Jens Madsen og Kiesten Madsdatter.

3 x Tipoldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farfars mormors mors forældre)

Jens Madsen og Kiesten Madsdatter levede i Have i Fjelstrup sogn i Sønder Tyrstrup herred i Haderslev amt omkring begyndelsen af 1700 tallet og en årrække frem. Hvor de er født, hvem der var deres forældre, eller deres familieforhold i øvrigt er fortsat et ubesvaret spørgsmål. Indtil videre er det kun deres datter Mette Kirstina Jensdatter, der må være født omkring 1730, der er kendt. Hun er muligvis født i Have, men det har ikke været muligt at finde hendes fødsels- og dåbsdato. Uden tvivl har der været flere børn i deres ægteskab.

Jens og Kiesten må begge være døde i Have i Fjelstrup sogn, men de er ikke til at finde i kirkebogen fra Fjelstrup i 1763-1791, og den foregående kirkebog fra 1737-1763 er desuden meget svært læselige, idet den er meget dårlig bevaret. Flere sider mangler, og af andre er der afrevet store stykker. Ellers er siderne snavsede eller overtegnede, og det er derfor næsten umuligt at finde noget i denne bog. Derfor opgives det at komme videre ad den vej, og indtil andre muligheder måske kan fortælle noget, opgivet at få mere kendskab til disse mennesker.

Jens Madsen og Kiesten Madsdatter levede altså begge på den tid da Frederik IV var konge i Danmark fra 1699 til 1730, og hans efterfølger Christian VI, der var konge fra 1730 til 1746.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk