Johan Jochen Christoffer Clasen og
Anna Christine Charlotte Susanne Schütt.

Oldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes morfars forældre)

Johan Jochen Christoffer Clasen blev født omkring 1809 i Meklenborg i Tyskland, og hans hustru Anna Christine Charlotte Susanne Schütt blev også født omkring samme tid ligeledes i Meklenborg i Tyskland. Der vides ikke noget om dem, om hvem der var deres forældre, om hvor de er gift, eller hvordan de er kommet til Lammershagen i Selent sogn ved Kiel i Tyskland. Det er nemlig her de første oplysninger om familien findes, idet folketællingen fra 1845 for Kirchspiel Selent bekræfter at Johann, der arbejdede som fårehyrde, boede der sammen med Anna og deres, på det tidspunkt, tre børn. Ved folketællingen i 1855 fra Lammershagen under Kieler godser, bor de i det 37. husmandssted og de har nu fire børn. Johan ernærede stadigvæk sin familie som fårehyrde. Hvad der har drevet dem væk fra Lammershagen, er ikke kendt, men sammen med deres fire børn, en datter ved navn Anna Wilhelmine Caroline Clasen, der var født søndag d. 14. januar 1838 og døbt søndag d. 4. februar, samt konfirmeret palmesøndag d. 4. april 1852, en datter ved navn Louise Kristine Marie Clasen, der var født torsdag d. 4. august 1842, en søn ved navn Johan Heinrich Christian Clasen, der var født lørdag d. 29. juni 1844, samt endnu en søn ved navn Ernst Heinrich Christian Clasen, der var født søndag d. 1. juni 1851, ankom de til Danmark formentlig omkring 1856. De er ikke registreret i tilgangslisten for Bække sogn, men de bosatte sig i Asbo i Bække sogn, og her slog Johan Jochen Christoffer Clasen slog sig ned som gårdmand. Familien kom altså til Danmark mens Frederik VII var konge i landet.

Johan og Annas ældste datter Anne Vilhelmine Caroline Clasen var blevet med barn, og det var den otte år ældre ungkarl Hans Jochen Theodor Clasen, der var søn af en Hans Hartvig Clasen i Lauenburg i Tyskland, som ved barnets fødsel fastelavns søndag d. 22. februar 1857 anmeldte sig som fader til barnet. Hvem denne Hans Jochen Theodor Clasen er, siden han har samme efternavn, vides ikke, men han kom til Bække Sogn som tjenestekarl, d. 30. april 1856 fra ”Altona Polizeiamt” i Tyskland. Om han var i familie med dem, eller om de evt. er rejst sammen herop vides ikke.

Johan og Anna var nu blevet bedsteforældre for første gang til en lille pige, men da det jo uden tvivl ikke var særlig velset at forældrene ikke var gift, blev der rodet bod på dette da de blev gift i Bække kirke fredag d. 15. maj 1857. Efter vielsen blev deres lille pige døbt, og hun fik navnet Anne Margrethe Caroline Clasen. Anne Wilhelmine og Hans Jochen bosatte sig på gården i Asbo hjemme hos Johan og Anna, og allerede året efter kunne de gøre dem til bedsteforældre igen. Det skete da Anne Vilhelmine pinsedag søndag d. 23. maj 1858 fødte sit andet barn, en dreng, der ved dåben i Bække kirke søndag d. 5. september 1858 fik navnet Johan Theodor Jochen Clasen, og her stod Johan fadder til sit andet barnebarn.

Onsdag d. 1. februar 1860 var der folketælling, og på det tidspunkt boede Johan og Anne på gården i Asbo sammen med sønnerne Johan Heinrich Christian og Ernst Heinrich Christian, samt datteren og svigersønnen. Anna Wilhelmine og Hans Jochen og deres to børn Anne Margrethe og Johan Theodor. Søndag d. 15. april 1860 var der konfirmation i familien, idet Johan og Annas tredje barn sønnen Johan Heinrich Christian Clasen blev konfirmeret i Bække kirke. Præsten gav han karakteren g? i kundskab og mg i opførsel. Datteren Anna Wilhelmine ventede sit tredje barn, og onsdag d. 7. august 1861 fødte hun en pige, der ved dåben i Bække kirke søndag d. 27. oktober 1861 fik navnet Augusta Dorthea Marie Clasen.

Den såkaldte ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og derefter manglede den kun kongens underskrift, men netop i disse dage blev kong Frederik VII syg, og han døde d. 15. november. Danmarks nye konge, Christian IX, frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev forfatningen, men d. 18. november underskrev han den dog alligevel. Dette blev starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. Alt dette mærkede de ikke så meget til i Bække idet de jo boede nord for Kongeåen. Den kom nemlig til at danne grænse da Danmark ved våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober måtte give afkald på Slesvig-Holsten, og derved kom hele Sønderjylland op til Kongeåen under de preussiske myndigheders herredømme.

Johan og Anna skulle igen være bedsteforældre, og det blev de søndag d. 11. december 1864, da datteren og svigersønnen Anna Wilhelmine og Hans Jochen fik deres fjerde barn. Det blev en dreng, og han fik navnet Carl Frederik Vilhelm Clasen ved dåben i Bække kirke tirsdag d. 31. januar 1865. Senere på året, var der igen konfirmation i familien, idet Johan og Annas yngste søn Ernst om søndagen d. 1. oktober 1865 blev konfirmeret i Bække kirke.

Johan og Annas anden datter Louise Kristine Marie Clasen var rejst hjemmefra og boede nu i Kolding. Her havde hun truffet sammen med den ti år ældre enkemand og tjenestekarl Anders Jørgensen Spirup, og de ventede også deres første barn sammen. De stod begge to faddere til Anna Wilhelmine og Hans Jochens femte barn, en pige der var født om lørdagen d. 15. august 1868, og som ved dåben i Bække kirke søndag d. 11. oktober fik navnet Louise Frederikke Christiane Clasen.

Kun 14 dage senere om søndagen d. 25. oktober 1868, fødte Louise Kristine sit første barn i Kolding, og det blev en dreng der blev hjemmedøbt samme dag, og som fik navnet Marius Christoffer Jørgensen. En måned senere om fredagen d. 27. november 1868 blev Louise Kristine og Anders så gift i Kolding kirke, og langfredag d. 26. marts 1869 blev dåben af Marius Christoffer bekendtgjort i Kolding kirke.

Ved den næste folketællingen der fandt sted om tirsdagen d. 1. februar 1870 boede Johan og Anna stadigvæk på gården sammen med sønnerne Johan Heinrich Christian og Ernst Heinrich Christian samt datteren Anne Vilhelmine Caroline og svigersønnen Hans Jochen Theodor samt deres 5 børn.

Johan og Anna fik deres syvende barnebarn i 1871. Det skete tirsdag d. 24. januar da datteren Louise Kristine i Kolding fødte sit andet barn, og det blev en dreng, der ved dåben i Kolding kirke langfredag d. 7. april 1871 fik navnet Hans Jørgen Jørgensen.

Året efter havde de otte børnebørn. Datteren Anna Wilhelmine og svigersønnen Hans Jochen fik deres sjette barn om torsdagen d. 18. januar 1872. Det blev en pige, og hun blev døbt i Bække kirke søndag d. 21. april 1872, hvor hun fik navnet Frederikke Sofie Vilhelmine Clasen.

I Kolding ventede datteren Louise Kristine og svigersønnen Anders deres tredje barn, og 2. juledag fredag d. 26. december 1873 fødte hun en dreng. Han blev døbt i Kolding kirke langfredag d. 3. april 1874 og fik navnet Christian Jørgensen.

I 1875 måtte Johan og Anna så have ombyttet deres penge, idet kronemønten nu blev indført, og de gamle penge, skilling, rigsdaler og mark blev afskaffet. Skilling, der oprindelig var en sølvmønt fra 1771 af kobber og indført af Kristoffer af Bayern blev omregnet til ca. 2 øre. Rigsdaleren der var større end en daler, blev i Danmark under Christian III delt i 3 mark á 16 skilling, og fra 1625 gik der 6 mark på en daler der så blev kalde speciedaler eller rigsdaler. I 1813 indførtes rigsbankdaler, der fra 1854 blev kaldt rigsdaler, og den var så lig med ½ specie. 1 krone blev sat i værdi til ½ rigsdaler. Mark mønten var engang lig med 8 øre á 3 ørtug á 10 eller 12 penning, og fra det 14. århundred blev den delt i 16 skilling á 3 hvid á 4 penning. Fra 1814 blev den delt i 16 skilling, og der gik 6 mark på en daler. Ved kronemøntens indførelse blev 3 mark ombyttet med 1 krone.

Også datteren Anna Wilhelmine og svigersønnen Hans Jochen ventede igen barn, og mandag d. 1. november 1875 fødte hun sit syvende barn. Det blev en pige og hun fik navnet Kristine Eline Dorthea Clasen ved dåben i Bække kirke søndag d. 2. januar 1876. Godt et halvt år senere havde Johan den sorg, at miste sin hustru Anna idet hun døde onsdag d. 2. august 1876 i en alder af 67 år, og Johan sad derefter tilbage som enkemand. Anna blev begravet på Bække kirkegård tirsdag d. 8. august 1876.

Herefter gik Johan på aftægt, og datteren og svigersønnen Anne Vilhelmine Caroline og Hans Jochen overtog så gården, mens sønnen Johan Heinrich Christian fortsatte med at arbejdede som tjenestekarl på gården. Sønnen Ernst var nu rejst hjemmefra.

I Kolding ventede Louise Kristine og Anders deres fjerde barn, og det blev en pige der blev født fredag d. 30. juni 1876 og døbt fredag d. 7. juli hvor hun fik navnet Kristine Maria Vilhelmine Jørgensen. Derefter er de så på et ikke kendt tidspunkt flyttet fra Kolding til Asbo.

Hjemme på gården i Asbo, ventede Anna Wilhelmine og Hans Jochen igen familieforøgelse, og onsdag d. 4. juni 1879 fødte hun tvillinger. Det blev to piger og de havde nu 9 børn. Ifølge kirkebogen blev hun den ene pige døbt derhjemme om torsdagen d. 12. juni 1879, men det er lidt ulogisk at det kun er den ene. Det antages at præsten har glemt at skrive det samme ved begge piger. De blev nemlig begge to fremstillet i Bække kirke søndag d. 3. august 1879, og de fik navnene Doris Margrethe Joakime Clasen og Johanne Pauline Rosetta Clasen.

Johans datter og svigersøn Louise Kristine og Anders ventede også familieforøgelse, og om torsdagen d. 7. august 1879 fødte Louise Kristine så sit femte barn. Det blev en pige, og hun blev døbt i Bække kirke søndag d. 2. november1879 hvor hun fik navnet Ane Marie Jørgensen.

Søndag d. 1. februar 1880 var der igen folketælling i Danmark, og da boede Johan som aftægtsmand hos datteren og svigersønnen Louise Kristine og Anders Spirup, sammen med deres 5 børn. Hvor Johans datter og svigersøn Anne Vilhelmine Caroline og Hans Jochen nu er henne på det tidspunkt vides ikke. De har måske solgt gården til Louise Kristine og Anders.

Louise Kristine og Anders ventede deres sjette barn, og mandag d. 25. april 1881 kom en lille pige til verden, og hun blev så Johans femtende barnebarn. Hun blev døbt Augusta Vilhelmine Karoline Jørgensen i Bække kirke Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 26. maj 1881.

Et års tid senere fik Anna Wilhelmine og Hans Jochen deres tiende barn. Det blev en dreng, og han blev født mandag d. 15. maj 1882. Ved dåben i Bække kirke søndag d. 30. juli 1882 fik han navnet Christian Vilhelm Ferdinand Clasen. Det gik imidlertid ikke så godt for den lille Christian, og kun 5 måneder gammel døde han om fredagen d. 13. oktober 1882, og blev begravet på Bække kirkegård fredag d. 20. oktober 1882.

Johans yngste søn Ernst, der før 1880 var rejst hjemmefra, og som nu tjente i Vester Gesten Mark, var tidligere truffet sammen med den fire år yngre Pauline Vilhelmine Frederikke Wenndorf, idet de begge to var faddere til de to tvillingepiger der blev døbt i 1879. Hun var også fra Tyskland, og hendes far og mor Johann Christian Friederich Wenndorf og Karoline Friederike Auguste Schütte boede også på et tidspunkt i Asbo. Ernst og Pauline havde besluttet sig for at blive gift, og vielsesdagen blev fastsat til fredag d. 29. december 1882. Det viste sig at blive et dårligt valgt tidspunkt, idet Johan Jochen Christoffer Clasen døde hjemme i sit hjem på Asbo Mark om torsdagen d. 28. december i en alder af 73 år, og kom derfor ikke til at opleve dette bryllup. På trods af dette triste, blev Ernst og Pauline gift i Gesten kirke dagen efter som planlagt. Johan Jochen Christoffer Clasen blev begravet på Bække kirkegård fredag d. 5. januar 1883.

Efterfølgende har gården i Asbo, matrikel 11d, på et tidspunkt fået navnet ”Clasensminde”, men hvornår det er sket er uklart.

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk