Morten Jacobsen og Anne Margrethe Nielsdatter.

Oldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes morfars forældre)

Morten Jacobsen blev født onsdag d. 17. marts 1819 som søn af indsidder Jacob Pedersen og hustru Dorthe Mortensdatter i Hinnerup i Torum Sogn i Salling. Han blev hjemmedøbt dagen efter og fremstillet i Torum kirke søndag d. 25. april 1819, og som faddere havde han gårdmand Morten Christensen og hans kone Kirsten fra Grættrup samt Michel Gaardboe fra Lille Torum. Da Morten var omkring 1 ¾ år gammel, fik han en lillebror. Han blev født torsdag d. 28. december 1820 og døbt derhjemme dagen efter, hvor han fik navnet Peder Jacobsen. Han blev han fremstillet i Torum kirke søndag d. 4. februar 1821. Da Morten var blevet 4 år fik han igen en lillebror, og han blev født lørdag d. 19. april 1823. Han blev døbt derhjemme dagen efter hvor han fik navnet Jens Jacobsen. Morten var blevet næsten 6½ år gammel da hans mor fødte tvillinger, og dermed fik han både en lillebror og en lillesøster. De blev født lørdag d. 20. august 1825 og døbt dagen efter derhjemme i Hinnerup hvor drengen fik navnet Michel Jacobsen, og pigen fik navnet Kirsten Jacobsdatter. Det gik bare ikke så godt for de to nyfødte tvillinger, og i en alder af 10 uger døde de begge. Først døde Michel om tirsdagen d. 25. oktober og Kirsten døde tre dage senere om fredagen d. 28. oktober. De blev begge to begravet søndag d. 6. november 1825 på Torum kirkegård. Året efter, da Morten nu var blevet knap 7½ år gammel, fik han så en lillesøster, der blev født onsdag d. 16. august 1826 og døbt dagen efter derhjemme hvor hun fik navnet Anne Kirstine Jacobsdatter. Hun blev fremstillet i Torum kirke søndag d. 15. oktober 1826. Morten var nu blevet omkring de 10½ år da han torsdag d. 16. juli 1829 fik en lillesøster der blev døbt søndag d. 19. juli 1829 i Torum kirke, hvor hun fik navnet Anne Jacobsdatter. Godt tre år senere fik Morten så igen en lillebror. Han blev født torsdag d. 27. september 1832 og døbt Michel Jacobsen ved dåben derhjemme i Hinnerup søndag d. 30 september 1832, og derefter fremstillet i kirken søndag d. 25 november 1832.

Morten flyttede hjemmefra for at komme ud at tjene, og det har været før folketællingen der fandt sted tirsdag d. 18. februar 1834. Han må dog stadig være blevet i sognet, idet han blev konfirmeret Torum kirke i 1834. Præstens karakter til hans kundskab og opførsel var godt. Morten flyttede på et tidspunkt til Flovtrup, hvor han var tjenestekarl, og derfra flyttede han så igen i en alder af 23 år den 2. oktober 1842 til Junget Sogn, hvor han fik tjeneste hos en Andresen.

Hvordan tiden ellers er gået for Morten kan der kun gættes på, men da han omkring de 31½ år gammel, døde hans far Jacob Pedersen i Hinnerup af alderdom i en alder af 75 år, som såkaldt almisselem, fredag d. 1. november 1850, og han blev derefter begravet på Torum kirkegård søndag d. 10. november 1850.

På et ukendt tidspunkt herefter hvor Morten tjente i Skove, og han er så truffet på den omkring 6 år yngre pige Anne Margrethe Nielsdatter, der tjente i Møgeltorum. Hun var født søndag d. 5. juni 1825 som datter af husmand Niels Pedersen og hustru Inger Marie Christensdatter ved Torum Kirke i Torum Sogn, og hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Torum kirke søndag d. 10. juli 1825. Hendes faddere var Melsen Jensens datter Fredericke, Esper Moesgaard og Frederica Moesgaard, der alle tre var fra Lille Torum. Anne Margrethe havde en storebror ved navn Peder Christian Nielsen, der var født mandag d. 29. juli 1822. Han blev døbt derhjemme samme dag og fremstillet i Torum kirke søndag d. 1. september1822. Da Anne Margrethe var blevet omkring de 4 ¼ år gammel fik hun fredag d. 2. oktober 1829 en lillebror, der ved dåben i Torum kirke søndag d. 11. oktober 1829 fik navnet Rasmus Nielsen. Hun var efterhånden på vej mod de 10 år da hun tirsdag d. 3. februar 1835 fik endnu en lillebror, der blev døbt Michel Nielsen i Torum kirke søndag d. 8. februar 1835.

Endnu ved folketællingen lørdag d. 1. februar 1840 boede Anne Margrethe stadigvæk derhjemme sammen med sine to yngste brødre, men hendes ældste bror Peder Christian var nu rejst hjemmefra. Hun blev konfirmeret i Torum kirke i 1840, og præstens skudsmål til hende var meget god i både kundskab og orden. Efter den tid er hun givet vis kommet hjemmefra og kommet ud at tjene, men da hun var godt 17 år, mistede hun sin far Niels Pedersen, der døde søndag d. 21. august 1842 i en alder af kun 47 år. Han blev derefter begravet på Torum kirkegård søndag d. 28. august 1842.

Hvordan tiden ellers er gået for Anne Margrethe vides der intet om, men fredag d. 1. februar 1850 mistede hun også sin mor Inger Marie Christensdatter, idet hun døde i en alder af kun 54 år som fattig almisselem, hvorefter hun ligeledes blev begravet på Torum kirkegård søndag d. 10. februar 1850.

Morten og Anne Margrethe levede altså på den tid da Frederik VI regerede i Danmark, og de har således været bekendt med hans død om morgenen d. 3. december 1839, hvorefter det så var Christian VIII der blev landets nye konge. Der var et voksende ønske om at få indført en ændret forfatning, men det ville Christian VIII ikke være med til. Han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved. Også hans død torsdag d. 20. januar 1848 blev de bekendt med, og at landets nye regent herefter Frederik VII. De har heller ikke kunnet undgå at høre at den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Også indførelsen af Danmark første grundlov, der blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849, har Morten og Anne Margrethe haft kendskab til.

Anne Margrethe havde som tidligere nævnt truffet Morten Jacobsen, og de var blevet så forelsket i hinanden, at det endte med at hun blev med barn. Hun fødte sit barn onsdag d. 4. august 1852, og det blev en lille pige. Morten blev udlagt som barnefader, og den lille pige fik navnet Dorthe Kirstine Mortensen ved dåben i Torum kirke søndag d. 15. august 1852. Som faddere til hende var pigerne Else Marie Andersdatter og Ane Jacobsdatter samt ungkarl Mikkel Jacobsen og Peder Christian Nielsen af Grættrup og indsidder Peder Jacobsen fra Risum.

Morten og Anne Margrethe har nok ment at det var bedst at de blev gift, så der kunne blive bragt orden i sagerne, og deres nyfødte barn var jo rent faktisk et såkaldt uægte barn, og dette var altid ilde set, men først året efter, om lørdagen d. 16. april 1853, blev den nu 34 årige Morten indskrevet til ægteskab i Junget kirkebog med den nu 28 årige pige Anne Margrethe. Tirsdag d. 10. maj 1853 blev de så gift i Junget kirke, og som forlovere havde de gårdmændene Mads Christensen og Niels Nielsen fra Grættrup.

Efter indgåelse af ægteskab flyttede Morten og Anne Margrethe fra Torum Sogn til Junget Sogn, og her slog Morten sig ned som husmand i Grættrup.

Torsdagen d. 5. oktober 1854 fik Morten og Anne Margrethe så deres barn nummer to, og det blev en dreng der fik navnet Jacob Mortensen ved dåben i Junget kirke søndag d. 29. oktober 1854. Hans faddere var pigen Ane Kirstine Jacobsdatter fra Hinnerup, Johanne Mikkelsdatter fra Grættrup, husmand Jens Jacobsen fra Skove, samt ungkarl Mikkel Jacobsen og gårdmand Niels Nielsen der begge var fra Grættrup.

Livet fortsatte så sin vante gang, og ved folketællingen torsdag d. 1. februar 1855 arbejdede Morten som daglejer, og han boede i et hus i Grættrup sammen med Anne Margrethe og børnene Dorthe Kirstine og Jacob. Tiden gik og lørdag d. 7. marts 1857 fik Morten og Anne Margrethe en dreng, der blev døbt Niels Christian Mortensen ved dåben i Junget kirke søndag d. 29. marts 1857. Det var boelsmand Jens Jacobsens kone fra Skove, pigen Johanne Mikkelsdatter fra Conradsborg, boelsmand Jens Jacobsen fra Skove, ungkarl Mikkel Jacobsen fra Hegelund og husmand Jens Christensen fra Grættrup Hede, der stod faddere til den lille dreng.

Morten og Anne Margrethe fik deres fjerde barn i 1860. Det blev en pige, og hun blev født onsdag d. 24. oktober 1860. Hun blev hjemmedøbt dagen efter og hun blev fremstillet i Junget kirke på juledag tirsdag d. 25. december 1860. Hun fik navnet Inger Marie Mortensen, og som faddere havde hun boelsmandskone Grethe Nielsen fra Grættrup, pigen Ane Kirstine Jensen fra Skove, ungkarl Mikkel Jacobsen fra Junget, indsidder Jens Jacobsen fra Thise og gårdmand Mads Christensen fra Grættrup.

Den såkaldte ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og den manglede nu kun kongens underskrift, men netop i disse dage blev Kong Frederik VII syg, og han døde d. 15. november 1863. Den nye konge Christian IX, frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev, men d. 18. november underskrev han så alligevel den såkaldte november forfatning. Dette blev starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864.

Tiden gik videre og i 1869 blev deres ældste søn Jacob konfirmeret i Junget kirke, og derefter er han så flyttet hjemmefra. Deres ældste datter Dorthe Kirstine var ligeledes flyttet hjemmefra, og ved folketællingen tirsdag d. 1. februar 1870 boede kun børnene Niels Christian og Inger Marie derhjemme.

Sønnen Niels Christian blev konfirmeret i Junget kirke søndag d. 16. april 1871, og kom derefter ud at tjene. På et tidspunkt rejste han til København for at prøve lykken derover, men vendte efter nogle år tilbage til Salling land.

Mortens mor Dorthe Mortensdatter, der på et ukendt tidspunkt var flyttet til Vejsmark i Grinderslev Sogn, muligvis til nogle af sine børn, døde onsdag d. 7. juli 1872, efter at have levet i næsten 22 år som enke. Hun blev begravet på Thise kirkegård søndag d. 14. juli 1872.

I 1875 måtte Morten og Anne Margrethe så have ombyttet deres penge, idet kronemønten nu blev indført, og de gamle penge, skilling, rigsdaler og mark blev afskaffet. Skilling, der oprindelig var en sølvmønt fra 1771 af kobber og indført af Kristoffer af Bayern blev omregnet til ca. 2 øre. Rigsdaleren der var større end en daler, blev i Danmark under Christian III delt i 3 mark á 16 skilling, og fra 1625 gik der 6 mark på en daler der så blev kalde speciedaler eller rigsdaler. I 1813 indførtes rigsbankdaler, der fra 1854 blev kaldt rigsdaler, og den var så lig med ½ specie. 1 krone blev sat i værdi til ½ rigsdaler. Mark mønten var engang lig med 8 øre á 3 ørtug á 10 eller 12 penning, og fra det 14. århundred blev den delt i 16 skilling á 3 hvid á 4 penning. Fra 1814 blev den delt i 16 skilling, og der gik 6 mark på en daler. Ved kronemøntens indførelse blev 3 mark ombyttet med 1 krone.

Morten og Anne Margrethes yngste datter Inger Marie blev konfirmeret i 1875 i Junget kirke, og derefter er også hun rejst hjemmefra.

Deres første barn, datteren Dorthe Kirstine, som nu boede i Selde Sogn, blev gift fredag d. 15. august 1879 i Selde kirke med en 25 årig ungkarl ved navn Christen Nielsen, der tjente i Junget Sogn. Her var Morten Jacobsen forlover, og han har bekræftet dette med ført pen, sammen med en anden husmand ved navn Peder Chr. Iversen. Kun to måneder senere, nemlig lørdag d. 18. oktober 1879, fødte Dorthe Kirstine en datter, der ved dåben i Selde kirke søndag d. 9. november 1879 fik navnet Nielsine Christine Nielsen. Morten og Anne Margrethe var nu blevet bedsteforældre.

Året efter ved folketællingen søndag d. 1. februar 1880, boede Dorthe Kirstine så sammen med sin lille datter Nielsine Kirstine hos Morten og Anne Margrethe i Grættrup, men hvor hendes mand Peder Chr. Iversen er henne på det tidspunkt vides der ikke noget om.

Tiden gik videre indtil 1888, hvor Morten Jacobsen døde i sit hjem på Grættrup Hede onsdag d. 4 april 1888 i en alder af 69 år, og han blev derefter begravet på Junget kirkegård tirsdag d. 10 april 1888. Anne Margrethe stod nu tilbage som enke. Sønnen Niels Christian havde forelsket sig i sin kusine den omkring 10 år yngre Benned Marie Pedersen, der var datter af Anne Margrethes bror husmand Peter Kristian Nielsen og hustru Else Marie Andersdatter i Kybe i Vile Sogn, og fredag d. 10. maj 1889, blev de så gift i Roslev kirke. Bryllupsfesten blev holdt hos Ivar Moesgaard i Roslev, hvor Benned Marie arbejdede. Efter brylluppet flyttede de nygifte til Vile, tilbage til Benned Maries fødehjem, som de derefter overtog, og onsdag d. 17. juli 1889 fik de så deres første barn. Det blev en pige, og hun blev døbt i Vile kirke søndag d. 11. august 1889, hvor hun fik navnet Petrea Kristine Mortensen. Anne Margrethe havde nu fået sit næste barnebarn.

Anne Margrethe, der på et tidspunkt var flyttet til Torum Sogn, og som nu havde levet som enke i 1½ år, døde onsdag d. 6. november 1889 i en alder af 64½ år, hvorefter hun blev begravet på Torum kirkegård tirsdag d. 12. november 1889.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk