Jes Michelsen og Else Sørensdatter.

Tipoldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farmors mors forældre)

Jes Michelsen blev født lørdag d. 21. april 1781 som søn af gårdmand Michel Jessen og hustru Bodil Hansdatter i Almind i Brusk herred i Vejle amt. Han blev døbt derhjemme på gården af sognepræsten lørdag d. 28. april 1781, og han havde Malene Hansdatter, gårdmand Hans Conradsens kone Maren Jensdatter, gårdmand Morten Frederichs, gårdmand Peder Jensen og Knud Rasmussen samt pigen Else Frederichsdatter, der alle var fra Almind, som fadder. Hans dåb blev så senere bekræftet i Almind kirke søndag d. 27. maj 1781. Jes havde en storebror ved navn Hans Michelsen, der var født omkring 1765, og en storesøster ved navn Else Michelsdatter der var født omkring 1767, men hvor de er født har ikke været at finde. Foruden dem havde han også en storebror der var født lørdag d. 13. maj 1775 og som hed Iver Michelsen, og endnu en storebror der var født torsdag d. 21. maj 1778 og som hed Andreas Christian Michelsen.

Jes var knap 8 år gammel, da hans storesøster Else om fredagen d. 9. januar 1789 blev trolovede og derefter gift i Almind kirke med Hans Knudsen fra Brønsted, og derefter overtog de så gården derhjemme i Almind, og Jes’ for og mor gik så på aftægt. Kun kort tid derefter døde Jes’ far så om lørdagen d. 16. maj 1789 i en alder af omtrent 65½ år. Han blev begravet på Almind kirkegård Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 21. maj 1789, og Jes’ mor stod nu alene tilbage som enke. Sådan levede hun så i godt 4½ år, indtil hun fandt sig en ny livsledsager i en enkemand ved navn Knud Rasmussen, og de blev så trolovede tirsdag d. 10. december 1793 og derefter gift i Almind kirke. Jes, der nu var blevet godt 12½ år gammel, havde nu fået sig en stedfar.

Tiden gik uden at der vides noget om hans opvækst, men søndag d. 23. april 1797 blev han så i en alder af 16 år, konfirmeret i Almind kirke. Derefter er Jes givet vis kommet ud at tjene, for ved folketællingen søndag d. 1. februar 1801 boede han ikke længere derhjemme på gården i Almind

Hvordan hans tilværelse ellers har formet sig, er ikke til at sige, men på et tidspunkt har han truffet sin livsledsager, den 6 år yngre Else Sørensdatter. Hun blev født i 1787 som ældste barn ud af en kendt søskendeflok på i alt 5 og som datter af Søren Michelsen og Kirsten Jeppesdatter i Egtved by i Jerlev herred i Vejle amt. Hun blev døbt i Egtved kirke søndag d. 22. april 1787 og hun blev holdt til dåben af Christen Ebbes hustru i Fuglsang, og hendes øvrige faddere var hendes morbror fra Tiufkær samt Jens Hans, Christian Jensen og Hans Østergaards datter Anne fra Egtved. Else var så vidt vides deres ældste datter, og da hun var blevet næsten 5 år fik hun i foråret 1792 en lillebror, som fik navnet Michel Sørensen, og hvis dåb så blev bekræftet palmesøndag d. 1. april 1792 i Egtved kirke. Godt et par år senere fik Else så igen en lillebror på 2. pinsedag mandag d. 9. juni 1794 og han fik navnet Jeppe Sørensen ved dåben derhjemme. Først på året 1797 da Else efterhånden var blevet godt 9½ år gammel, fik hun igen en lillebror, som fik navnet Jens Sørensen ved dåben mandag d. 30. januar 1797. Tiden gik, og Else var efterhånden blevet godt 13½ år gammel da hun endelig fik en lillesøster. Hun blev født først på året 1801, og hun fik navnet Ane Sørensdatter ved dåben onsdag 21. januar 1801.

Jes og Else blev altså begge to født mens Christian VII var konge i Danmark. Samme år som Else blev født udstedte Christian VII i juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, der fastslog, at bønderne ikke længere måtte kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og samtidig med dette blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt som afstraffelsesmiddel. Året efter ophævede han så også Stavnsbåndet, og i 1791 blev det så forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom dog ikke til at gælde for fæstehusmænd. Begge to oplevede så også i 1803 at der kom en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og rundt omkring i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd. Jes og Else kunne så i året 1808 opleve et kongeskift, idet Christian VII døde og Frederik VI blev landets nye konge.

Jes og Else havde som tidligere nævnt mødt hinanden. De besluttede sig til at gifte sig, og det blev de så lørdag d. 15. februar 1812 i Egtved kirke. De slog sig ned i Egtved som parcellister, og inden længe ventede de så deres første barn. De blev forældre til en pige, der blev født mandag d. 5. oktober 1812, og som fik navnet Kirsten Jesdatter ved dåben søndag d. 15. november 1812. Hun blev holdt til dåben af Hans Michelsens kone fra Nebel, og de øvrige faddere var Jens Michels, Anders Michels og Christian Michels fra Vester Nebel.

Det gik imidlertid ikke så godt med den lille pige, og Jes og Else havde så den sorg at miste deres lille pige. I en alder af kun 7 uger døde hun og blev begravet på Egtved kirkegård søndag d. 22. november 1812.

Else ventede sig igen, men denne gang fik hun en dødfødt dreng. Det var d. 2. februar 1814, og også tredje gang gik det galt, idet Else d. 13. juni 1815 fik en dødfødt pige. Lykken tilsmilede ikke de to.

Omkring 1814 blev der indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen.

I 1816 rejste Jes og Else så fra Egtved sogn til Jordrup sogn, hvor Jes slog sig ned som husmand i Kisbøl.

Else ventede sig igen, og fastelavnssøndag d. 16. februar 1817 fødte hun en pige, som blev døbt samme dag, og som fik navnet Kirsten Jesdatter, ligesom deres første datter. Hendes dåb blev bekræftet i Jordrup kirke søndag d. 27. april 1817, og det var Anders Rasmussen, Hans Jørgen fra Nebel, Hans Jørgensen fra Egtved, Hans Shulesens hustru og Anne Jensdatter fra Jordrup, der stod faddere til hende. Alle var bondefolk, som præsten har noteret.

Jes mor, Bodil Hansdatter, der nu havde levet i Almind by som aftægtskone og enke idet hendes mand Knud Rasmussen menes at være død inden 1801, døde i en alder af 84½ år om søndagen d. 23. april 1820, og hun blev derefter begravet på Almind kirkegård søndag d. 30. april 1820.

Elses far Søren Michelsen er på et tidspunkt mellem maj måned 1822 og februar måned 1834 død, og hendes mor Kirsten Jeppesdatter blev dermed enke. Hvornår dette er sket vides ikke, for han er nemlig ikke fundet i kirkebogen, men der er dog i 1830 om onsdagen d. 10. februar død en husmand i Egtved ved navn Søren Michelsen på 54 år, som blev begravet fredag d. 19. februar 1830 på Egtved kirkegård, men det må have været en anden Søren Michelsen, idet han er 16 år yngre end Elses far skulle være, så det kan ikke være den rigtige, med mindre præsten har skrevet forkert.

Jes og Else fik kun Kirsten som deres eneste barn. Hun voksede op, og søndag d. 10. april 1831 blev hun konfirmeret i Lejrskov kirke. Præsten havde givet hende karakteren lidt godt for kundskab og meget godt for opførsel. Derefter er hun så kommet hjemmefra, og Jes og Else boede nu alene på deres husmandssted ved folketællingen tirsdag d. 18. februar 1834, hvor de levede af deres jordlod.

Datteren Kirsten havde truffet en 12 år ældre ungkarl fra Harte ved navn Jeppe Jensen, og de havde besluttet sig til at blive gift, og det blev de så lørdag d. 2. juli 1836 i Lejrskov kirke. Jes og Else gik på aftægt, og Jeppe og Kirsten overtog husmandsstedet. Året efter blev de bedsteforældre, da Kirsten om lørdagen d. 18. februar 1837 fødte sit første barn, der blev en pige. Dåben blev foretaget derhjemme om lørdagen d. 25. februar 1837, og hun fik navnet Inger Marie Jeppesdatter, og dermed opkaldt efter sin farmor. Hendes dåb blev bekræftet i Lejrskov kirke søndag d. 23. april 1837.

Kirsten ventede sit andet barn, og Jes og Else fik deres andet barnebarn om tirsdagen d. 6. august 1839, da Kirsten fødte en dreng, der ved dåben i Lejrskov kirke søndag d. 22. september 1839 blev opkaldt efter sin farfar og fik navnet Jens Jeppesen. Det var Peder Schjønneman fra Jordrup, Jens Jeppesen fra Knudbøl, Søren Jensen fra Harte, Karen Jensen fra Kisbøl og Jeppe Sørensen fra Gesten, der stod fadder til ham.

Jes og Else oplevede et kongeskift i 1839, da Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839. Danmarks nye konge blev derefter Christian VIII. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville den nye konge dog ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Lørdag d. 1. februar 1840 var der folketælling i Danmark, og da boede de alle i det 12. hus i Kisbøl. Jes og Else på deres aftægt, og datteren og svigersønnen Kirsten og Jeppe samt deres to børn Inger Marie og Jens, der levede af det som deres jord nu kunne give dem.

Tiden gik nu frem til 1844, hvor Jes og Else blev bedsteforældre for tredje gang. Datteren Kirsten fødte om søndagen d. 16. juni en datter. Hun blev døbt i Lejrskov kirke søndag d. 15. september og hun fik navnet Else Jeppesen, og dermed opkaldt efter sin mormor. Hun havde Marie Mikkelsen og Mette Mikkelsen fra Egtved Sogn samt Peder Schönnemann fra Jordrup og Peder Andersen og Hans Andersens tjenestepige fra Kisbøl som faddere.

Jes var blevet syg af brystbetændelse, og det kom han sig aldrig over. Han døde i en alder af 65 år på 1. juledag onsdag d. 25. december 1844, og Else stod nu tilbage som aftægtsenke. Jes stod nytåret over og blev derefter begravet på Lejrskov kirkegård fredag d. 3. januar 1845.

Året efter om søndagen d. 2. august 1846 blev Else igen bedstemor, da Kirsten denne gang fødte en søn. Han blev døbt søndag d. 20. september i Lejrskov kirke og han fik navnet Jes Jeppesen. Han blev dermed opkaldt efter sin morfar.

Else oplevede igen et kongeskift, da Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848, og herefter var Danmarks nye konge Frederik VII. Der var udbrudt krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne, og den såkaldte treårs krig blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Midt under denne krig, fik Danmark sin første grundlov, idet den blev underskrevet af Frederik VII d. 5. juni 1849.

Da der igen om fredagen d. 1. februar 1850 var folketælling i Danmark, var Elses første barnebarn Inger Marie kommet ud at tjene, men ellers var alt ved det gamle i huset i Kisbøl. Else som aftægtskone, og Jeppe og Kirsten, der levede af deres jordlod, samt deres børn Jens, Else og Jes.

Sidst på året 1850 fik Else så sit femte barnebarn. Det blev en pige, og hun blev født mandag d. 4. november 1850. Hun fik navnet Marie Cathrine Jeppesen ved dåben i Lejrskov kirke søndag d. 29. december 1850.

Danmark fik sit første frimærke nogensinde. Det var et 4 rigsbank skillings mærke, og det blev udsendt d. 1. april 1851. 4 uger senere kom der så også et 2 skillings mærke.

Elses mor Kirsten Jeppesdatter, der nu efterhånden var blevet 91½ år døde derhjemme på aftægten i Egtved fredag d. 9. maj 1851, og hun blev så derefter begravet på Egtved kirkegård søndag d. 18. maj 1851.

Elses første barnebarn, Inger Marie Jeppesdatter, der var ude at tjente hos en P. Jensen i Vrå, afgik ved døden i en alder af kun 16½ år om tirsdagen d. 9. august 1853. Hun blev begravet på Lejrskov kirkegård søndag d. 14. august 1853. Dette har uden tvivl givet stor sorg derhjemme i huset i Kisbøl.

Året efter om søndagen d. 19. februar 1854 fik Else igen et barnebarn. Det var da Jeppe og Kirsten fik deres sjette barn. Det blev en pige, og hun blev født søndag d. 19. februar 1854. Hun blev døbt Inger Marie Jeppesen ligesom sin afdøde søster i Jordrup kirke 2. påskedag mandag d. 17. april.

Og der kom flere børnebørn, for om mandagen d. 17. juni 1857 fødte Kirsten tvillinger, og det blev to piger. De blev døbt i Lejrskov kirke søndag d. 26. juli, og den ene pige fik navnet Maren Jeppesen, og den anden pige fik navnet Louise Jeppesen. Det gik bare ikke så godt for de to tvillinger, for Maren døde om fredagen d. 7. august, og blev begravet på Lejrskov kirkegård onsdag d. 12. august, og kun 9 dage efter begravelsen om fredagen d. 21. august døde også Louise. Hun blev begravet på Lejrskov kirkegård om tirsdagen d. 25. august 1857. De blev kun henholdsvis 7 og 9 uger gamle. Også barnebarnet Jens Jeppesen, der kun var 19 år døde om torsdagen d. 24. juni 1858 og han blev begravet på Jordrup kirkegård onsdag d. 30. juni 1858.

Oven på alt det tragiske, var der trods alt atter lyspunkter, og om mandagen d. 8. august 1859 kom der igen en lille pige til verden i huset i Kisbøl. Hun blev døbt i Jordrup kirke søndag d. 18. september 1859 hvor hun fik navnet Jensine Jeppesen.

Den såkaldte ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og den manglede nu kun kongens underskrift, men netop i disse dage blev Kong Frederik VII syg, og han døde d. 15. november 1863. Landets nye konge blev derefter Christian IX, og han frygtede at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen hvis han underskrev, men d. 18. november underskrev han den dog alligevel, og det blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864.

Livet gik videre, men for Else, der havde haft så meget modgang og sorg, fik livet en ende. Hun døde i en alder af 81 år om fredagen d. 29. maj 1868, efter at have levet som aftægtsenke i 23 år, og hun blev begravet på Jordrup kirkegård onsdag d. 3. juni 1868. Et langt liv med en masse modgang og sorg havde nu fået en ende.

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk