Dall.

Tiden gik nu frem til 1924, og Jep og Otilde skulle igen have familieforøgelse, og deres næste barn blev en pige som blev født om formiddagen onsdag d. 6. august klokken 10.30. Hun fik navnet Ingrid Dall.

Deres sjette barn, der blev en dreng, fik de så i 1926, og også han blev født derhjemme i Tagkær om aftenen klokken 19.30 mandag d. 22. februar 1926. Han fik navnet Evald Dall.

Fire år senere om søndagen d. 13. april 1930 blev Jep og Otildes ældste datter Erna Christine så konfirmeret i Tyrstrup kirke.

Året efter fik Jep og Otilde deres sidste barn tirsdag d. 27. januar 1931 klokken 15.15 om eftermiddagen, og også dette skete derhjemme i Tagkær, og deres syvende barn blev en pige der fik navnet Astrid Otilde Dall.

Hvordan tiden derefter er gået for Jep og Otilde er ikke kendt, men i 1938 på årets næstsidste dag om fredagen d. 30. december havde Otilde den sorg, at hendes mor Pauline Wilhelmine Friederike Wendorf i Stubbum døde i en alder af 83 år efter at have levet som enke i 30 år. Hun blev begravet på Aller kirkegård tirsdag d. 3. januar 1939.

Jep og Otildes ældste datter, Erna Christine, der nu boede i Haderslev på Åstrupvej nr. 33, blev på et tidspunkt ansat som husbestyrerinde hos en fraskilt chauffør ved navn Karsten Peter Boysen, der boede sammen med sine to børn på Gåskærgade nr. 38 i Haderslev. De syntes så godt om hinanden, at Erna derved blev med barn, og i oktober 1938 fødte hun så en pige på Haderslev Amtssygehus. Jep og Otilde var nu blevet bedsteforældre for første gang.

Otilde var blevet syg, og kom på sygehuset i Haderslev, og kun knap tre måneder efter sin mor, døde Otilde så på sygehuset i en alder af kun 50 år, om fredagen d. 24. marts 1939 klokken 10,45 om formiddagen, efterladende sig sin mand og sine børn. Hun blev derefter begravet på Tyrstrup kirkegård onsdag d. 29. marts 1939. Jep stod nu tilbage som enkemand. Fredag d. 14. april 1939 blev Karsten og Erna så gift på rådhuset i Haderslev, og indgik dermed ægteskab med fuld borgerlig gyldighed overfor borgmesteren. Otilde oplevede altså ikke at se sin ældste datter blive gift.

Tidlig om morgenen tirsdag d. 9. april 1940, blev Danmark invaderet af tyske tropper. Kun få enheder ved den dansk-tyske grænse gjorde modstand, og den tyske gesant Renthe-Fink meddelte den danske regering, at formålet var at beskytte Danmark mod et engelsk angreb, som Danmark ifølge den tyske regering ikke selv ville være i stand til at modstå.

Som tiden gik blev Jeps øvrige børn gift, og der kom derefter flere og flere børnebørn.

Den 4. maj 1945 om aftenen klokken 20.35 kom endelig det længe ventede budskab, idet det i radioen i BBC’s danske udsendelse blev meddelt, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig til den engelske feltmarskal Montgomery, med ikrafttræden fra d. 5. maj klokken 8 om morgenen.

Tiden gik og Danmarks konge Christian X døde i 1947 og blev så efterfulgt af sin søn Frederik IX, der så herefter var landets nye regent. Flokken af børnebørn blev større og større, og i sommeren 1949 havde Jep nu i alt otte børnebørn som han kunne være bedstefar for. Ikke alt i Jeps tilværelse var lyserødt, og onsdag d. 6. juli 1949 mistede han sin søn Frederik Kristian der boede i Aalborg, idet han døde kun 32 år gammel.

Jep levede nu sit liv videre i Tagkær som enkemand og arbejdede som arbejdsmand og vejmand på de sønderjyske landeveje. Hans mor, Inger Marie Jeppesdatter, der nu boede i Sommersted hos Jeps søster og svoger Christine og Emil Hansen, døde om aftenen tirsdag d. 11. marts 1952 klokken 22.30 i en alder af 98 år, efter at have levet som enke i næsten 62 år. Hun blev begravet på Sommersted kirkegård søndag d. 16. marts 1952. Sidst på året døde også Jeps svigerinde, Otildes yngste søster Anna Christine Susanna, i Christiansfeld lørdag d. 20. december 1952, og begravelsen fandt derefter sted ved Brødremenighedens kirke tirsdag d. 23. december 1952.

Også Jeps søn Chresten Dall, der boede i Refshøj i Dybbøl sogn, døde på Statshospitalet i Sønderborg fredag d. 8. maj 1959 og blev derefter begravet på Dybbøl kirkegård onsdag d. 13. maj 1959. Der kom flere børnebørn, og i sommeren 1959 havde Jep nu i alt 13 børnebørn.

Ti år efter sin mor, og efter at have levet som enkemand i næsten 23 år, døde Jep Jensen Dall som folkepensionist hjemme i sit hjem på Brosbjergvej 4 i Tagkær om lørdagen d. 17. februar 1962 klokken 16 om eftermiddagen i en alder af godt 77 år. Han blev derefter begravet på Tyrstrup kirkegård onsdag d. 21. februar 1962.

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk