Mathias Jensen og Anna Dorthea Hansdatter.

3 x Tipoldeforældre til Erna Christine Dall.

(hendes farfars farfars fars forældre)

Mathias Jensen og Anna Dorthea Hansdatter levede i Aastrup by og sogn i Haderslev herred og amt i slutningen af 1600 tallet og et stykke op i stykke op i 1700 tallet. Hvor de er født, hvem der var deres forældre, eller deres familieforhold i øvrigt er fortsat et ubesvaret spørgsmål. Indtil videre er kun deres søn Hans Mathiasen, der blev født omkring 1712, kendt, men der har uden tvivl været flere børn i deres ægteskab.

Mathias Jensen levede som inderste i Aastrup, og her må både han og Anna Dorthea begge være døde og dermed begravet på kirkegården i Aastrup, men da kirkebogen fra Aastrup fra den tid stort set er ulæselig, opgives det indtil videre at få mere kendskab til disse mennesker.

Mathias Jensen og Anna Dorthea Hansdatter levede altså på den tid da Christian V var konge i Danmark fra 1670 til 1699, og hans efterfølger Frederik IV der var konge fra 1699 til 1730.

 
til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk