Christen Hansen Dall og Kirsten Pedersdatter.

Tipoldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farfars mors forældre)

Christen Hansen Dall blev født omkring 1758 som søn af halvgårdmand Hans Christensen og Hustru Anne Cathrine Pedersdatter i Fjelstrup sogn i Haderslev amt. Da kirkebogen fra Fjelstrup sogn fra den tid ikke er læsbar kan et nøjagtig fødselstidspunkt ikke fastsættes. Ligeledes hvor mange søskende han havde kan ikke konstateres, i hvert fald nu. Om hans opvækst vides der heller intet, men hans far døde før han blev konfirmeret i Fjelstrup kirke palmesøndag d. 27. marts 1774. Hvornår Christens mor er død er heller ikke kendt.

På et tidspunkt er han truffet på pigen i sit liv, den omkring 2 år yngre pige Kirsten Pedersdatter fra Have i Fjelstrup sogn. Hun var datter af gårdmand Peder Jessen og hustru Mette Kierstina Jensdatter, og hun blev født tirsdag d. 1. april 1760 klokken 4 om morgen og hjemmedøbt skærtorsdag d. 3. april 1760. Hun blev holdt til dåben af Maria Jørgens fra Knud mens Christian Pedersen i Gammelby og Maria ___ i Fjelstrup stod faddere til hende. Hendes dåb blev bekræftet i Fjelstrup kirke søndag d. 11. maj 1760.

Kirsten havde en ældre søster ved navn Gunder Pedersdatter der var født søndag d. 24. september 1758, og da Kirsten var blevet godt 1 år gammel fik hun i sommeren 1761 en lillebror der fik navnet Nis Pedersen ved dåben derhjemme, og han blev så fremstillet i Fjelstrup kirke søndag d. 19. juli 1761. To år senere, omkring maj måned i 1763, fik Kirsten en lillebror der fik navnet Jes Pedersen. Da Kirsten var blevet knap 5 år gammel, fik hun om søndagen d. 24. marts 1765 en lillebror, der fik navnet Jens Pedersen, men kun godt 10 måneder gammel døde han onsdag d. 19. februar 1766 og blev begravet på Fjelstrup kirkegård og blev begravet på Fjelstrup kirkegård søndag d. 23. februar 1766. Kirsten fik en ny lillebror da hun var godt 7 år gammel. Han fik også navnet Jens Pedersen, og han blev født torsdag d. 23. juli 1767 og døbt derhjemme dagen efter. Han blev fremstillet i Fjelstrup kirke og dåben blev hermed bekræftet søndag d. 23. august 1767. Året efter døde Kirstens lillebror Jes i en alder af kun godt 5 år. Det var onsdag d. 7. september 1768 og han blev derefter begravet på Fjelstrup kirkegård og han blev derefter begravet på Fjelstrup kirkegård søndag d. 11. september 1768.

Da Kirsten var blevet 9 år gammel fik hun søndag d. 16. april 1769 en lillesøster, som fik navnet Anna Sophia Pedersdatter. Hun døde dog kun kort tid efter kun 16 dage gammel om onsdagen d. 3. maj 1769, og også hun blev begravet på Fjelstrup kirkegård søndag d. 7. maj 1769. Året efter fik Kirsten så en ny lillesøster, der også fik navnet Anna Sophia Pedersdatter ligesom sin afdøde søster. Hun blev født mandag d. 13. august 1770 og døbt derhjemme den samme dag. Dåben blev bekræftet ved fremstillingen i Fjelstrup kirke søndag d. 9. september 1770.

Kirsten var nu efterhånden blevet godt 12 år gammel, og mandag d. 29. juni 1772 fik hun en lillebror der blev døbt Jes Refshave derhjemme på gården i Have. Hvorfor han blev døbt med dette navn han godt undre sig over. Han fik imidlertid ikke lov til at leve så længe, idet han døde kun 6 uger gammel tirsdag d. 11. august 1772. også han blev begravet på Fjelstrup kirkegård søndag d. 16. august 1772. Året efter fik Kirsten så igen en lillebror. Der var lørdag d. 21. august 1773, og han blev døbt Jes Hansen Refshave den samme dag. Også her kan man undre sig over efternavnet. Han blev fremstillet i Fjelstrup kirke søndag d. 3 oktober 1773.

Efterhånden var tiden nu kommet til at Kirsten skulle konfirmeres, og det blev hun så i Fjelstrup kirke palmesøndag d. 9. april 1775. Derefter er hun givet vis kommet ud at tjene, og et eller andet sted er hun så truffet på Christen Hansen Dal.

Både Christen og Kirsten blev altså født på Frederik V’s tid, og da han så døde d. 14. januar 1766, blev han efterfulgt af sin søn Christian VII. De har så også begge to på én eller anden måde hørt om al den virak der opstod efter at kong Christian VII, der var blevet sindssyg, havde gjort Johann Friedrich Struensee til sin livlæge i januar 1769. Struensee tiltog sig større og større magt og indflydelse og blev efterhånden enehersker i Danmark. Han tog også dronning Caroline Mathilde til sig som sin elskerinde, hvilket der så også kom et barn ud af. Situationen blev tilspidset og Struensee blev arresteret ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 arresteret, og kendt skyldig i majestætsforbrydelse. Det betød henrettelse, og den fandt sted på Østre Fælled d. 28. april 1772. Mange mennesker overværede dette grusomme ritual, der blev udført efter Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1, og det foregik på den måde at han kom op på skafottet hvor han først fik sit adelige skjold gjort i stykker og derefter sin højre hånd afhugget og derefter hovedet. Hans lig blev derefter parteret i fire dele og lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Nyheden og dette bredte sig hurtigt over det ganske land.

Christen, der var blevet gårdmand i Fjelstrup, og Kirsten besluttede sig for at blive gift, og det blev de så mandag d. 24. oktober 1785 i Fjelstrup kirke, med Jørgen Roy og Peder Pedersen fra Fjelstrup som vidner.

Året efter om tirsdagen d. 11. april 1786, fik Christen og Kirsten så deres første barn. Det blev en dreng, der blev hjemmedøbt onsdag d. 26. april 1786 og som fik navnet Hans Dall. Han blev fremstillet i Fjelstrup kirke, og hans faddere var Peder Pedersen fra Fjelstrup, Nis Pedersen fra Have og Maren Simonsdatter. Året efter på bededag fredag d. 4. maj 1787 fik de endnu en dreng. Han blev hjemmedøbt samme dag, og fremstillet i Fjelstrup kirke søndag d. 24. juni 1787, hvor han fik navnet Peder Dall. Hans faddere var Peder Jessen og Michael Jepsen fra Have samt Gunner Mari Fallesdatter fra Knud.

Det var også i juni måned 1787 at kong Christian VII udstedte de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og den fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og at bønderne ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Afstraffelsesmidlerne træhesten, hundehullet og halsjernet blev herefter også forbudt.

Året efter var der igen et nyt barn i vente, og torsdag d. 25. september 1788 fik Christen og Kirsten en dreng mere. Han blev døbt derhjemme på gården dagen efter, og han fik navnet Troels Dall. Han blev fremstillet i Fjelstrup kirke søndag d. 2. november 1788, og hans faddere var Troels Dall fra Anderup samt Jep Hansen og Sophia Pedersdatter fra Fjelstrup. Det var også i året 1788 at stavnsbåndet blev ophævet under stor offentlig bevågenhed. Den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800. Udskrivningen af soldater overgik derefter til et statsligt sessionsvæsen.

Christen og Kirstens fjerde barn blev en pige. Hun blev født mandag d. 22. februar 1790 og hjemmedøbt samme dag. Hun fik navnet Gunder Dall, og dåben blev derefter bekræftet i Fjelstrup kirke 2. påskedag mandag d. 5 april 1790. Hendes faddere var Anna Cathrine ____, Maria Magdalene Bygmann og Erich Dinesen fra Knud.

Forandringens vinde blæste, og i 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt. Den samme begrænsning kom derimod dog ikke til at gælde for fæstehusmænd.

I 1792 fik Christen og Kirsten så deres femte barn, og det blev igen en pige, som blev født onsdag d. 30. maj 1792, og døbt samme dag derhjemme på gården. Hun fik navnet Sille Maria Dall, og hendes dåb blev bekræftet i Fjelstrup kirke søndag d. 1. juli 1792. Det var Sille Maria Truelsen fra Andrup, Jens Matzen fra Have og Anna Jepsdatter fra Fjelstrup, der stod fadder til hende.

Børneflokken voksede, og knap 2 år senere fik Christen og Kirsten igen en pige. Det var mandag d. 10. marts 1794, og hun blev også døbt derhjemme den samme dag, og fik navnet Anna Catharina Dall. Hendes faddere var Karen Peters fra Sillerup, Peder Christensen fra Fjelstrup og en Karsten ___ , og dåben blev derefter bekræftet i Fjelstrup kirke. Deres syvende barn, der også blev en pige, blev født godt to år senere om fredagen d. 6. maj 1796. Hun blev døbt Mette Kierstina Dall ved dåben derhjemme den samme dag, og hun havde Magdalene Mayland, Jens Matzen fra Have og Magdalena Dorothea Saxild som faddere.

To år senere, mens Kirsten ventede sit ottende barn, døde hendes far gårdmand Peter Jessen i Have om mandagen d. 30. april 1798 i en alder af 71 år og 5 måneder, og han blev så derefter begravet på Fjelstrup kirkegård lørdag d. 5. maj 1798. Godt halvanden måned senere fødte Kirsten igen en pige, tirsdag d. 26. juni 1798, og hun blev også døbt derhjemme den samme dag og fik navnet Elsebeth Dal. Det var Kjerstin Jeppes, Anna Katrine Nielsdatter og Jørgen ____, der alle var fra Fjelstrup, der stod fadder til den lille pige.

I 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Palmesøndag d. 3. april 1803 blev Christen og Kirstens første barn Hans konfirmeret i Fjelstrup kirke, og året efter om tirsdagen d. 25. september 1804, fødte Kirsten sit niende og sidste barn. Atter engang blev det en pige, og hun blev døbt dagen efter om onsdagen d. 26. september 1804 hvor hun fik navnet Anna Cathrine Dall. Det var Anna Kathrina Nissen og Friederich Poulsen fra Fjelstrup samt Karen Madsdatter fra Have der stod fadder til hende. Det gik bare ikke så godt med den lille pige, for i en alder af syv en halv måned døde hun bededag fredag d. 10. maj 1805, og blev begravet på Fjelstrup kirkegård tirsdag d. 14. maj 1805. Christen og Kirstens fjerde barn, datteren Gunder, blev konfirmeret i foråret 1805 i Fjelstrup kirke.

Kirstens mor, Mette Kierstina Jensdatter, der levede som enke i Have i knap 6 år, døde søndag d. 9. februar 1806, i en alder af 75½ år, og kun 4 dage senere om torsdagen d. 13. februar havde Kirsten også den sorg at miste sin mand Christen idet også han døde. Han blev kun 48 år gammel. Kirstens mor blev begravet på Fjelstrup kirkegård lørdag d. 15. februar 1806, og Christen blev begravet 4 dage senere om onsdagen d. 19. februar 1806, ligeledes på Fjelstrup kirkegård.

Kirsten levede nu videre som enke, men hvordan det er forløbet vides ikke. Hun stod nu tilbage med sine børn Hans, Peder, Troels, Gunder, Sille, Anne, Mette Kierstina og Elsebeth.

I året 1808 oplevede Kirsten så et kongeskift, idet kong Christian VII døde og at hans søn Frederik VI blev landets nye regent.

Kirstens datter Gunder havde forelsket sig i den seks år ældre Christen Jensen, der var søn af Jens Hansen og hustru Magdalene Christensdatter i Fjelstrup, og lørdag d. 26. januar 1811 blev de så trolovet, og derefter gift i Fjelstrup kirke fredag d. 15. februar 1811. De bosatte sig i Fjelstrup, og knap to en halv måned efter deres bryllup, fik de deres første barn, der blev en pige, som blev født palmesøndag d. 7. april 1811 og som blev døbt dagen efter hvor hun fik navnet Kirsten Christensdatter Dal. Hvis ikke før, så var Kirsten i hvert fald nu blevet bedstemor. Næsten to år senere fik de så deres næste barn, som også blev en pige, og som blev født onsdag d. 3. marts 1813 og døbt dagen hvor hun fik navnet Magdalena Dal. For Kirsten havde den nye landsdækkende undervisningspligt, der blev indført omkring 1814, ingen betydning, men for hendes børnebørn fik den jo betydning. Undervisningspligten blev indført for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret, men der var dog ikke skolepligt. Man kunne godt nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen.

Gunder og Christen i Fjelstrup fik flere børn. Påskedag søndag d. 26. marts 1815 fik de igen en pige der blev døbt samme dag hvor hun fik navnet Anne Maria Dal, og godt to år senere fik de så tirsdag d. 22. juli 1817 igen en pige, der blev døbt samme dag og som fik navnet Mette Kirstine Dal. Derefter flyttede Gunder og Christen fra Fjelstrup til Sillerup, og her fødte Gunder så mandag d. 18. september 1820 sit femte barn, og det så deres første dreng. Han blev døbt den samme dag hvor han fik navnet Jens Christensen Dall. Derefter fik de onsdag d. 15. januar 1823 en pige som blev døbt dagen efter og som fik navnet Anna Dorthea Christensdatter Dall.

Kirstens datteren Elsebeth blev gift d- 1. november 1823 med Hans Knudsen Andreasen af Bastrup, og de fik en række børn, Christen, Andreas, Otto, Maria Kjestine og Anna Cathrine, hvis fødselstidspunkt ikke for nuværende er kendte.

Gunder og Christen i Sillerup fik flere børn, og dermed fik Kirsten også flere børnebørn. Fredag d. 6. maj 1825 fik de en pige der blev dagen efter hvor hun fik navnet Anne Cathrine Dall, men kun en uge efter om fredagen d. 13. maj 1825 døde hun og blev derefter begravet på Fjelstrup kirkegård søndag d. 15. maj 1825. Gunder fødte sit ottende barn, der blev en dreng fredag d. 4. august 1826, og han blev døbt Christen Dall den samme dag derhjemme. Mandagen d. 27. april 1829 fik de en pige som fik navnet Ellen Christensdatter Dall ved dåben dagen efter, og lørdag d. 7. juli 1832 fik de en pige som blev døbt to dage senere hvor hun blev dødt Anne Cathrine Dall. To et halvt år senere fik Christen og Gunder så deres elvte og sidste barn. Det blev som de fleste andre også en pige, og hun blev født mandag d. 12. januar 1835 og døbt dagen efter hvor hun fik navnet Anne Kirstine Dall.

Kirsten er på et ukendt tidspunkt flyttet til Roi, men hvor det er eller hvad Roi i det hele taget er, vides ikke. Det kan være en gård der i tidernes morgen hed Rai og som ligger i nabosognet Bjerning. Om det så er hos nogle af hendes børn hun er flyttet ind til skal være usagt, men på Roi døde hun i en alder af 75 år mandag d. 2. marts 1835, kun 4 uger før sin 75 års fødselsdag, efter at have levet som enke i 29 år. Hun blev begravet på Fjelstrup kirkegård lørdag d. 7. marts 1835, og efterlod sig dermed sine børn, sønnen Hans og døtrene Gunder, Christine Marie, Anna Catharina, Mette Kierstina og Elsebeth samt en lang række børnebørn, hvoraf kun en del er kendte.

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk