Jeppe Jensen og Kirsten Jesdatter.

Oldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farmors forældre)

Jeppe Jensen blev født tirsdag d. 4. september 1804 som søn af smed Jens Pedersen og hustru Inger Marie Jeppesdatter i Harte, nordvest for Kolding. Han var deres tredje barn i en kendt søskendeflok på ti, og han blev døbt søndag d. 21. oktober 1804 i Harte kirke. Det var en Peder Andersen der bar ham til dåben, og de øvrige faddere var en hr. Iversen, Mads Søren og Jens Sørensen der alle var fra Harte.

Jeppe havde en storesøster, der hed Mette Cathrine Jensdatter som var født lørdag d. 27. september 1800, og en yngre storesøster ved navn Barbara Jensdatter, som var født torsdag d. 15. juli 1802. Da Jeppe var 2 år gammel fik han en lillebror. Han blev født onsdag d. 3. september 1806 og han fik navnet Peder Jensen. Efter ham fik Jeppe en lillesøster, og hun blev født mandag d. 21. november 1808 og hun fik navnet Karen Jensdatter. Derefter fik Jeppe endnu en lillesøster og hun blev født lørdag d. 2. marts 1811 og hun fik navnet Maria Louise Jensdatter. To år senere fik han så igen en lillesøster og hun blev født fredag d. 27. august 1813 og kom til at hedde Maren Jensdatter. Da Jeppe var blevet 11 år gammel fik han 2 lillebrødre, da hans mor Inger Marie fødte tvillinger. Det var mandag d. 2. oktober 1815, og de fik navnene Anders Jensen og Søren Jensen.

Jeppe blev altså født i Christian VII’s regeringstid, og da han døde i 1808 blev hans søn Frederik VI landets nye regent. Jeppe oplevede således statsbankerotten i 1813, hvor der d. 5. januar 1813 blev udstedt en forordning om forandring af pengevæsnet i forbindelse med statsbankerotten, der var en udløber af den voldsomme inflation der var kommet i krigsårene 1807 til 1813 og hvor lønningerne var steget med flere hundrede procent. Regeringen havde ladet seddelpressen køre og fra 1806 til 1813 steg den samlede seddelmængdes pålydende værdi til det seksdobbelte, mens sedlernes reelle værdi samtidig faldt betydeligt mere. Mange mistede penge og værdier ved indførelsen af de nye rigsbankdalersedler, hvor der skulle ca. ti af de gamle kurantdalere til en ny rigsbankdaler. Også indførelsen af den landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, og som blev indført omkring 1814 for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret fik betydning for Jeppe, idet han jo blev omfattet af denne ordning. Man kunne dog nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. De skulle undervises i religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

Jeppe voksede op og blev konfirmeret i Harte kirke søndag d. 18. april 1819, og præstens karakterer viser at han var meget god i kundskab og i opførsel. Sidst på året om fredagen d. 10. december 1819 fik Jeppe så sin sidste søskende, nemlig en lillebror, der fik navnet Jens Jensen. Jeppe levede videre derhjemme i smedehjemmet i Harte, og først i en alder af 29 år rejste han i 1833 fra Harte til Skanderup sogn. Det har sikkert været til d. 1. november, idet han er registreret som værende udrejst d. 5. november 1833.

Jeppes far og mor gik på aftægt derhjemme i Harte, efter at Jeppes søster Barbara var blevet gift med Jens Jepsen i Harte kirke lørdag d. 14. december 1833 og de havde overtaget gården, og her på aftægten døde Jeppes mor så om onsdagen d. 3. juni 1835 i en alder af kun 64 år, og hun blev derefter begravet på Harte kirkegård tirsdag d. 9. juni 1835.

Søndag d. 1. november 1835 rejste Jeppe, efter afsluttet tjeneste hos gårdmand Hans Andersen i Skanderup by, tilbage til sin far i Harte, men der var han ikke så længe, for allerede året efter, i 1836, rejste han fra Harte til Kisbøl i Lejrskov sogn. Her har han så på et tidspunkt mødt hende som han ville dele sit liv med. Det var den knap 12½ år yngre Kirsten Jesdatter. Hun var datter af Jes Michelsen og Else Sørensdatter, der var husfolk på Jordrup Mark, og hun var født fastelavnssøndag d. 16. februar 1817. Hun var døbt derhjemme samme dag og dåben var blevet bekræftet i Jordrup kirke søndag d. 27. april. Det var Anders Rasmussen, Hans Jørgen fra Nebel, Hans Jørgensen fra Egtved, Hans Shulesens hustru og Anne Jensdatter fra Jordrup, der alle var bondefolk, som præsten har noteret, der var faddere til hende. Kirsten blev deres eneste datter, idet deres første barn, der i øvrigt også hed Kirsten døde kun 7 uger gammel i 1812, og efter hende var der en dødfødt dreng i 1814, og en dødfødt pige i 1815.

Kirsten voksede altså op mens Frederik VI var konge i Danmark, og søndag d. 10. april 1831 blev hun så konfirmeret i Lejrskov kirke. Præsten havde givet hende karakteren lidt godt for kundskab og meget godt for opførsel. Efter dette kom Kirsten så ud at tjene.

Som sagt, så havde Jeppe og Kirsten truffet hinanden, og de besluttede sig for at gifte sig, og lørdag d. 2. juli 1836 blev de så gift i Lejrskov kirke. Jeppe var da næsten 32 år gammel og Kirsten var kun knap 19½ år gammel. Der er ikke indskrevet nogen forlovere, men præsten har skrevet at de fik brudens fødested på Kisbøl. Jeppes tilhørsforhold til sognet er dog først registreret i tilgangslisten i Jordrup sogn som ankommen fra Skanderup d. 27. oktober 1836, så om de har fundet hinanden i Skanderup, eller om han først har fået meldt flytning så lang tid efter ægteskabet er uvist, men rod i papirerne har der givet vis været.

Jeppe og Kirsten bosatte sig altså hjemme i Kisbøl, og Kirstens mor og far, Jes Michelsen og Else Sørensdatter, kom på aftægt. Kirsten ventede sit første barn, og om lørdagen d. 18. februar 1837 fødte hun en pige, der ved dåben derhjemme om lørdagen d. 25. februar 1837 fik navnet Inger Marie Jeppesen, og blev dermed opkaldt efter sin farmor. Dåben blev bekræftet i Lejrskov kirke søndag d. 23. april 1837, og som faddere havde hun Peder Jensen, Jens Jensen, Søren Jensen og Barbara Jensen fra Harte samt Mette Jensen af Kisbøl.

Jeppes bror Anders er på et tidspunkt kommet tilbage til sit fødehjem, muligvis på grund af sygdom, for i en alder af kun 21½ år døde han af ”brystvattersot”, hvilket er en ansamling af stærkt æggehvideholdigt væske i lungesækken der med sit store tryk giver kraftig åndenød, derhjemme hos Jeppes far om onsdagen d. 14. juni 1837. Han blev begravet på Harte kirkegård tirsdag d. 20. juni 1837.

Jeppes far, Jens Pedersen, der på det sidste levede som aftægtsmand hos Jeppes bror smed Peder Jensen i Harte, døde om torsdagen d. 21. februar 1839 af “brystvattersot”, i en alder af 66 år, efter at have levet som enkemand i knap 4 år, og han blev så derefter begravet på Harte kirkegård søndag d. 3. marts 1839.

Kirsten ventede sit andet barn, og tirsdag d. 6. august 1839 fødte hun en dreng, der ved dåben i Lejrskov kirke søndag d. 22. september 1839 blev han opkaldt efter sin farfar og fik navnet Jens Jeppesen. Det var Peder Schjønneman fra Jordrup, Jens Jeppesen fra Knudbøl, Søren Jensen fra Harte, Karen Jensen fra Kisbøl og Jeppe Sørensen fra Gesten, der stod fadder til ham. Samme år oplevede Jeppe og Kirsten så et kongeskift da Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og herefter var det så Christian VIII der blev Danmarks nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville den nye konge dog ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Lørdag d. 1. februar 1840 var der folketælling i Danmark, og da boede de alle i et hus i Kisbøl, hvor Jeppe som husmand levede af sit jordlod, sammen med Kirsten og børnene Inger Marie og Jens samt svigerforældrene Jes Michelsen og Else Sørensen.

Jeppes bror, Peder, der havde overtaget smedeforretningen hjemme i Harte efter sin fars død, havde fået et svigtende helbred, og tirsdag d. 12. marts 1844 døde han i en alder af kun 37½ år af ”brystsvaghed”. Han blev begravet på Harte kirkegård tirsdag d. 19. marts 1844. Han efterlod sig sin kone Anne Kirstine Thulesdatter, og sine børn Thule Pedersen og Jens Pedersen. Tre måneder senere fødte Kirsten om søndagen d. 16. juni 1844 en datter, der blev døbt i Lejrskov kirke søndag d. 15. september 1844 hvor hun fik navnet Else Jeppesen. Hun havde Marie Mikkelsen og Mette Mikkelsen fra Egtved Sogn samt Peder Schönnemann fra Jordrup og Peder Andersen og Hans Andersens tjenestepige fra Kisbøl som faddere.

Kirstens far, Jes Mikkelsen, var blevet syg af brystbetændelse, og det kom han sig aldrig over, for han døde 1. juledag onsdag d. 25. december 1844 i en alder af 65 år. Han blev derefter begravet på Lejrskov kirkegård fredag d. 3. januar 1845. Året efter om søndagen d. 2. august 1846 fødte Kirsten en dreng der blev døbt søndag d. 20. september 1846 i Lejrskov kirke hvor han fik navnet Jes Jeppesen. Hans faddere var Søren Jensen, pigen Marie Mikkelsen og gårdmand Mikkel Jensens hustru fra Egtved Sogn samt husmand Peder Andersen og Peder Schönnemann fra Lejrskov.

Jeppe og Kirsten oplevede igen et kongeskift, da Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848, og herefter var Danmarks nye konge Frederik VII. Der var udbrudt krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne, og den såkaldte treårs krig blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Midt under denne krig, fik Danmark sin første grundlov, idet den blev underskrevet af Frederik VII d. 5. juni 1849.

Fredagen d. 1. februar 1850 var der atter folketælling i Danmark, og i huset i Kisbøl boede Jeppe stadigvæk sammen med sin hustru Kirsten og deres børn Jens på 11 år, Else på 6 år og Jes på 4 år samt hans svigermor Else Sørensdatter. Den ældste datter Inger Marie var da kommet ud at tjene. Sidst på året 1850 ventede Jeppe og Kirsten igen småfolk, og det blev en pige der blev født mandag d. 4. november 1850. Hun fik navnet Marie Cathrine Jeppesen ved dåben i Lejrskov kirke søndag d. 29. december 1850, og hendes faddere var pigen Marie Mikkelsen fra Egtved, Peder Schönnemanns hustru Barbara Andersen fra Jordrup, pige Maren Jensen fra Kisbøl, gårdmand Hans Andersen fra Kisbøl og ungkarl Søren Mikkelsen fra Egtved.

Danmark fik sit første frimærke nogensinde. Det var et 4 rigsbank skillings mærke, og det blev udsendt d. 1. april 1851. 4 uger senere kom der så også et 2 skillings mærke. Søndagen d. 27. april 1851, blev Jeppe og Kirstens ældste datter Inger Marie konfirmeret i Jordrup kirke, og præsten gav hende et godt i kundskab og et mg i opførsel. Hun kom ud at tjene hos en P. Jensen i Vrå, og her døde hun i en alder af kun 16½ år om tirsdagen d. 9. august 1853. Det har uden tvivl været en stor sorg for Jeppe og Kirsten. Hun blev begravet søndag d. 14. august 1853 på Lejrskov kirkegård. Et halvt års tid efter fik Jeppe og Kirsten deres sjette barn, og det blev en pige der blev født søndag d. 19. februar 1854. Hun blev døbt Inger Marie Jeppesen, efter sin nylig afdøde søster, i Jordrup kirke 2. påskedag mandag d. 17. april 1854 med pigen Ane Mikkelsen fra Egtved, gårdmand Andersens kone Marie, gårdmand Niels Olesen og Jørgen Staarup som faddere. Kort tid efter i 1854 blev deres ældste søn Jens Jeppesen, der var kommet ud at tjene hos gårdmand Peter Hansen i Ferup, konfirmeret i Lejrskov kirke. Han havde fået g+ i kundskab og mg i opførsel af præsten.

Hjemme i huset i Kisbøl gik livet sin vante gang, og ved folketællingen i 1855 boede foruden Jeppe og Kirsten også deres børn Else, Jes, Marie Cathrine, Inger Marie og så Kirstens mor Else Sørensdatter.

Mandagen d. 17. juni 1857 fik Jeppe og Kirsten tvillinger, og det blev to piger. De blev døbt i Lejrskov kirke søndag d. 26. juli 1857, og den ene pige fik navnet Maren Jeppesen. Hendes faddere var en købmandskone fra Kolding, bødker Nielsens kone Dorthea i Vrå, ungkarl Søren Mikkelsen fra Egtved samt gårdmand Hans Andersen og pigen Karen Johansen fra Kisbøl. Den anden pige fik navnet Louise Jeppesen. Hun havde husmand Peder Schönemanns kone Barbara fra Jordrup, husmand Mikkel Jensens kone og pigen Jensine Mikkelsen fra Egtved og husmand Morten Nielsen fra Kisbøl som faddere. Det gik ikke så godt for de to tvillinger, for i en alder af bare 7 uger døde Maren om fredagen d. 7. august, og hun blev begravet på Lejrskov kirkegård onsdag d. 12. august. Kun 9 dage efter begravelsen om fredagen d. 21. august døde også Louise i en alder af kun 9 uger, og også hun blev begravet på Lejrskov kirkegård tirsdag d. 25. august 1857. Året efter mistede Jeppe og Kirsten endnu et barn, idet deres søn Jens Jeppesen døde i en alder af kun 19 år torsdag d. 24. juni 1858 og han blev så derefter begravet på Jordrup kirkegård onsdag d. 30. juni 1858. Søndag d. 3. oktober 1858 blev deres nu ældste datter Else Jeppesen, der stadig boede derhjemme, konfirmeret i Lejrskov kirke.

Oven på alt det tragiske med deres børn, var der trods alt også lyspunkter. Jeppe og Kirsten fik deres niende barn mandag d. 8. august 1859, og det blev en pige der ved dåben i Jordrup kirke søndag d. 18. september 1859 fik hun navnet Jensine Jeppesen, og hun havde madam Krøldrup fra Kolding, husmand Christian Nielsen, husmand Peder Schönnemann, husmand Jørgen Jensen og pigen Else Jeppesen fra Jordrup som faddere. Året efter om søndagen d. 30. september 1860, blev deres fjerde barn, sønnen Jes Jepsen, der stadig boede hjemme, konfirmeret i Lejrskov kirke.

Livet gik videre og tirsdag d. 2. juli 1861 kunne Jeppe og Kirsten så fejre deres sølvbryllup.

Den såkaldte ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og den manglede nu kun kongens underskrift, men netop i disse dage blev Kong Frederik VII syg, og han døde d. 15. november 1863. Landets nye konge blev derefter Christian IX, og han frygtede at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen hvis han underskrev, men d. 18. november underskrev han den dog alligevel, og det blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. Alt dette mærkede de jo ikke noget til hvor de boede, så for dem gik livet bare videre. Søndagen d. 20. oktober 1864 blev deres datter Marie Cathrine Jeppesen så konfirmeret i Lejrskov kirke. Kort tid efter måtte Danmark give afkald på Slesvig-Holsten således at hele Sønderjylland op til Kongeåen kom under de preussiske myndigheders herredømme, hvilket var blevet en del af våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober, som følge af slaget ved Dybbøl.

Kirsten mistede sin mor Else Sørensdatter idet hun døde fredag d. 29. maj 1868 derhjemme på aftægten, efter at have levet som aftægtsenke i 23 år, i en alder af 81 år, og hun blev så derefter begravet på Jordrup kirkegård onsdag d. 3. juni 1868. Senere på året var det så Jeppe og Kirstens datter Inger Marie Jeppesen, der søndag d. 4. oktober 1868 blev konfirmeret i Jordrup kirke. Derefter rejste hun så d. 2. november 1870 fra Jordrup sogn til Fjelstrup sogn som tjenestepige.

Jeppe og Kirstens datter Else Jeppesen var blevet forelsket i den fire år yngre ungkarl og væver Carl Jørgensen i Ferup, der var søn af Jørgen Jensen og Else Hansdatter, og født i Jordrup d. 13 maj 1848. Samtidig var deres datter Marie Cathrine ligeledes blevet ramt af Amors pile. Hun var blevet forelsket i den næsten 11 år ældre ungkarl Christian Gregersen Schmidt i Jordrup, der var søn af Gregers Pedersen og Karen Schmidt, og født i Fjelstrup sogn d. 2. februar 1839. Begge søstre besluttede sig for at blive gift på den samme dag, og det blev de så tirsdag d. 30. november 1869 i Jordrup kirke, efter de forudgående lysninger i kirken.

Jeppe og Kirsten gik på aftægt og Marie Cathrine og Christian Gregersen Schmidt overtog stedet. Her boede de sammen ved folketællingen tirsdag d. 1. februar 1870, og Jeppe og Kirstens yngste datter Jensine boede stadig hjemme som den sidste af børnene. Knap et års tid efter dobbelt brylluppet blev Jeppe og Kirsten bedsteforældre. Det skete lørdag d. 1. oktober 1870, da datteren Marie Cathrine fødte sit første barn, der blev en dreng, og som blev opkaldt efter sin bedstefar og fik navnet Jeppe Pedersen Smidt. Jeppe stod fadder til sit første barnebarn ved dåben i Jordrup kirke søndag d. 13. november 1870.

Kun godt et halvt år senere døde Jeppe derhjemme i Jordrup lørdag d. 8. juli 1871 i en alder af 68 år, og Kirsten måtte derefter leve videre som enke. Jeppe blev begravet på Jordrup kirkegård torsdag d. 13. juli 1871.

Året efter fik Kirsten endnu to børnebørn. Barnebarn nummer to fik hun tirsdag d. 20. august 1872 da datteren og svigersønnen Marie Cathrine og Christian fik deres andet barn. Det blev en pige, som blev døbt derhjemme, og som fik navnet Karen Marie Schmidt. Hun blev derefter døbt i kirken søndag d. 3. november 1872. Også datteren Else og svigersønnen Carl ventede barn, og Kirsten fik sit barnebarn nummer tre lørdag d. 14. december 1873, da Else fødte sit første barn. Det blev en pige, der sikkert blev opkaldt efter sin bedstefar, og som fik navnet Jepbine Kirstine Jørgensen. Hun blev døbt i Jordrup kirke søndag d. 26. januar 1873. Senere på året blev Kirstens yngste datter Jensine konfirmeret i Lejrskov kirke søndagen d. 5. oktober 1873.

Kirstens datter Inger Marie, der var flyttet hjemmefra, havde på et tidspunkt truffet på den godt 27 år ældre Chresten Christensen Dall, der var søn af husmand Christen Jensen Dall og Gunder Christensdatter Dall i Sillerup. Han havde sat hendes hjerte i brand, og derved blev Inger Marie med barn. De blev trolovet, og der blev lyst for dem i både Vonsbæk og i Fjelstrup kirke, og derefter blev de gift i Vonsbæk kirke fredag d. 30. oktober 1874. Et halvt års tid senere fik Kirsten sit barnebarn nummer fire om lørdagen d. 6. marts 1875, da Inger Marie fødte sit første barn, der blev dreng, og som ved dåben onsdag d. 17. marts fik navnet Chresten Jensen Dall.

I 1875 måtte Kirsten så have ombyttet deres penge, idet kronemønten nu blev indført, og de gamle penge, skilling, rigsdaler og mark blev afskaffet. Skilling, der oprindelig var en sølvmønt fra 1771 af kobber og indført af Kristoffer af Bayern blev omregnet til ca. 2 øre. Rigsdaleren der var større end en daler, blev i Danmark under Christian III delt i 3 mark á 16 skilling, og fra 1625 gik der 6 mark på en daler der så blev kalde speciedaler eller rigsdaler. I 1813 indførtes rigsbankdaler, der fra 1854 blev kaldt rigsdaler, og den var så lig med ½ specie. 1 krone blev sat i værdi til ½ rigsdaler. Mark mønten var engang lig med 8 øre á 3 ørtug á 10 eller 12 penning, og fra det 14. århundred blev den delt i 16 skilling á 3 hvid á 4 penning. Fra 1814 blev den delt i 16 skilling, og der gik 6 mark på en daler. Ved kronemøntens indførelse blev 3 mark ombyttet med 1 krone.

Der kom flere børnebørn. Mandag d. 23. oktober 1876 fødte datteren Else sit andet barn. Det blev en dreng der ved dåben i Jordrup kirke 2. juledag tirsdag d. 26. december fik navnet Jørgen Jensen Jørgensen, og året efter om mandagen d. 5. marts1877, fødte datteren Inger Marie sit andet barn. Det blev en pige som ved dåben i Vonsbæk søndag d. 18. marts fik navnet Gunder Christine Dall.

Ved folketællingen i 1880 boede Kirsten nu ved sin datter og svigersøn Marie Cathrine og Christian i det syvende hus i Jordrup by, sammen med deres søn Jeppe Pedersen Schmidt.

I Jordrup Skov hos Else og Carl fik de en dreng mandagen d. 20. december 1880, og søndag d. 13. februar 1881 blev der hos Inger Marie og Christen i Bæk født en pige. Begge børn blev døbt den samme dag, idet Else og Carls dreng blev døbt i Jordrup kirke søndag d. 13. marts 1881 hvor han fik navnet Jeppe Jørgensen, og Inger Marie og Christens pige blev døbt i Vonsbæk kirke søndag d. 13. marts 1881, hvor hun fik navnet Kjesten Marie Dall. Hvor Kirsten har været med til barnedåb er så ikke til at sige.

Kirsten fik flere børnebørn. Else og Carl fik deres fjerde barn, der blev en dreng mandag d. 7. maj 1883, og han blev døbt Jens Jørgensen ved dåben i Jordrup kirke onsdag d. 11. juli 1883. Inger Marie og Christen i Bæk ventede også familieforøgelse, og onsdag d. 4. juni 1884 om eftermiddagen kl. halv seks fødte hun en dreng der ved dåben fredag d. 27. juni 1884 fik navnet Jep Jensen Dall.

Årene gik, og i 1890 ventede Inger Marie i Bæk sit femte barn, men hendes mand Christen Christensen Dall nåede aldrig at se dette barn, idet han døde af udtæring, i en alder af 64 år, om onsdagen d. 21. maj og blev begravet på Vonsbæk kirkegård lørdag d. 24. maj 1890. Knap en måned senere nedkom Inger Marie med en pige om mandagen d. 16. juni 1890, og hun blev døbt Christine Dall ved dåben søndag d. 29. juni 1890.

Kirsten Jesdatter, der nu efterhånden havde fået en stor flok børnebørn, havde nu levet som aftægtskone og enke i 35 år i Jordrup Skov, og her døde hun så tirsdag d. 28. august 1906 i en alder af 88½ år. Hun blev derefter begravet på Jordrup kirkegård mandag d. 3. september 1906. Samme år døde også kong Christian IX, hvorefter hans søn Frederik VIII blev landets nye konge.

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk