Christen Christensen Dall og Inger Marie Jeppesdatter.

Bedsteforældre til Erna Christine Dall.

(hendes fars forældre)

Christen Christensen Dall blev født på Sillerup Mark i Fjelstrup sogn i Haderslev amt, fredag d. 4. august 1826 som søn af husmand Christen Jensen og hustru Gunder Christensdatter Dall. Han blev døbt den samme dag og han havde Jørgen Jørgensen Barsøe fra Lund, Peder Hansen fra Sillerup og Eleonora Hansen fra Keldet som faddere. Christen blev altså født mens Frederik VI var konge i Danmark, og han havde en storesøster ved navn Kirsten Christensdatter Dal som var født palmesøndag d. 7. april 1811. Derefter en søster ved navn Magdalena Dal som var født onsdag d. 3. marts 1813. Derefter endnu en søster ved navn Anne Maria Dal som var født påskedag søndag d. 26. marts 1815. Efter hende var der endnu en søster ved navn Mette Kirstine Dal der var født tirsdag d. 22. juli 1817. Så kom der en storebror ved navn navnet Jens Christensen Dall som var født mandag d. 18. september 1820. Efter han var der en søster ved navn Anna Dorthea Christensdatter Dall som var født onsdag d. 15. januar 1823, og derefter endnu en søster ved navn Anne Cathrine Dall som var født fredagen d. 6. maj 1825, men som døde kun 7 dage gammel fredagen d. 13. maj 1825. Da Christen var på vej til at blive tre år fik han en lillesøster som blev født mandag d. 27. april 1829 og som fik navnet Ellen Christensdatter Dall, og da han var 6 år gammel fik han igen en lillesøster der fik navnet Anne Cathrine Dall. Hun blev født lørdag d. 7. juli 1832. Da Christen var 8½ år gammel fik han igen en lillesøster. Hun blev født mandag d. 12. januar 1835 og hun fik navnet Anne Kirstine Dall.

Kong Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der var Danmarks nye konge. Ønsket om en ændret forfatning ville Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Ved folketællingen lørdag d. 1. februar 1840 boede Christen stadigvæk derhjemme hos sin mor og far sammen med sine søskende Ellen, Anna Cathrine og Anna Kirstine. Christen voksede op, og han blev så konfirmeret i Fjelstrup kirke palmesøndag d. 20. marts 1842. Hvordan tiden derefter er forløbet, vides der ikke noget om.

Christens søster Anne Maria døde tirsdag d. 7. januar 1845 i en alder af kun 30 år, og hun blev så derefter begravet på Fjelstrup kirkegård lørdag d. 11. januar 1845. Torsdag d. 20. januar 1848 døde Kong Christian VIII, og Danmarks nye konge blev Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Danmark fik sin første grundlov, og den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849.

Christens far Christen Jensen, der faktisk var døbt Christen Espensen Bekland, og som boede i Vadhus i Sillerup, døde i en alder af 65 år og 10 måneder om fredagen d. 8. februar 1850 og han blev så derefter begravet på Fjelstrup Kirkegård onsdag d. 13. februar 1850. Året efter fik Danmark så sit første frimærke idet det blev udsendt d. 1. april 1851, og det var et 4 rigsbank skillings mærke. 4 uger senere blev der så også udsendt et 2 skillings mærke.

Christens søster Ellen døde søndag d. 24. august 1851 i en alder af kun knap 22½ år, og hun blev så derefter begravet på Fjelstrup kirkegård fredag d. 29. august 1851. Også Christens søster Anne Cathrine døde, men det er ikke kendt hvornår dette er sket. Det må være sket mellem 1850 og 1864.

Den ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og nu manglede kun kongens underskrift. Netop i disse dage blev Kong Frederik VII syg, og han døde d. 15. november. Den nye konge, Christian IX, frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev, men d. 18. november underskrev han dog den såkaldte november forfatning. Dette blev starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864.

14 år efter sin fars død, døde også hans mor Gunder Christensdatter Dall derhjemme i Vadhus tirsdag d. 8. marts 1864 hun 14 dage efter sin 74 års fødselsdag, og hun blev derefter begravet mandag d. 14. marts 1864 på Fjelstrup kirkegård. Christen havde nu sine 6 søskende tilbage, Kirsten, der var gift med Niels Ahrendt i Vadhus. Magdalene der var gift med murer Niels Jensen Bok. Mette Kirstine der nu var enke i Kaad. Jens der var gift i Vonsbæk. Anna Dorthea der var gift på Fobesletmark, og Anne Kirstine der endnu ikke var gift og som boede i Skovhus.

Efter at danskerne havde tabt slaget ved Dybbøl og efter at våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober måtte Danmark give afkald på Slesvig-Holsten, og derved kom hele Sønderjylland op til Kongeåen under de preussiske myndigheders herredømme.

Hvad Christen har bedrevet i sin opvækst vides ikke, men i en alder af 48 år var hans hjerte blevet sat i brand af den kun 21-årige pige Inger Marie Jeppesdatter. Hun var født i Kisbøl i Jordrup sogn søndag d. 19. februar 1854 som datter af gårdmand Jeppe Jensen og hustru Kirsten Jesdatter, og hun blev døbt 2. påskedag mandag d. 17. april i Jordrup kirke med pigen Ane Mikkelsen fra Egtved, gårdmand Andersens kone Marie, gårdmand Niels Olesen og Jørgen Staarup som faddere.

Inger Marie kunne have haft en ældste søster var født lørdag d. 18. februar 1837, og som også hed Inger Marie Jeppesdatter, men hun var død i en alder af kun 16½ år tirsdag d. 9. august 1853. Hun havde en storebror ved navn Jens Jeppesen der var født tirsdag d. 6. august 1839, og efter ham var der en storesøster som var født søndag d. 16. juni 1844 og som hed Else Jeppesen. Derefter havde hun en bror ved navn Jes Jeppesen der var født søndag d. 2. august 1846, og efter ham var der en søster ved navn Marie Cathrine Jeppesdatter som var født mandag d. 4. november 1850. Da Inger Marie var knap 3½ år gammel fik hendes mor tvillinger. Det blev 2 piger og de blev født mandag d. 17. juni 1857. De fik navnene Maren Jeppesdatter og Louise Jeppesdatter. Det gik ikke så godt for de to tvillinger, og kun 7 uger gammel døde Maren fredag d. 7. august, og 9 uger gammel døde Louise fredagen d. 21. august 1857. Året efter døde også Inger Maries bror Jens Jeppesen i en alder af kun 19 år torsdag d. 24. juni 1858. I 1859 da Inger Marie var 5½ år gammel fik hun en søster mandag d. 8. august 1859, og hun fik navnet Jensine Jeppesdatter.

Da Inger Marie var blevet omkring de 7½ år gammel kunne hendes mor og far tirsdag d. 2. juli 1861 fejre deres sølvbryllup, men om der har været stor fest er ikke til at sige. Inger Marie voksede op, og har måske ikke registreret kongeskiftet i november 1863 da Frederik VII døde og landets nye konge derefter var Christian IX. Ej heller slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864 har sikkert ikke haft plads i hendes hverdag. For hende gik livet bare videre. Hun blev konfirmeret i Jordrup kirke søndag d. 4. oktober 1868, og præstens karakterer til hende for kundskab og opførsel var Tg+ og mg. Hun rejste som tjenestepige fra Jordrup sogn til Fjelstrup sogn d. 2. november 1870.

Inger Maries far, aftægtsmand Jeppe Jensen døde derhjemme i Jordrup lørdag d. 8. juli 1871 i Jordrup i en alder af 68 år, og han blev derefter begravet på Jordrup kirkegård torsdag d. 13. juli 1871.

Inger Marie var som sagt brændt varm på den godt 27 år ældre Chresten Christensen Dall, og dette resulterede så i at Inger Marie blev gravid. De blev trolovet, og der blev lyst for dem i både Vonsbæk og i Fjelstrup kirke, og derefter blev de gift i Vonsbæk kirke fredag d. 30. oktober 1874. Inger Marie ventede sit første barn, og lørdag d. 6. marts 1875 fødte hun en dreng, der ved dåben onsdag d. 17. marts fik navnet Chresten Jensen Dall. Det var Jürgen Hundevadt, madam Schmidt og frøken Anna Petersen, der alle var fra Vonsbæk, der stod fadder.

Christen arbejdede som arbejdsmand, og familien boede nu i Bæk i Vonsbæk sogn. De ventede igen et barn, og i 1877 om mandagen d. 5. marts fødte Inger Marie en pige, der blev døbt Gunder Christine Dall søndag d. 18. marts 1877 og som faddere havde hun madam Hundevad i Marsbek samt Jens Andersen og en Østergaard i Bars.

Tiden gik nu frem til året 1881, og om søndagen d. 13. februar fødte Inger Marie igen en pige. Hun blev døbt søndag d. 13. marts 1881 og hun fik navnet Kjesten Marie Dall. Her var det madam Hansen i Øsby, møller Jørgen Jensen i Bæk og Maria Hundevad i Marsbek der stod fadder.

Det næste barn som Christen og Inger Marie fik blev en dreng. Han blev født onsdag d. 4 juni 1884 klokken 17.30. Han fik navnet Jep Jensen Dall ved dåben fredag d. 27 juni 1884, med gårdejer og kromand Jørgen Nissen fra Østergaard i Bæk, gårdejer Knud Petersen Bonde i Bæk og pigen Sophie Jensen ligeledes fra Bæk, som faddere.

I 1890 medens Inger Marie ventede sit femte barn, blev Christen syg af kræft, og kort tid efter sin yngste søns 6 års fødselsdag døde han om natten kl. 01.30 onsdag d. 21. maj 1890, og gjorde dermed Inger Marie til enke. Han blev begravet på Vonsbæk kirkegård lørdag d. 24. maj 1890. Kun godt tre uger senere om mandagen d. 16. juni 1890 fødte Inger Marie så sit femte barn, og det blev en pige, som ved dåben i Vonsbæk kirke søndag d. 29 juni 1890 fik navnet Christine Dall. Det var kaptajn E. H. Jensens hustru, ungkarl og kromand Nis Østergaard og Caroline Jensen. fra Bæk, der stod fadder.

Hvordan livet derefter har formet sig for Inger Marie vides ikke. Den yngste søn Jep blev konfirmeret i Vonsbæk kirke palmesøndag d. 26. marts 1899, og den yngste datter Christine blev ligeledes konfirmeret i Vonsbæk kirke Palmesøndag d. 27. marts 1904. Danmarks konge Christian IX døde d. 29. januar 1906, og hans søn Frederik VIII blev derefter den nye konge, og senere på året havde Inger Marie så den sorg at miste sin mor Kirsten Jesdatter, idet hun i en alder af 88½ år døde tirsdag d. 28. august 1906 hjemme i Jordrup Skov på aftægten efter at have levet som enke i 35 år. Hun blev derefter begravet på Jordrup kirkegård mandag d. 3. september 1906.

Inger Maries yngste datter Christine, der arbejdede som syerske i Vonsbæk, havde forelsket sig i den seks år ældre rangerer og sporskifter i Haderslev Emil Hansen, der var søn af parcellist Peder Pedersen Hansen og Anne  Thomsen i Neder Jerstal. De giftede sig i Vonsbæk kirke fredag d. 28. august 1908. Atter engang fik Danmark ny konge, idet Frederik VIII døde d.14. maj 1912 i Hamborg, og han blev efterfulgt af sin søn Christian X.

Første verdenskrig tog sin begyndelse i sommeren 1914 efter at den østrig-ungarske tronfølger Frans Ferdinand og hans gemalinde var blevet myrdet d. 28. juni i Sarajevo. Tyskland erklærede Rusland og Frankrig krig og England erklærede Tyskland krig i august, mens Danmark erklærede sig neutral. Mange unge sønderjyske mænd måtte så deltage i krigen på tysk side.

Inger Maries søn Jep havde mødt sit livs lys, den knap 4½ år yngre tjenestepige Otilde Friederike Auguste Clasen, der var datter af Ernst Heinrich Christian Clasen og hustru Pauline Wilhelmine Friederike Wendorf i Vester Gesten. De besluttede sig for at blive gift, og over for personregisterføreren i Christiansfeld, fremstod de så om fredagen d. 23. april 1915 til indgåelse af ægteskab. De bosatte sig i Tyrstrup i Tyrstrup Sogn, hvor Otilde fødte sit første barn derhjemme i lejligheden tidlig om morgenen torsdag d. 28. oktober 1915 klokken 5.45. Det blev en pige og hun fik navnet Erna Christine Dall ved dåben i Tyrstrup kirke søndag d. 28. november 1915. Hvis ikke Inger Marie har fået børnebørn fra nogen af hendes ældre børn, hvilke i så fald ikke er kendte, var hun i hvert fald nu blevet bedstemor.

I Danmark var man i 1916 endnu engang blevet enig med den amerikanske regering om salg af Dansk Vestindien, og torsdag d. 14. december 1916 blev der så afholdt folkeafstemning om salget af de vestindiske øer til USA, hvilket resulterede i at et flertal af Danmarks befolkning gik ind for dette, og overdragelsen fandt så sted søndag d. 1. april 1917.

Jep og Otilde i Tyrstrup fik en dreng om eftermiddagen torsdag d. 26. juli 1917 klokken 13.30 og han fik navnet Frederik Kristian Dall, og dermed fik Inger Marie atter et barnebarn.

Tirsdag d. 10. februar 1920 var der folkeafstemning om Sønderjylland skulle tilbage til Danmark igen, eller om det skulle forblive tysk.. Folkeafstemningen, den såkaldte Versailles-traktat, var er del af fredsaftalen mellem stormagterne efter at Tyskland havde tabt første verdenskrig, og i alt var der 111191 personer der kunne stemme. Det var de der boede i området mellem Kongeåen og den nuværende grænse, der kunne stemme denne dag, mens de der boede syd for først stemte d. 14. marts. Inger Marie måtte af sted for at afgive sin stemme, men det vides ikke om hun boede i Vonsbæk på dette tidspunkt. Hvis det var i Vonsbæk, så var der i alt 284 stemmeberettigede personer der, og deraf stemte de 246 personer dansk, mens kun 15 stemte tysk. I Sønderjylland som helhed stemte 75431 personer for at Sønderjylland skulle tilbage til Danmark igen, mens 25329 stemte for tysk tilhørsforhold.

Søndag d. 22. februar 1920 om morgenen klokken 5 fik Jep og Otilde så derhjemme i lejligheden i Tyrstrup en pige som fik navnet Paula Maria Dall ved dåben i Tyrstrup kirke palmesøndag d. 28. marts 1920. Danmarks nye grænse blev en realitet, da der natten mellem d. 26. og d. 27. februar blev indført pas tvang og pas kontrol, og lørdag d. 10. juli 1920 red Kong Christian X over grænsen ved Frederikshøj lidt nord for Christiansfeld ind i Sønderjylland, for på den måde at markere at nu var Sønderjylland igen blevet dansk.

Inger Maries søn og svigerdatter Jep og Otilde flyttede sammen med deres tre børn fra Tyrstrup til den nærliggende by Tagkær, og her fødte Otilde så sit fjerde barn tirsdag d. 8. maj 1923 klokken 6.45 om morgenen, og det blev en dreng der fik navnet Chresten Dall. Året efter ventede Jep og Otilde igen familieforøgelse, og om formiddagen onsdag d. 6. august 1924 klokken 10.30 fik de en pige der fik navnet Ingrid Dall. Deres sjette barn blev en dreng, og han blev født derhjemme i Tagkær om aftenen klokken 19.30 mandag d. 22. februar 1926. Han fik navnet Evald Dall. Jep og Otilde fik deres sidste barn tirsdag d. 27. januar 1931 klokken 15.15 om eftermiddagen, derhjemme i Tagkær og fik navnet Astrid Otilde Dall, og hun blev således deres syvende barn.

2. verdenskrig var begyndt og tidlig om morgenen tirsdag d. 9. april 1940, blev Danmark invaderet af tyske tropper. Kun få enheder ved den dansk-tyske grænse gjorde modstand, og den tyske gesant Renthe-Fink meddelte den danske regering, at formålet var at beskytte Danmark mod et engelsk angreb, som Danmark ifølge den tyske regering ikke selv ville være i stand til at modstå. De efterfølgende år blev ikke så gode, men så om fredagen d. 4. maj 1945 om aftenen klokken 20.35 kom endelig det længe ventede budskab, idet der i radioen i BBC’s danske udsendelse blev meddelt, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig til den engelske feltmarskal Montgomery, med ikrafttræden fra d. 5. maj klokken 8 om morgenen. Alle festede og var glade. Det var det bedste der var sket længe.

Hvordan tiden er gået for Inger Marie er ikke kendt. Hun har som tiden gik fået en lang række oldebørn, der ikke alle er kendte, idet hendes øvrige svigerbørn og børnebørn heller ikke er kendte. På et ukendt tidspunkt er Inger Marie flyttet til Sommersted hvor hun boede hos sin yngste datter og svigersøn Christine og pantefoged Emil Hansen. Her døde hun så om aftenen tirsdag d. 11. marts 1952 klokken 22.30 i en alder af 98 år, efter at have levet som enke i næsten 62 år. Hun blev begravet på Sommersted kirkegård søndag d. 16. marts 1952.

Endnu i 1997 henlå hendes gravstenen i et hjørne på Sommersted kirkegård og på den kunne man se denne indskrift:


Inge Marie Dall
* i Ejstrup 19.2.1854
+ i Sommersted 11.3.1952
 ---------
Hvil i Fred

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk