Jes Hansen og Gunder Hjendresdatter.

3 x Tipoldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farfars mormors fars forældre)

Jes Hansen må han være født omkring 1688, sandsynligvis i Kliplev sogn i Lundtoft herred i Aabenraa amt som søn af halvgårdmand Hans Nissen og hustru Mette Hansdatter i Kliplev, men hvor mange søskende han havde er ikke kendt.

Vi er her så langt tilbage i tiden at det var Kong Christian V der regerede i Danmark, og det gjorde han fra 1670 til 1699.

Jes Hansen var gift med den omkring 11 år yngre Gunder Hjendresdatter, og hun var født på ”Leerskovgaard”, Lerskov, Øster Løgum sogn, Åbenrå amt og døbt d. 29. maj 1699, som datter af halvgårdmand Hjendre Nissen og Gunder Rasmusdatter. Hvor mange søskende hun havde er ikke kendt.

Jes Hansen var halvgårdmand i Have i Fjelstrup sogn i Sønder Tyrstrup herred i Haderslev amt, og dette har givet vis været deres levebrød op gennem årene.

Jes og Gunder voksede således op i Frederik IV’s regeringstid, og de må så også være blevet gift i den periode, idet han regerede indtil sin død i 1730. Danmark historiens første pengeseddel der blev udstedt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig har de måske set eller har haft i deres hænder, men da ingen havde stor tillid til disse én rigsdalersedler, der skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt, mistede de meget snart deres værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

Jes og Gunder havde i alt fem børn. Det var Hjendre Jessen, Hans Jessen, Peder Jessen, der var født omkring 1727, Ole Jessen og Maria Jesdatter. De er sikkert alle født i Have, men da der ikke findes nogen optegnelser Fjelstrup sogns kirkebog mellem 1719 og 1737, kan deres fødsels- og dåbs dato ikke findes.

Jes og Gunder hørte så også nyheden om at Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730, og at han derefter blev efterfulgt af Christian VI. Han ophævede landmilitsen, der ikke var særlig populær blandt bønderkarlene, og Jes og Gunder kom så måske også til at mærke de næste års alvorlige afsætningskriser der kom i landbruget, hvor mange bønder måtte gå fra gården. Da mange bønder så ikke kunne overholde deres del af fæstekontrakten, blev gårdforsiddere mere og mere almindelig. Efter kun tre år blev landmilitsen så igen indført og godsejerne skulle nu stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård, og som modydelse til dette fik de så stavnsbåndet indført, der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. Dette blev så 2 år senere udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Atter engang måtte Jes og Gunder opleve et kongeskift, da Christian VI døde d. 6. august 1746. Han blev efterfulgt af Frederik V, der hverken havde lyst eller evne til at styre landet, så den nye stærke mand i Danmark blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins.

Tiden gik. Og i en alder af 66 år døde Gunder Hjendresdatter fredag d. 17. maj 1765, og hun blev begravet på kirkegården i Fjelstrup torsdag d. 23. maj 1765. Jes stod nu tilbage som enkemand, men kun et par måneder senere døde også Jes i en alder af 77 år. Det var om mandagen d. 22. juli 1765 og han blev ligeledes begravet på Fjelstrup kirkegård om søndagen d. 28. juli 1765. Tilbage stod børnene Hjendre, Hans, Peter, Ole og Maria.til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk