Ernst Heinrich Christian Clasen og
Pauline Wilhelmine Friederike Wenndorf.

Bedsteforældre til Erna Christine Dall.

(hendes mors forældre)

Ernst Heinrich Christian Clasen blev født søndag d. 1. juni 1851 i Lammershagen i Selent sogn ved Kiel i Tyskland. Han var yngste barn ud af en kendt søskendeflok på fire, og søn af fårehyrde Johan Jochen Christoffer Clasen og Anna Christine Charlotte Susanne Schütt. Ernst kom til Danmark fra Tyskland sammen med sine forældre og søskende, en søster ved navn Anna Wilhelmine Caroline Clasen, der er født søndag d. 14. januar 1838, en anden søster ved navn Louise Kristine Marie Clasen, der er født torsdag d. 4. august 1842 og en bror ved navn Johan Heinrich Christian Clasen, der er født lørdag d. 29. juni 1844. De ankom de til Danmark formentlig omkring 1856, men de er ikke at finde i tilgangslisten til Bække sogn selv om de bosatte sig i Asbo i Bække Sogn. Her slog hans far sig ned som gårdmand.

Om Ernsts opvækst vides intet, men i 1865 blev han konfirmeret i Bække kirke som eneste dreng sammen med 7 piger, og præsten havde givet ham karakteren g i kundskab og mg i opførsel.

Ernst var blevet 25 år, da hans mor Anna Christine Charlotte Susanne Schütt døde hjemme på Asbo Mark om onsdagen d. 2. august 1876 i en alder af 67 år, og hun blev derefter begravet på Bække kirkegård tirsdag d. 8. august 1876. Ernsts far levede derefter videre som enkemand og aftægtsmand på Asbo Mark.

Ernst, der var flyttet hjemmefra omkring 1879-80, boede og tjente nu i Vester Gesten Mark, og han havde fundet sig den pige som skulle være hans livsledsager. Hun hed Pauline Vilhelmine Frederikke Wendorf, og hun boede ligeledes på Vester Gesten Mark. Ligesom ham selv, kom også hun fra Tyskland, og hun var født pinsedag søndag d. 27. maj 1855 i Perleberg i Preussen som datter af snedkersvend Johann Christian Friederich Wendorf og hustru Karoline Friederike Auguste Schütte. Hun var døbt i St. Jakobi kirken i Perleberg mandag d. 4. juni 1855, og sammen med sin mor og far ankom hun fra Perleberg onsdag d. 3. december 1856 til Holsted sogn, og derfra rejste de så igen til Bække sogn mandag d. 9. november 1857. Her er de dog først registreret som ankommet tirsdag d. 25. maj 1858.

Da Pauline var blevet knap 4 år gammel, fik hun en lillesøster. Hun blev født palmesøndag d. 17. april 1859 og hun fik navnet Birgitte Christine Magdalene Wenndorf ved dåben i Bække kirke 2. pinsedag mandag d. 13. juni 1859. Tiden gik for Pauline, og da hun efterhånden var blevet godt 12 år gammel fik hun igen en lillesøster. Hun blev født onsdag d. 10. juli 1867, og hun blev så først døbt i Bække kirke torsdag d. 27. februar 1868 hvor hun fik navnet Ottielle Ane Magdalene Wenndorf. I juni måned 1868 rejste Pauline så sammen med sine forældre og søskende fra Bække sogn til Vester Gesten Mark i Gesten sogn, og her blev Pauline så konfirmeret i Gesten kirke om søndagen d. 3. oktober 1869. Præstens karakter til hende var tg i kundskab og mg i opførsel. Året efter blev landets befolkning optalt, og da boede de så alle 5 ved folketællingen tirsdag d. 1 februar 1870 i et hus hos jordbruger Mads Knudsen i Vester Gesten. Pauline var nu blevet knap 18 år da hun fik endnu en lillesøster søndag d. 11. maj 1873, og hun fik navnet Hedevig Angnis Antonie Wenndorf ved dåben i Gesten kirke søndag d. 17. august 1873. Pauline boede stadigvæk derhjemme hos sin mor og far ved folketællingen søndag d. 1. februar 1880 sammen med sine søstre Ottielle og Hedevig.

Ernst og Pauline kendte hinanden fra Asbo, og de stod da også begge to faddere til Ernsts søsters tvillingepiger Doris Margrethe Joakime Clasen og Johanne Pauline Rosetta Clasen ved deres dåb d. 3. august 1879 i Bække kirke. Det kan også være at de måske er i familie med hinanden, idet Ernsts mor ifølge kirkebogen hed Schütt til efternavn, og Paulines mor ifølge hendes fødsels- og dåbsattest hed Schütte. Dette forhold ses ikke for muligt at kunne efterprøve.

Ernst og Pauline kom altså til Danmark mens Frederik VII var konge, og efter af de var kommet til landet skete der så det at den såkaldte ejderdanske november forfatning var blevet vedtaget d. 13. november 1863 af et stort flertal, men manglede kun kongens underskrift, da Frederik VII netop i disse dage blev syg og døde d. 15. november 1863. Danmarks nye konge, Christian IX, frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev forfatningen, men d. 18. november underskrev han dog alligevel. Dette blev starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. Efter at danskerne havde tabt slaget ved Dybbøl og efter at våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober 1864 måtte Danmark give afkald på Slesvig-Holsten, og derved kom hele Sønderjylland op til Kongeåen under de preussiske myndigheders herredømme. Alt dette har ikke berørt hverken Ernst eller Pauline, da de jo nu boede nord for Kongeåen. Pengeombytningen i 1875 mærkede Ernst og Pauline noget til, og de måtte således have ombyttet deres penge, fordi kronemønten nu blev indført, og de gamle penge, skilling, rigsdaler og mark blev afskaffet. Skilling, der oprindelig var en sølvmønt fra 1771 af kobber og indført af Kristoffer af Bayern blev omregnet til ca. 2 øre. Rigsdaleren der var større end en daler, blev i Danmark under Christian III delt i 3 mark á 16 skilling, og fra 1625 gik der 6 mark på en daler der så blev kalde speciedaler eller rigsdaler. I 1813 indførtes rigsbankdaler, der fra 1854 blev kaldt rigsdaler, og den var så lig med ½ specie. 1 krone blev sat i værdi til ½ rigsdaler. Mark mønten var engang lig med 8 øre á 3 ørtug á 10 eller 12 penning, og fra det 14. århundred blev den delt i 16 skilling á 3 hvid á 4 penning. Fra 1814 blev den delt i 16 skilling, og der gik 6 mark på en daler. Ved kronemøntens indførelse blev 3 mark ombyttet med 1 krone.

Ernst og Pauline besluttede sig for at blive gift, og de blev indskrevet til ægteskab tirsdag d. 14. november 1882 og derefter blev der lyst for dem i Gesten kirke om søndagene d. 19. og 26. november samt 3. december. Vielsesdagen blev fastsat til fredag d. 29. december 1882.

For Ernst blev det et dårligt valgt tidspunkt, for dagen før brylluppet døde hans far Johan Jochen Christoffer Clasen hjemme i sit hjem på Asbo Mark i en alder af 73 år. På trods af dette triste blev Ernst og Pauline alligevel gift i Gesten kirke dagen efter som planlagt, og som forlovere havde de gårdmand L. Clasen i Asbo samt Paulines far indsidder og snedker F. Wendorf fra Vester Gesten Mark. De kunne derefter fejre nytår, og om fredagen d. 5. januar 1883 blev Ernsts far så begravet på Bække kirkegård.

På et ukendt tidspunkt i 1883 rejste Ernst og Pauline fra Gesten til Åstrup sogn, hvor Ernst fik arbejde som arbejdsmand i Ladegård, og mandag d. 17. september 1883 fødte Pauline sit første barn som blev en dreng, og som fik navnet Johann Christian Clasen ved dåben i Åstrup kirke søndag d. 21. oktober 1883, med Peter Weber, Anker Weber og Marie Jensen fra Ladegård samt Marie Lehrskov fra Westergaard som faddere.

Året efter om mandagen d. 6. oktober 1884, mistede Pauline sin far, Johann Christian Friederich Wenndorf,  idet han døde hjemme i Vester Gesten i en alder af 62 år kun en måneds tid før sin 63 års fødselsdag, og efterlod Paulines mor som enke. Søndag d. 12. oktober 1884 måtte Ernst og Pauline så derefter til begravelse på Gesten kirkegård. Paulines mor var nu alene tilbage med sin yngste datter, men hvad der så derefter er sket med dem vides ikke. De er givet vis rejst fra sognet og har måske bosat sig i et andet sogn. Spørgsmålet er bare hvor ?.

På et ukendt tidspunkt herefter, rejste Ernst og Pauline tilbage til Vester Gesten igen, for her fødte Pauline bededag fredag d. 6. maj 1887 en dreng der blev hjemmedøbt to dage senere, hvor han fik navnet Johan Christian Frederik Clasen. Han blev derefter fremstillet i Gesten kirke søndag d. 10. juli 1887. Det var boelsmand Jeppe Hansens hustru der bar ham og de øvrige faddere var pigen Frederikke Clasen og ungkarl Anders Jørgensen, der senere hen blev gift med Ernsts søster Louise, og alle tre var fra Vester Gesten. Halvandet år senere fik Ernst og Pauline igen en pige søndag d. 25. november 1888, og hun fik navnet Otilde Friederike Auguste Clasen ved dåben i Gesten kirke på 2. juledag onsdag d. 26. december 1888 med pigerne Otilde Agnes Wendorf fra Åstrup og Hedevy Agnes Wendorf fra Vedsted samt ungkarl Karl Clasen fra Bække som faddere.

Ernsts bror Johan Heinrich Kristian Clasen der boede i Øster Vamdrup, blev søndag d. 1. september 1889 gift i Vamdrup kirke med den 15 år yngre pige Jensine Jørgine Hartiner, der ligeledes boede i Øster Vamdrup.

Ernst og Pauline flyttede nu igen og denne gang fra Vester Gesten Mark til landsbyen Errested i Bjerning sogn, og her flyttede de ind i ”Gammel Thomashus”. Her fødte Pauline igen en dreng søndag d. 22. februar 1891, og han fik navnet Karl Friedrich Christoffer Clasen ved dåben i Bjerning kirke 2. påskedag mandag d. 30. marts 1891. Det var Johannes Clasen fra Stendetgaard, Otilde Wendorf fra Haderslev og Hans Hansen fra Ladegårds Parceller der stod faddere. Herefter er Ernst og Pauline igen flyttet, og denne gang til Anslet i Fjelstrup sogn. Også her var der familieforøgelse, idet Pauline om tirsdagen d. 29. januar 1895 fødte endnu en dreng. Han blev døbt i Aller kirke tirsdag d. 12. marts 1895 hvor han fik navnet Friedrich Wilhelm August Clasen. Hans faddere var Henning Hense fra Haderslev, samt Anna Duus, Ole Tingleff og Friederike Nissen fra Anslet.

Mandag d. 6. maj 1895 flytter Ernst og Pauline fra Anslet til Aller sogn, og med sig har de 4 børn i alderen op til 8 år, så et af deres børn må da være rejst hjemmefra. Hvem det har været, vides ikke. Familien bosatte sig i Stubbum, lidt sydøst for Aller. Lørdag d. 28. august 1897 fik Ernst og Pauline igen en pige, og på grund af svaghed blev hun nøddøbt om tirsdagen d. 31. august 1897 hvor hun fik navnet Anna Christine Susanna Clasen. Fadder til hende var Marie Cathrine Krogh fra Stubbum, Henriette Wendorf i Skovhus og Jens Tanggaard i Stubbum.

I Stubbum blev de boende, men hvordan livet formede sig for dem er ikke kendt. I 1906 døde Danmarks konge Christian IX, og derefter var det så Frederik VIII, der var søn af Christian IX, der blev Danmarks nye regent, men det mærkede de jo ikke noget til da de jo var under de tysk myndigheders herredømme. Tiden gik nu frem til 1908 hvor Pauline blev enke, idet Ernst døde hjemme i sin lejlighed i Stubbum lørdag d. 12. september klokken 1130 om formiddagen, i en alder af 57 år og 3 måneder. Han blev derefter begravet på Aller kirkegård onsdag d. 16. september 1908. I Aller kirkebog skrev præsten, at der i ægteskabet var 7 børn hvoraf 6 stadig er i live. Hvis dette er rigtigt havde Ernst og Pauline altså endnu et barn, men dette barn er ikke fundet. Da de som tidligere beskrevet er rejst meget rundt, kan denne fødsel være sket mange steder.

Pauline levede derefter som enke, men hvordan hendes liv herefter har været er ikke til at sige. I 1912 fik Danmark igen en ny konge da Frederik VIII døde og derefter var det så Christian X der var konge i Danmark.

Første verdenskrig tog sin begyndelse i sommeren 1914 efter at den østrig-ungarske tronfølger Frans Ferdinand og hans gemalinde var blevet myrdet d. 28. juni i Sarajevo. Tyskland erklærede Rusland og Frankrig krig og England erklærede Tyskland krig i august, mens Danmark erklærede sig neutral. Mange unge sønderjyske mænd måtte så deltage i krigen på tysk side. I Danmark var man i 1916 endnu engang blevet enig med den amerikanske regering om salg af Dansk Vestindien, og torsdag d. 14. december 1916 blev der så afholdt folkeafstemning om salget af de vestindiske øer til USA, hvilket resulterede i at et flertal af Danmarks befolkning gik ind for dette, og overdragelsen fandt så sted søndag d. 1. april 1917.

Tirsdag d. 10. februar 1920 var der folkeafstemning om Sønderjylland skulle tilbage til Danmark igen, eller om det skulle forblive tysk. Folkeafstemningen, den såkaldte Versailles-traktat, var er del af fredsaftalen mellem stormagterne efter at Tyskland havde tabt første verdenskrig, og i alt var der 111191 personer der kunne stemme. Det var de der boede i området mellem Kongeåen og den nuværende grænse, der kunne stemme denne dag, mens de der boede syd for først stemte d. 14. marts. Pauline måtte af sted for at afgive sin stemme, og i Stubbum var der i alt 216 stemmeberettigede personer, og deraf stemte de 200 personer dansk, mens kun 8 stemte tysk. I Sønderjylland som helhed stemte 75431 personer for at Sønderjylland skulle tilbage til Danmark igen, mens 25329 stemte for tysk tilhørsforhold. Danmarks nye grænse blev en realitet, da der natten mellem d. 26. og d. 27. februar blev indført pas tvang og pas kontrol, og lørdag d. 10. juli 1920 red Kong Christian X over grænsen ved Frederikshøj lidt nord for Christiansfeld ind i Sønderjylland, for på den måde at markere at nu var Sønderjylland igen blevet dansk.

I 1929 havde Pauline den sorg at miste sin ældste søn Johan Christian Clasen. Han levede som ugift husmand i Stubbum, og han var kun 45 år da han døde om onsdagen d. 4. september 1929. Han blev begravet på Aller kirkegård i gravsted nr. 150b lørdag d. 7. september 1929. 5 år senere havde Pauline den sorg at miste endnu en søn. Det var Karl Friedrich Christoffer Clasen, der var gift med Marie Gram, og som boede i Allerup. Han blev mandag d. 26. november 1934 klokken halv fem om eftermiddagen fundet død på gårdejer Anders Thyssens mark i Allerup, hvor han havde været beskæftiget med opsamling af kartofler. Han havde siden 1929 været i behandlet for sukkersyge, og havde siden efteråret 1933 desuden haft et svagt hjerte.

Pauline levede nu videre som enke i Stubbum indtil hun døde fredag d. 30. december 1938 i en alder af 83 år, og hun blev så derefter begravet på Aller kirkegård i gravsted nr. 150c tirsdag d. 3. januar 1939.

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk