Christian Pedersen og Else Hansdatter.

3 x Tipoldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farfars farfars mors forældre)

Christian Pedersen og Else Hansdatter levede i Hejls i Nørre Tyrstrup herred i Vejle amt i slutningen af 1600 tallet og et stykke op i 1700 tallet, hvor Christian var sognefoged i Hejls. Hvor de er født, hvem der var deres forældre, eller deres familieforhold i øvrigt er fortsat et ubesvaret spørgsmål. Indtil videre er kun deres datter Anna Dorothea Christensdatter, der er født omkring 1718, kendt, men der har uden tvivl været flere børn i deres ægteskab.

Både Christian og Else må begge være døde i Hejls, og dermed begravet på kirkegården i Hejls, men da kirkebogen fra Hejls fra 1729-1777 er umulig at overse, og tilmed ret ulæselig, opgives det indtil videre at få mere kendskab til disse mennesker.

Christian Pedersen og Else Hansdatter levede altså på den tid da Christian V var konge i Danmark fra 1670 til 1699, og hans efterfølger Frederik IV der var konge fra 1699 til 1730.

 
til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk