Michel Jessen og Bodil Hansdatter.

2 x Tipoldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farmors morfars forældre)

Michel Jessen blev født omkring 1721 til 1723. Den upræcise tidsangivelse skyldes forskellig aldersangivelse, idet det ved udregning via folketælling i 1787 må være 1721, og ved udregning ved hans dødsfald må være sidst på året i 1723. Det er ikke kendt hvor han er født, ej heller hvem der er hans forældre, eller hvor mange søskende han havde.

Han var gift med Bodil Hansdatter, og hun blev født omkring 1735 til 1738, og ligesom ved Michel er der uoverensstemmelse imellem aldersangivelserne ved folketællingerne og ved dødsfald. Hvor hun blev født samt hvem hun var datter af, eller hvor mange søskende hun havde vides der intet om.

Michel blev altså født mens Frederik IV var konge i Danmark, mens Bodil først blev født i Christian VI’s regeringstid, idet han jo blev konge efter at Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730. Den nye konge ophævede kort tid efter sin tiltrædelse den blandt bønderkarlene meget upopulære landmilits, men genindførte den så igen kun tre år senere, og da skulle godsejerne så stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne så til gengæld indført stavnsbåndet der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. Dette blev så 2 år senere udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år. For Michel betød dette jo en stavnsbinding, og begge har så levet under dette system. De har således også oplevet et kongeskift, idet Christian VI døde d. 6. august 1746 og han blev så efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet, så i stedet for ham blev A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins i stedet for den nye stærke mand i Danmark.

Michel og Bodil må være blevet gift før 1765, men hvor det har været er ikke kendt. Det har ikke været i Almind kirkesogn. Michel var gårdmand i Almind i Brusk herred i Vejle amt, men som dengang hørte under Koldinghus amt, og han og Bodil havde en søn ved navn Hans Michelsen, der var født omkring 1765, og en datter ved navn Else Michelsdatter der var født omkring 1767, men hvor de er født har ikke været at finde. De er ikke registreret i Almind kirkesogn.

Michel og Bodil oplevede igen et kongeskift i 1766, da Frederik V døde tirsdag d. 14. januar 1766, og landets nye regent derefter blev hans søn Christian VII. Han blev imidlertid senere sindssyg, og gjorde derfor i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge. Han tiltog sig imidlertid større og større magt og indflydelse, og tog også dronning Caroline Mathilde til sig som sin elskerinde, hvilket de fik et barn ud af. Han var som tiden gik efterhånden blevet enehersker i Danmark, og da dette var ved at blive for meget, blev han om aftenen d. 16. januar 1772 arresteret ved et hofbal, og derefter kendt skyldig i majestætsforbrydelse. Straffen derfor blev så udført i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1, og for øjnene en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker blev han så henrettet på Østre Fælled d. 28. april 1772, hvor han oppe på skafottet først fik sit adelige skjold ødelagt og derefter sin højre hånd afhugget, og derefter hovedet. Hans lig blev derefter parteret i fire dele og lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Det var barske tider dengang.

Tiden gik for Michel og Bodil, og de ventede igen på familieforøgelse. Lørdag d. 13. maj 1775 fødte Bodil så en dreng, der dagen efter om søndagen d. 14. maj blev døbt derhjemme af pastor Hegelund i Kolding, og som derved fik navnet Iver Michelsen. Dåben blev bekræftet ved fremstillingen i Almind kirke søndag d. 21. maj 1775, og det var Hans Møters kone Dorthe Hansdatter der bar barnet, mens Berthel Jørgensens kone Maren Andersdatter, Fester Knud Rasmussen, ungkarl Hans Friderichsen og pigen Birthe Andreasdatter, der alle var fra Almind, der stod fadder.

Tre år senere blev familien igen større, idet Bodil om torsdagen d. 21. maj 1778 igen fødte en dreng, og han fik navnet Andreas Christian Michelsen ved dåben i Almind kirke søndag d. 24. maj 1778. Mette Hansdatter , Henrik Foskers kone fra Kolding, Dorthe Christiansdatter, Christen Iversens kone, Gårdmand Peder Jensen, ungkarl Jacob Falk og pigen Else Frideriksdatter, der alle var fra Almind, stod fadder.

Michel og Bodil fik deres femte og sidste barn i 1781. Det skete født lørdag d. 21. april 1781 da Bodil igen fødte en dreng. Han blev døbt derhjemme på gården i Almind af sognepræsten lørdag d. 28. april 1781, og han fik navnet Jes Michelsen. Han havde Malene Hansdatter, gårdmand Hans Conradsens kone Maren Jensdatter, gårdmand Morten Frederichs, gårdmand Peder Jensen og Knud Rasmussen samt pigen Else Friderichsdatter, der alle var fra Almind, som fadder. Dåben blev bekræftet i Almind kirke søndag d. 27. maj 1781.

Tiden gik og søndag d. 18. april 1784 blev Michel og Bodils datter Else så konfirmeret i Almind kirke

Der kom nye tider, og Michel og Bodil har derfor også mærket e første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, som kong Christian VII udstedte d. 8. juni 1787. De slog fast, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Samtidig blev også træhest, hundehul og halsjern fremover forbudt som afstraffelsesmiddel.

Søndag d. 1. juli 1787 var der folketælling i Almind sogn der dengang hørte ind under Koldinghus amt, og her blev der noteret at Michel Jessen, der var husbond, bonde og gårdmand på 66 år, og som var i første ægteskab med Bodil Hansdatter, der var madmoder og 49 år og som også var i første ægteskab, boede i Almind by som den femte familie sammen med deres børn Hans på 22 år, Else på 20 år, Iver på 12 år, Andreas på 10 år og Jes på 6 år.

Året efter blev stavnsbåndet så ophævet under stor offentlig bevågenhed, og den skulle så afvikles over en årrække fra 1788 frem til 1800. Samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen.

Michel og Bodils datter Else havde forelsket sig i en ungkarl ved navn Hans Knudsen fra Brønsted, og fredag d. 9. januar 1789 blev de så trolovede og derefter gift i Almind kirke.

Else og Hans overtog gården, og Michel og Bodil gik så på aftægt, og her døde Michel så om lørdagen d. 16. maj 1789 i en alder af omtrent 65½ år. Han blev begravet på Almind kirkegård Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 21. maj 1789. Bodil stod nu alene tilbage som enke, sammen med sine børn, hvoraf den yngste kun var 8 år.

Bodils søn Iver blev konfirmeret i Almind kirke søndag d. 1. maj 1791, og 1791 var desuden også året hvor det blev forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt. Den samme begrænsning kom derimod dog ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Bodil havde nu levet som enke i godt 4½ år, og det har hun nok ikke syntes om, for hun fandt sig en ny livsledsager i en enkemand ved navn Knud Rasmussen, og de blev så trolovede tirsdag d. 10. december 1793 og derefter gift i Almind kirke.

På gården i Almind ventede Else og Hans deres førstefødte, og fredag d. 14. marts 1794 fik de så en pige, der blev døbt derhjemme af sognepræsten om søndagen d. 16. marts 1794, hvor hun fik navnet Ane Marie Hansdatter, og derefter fremstillet i Almind kirke påskedag søndag d. 20. april 1794. Hvis ikke før, så var Bodil i hvert fald nu blevet bedstemor. En uge senere om søndagen d. 27. april 1794 blev Bodils søn Andreas så konfirmeret i Almind kirke. Året efter fik Bodil så sit næste barnebarn, da Else og Hans fik deres næste barn. Det blev også en pige, og hun blev født torsdag d. 8. oktober 1795 og døbt derhjemme af sognepræsten søndag d. 11. oktober 1795 hvor hun blev opkaldt efter Bodil og fik navnet Bodil Hansdatter. Hun blev så fremstillet i Almind kirke søndag d. 18. oktober 1795.

Søndag d. 23. april 1797 blev Bodils søn Jes så konfirmeret i Almind kirke.

Bodils mand Knud Rasmussen er død på et ukendt tidspunkt og det må være før 1801. Derefter levede Bodil så videre som enke for anden gang.

Søndag d. 1. februar 1801 var der så igen folketælling, og i Almind sogn, der nu hørte ind under Vejle amt, blev der som den femte familie noteret, at Bodil boede som aftægtskone på gården hos sin datter og svigersøn Else og Hans Knudsen og deres børn Ane Marie Hansdatter og Bodil Hansdatter. Foruden dem var Bodils søn Andreas Christian også registreret på bopælen, selv om han var indkaldt som national soldat. Der boede desuden nogle tjenestefolk en dreng ved navn Mikkel Hansen på 11 år og en pige ved navn Maren Sørensdatter på 21 år. Hvor Bodils mand Knud Rasmussen er på det tidspunkt, eller om han i så fald er død før 1801, vides der ikke noget om.

I 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Bodil kunne så i året 1808 opleve endnu et kongeskift, idet Christian VII døde og Frederik VI derefter kom på tronen.

Bodils søn Jes havde truffet sin livsledsager. Det var den 6 år yngre Else Sørensdatter, der var datter af husmand Søren Michelsen og Kirsten Jeppesdatter i Egtved. De ville giftes, og lørdag d. 15. februar 1812 blev de så gift i Egtved kirke. De slog sig ned i Egtved som parcellister, og inden længe ventede de også barn. De blev forældre til en pige, der blev født mandag d. 5. oktober 1812, og som fik navnet Kirsten. Bodil havde fået endnu et barnebarn. Det gik ikke så godt med den lille pige, for i en alder af kun 7 uger døde hun og blev begravet på Egtved kirkegård søndag d. 22. november 1812. Den 2. februar 1814 fødte svigerdatteren Else en dødfødt dreng, og også tredje gang gik det galt, da Else d. 13. juni 1815 fik en dødfødt pige.

Omkring 1814 blev der indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen.

Sønnen og svigerdatteren Jes og Else, der i 1816 var rejst fra Egtved Sogn til Jordrup Sogn, hvor Jes havde slået sig ned som husmand i Kisbøl, ventede igen på at få et barn, og fastelavnssøndag d. 16. februar 1817 fik de så en pige, som blev døbt samme dag, og som fik navnet Kirsten Jesdatter, ligesom deres første datter.

Bodil Hansdatter, der nu havde levet i Almind by som aftægtskone og formegentlig også enke, døde i en alder af 84½ år søndag d. 23. april 1820, og hun blev derefter begravet på Almind kirkegård søndag d. 30. april 1820.

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk