Niels Andersen og Maren Christine Andersen.

Bedsteforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes fars forældre)

Niels Andersen blev født torsdag d. 21. juni 1860 i Stouby som søn af indsidder Niels Andersen, der havde tilnavnet Plejdrup, og hustru Karoline Kirstine Christensen. Han blev døbt søndag d. 12. august 1860 i Grinderslev kirke og fadderne til han var pigerne Pauline Nielsen og Ane Dorthe Jensen fra Stouby samt ungkarlene Andreas Christensen og Jeppe Chr. Christensen fra Stouby og gårdmand Jens Hegnet fra Thise.

Da Niels var blevet 4 år gammel, fik han en lillesøster. Hun blev født lørdag d. 6. august 1864 og døbt i Grinderslev kirke søndag d. 4. september 1864 hvor hun fik navnet Ane Marie Andersen. Som kun stor dreng kom Niels hjemmefra som mor og far, og han kom så ud til sine bedsteforældre Karen Marie Poulsdatter og Niels Olesen Pilegaard i Flovtrup, hvor han blev deres plejesøn. Hvorfor det nu har været sådan er ikke til at sige. Her fik han da han var blevet godt 9½ år at vide at han havde fået en lillesøster. Hun blev født torsdag d. 24. februar 1870 og hjemmedøbt onsdag d. 2. marts 1870 hvor hun fik navnet Karen Marie Andersen.
Hvordan opvæksten har været for Niels vides der ikke noget om, og det står heller ikke klart hvor han er blevet konfirmeret henne.

Niels blev altså født mens Frederik VII var konge i Danmark. Kongen blev imidlertid syg, netop som han skulle til at underskrive den vedtagne såkaldte ejderdanske november forfatning, og d. 15. november 1863 døde han. Det blev så hans efterfølger Christian IX der kom til at underskrive, og dette blev så krigen mellem Danmark og Preussen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864.

Da Niels var omkring de 15 år, måtte han så i 1875 have ombyttet sine penge, idet kronemønten nu blev indført, og de gamle penge, skilling, rigsdaler og mark blev afskaffet. Skilling, der oprindelig var en sølvmønt fra 1771 af kobber og indført af Kristoffer af Bayern blev omregnet til ca. 2 øre. Rigsdaleren der var større end en daler, blev i Danmark under Christian III delt i 3 mark á 16 skilling, og fra 1625 gik der 6 mark på en daler der så blev kalde speciedaler eller rigsdaler. I 1813 indførtes rigsbankdaler, der fra 1854 blev kaldt rigsdaler, og den var så lig med ½ specie. 1 krone blev sat i værdi til ½ rigsdaler. Mark mønten var engang lig med 8 øre á 3 ørtug á 10 eller 12 penning, og fra det 14. århundred blev den delt i 16 skilling á 3 hvid á 4 penning. Fra 1814 blev den delt i 16 skilling, og der gik 6 mark på en daler. Ved kronemøntens indførelse blev 3 mark ombyttet med 1 krone.

Da Niels var godt 18 år fik han den 19. oktober 1878 den kedelige besked at hans far Niels Andersen Plejdrup var død. Han havde arbejdet som første færgekarl i Hvalpsund færgegård, og han må have haft nogle uoverskuelige problemer, for han havde gjort ende på sit liv ved at hænge sig i færgegården. Han blev begravet på Thise kirkegård tirsdag d. 22. oktober 1878 efter at der var givet tilladelse til begravelse fra politimestrene i Rinds og Gislum herreder. Godt et års tid senere giftede Niels’ mor sig igen. Det skete torsdag d. 18. december 1879 i Thise kirke, hvor hun giftede sig med den 5 år yngre ungkarl og murer Niels Christian Jensen fra Vajsbæk.

I 23 års alderen kom Niels til at tjene på gården Norrisgaard i Lindum, og her traf han så den 6 år ældre pige Maren Christine Andersen, som han tabte sit hjerte til. Hun var datter af selvejerhusmand Anders Jensen Væver og hustru Karen Eriksdatter fra Lørslev Mark, og hun var født mandag d. 27. november 1854. Hun var hjemmedøbt onsdag d. 29. november 1854 og fremstillet i Lørslev kirke 2. juledag tirsdag d. 26. december 1854. Hendes gudmoder var pigen Trine Nielsen fra Kirstinedal, og de øvrige faddere var gårdmand Boile Christensen, indsidder Jens Andersen og ungkarl Mikkel Christian Larsen, der alle var fra Lørslev, samt ungkarl Christen Christensen fra Kirstinedal.

Maren Christine havde en storesøster der hed Kirsten Andersdatter, som var født søndag d. 25. august 1839, og døbt onsdag d. 4. september 1839. Derefter havde hun en storesøster der hed Kirstine Andersdatter som var født fredag d. 3. juni 1842, og døbt søndag d. 12. juni 1842. Hun havde også en storebror der hed Niels Christian Andersen der var født tirsdag d. 19. november 1844, og døbt torsdag d. 21. november 1844 og derefter var der en storesøster der hed Else Andersdatter som var født lørdagen d. 17. februar 1849 og døbt lørdag d. 3. marts 1849. Efter hende var der en storebror der hed Erik Andersen, og som var født tirsdag d. 3. februar 1852 og døbt lørdag d. 7. februar 1852.

Da Maren Christine var blevet knap 2½ år gammel, fik hun en lillesøster. Hun blev født torsdag d. 26 marts 1857, og hjemmedøbt straks efter den samme dag, hvor hun fik navnet Marianne Andersen.

Hvordan hendes opvækst har været kan der kun gættes på, men tiden gik, og hun blev konfirmeret i Ørding kirke søndag d. 4. april 1869. Præsten havde givet hende karaktererne g i kundskab og mg i opførsel.

Tiden gik, og fredag d. 20. juli 1883 mistede Maren Christine så sin far Anders Jensen Væver idet han døde derhjemme i Lørslev i en alder af 79 ¼ år hvorefter han så blev begravet torsdag d. 26. juli 1883 på Lørslev kirkegård.

Maren Christine havde fået tjenesteplads på gården Norrisgaard i Lindum, og her havde hun som nævnt mødt Niels Andersen, der også havde fået arbejde på gården. De syntes så godt om hinanden, at de ville dele livets glæder og sorger, og da deres kærlighed havde gjort Maren Christine gravid, besluttede de sig for at blive gift.

Niels Andersen og Maren Christine blev så gift i Selde kirke fredag d. 27. februar 1885, og deres forlovere var husmand Villads Peter Andersen og Niels’ plejefar og bedstefar, gårdmand Niels Olesen, der begge var fra Flovtrup.

Det nygifte par bosatte sig i Flovtrup, og kun kort tid efter deres bryllup fødte Maren Christine, i en alder af 30 år, så sit første barn om mandagen d. 27. april 1885. Det blev en lille dreng, og han blev opkaldt efter sin morfar og fik navnet Anders Christian Andersen ved dåben i Selde kirke 2. pinsedag mandag d. 25. maj 1885. Det var pigen Mette Marie Jacobsen i Lime, pigen Maren Kathrine Andersen i Thise, husmand Villads Peter Andersen i Flovtrup, gårdmand Anders Jensen i Selde og ungkarl Jens Pedersen i Flovtrup, der stod faddere til ham.

Niels’ plejefar og bedstefar Niels Olesen Pilegaard i Flovtrup døde fredag d. 4. november 1887 i en alder af 75 år, hvorefter han blev begravet på Selde kirkegård fredag d. 11. november 1887.

Niels og Stine, som hun efterhånden er blevet kaldt, ventede deres andet barn, og torsdag d. 19. september 1889 fødte Stine en lille pige, der ved dåben i Selde kirke søndag d. 10. november 1889 blev opkaldt efter sin mormor og fik navnet Karen Nielsine Andersen. Hendes faddere var pigen Maren Kathrine Andersen i Flovtrup, gårdmand Anders Jensen på Selde Kjergård, husmand Villads P. Andersen i Flovtrup og gårdmand Morten Hansen i Flovtrup.

Niels ernærede sig og sin familie som fisker, og da der lørdag d. 1. februar 1890 var folketælling i Danmark, boede ham og Stine i et hus sammen med deres 2 børn, men sammen med dem boede også Niels’ plejemor og bedstemor Karen Marie Poulsdatter, som aftægtskone. Om det så har været hendes hus de boede i, efter at hun blev enke i efteråret 1887 og gik på aftægt, vides ikke.

Niels og Stine ventede igen familieforøgelse, men det gik bare ikke så godt, for mandag d. 8. februar 1892 fødte Stine en dødfødt pige, som blev begravet på Selde kirkegård søndag d. 14. februar 1892.

Der gik igen godt 2 år, og denne gang fødte Stine om fredagen d. 11. maj 1894 en pige, som fik navnet Karoline Kristine Andersen ved dåben i Selde kirke søndag d. 17. juni 1894. Ved denne dåb var Nils’ mor Karoline Kristine Kristensen fra Eskær og pigen Maren Kathrine Andersen i Selde samt gårdmand Niels Nielsen, ungkarl Niels Kristian Kristensen og ungkarl Hans Emilius Pedersen, alle tre fra Flovtrup, med som faddere.

Niels plejemor og bedstemor Karen Marie Poulsdatter døde lørdag d. 14. november 1896 i en alder af 81 år, efter at have levet som enke i 9 år. Hun blev begravet på Selde kirkegård onsdag d. 18. november 1896.

Niels og Stines ældste søn Anders blev konfirmeret i Selde kirke søndag d. 9. april 1899, og året efter mistede Stine så sin mor Karen Eriksdatter, idet hun døde søndag d. 5. august 1900 i en alder af 80 år efter at have levet som enke i Lørslev i 17 år. Hun blev begravet på Lørslev kirkegård fredag d. 10. august 1900.

Niels og Stines datter Karen blev konfirmeret i Åsted kirke søndag d. 4. oktober 1903, og nogle år senere fik Niels og Stine så kendskab til et kongeskifte idet Christian IX, der havde været konge siden 1863, døde i 1906 og herefter var det så Frederik VIII der blev landets nye regent. Deres datter Karoline blev et par år efter konfirmeret i Selde kirke palmesøndag d. 12. april 1908 efter at have fået aldersdispensation ifølge biskoppelig skrivelse af 14. marts samme år.

Niels og Stines ældste søn Anders var kommet i lære som murer, og som sådan arbejdede han i Flovtrup, da hans hjerte blev sat i brand af den fire år yngre pige fra Roslev, Petrea Kristine Mortensen, der var datter af landpost Niels Christian Mortensen og hustru Benned Marie Pedersen. De blev gift i Roslev kirke søndag d. 22. november 1908, og det nygifte bosatte sig på Engholm i den lejlighed der lå til højre i bygningen, og et halvt år senere fødte Petrea, i en alder af knap 20 år, sit første barn, der blev en dreng, og som blev født i maj måned 1909, og han fik navnet Niels Pilgaard Andersen. Niels og Stine havde fået deres første barnebarn, og kunne nu kalde sig bedsteforældre.

Niels og Stine oplevede igen et kongeskifte i 1912, da Frederik VIII døde og Christian X derefter blev landets nye regent. Ude i den store verden var der uro, og i begyndelse af august 1914 udbrød den første verdenskrig, hvor Danmark erklærede sig neutral. I januar 1916 enedes den danske og den amerikanske regering endnu engang om salg af Dansk Vestindien, og torsdag d. 14. december 1916 var der så folkeafstemning om Danmark skulle sælge de vestindiske øer til USA, hvilket resulterede i at et flertal gik ind for dette, og overdragelsen til USA fandt så sted søndag d. 1. april 1917.

Niels’ mor Karoline Kirstine Christensdatter døde derhjemme i Torp tirsdag d. 4. september 1917 i en alder af 79 år, og hun blev derefter begravet på Thise kirkegård mandag d. 10. september 1917 af sognepræst Nielsen fra Grinderslev.

Tiden gik for Niels og Stine, som hun blev kaldt, og onsdag d. 27. februar 1935 kunne Niels og Stine så fejre deres guldbryllup. I aviserne kunne man læse følgende om deres lange ægteskab:
Guldbryllup i Floutrup.
Husm. Niels Pilgaard og Hustru

Onsdag den 27. Februar kan Husmand og Fisker Niels Pilgaard og Hustru, Stine Pilgaard, fejre deres Guldbryllup. Niels Pilgaard er født i Grinderslev og fylder 75 Aar den 21 Juni. Stine er født i Ljørslev paa Mors og fylder 82 Aar den 27 November. Niels Pilgaard har fra sine ganske unge Aar særlig været beskæftiget ved Fiskeri, men tog også af og til Arbejde paa Bøndergaardene for kortere tid, og saaledes kom han i 23 aars Alderen til at tjene i Norrisgaard i Lindum, hvor i Forvejen en Pige, Stine, fra vor Nabo ø Mors, havde Plads. Straks den første Dag, Niels havde tiltraadt Pladsen i Norrisgaard, skulde han køre en Tur til Selde, og Stine skulde med for at passe paa en stor Kurv Æg, at ingen skulde slaas i Stykker under Transporten, der var jo ikke noget, der hed Fjedre i Vognen. Ved Hjemkomsten blev Stine spurgt, hvad hun syntes om den nye Karl, og hun svarede, at ham var hun sikker paa, de nok kunde bruge. Det viste sig ogsaa, at Niels bevarede de første gode Indtryk hos Stine, for aaret efter blev de gift og bosatte sig i Floutrup, hvor de har boet i de forløbne 50 Aar og ernæret sig hovedsagelig ved Fiskeri, indtil for et Aarstid siden, da Stine begyndte at skrante lidt, saa blev Niels hjemme for at følge hende. Stine er fuldstændig aandsfrisk, og hun kan så levende skildre Forskellen paa Nutiden og dengang, hun som Pige tjente paa Bøndergaardene. da maatte en Pige foruden at malke henved en Snes Køer, tre Gange daglig med ud til Markarbejde, sprede Mergel og Gødning, forke Hø og Korn og lignende strengt Arbejde. Ja, dengang var der Piger til. Det agtværdige Ægtepar, der Onsdag den 27. Februar kan fejre deres Guldbryllup, kan nu se tilbage paa et langt, slidsomt liv, men trofast har de hjulpet hinanden og ofte ved strengt Arbejde indtjent til Livets Behov, og altid har de ernæret sig selv ved deres Hænders Arbejde. Niels og Stine har 3 Børn, der alle er gifte, og det vil for saavel Guldbruddeparret som Børn og Svigerbørn forme sig som en Højtidsdag, og Guldbruddeparret vil paa denne Dag sikkert blive Genstand for stor Opmærksomhed.


Guldbryllup.

Husmand og Fisker Niels Pilgaard og Hustru, Floutrup, kan paa Onsdag fejre Guldbryllup.
De kan paa denne Højtidsdag se tilbage paa et langt Livs Virke, og dette er gennem de mange Aar faldet paa omtrent samme Egn, idet Niels Pilgaard hele sit Liv har opholdt sig i det nordlige Salling, og hans Hustru Stine som ung Pige kom til Salling fra Mors, hvor hun var født i Ljørslev.
Guldbrudgommen stammer fra Grinderslev og havde i sin Ungdom ind imellem at han drev Fiskeri - Arbejde paa flere større Gaarde paa Egnen. Han kom saaledes ogsaa til Norrisgaard i Lindum, og her traf han den unge pige fra Mors. De kom hurtigt til at synes svært godt om hinanden, og Aaret efter blev de gift og flyttede til Floutrup, hvor de derefter har boet gennem alle de 50 Aar.
Midlerne til Familiens Underhold har Niels Pilgaard væsentligst hentet paa Fjorden. Han havde tidligt kastet sig over Fiskeriet, og der er ikke mange, som mere end han er fortrolig med Fiskeriet fra Sallingkysten, saaledes som han har kendt det gennem over et halvt Aarhundrede. Han var flittig paa Fjorden indtil for et Aarstid siden, da Hustruens Helbred begyndte at svigte, og han derfor blev hjemme. Men ved Siden af Fiskeriet drev han et lille Landbrug, og der var i det lille Hjem nok at slide i. Men de har troligt delt godt og ondt med hinanden og derfor altid slaaet sig igennem, selv om det ofte har været brydsomt.
De er begge to trods deres høje Alder - han er 74 og hun 81 Aar - i Stand til at følge med i alt, hvad der rører sig i Tiden, og de kan fortæl1e livligt om gamle Dage.
Der har i Ægteskabet været tre Børn, som nu selv har Familie, og de vil paa Onsdag samles med Guldbrudeparret, men de to gamle vil sikkert ogsaa udefra blive vist megen Opmærksomhed.

På et tidspunkt herefter flyttede Niels og Stine på deres gamle dage fra huset i Flovtrup og ind til byen. De bosatte sig i Skive på Nørre Allé nr. 6, og det har givetvis været noget af en omvæltning for de to, der ellers alle dage havde boet på landet.

Tyskerne, der jo havde besat Danmark, forlangte at de skulle have et legitimationskort, og derfor skulle de fotograferes. Stine var syg og lå i sengen, og hun måtte derfor fotograferes i sengen iført sin natkjole.

Billedet blev derefter ændret, så det så ud som om hun havde en rigtig kjole på. Hun fik dog aldrig brug for sit legitimationskort, idet hun forblev sengeliggende resten af sine dage.

Niels blev syg og kom på sygehuset i Skive, og kun tre dage før sin 81 års fødselsdag, døde han så onsdag d. 18. juni 1941, og efterlod derved sin syge kone Stine. Niels blev begravet på Skive kirkegård søndag d. 22. juni 1941.

Stine kom derefter på de gamles hjem i Skive, og her døde hun så året efter om søndagen d. 5. juli 1942 i en alder af 87 år. Hun blev begravet på Skive kirkegård torsdag d. 9. juli 1942.

Niels og Stine efterlod sig en lang række børnebørn, som ikke er nævnt i denne beskrivelse, da en stor del af disse efterkommere stadigvæk lever.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk