Espen Chrestensen og Lena Nesdatter.

3 x Tipoldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farfars farmors fars forældre)

Espen Chrestensen og Lena Nesdatter må have boet og levet deres liv i Knud i Fjelstrup sogn i Sønder Tyrstrup herred i Haderslev amt, hvor Espen var husmand i Knud. De må have levet i slutningen af 1600 tallet og et stykke op i 1700 tallet. Hvor de er født, hvem der var deres forældre, eller deres familieforhold i øvrigt er fortsat et ubesvaret spørgsmål. Indtil videre er kun deres søn Christen Espensen, der blev født omkring 1729, kendt, men der har uden tvivl været flere børn i deres ægteskab.

Espen Chrestensen og Lena Nesdatter må begge være døde i Knud, og dermed begravet på kirkegården i Fjelstrup, men da Fjelstrup kirkesogns første kirkebøger er meget dårlig bevaret og flere blade mangler, og da de desuden er meget svært læselige, for ikke at sige næsten umulig at læse i, opgives det indtil videre at få mere kendskab til disse mennesker.

De levede altså begge på den tid da Christian V var konge i Danmark fra 1670 til 1699, og hans efterfølger Frederik IV, der var konge fra 1699 til 1730.

 
til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk