Niels Andersen Plejdrup og Karoline Kirstine Christensdatter.

Oldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes farfars forældre)

Niels Andersen Plejdrup blev født tirsdag d 12. december 1837 som søn af indsidder Anders Christensen Plejdrup og hustru Ane Nielsdatter i Jørsby på Mors. Han blev hjemmedøbt søndag d. 17. december 1837 på grund af svaghed, og han blev fremstillet i Jørsby kirke på 1. nytårsdag mandag d. 1. januar 1838. Faddere ved dåben var husmand Jeppe Nielsens hustru Ane Jensdatter fra Sejerslev, husmand Anders Kroghs hustru Maren Nielsdatter fra Sønder Dråby, husmand Jeppe Nielsen fra Sejerslev samt ungkarl Thomas Nielsen og gårdmand Poul Laursen fra Jørsby.

Niels var kun knap et år gammel da han fik en lillesøster. Hun blev født onsdag d. 14. november 1838 og hun blev hjemmedøbt dagen efter om torsdagen d. 15 november 1838 hvor hun fik navnet Else Andersdatter. Dåben blev bekræftet i Jørsby kirke på 2. juledag onsdag d. 26. december 1838, og faddere ved dåben var pigen Zidsel Pedersdatter, husmand Thomas Nielsens hustru Else Christensdatter og gårdmændene Hans Nielsen, Poul Larsen og Jens Pedersen, der alle var fra Jørsby.

Niels var kun knap 5 år gammel da hans mor Ane Nielsdatter døde i en alder af kun 36 år. Det var torsdag d. 3. november 1842, og hun blev derefter begravet på Jørsby kirkegård onsdag d. 9. november 1842.

Niels far fandt sig dog hurtigt en ny livsledsager, og tirsdag d. 5. december 1843 blev han så gift i Thise kirke med den 5 år yngre pige Gertrud Jensdatter fra Louns Sogn. Niels og hans søster Else havde nu fået sig en ny mor, og året efter rejste de så fra Jørsby til Tøndering Vildholm hvor Niels far ernærede sin familie som åle handler.

Da Niels var 8 år gammel fik han en lillebror. Han blev født onsdag d. 17. december 1845 og døbt i Tøndering kirke søndag d. 28. december 1845 hvor han fik navnet Jens Christian Andersen Plejdrup. Knap 2 år senere fik Niels så igen en lillebror. Han blev født mandag d. 16 august 1847, og han fik navnet Peder Christensen Plejdrup ved dåben i Tøndering kirke søndag d. 29 august 1847. Hvor længe Niels blev boende hjemme vides ikke, men ved folketællingen fredag d. 1. februar 1850 var både han og hans søster Else flyttet hjemmefra. De er sikkert i en ung alder kommet ud at tjene.

Niels var nu godt 12 år da han igen fik en lillebror. Han blev født torsdag d. 14. februar 1850 og døbt derhjemme onsdag d. 13. marts 1850, hvor han fik navnet Anton Andersen Plejdrup. Det gik imidlertid ikke så godt med den lille Anton. Han blev syg, og kun 9 uger gammel døde han mandag d. 22. april 1850, hvorefter han blev begravet på Tøndering kirkegård søndag d. 28. april 1850.

På et tidspunkt omkring 1852 må Niels så være blevet konfirmeret, men hvor det har været henne vides ikke. Da Niels så var blevet 17 år gammel fik han så igen en lillebror. Han blev født onsdag d. 13. december 1854 og døbt derhjemme mandag d. 18. december 1854 hvor han fik navnet Andreas Andersen.

Tiden gik, og 2 dage før Niels blev 21 år gammel døde hans far af kræft, det man dengang kaldte for tæring, om fredagen d. 10. december 1858 i en alder af kun 53 år. Han blev derefter begravet på Tøndering kirkegård søndag d. 19 december 1858, og Niels stedmor kom derefter til at sidde i uskiftet bo, jævnfør bevilling af 12. februar 1859.

Ved folketællingen onsdag d. 1. februar 1860 arbejdede Niels som tjenestekarl hos gårdejer Anders Jacobsen i Thorum, men om det var her han mødte sit livs udkårne vides ikke. Det var den jævnaldrende Karoline Kirstine Christensdatter fra Stouby. Hun var født som et såkaldt uægte barn om lørdagen d. 27. januar 1838, og hun var datter af Karen Marie Poulsdatter fra Trilom. Hendes far hed Christen Christensen, og han arbejdede dengang på Eskær Hovedgård. Han blev ved fødslen udlagt som far til hende og vedkendte sig faderskabet. Karoline blev døbt i Thise kirke søndag d. 11. februar 1838, og hendes faddere var en mand ved navn Paulsen på Eskær, pigen Mette Kirstine Poulsdatter fra Trilom, ungkarl Søren Christensen fra Stouby, snedker Frederik Bom fra Alsborg og gartner Magnus Jensen på Eskær.

Karoline kom til at bo hos sine bedsteforældre, Poul Pedersen og Kirsten Berthelsdatter i Trilom idet hendes mor efter fødslen var rejst tilbage til sit tjenestested på Eskær. Her blev hun imidlertid så forelsket i en 3 år ældre ungkarl ved navn Niels Olesen, der var skovfoged på Eskær, og som var født i Gudnæs i Villerslev Sogn i Thy torsdag d. 23. april 1812 som søn af gårdmand Ole Christensen “Piilgaard” og dennes hustru Johanne Andersdatter, at de besluttede sig at blive gift. De anmeldte deres trolovelse d. 3. oktober 1840, og de blev derefter viet i Grinderslev kirke fredag d. 6. november 1840. Karoline fik derved en far, og hun kom derefter tilbage til sin mor igen, da de efter vielsen bosatte sig ved Eskær Mølle. Kun året efter døde Karolines bedstefar murermester Poul Pedersen i Trilom om søndagen d. 25. juli 1841 i en alder af 64 år, og han blev så derefter begravet på Thise kirkegård søndag d. 1. august 1841.

Karoline var efterhånden blevet 3½ år gammel da hun fik en lillesøster. Hun blev født lørdag d. 14. august 1841 og døbt Pauline Nielsen. Hun blev senere fremstillet i Grinderslev kirke søndag d. 19. september 1841.

Hvordan Karolines opvækst har været, kan der kun gættes på, men da hun havde nået konfirmationsalderen blev hun konfirmeret i Grinderslev kirke søndag d. 18. april 1852 og præstens karakter til hende var svag i kundskab med sværd opførsel.

Karolines bedstemor Kirsten Berthelsdatter døde i en alder af 79 år fredag d. 4. marts 1859, efter at have levet som enke i knap 18 år og hun blev derefter begravet på Thise kirkegård søndag d. 13. marts 1859.

Både Niels og Karoline blev altså født mens Frederik VI var konge i Danmark, og da han døde om morgenen d. 3. december 1839, var det så Christian VIII der blev Danmarks nye konge. Der var et stort ønske om en ændret forfatning, men det ville Christian VIII ikke være med til. Han ville dog gerne medvirke til større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved. Niels og Karoline blev også i 1848 bekendt med at landet igen havde skiftet regent, idet Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848 hvorefter Danmarks nye konge blev Frederik VII. De må således også have hørt om den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne der endte med at slesvig-holstenerne overgav sig til danskerne. I 1849 blev de også begge to bekendt med at Danmark havde fået sin første grundlov, idet den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849. Også landets første frimærke, der var et 4 rigsbank skillings mærke, og som blev udsendt d. 1. april 1851, må Niels og Karoline have hørt om.

Karoline havde som tidligere nævnt mødt Niels, og da de var kommet så tæt på hinanden, at Karoline var blevet gravid, var det nok bedst at de blev gift. Der blev lyst for dem i Grinderslev kirke torsdag d. 22. marts 1860, og fredag d. 27. april 1860 ringede kirkeklokkerne så til bryllup i Grinderslev kirke. Forloverne ved brylluppet var Karolines stedfar husmand Niels Olesen fra Stouby og gårdmand Jens Jensen i Nørre Thise.

Efter brylluppet bosatte Niels og Karoline sig i Stouby, og kun ca. 2 måneder efter deres bryllup, nedkom Karoline så med sin førstefødte. Det blev en dreng, og han blev født torsdag d. 21. juni 1860, og døbt i Grinderslev kirke søndag d. 12. august 1860, hvor han fik navnet Niels Andersen. Det var pigerne Pauline Nielsen og Ane Dorthe Jensen fra Stouby samt ungkarlene Andreas Christensen og Jeppe Chr. Christensen fra Stouby og gårdmand Jens Hegnet fra Thise, der stod faddere til ham.

Niels og Karoline måtte endnu engang opleve at landet fik ny regent, idet Frederik VII var blevet syg og døde d. 15. november 1863, netop som den såkaldte ejderdanske november forfatning, der var blevet vedtaget af et stort flertal d. 13. november 1863, skulle underskrives af kongen. Den nye konge, Christian IX, frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev, men d. 18. november underskrev han dog, og det blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864, og hvor Danmark derefter måtte give afkald på Slesvig-Holsten, så hele Sønderjylland op til Kongeåen derved kom under de preussiske myndigheders herredømme.

Omkring 1863 flyttede Niels og Karoline fra Stouby til Torp i Thise sogn, og i 1864 ventede de så igen barn. Det blev en pige, og hun blev født lørdag d. 6. august 1864. Hun fik navnet Ane Marie Andersen, men hun er tilsyneladende blevet født i Stouby, og døbt i Grinderslev kirke søndag d. 4. september 1864 med gårdmand Niels Jensens hustru Bodil Jensdatter i Stouby, Jens Holits hustru Karen Christoffersdatter fra Torp, ungkarl og gårdmand Søren Christensen i Stouby, gårdmand Jens Jensen i Thise og tjenestekarl Christen Pedersen som faddere. Sådan er det opført i Grinderslev kirkebog med anmærkningen : Barnet er overført i Thise Sogns Ministerialbog da der blev oplyst at forældrene havde fast bopæl i Thise Sogn. I Thise kirkebog står hun derfor også opført med tilføjelsen : overført fra Grinderslev kirkes Ministerialbog da det blev oplyst at Forældrene mere end 1 aar før Fødselen havde haft Ophold i Tise Sogn.

Ved folketællingen tirsdag d. 1. februar 1870 ernærede Niels sin familie som fisker, mens Karoline foruden at være husmoder, også er nævnt som husholderske. På dette tidspunkt boede deres ældste søn Niels ikke længere derhjemme, idet han var kommet ud til Karolines forældre Karen Marie og Niels Olesen i Flovtrup, som deres plejebarn.

Karoline var på dette tidspunkt blevet gravid med sit tredje barn, og torsdag d. 24. februar 1870 fødte hun en lille pige som blev hjemmedøbt onsdag d. 2. marts 1870 og som fik navnet Karen Marie Andersen. Hun blev fremstillet i Thise kirke palmesøndag d. 10. april 1870, og hendes faddere var pigerne Mette Kirstine Jensen og Mette Andersen fra Torp, hendes bedstefar Niels Olesen Pilegaard i Flovtrup, ungkarl Niels Poulsen fra Torp og tjenestekarl Anders Jensen fra Sundsøre.

I 1875 måtte Niels og Karoline så have ombyttet deres penge, idet kronemønten nu blev indført, og de gamle penge, skilling, rigsdaler og mark blev afskaffet. Skilling, der oprindelig var en sølvmønt fra 1771 af kobber og indført af Kristoffer af Bayern blev omregnet til ca. 2 øre. Rigsdaleren der var større end en daler, blev i Danmark under Christian III delt i 3 mark á 16 skilling, og fra 1625 gik der 6 mark på en daler der så blev kalde speciedaler eller rigsdaler. I 1813 indførtes rigsbankdaler, der fra 1854 blev kaldt rigsdaler, og den var så lig med ½ specie. 1 krone blev sat i værdi til ½ rigsdaler. Mark mønten var engang lig med 8 øre á 3 ørtug á 10 eller 12 penning, og fra det 14. århundred blev den delt i 16 skilling á 3 hvid á 4 penning. Fra 1814 blev den delt i 16 skilling, og der gik 6 mark på en daler. Ved kronemøntens indførelse blev 3 mark ombyttet med 1 krone.

Niels stedmor Gertrud Jensdatter døde af alderdomssvækkelse i en alder af 65 år tirsdag d. 5. september 1876, hvorefter hun blev begravet på Tøndering kirkegård tirsdag d. 12. september 1876.

Niels var begyndt at arbejde ved Hvalpsund færgefart, og her var han blevet første færgekarl. Noget er gået galt, og han må have haft nogle uoverskuelige problemer, som han ikke har kunnet se sig ud af, for lørdag d. 19. oktober 1878 gjorde han en ende på sit liv ved at hænge sig i Hvalpsund Færgegård. Han blev begravet på Thise kirkegård tirsdag d. 22. oktober 1878 efter at der var givet tilladelse til begravelse fra politimestrene i Rinds og Gislum herreder.

Karoline stod nu tilbage som enke med hele sin sorg, men godt et års tid efter fandt hun sig en ny mand, og det var den 5 år yngre murer og ungkarl Niels Christian Jensen fra Vajsbæk. Der blev lyst for dem i Thise kirke d. 15. november 1879, og de blev så gift i Thise kirke torsdag d. 18. december 1879. Deres forlovere var gårdmand Jens Jensen i Nørre Thise og gårdmand Anders Pedersen i Thise Torp.

Karoline og hendes nye mand Niels Christian samt hendes sidste datter Karen Marie, bosatte sig i et hus i Torp, og her boede de da der var folketælling søndag d. 1. februar 1880.

Tiden gik og fredag d. 4. november 1887 mistede Karoline sin stedfar Niels Olesen Pilegaard i Floutrup, idet han døde i en alder af 75 år, hvorefter han blev begravet på Selde kirkegård fredag d. 11. november 1896.

Årene gik, og Karoline mistede også sin mor Karen Marie Poulsdatter da hun døde lørdag d. 14. november 1896 i en alder af 81 år, efter at have levet som enke i 9 år. Hun blev begravet på Selde kirkegård onsdag d. 18. november 1896.

Karolines far biologiske far Christen Christensen døde i en alder af 95 år torsdag d. 20. februar 1908 af alderdom, og han blev så derefter begravet på Grinderslev kirkegård torsdag d. 27. februar 1908.

Hvordan det ellers er gået for Karoline vides ikke. Om hun har hørt noget om at den danske og den amerikanske regering i januar 1916 endnu engang var blevet enige om salget af Dansk Vestindien, vides ikke, men hun levede videre i Torp indtil hun døde i en alder af 79 år, tirsdag d. 4 september 1917, hvorefter hun blev begravet af sognepræst Nielsen fra Grinderslev på Thise kirkegård mandag d. 10 september 1917.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk