Peder Christian Nielsen og Else Marie Andersdatter.

Oldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes mormors forældre)

Peder Christian Nielsen blev født mandag d. 29. juli 1822 som søn af tjenestekarl Niels Pedersen og hustru Inger Marie Christensdatter i Møgeltorum i Salling. Han blev hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Torum kirke søndag d. 1. september 1822. Som faddere var der en Maren Christensdatter. Præsten har noteret at det var konens søster, men hvis det er rigtigt, så havde Inger Marie Christensdatter altså en søster, som ikke er kendt, og heller ikke fundet. Foruden hende var Søren Smed fra Møgeltorum og Friedrich Christensen ved Kirken med som faddere.

Da Peder Christian var knap 3 år gammel fik han en lillesøster om søndagen d. 5. juni 1825, og hun blev hjemmedøbt samme dag, hvor hun fik navnet Anne Margrethe Nielsdatter. Hun blev derefter fremstillet i Torum kirke søndag d. 10. juli 1825. Da Peder Christian var blevet godt 7 år fik han fredag d. 2. oktober 1829 en lillebror, der ved dåben i Torum kirke søndag d. 11. oktober 1829 fik navnet Rasmus Nielsen.

Ved folketællingen tirsdag d. 18. februar 1834 arbejdede Peder Christians far som tjenestekarl hos gårdmand Peder Christensen i Lille Torum, mens hans mor arbejdede som spinder. De boede i Møgeltorum i et hus, hvori der boede i alt to familier.

Peder Christian var nu blevet godt 12½ år gammel da han fik sin sidste søskende. Det blev en dreng, og han blev født tirsdag d. 3. februar 1835, og døbt Michel Nielsen i Torum kirke søndag d. 8. februar 1835.

Peder Christian blev konfirmeret i Junget kirke i 1837, og præsten har noteret hans kundskaber som temmelig god. Efter konfirmationen er han givet vis rejst hjemmefra, og det er i hvert fald sket før folketællingen i 1840.

Da Peder Christian var blevet 20 år, mistede han sin far, idet han døde i en alder af 47 år søndag d. 21 august 1842, hvorefter han så blev begravet på Torum kirkegård søndag d. 28. august 1842. Tiden gik og Danmark fik sin første grundlov, idet den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849. Da Peder Christian i begyndelsen af året 1850 var blevet 27½ år gammel mistede han også sin mor, idet også hun døde som fattig kone i en alder af kun 54 år om fredagen d. 1. februar 1850, efter at have levet som enke i 7½ år, og hun blev derefter begravet på Torum kirkegård fastelavnssøndag d. 10. februar 1850.

Mandag d. 6. juni 1853 rejste den nu næsten 30 årige Peter Christian Nielsen som tjenestekarl væk fra Brokholm - Vendum Overgård i Junget sogn til Vile sogn, og her må han så have mødt hende han ville dele sit liv med. Det var den omkring 2½ år yngre Else Marie Andersdatter. Hun var født mandag d. 14. februar 1825 som datter af husmand Anders Christensen og hustru Anne Marie Nielsdatter i Kybe i Vile sogn i Salling, og hun var blevet hjemmedøbt samme dag. Else Marie havde en storebror ved navn Niels Andersen, der var født tirsdag d. 11. februar 1817, og hjemmedøbt samme dag, og så havde hun endnu en storebror ved navn Christen Andersen, der var født fredag d. 25. august 1820 og ligeledes hjemmedøbt samme dag. Hun havde også haft en storesøster ved samme navn som hende selv, der var født lørdag d. 8. marts 1823 og døbt samme dag derhjemme, men som døde kun to uger senere om mandagen d. 24 marts 1823 hvorefter hun var blevet begravet 2. påskedag mandag d. 31 marts 1823 på Vile kirkegård.

Da Else Marie var blevet 3½ år gammel fik hun en lillesøster. Hun blev født torsdag d. 7. august 1828, og hun fik navnet Kirstine Andersdatter ved dåben i Vile kirke søndag d. 31. august 1828. Det gik bare ikke så godt med den lille pige, og i en alder af kun 19 uger, døde den lille Kirstine lørdag d. 13. december 1828, og hun blev så derefter begravet på 1. juledag torsdag d. 25. december 1828 på Vile kirkegård. Else Marie var efterhånden blevet godt 6 år gammel da hun langfredag d. 1. april 1831 fik en lillesøster, der blev døbt i Vile kirke tirsdag d. 12. april 1831, hvor hun fik navnet Kjerstine Andersdatter, og da hun var godt 9 ¼ år fik hun en lillebror, der blev født lørdag d. 14. juni 1834 og som blev døbt i Vile kirke søndag d. 6. juli 1834 hvor han fik navnet Niels Andersen. Det kan undre at han fik navnet Niels, idet hendes ældste bror jo også hed Niels, men sådan var det nu engang.

Hvordan hendes barndom og opvækst har været kan der kun gættes på, men da hun var blevet gammel nok, blev hun konfirmeret i Vile kirke søndag d. 7. april 1839, og præstens karakter for hendes kundskab var temmelig god. På et tidspunkt inden folketællingen lørdag d. 1. februar 1840 er Else Marie så flyttet hjemmefra og kommet ud at tjene.

Peder Christian og Else Marie levede altså på den tid da Frederik VI regerede i Danmark, og da han døde om morgenen d. 3. december 1839, var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Der var på den tid et voksende ønske om en ændret forfatning, men det ville Christian VIII ikke være med til, dog ville han gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved. Peder Christian og Else Marie oplevede således også at Danmark fik ny konge i 1848, da Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848 og Danmarks nye konge blev Frederik VII. Også den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne, der blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848 må de have haft hørt om. Den varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Peder Christian og Else Marie oplevede også at Danmark fik sin første grundlov, idet den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849.

Peder Christian og Else Marie havde som tidligere nævnt mødt hinanden, og syntes så godt om hinanden, at de ville giftes, og efter at der havde været tillysning i Vile kirke søndag d. 26. juni 1853, blev de så torsdag d. 4 august 1853 i Vile kirke med Christen Sørensen fra Vile og Else Maries far Anders Christensen, som forlovere.

Peder Christian var nu blevet husmand i Kybe, og onsdag d. 29. marts 1854 fødte Else Marie så sit første barn. Det blev en dreng, der ved dåben i hjemmet fredag d. 21 april 1854 fik navnet Mikkel Pedersen. Det var pigerne Anne Kirstine Christoffersen fra Grinderslev og Kirstine Andersen fra Oddense, samt ungkarlen Jens Peter Christoffersen fra Grinderslev, Christen Andersen fra Roslev og Niels Andersen fra Harre der stod som faddere til den lille dreng.

Ovenpå denne glæde, havde Else Marie så den sorg, at miste sin far Anders Christensen, idet han døde søndag d. 28. maj 1854, i en alder af omkring 72 år, og han blev derefter begravet på Vile kirkegård pinsedag søndag d. 4. juni. Samme dag blev Peder Christian og Else Marie søn Mikkel også fremstillet i Vile kirke. Else Maries mor stod nu tilbage som enke, og hun gik derefter på aftægt. Else Marie og Peder Christian overtog så huset, og her boede de så ved folketællingen torsdag d. 1. februar 1855. Sammen med dem boede også Else Maries storebror Niels Andersen på 38 år, der levede af almisser og fattighjælp.

Peder Christian og Else Maries næste barn blev en pige. Hun blev født søndag d. 6. juli 1856 og døbt Benne Marie Pedersen søndag d. 3 August 1856 i Vile kirke, med Anne Katrine Andersen og husmand Jens Christensens datter Anne Jensen samt ungkarl Niels Andersen og husmændene Christen Boel og Jens Christensen og ungkarl Niels Andersen, der alle var fra Kybe i Vile sogn. som faddere.

Tre år senere i 1859 fik de deres tredje barn. Det blev også en pige og hun blev født lørdag d. 18. juni 1859. Hun fik navnet Inger Marie Pedersen ved dåben Vile kirke søndag d. 17. juli 1859, og som fadder havde hun pigerne Anne Magdalene Christoffersen og Anne Kirstine Christoffersen, der begge var fra Grinderslev Kloster sogn, samt ungkarl Niels Andersen og husmændene Christen Sørensen og Jens Christensen fra Kybe.

I en alder af godt 37 år fødte Else Marie så sit fjerde barn. Også det blev en pige, og hun blev født lørdag d. 28. juni 1862. Hun blev hjemmedøbt søndag d. 6. juli 1862, hvor hun fik navnet Marie Kirstine Pedersen. Hun blev fremstillet i Vile kirke søndag d. 3. August 1862, og hendes fadderne var husmand Mikkel Pedersens kone Kirsten Andersen fra Lyby og sypige Mette Andersen samt husmændene Niels Andersen, Christian Sørensen og Hans Christensen, der alle var fra Vile.

Året 1863 blev ikke noget godt år for Peder Christian og Else Marie, ja det blev faktisk et meget tragisk år.
Der må have været en sygdoms epidemi i området, for tirsdag d. 21. april 1863 døde deres tredje barn, den knap fire årige Inger Marie. Hun blev begravet på Vile kirkegård lørdag d. 25. april 1863, og kun to dage derefter, om mandagen d. 27. april 1863, døde deres ældste barn Mikkel i en alder af 9 år. Dagen efter igen, om tirsdagen d. 28. april 1863 døde deres andet barn Benne Marie, der var næsten 6 år gammel, og både Mikkel og Benne Marie blev begravet på Vile kirkegård søndag d. 3. maj 1863. Samme dag døde deres fjerde barn Marie Kirstine, der kun var blevet 10 måneder gammel. Det hele var frygtelig tragisk, og for Else Marie føltes det måske ekstra hårdt, idet hendes mor, den 73 årige Anne Marie Nielsdatter, også døde. Det gjorde hun torsdag d. 7. maj. Både hendes mor og deres barn Marie Kirstine blev begravet på Vile kirkegård onsdag d. 13 maj 1863.

Nu stod Peder Christian og Else Marie alene tilbage med hele deres ulykke, men året efter i 1864 fødte Else Marie om tirsdagen d. 5. april sit femte barn, men dermed også nu sit eneste barn. Det blev en dreng, og han blev dødt Mikkel Petersen ved dåben i Vile kirke søndag d. 17. april. Det var pigerne Johanne Jensen og Mette Andersen fra Vile, ungkarl Christian Andersen af Hvalpsund, husmand Niels Andersen fra Vile og husmand Chresten Sørensen fra Kybe, der stod fadder til ham.

Kong Frederik VII blev syg, og han døde d. 15. november 1863 netop som den ejderdanske november forfatning, der blev vedtaget af et stort flertal d. 13. november 1863, og som nu kun manglede hans underskrift. det blev derfor hans efterfølger Christian IX, der kom til det, og hans frygt at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen hvis han underskrev, blev også rigtig. Det blev nemlig starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864.

I en alder af 44 år fødte Else Marie lørdag d. 26. oktober 1867 sit sidste barn. Det blev en datter. Hun blev døbt Benned Marie Petersen ved dåben i Vile kirke søndag d. 10. november, og faddere til hende var gårdmand Anders Stefansens kone Elise Nielsen i Norup, ungpige Johanne Jensen i Vile, husmændene Niels Andersen og Poul Eriksen samt ungkarl Christen Andersen fra Vile.

I 1875 måtte Peder Christian og Else Marie så have ombyttet deres penge, idet kronemønten nu blev indført, og de gamle penge, skilling, rigsdaler og mark blev afskaffet. Skilling, der oprindelig var en sølvmønt fra 1771 af kobber og indført af Kristoffer af Bayern blev omregnet til ca. 2 øre. Rigsdaleren der var større end en daler, blev i Danmark under Christian III delt i 3 mark á 16 skilling, og fra 1625 gik der 6 mark på en daler der så blev kalde speciedaler eller rigsdaler. I 1813 indførtes rigsbankdaler, der fra 1854 blev kaldt rigsdaler, og den var så lig med ½ specie. 1 krone blev sat i værdi til ½ rigsdaler. Mark mønten var engang lig med 8 øre á 3 ørtug á 10 eller 12 penning, og fra det 14. århundred blev den delt i 16 skilling á 3 hvid á 4 penning. Fra 1814 blev den delt i 16 skilling, og der gik 6 mark på en daler. Ved kronemøntens indførelse blev 3 mark ombyttet med 1 krone.

Foruden at være husmand ernærede Peder Christian sig selv og sin familie som fisker, og tiden gik nu frem til søndag d. 7. april 1878. Da blev deres søn Mikkel konfirmeret i Vile kirke, og præstens karakter havde været mg i både kundskab og opførsel. I året 1881 om søndagen d. 2. oktober 1881 blev deres datter Benned Marie konfirmeret i Lyby kirke, og præsten har givet hende karakteren mg i både kundskab og opførsel.

Fredag d. 9. november 1883 døde Peder Christian Nielsen i en alder af 61 år, og han blev derefter begravet fredag d. 16. november 1883 på Vile kirkegård. Else Marie stod nu tilbage som enke.

Datteren Benned Marie havde forelsket sig i sin fætter den omkring 10 år ældre Niels Christian Mortensen, der var søn af Peder Christians søster Anne Margrethe Nielsdatter og mand Morten Jacobsen, der var husfolk på Grættrup Hede, og fredag d. 10. maj 1889, blev de så gift i Roslev kirke. Bryllupsfesten blev holdt hos Ivar Moesgaard i Roslev, hvor Benned Marie arbejdede. Efter brylluppet flyttede de nygifte til Vile, hvor de overtog husmandsstedet i Vile, efter at Else Marie var gået på aftægt. Onsdag d. 17. juli 1889 fik de så deres første barn, der blev en pige, og som blev døbt i Vile kirke søndag d. 11. august 1889, hvor hun fik navnet Petrea Kristine Mortensen. Hvis ikke før, så havde Else Marie i hvert fald nu fået et barnebarn, så hun nu kunne kalde sig bedstemor.

Ved folketællingen lørdag d. 1. februar 1890 boede Else Marie fortsat på aftægt sammen med Benned Marie og Niels Christian og deres datter Petrea Kristine. I året 1893 fik Else Marie atter et barnebarn, idet Benned Marie og Niels Christian fik deres andet barn. Det blev en pige, og hun blev født onsdag d. 8. februar 1893, og døbt i Vile kirke søndag d. 19. marts 1893, hvor hun fik navnet Ane Margrethe Mortensen. På dette tidspunkt ernærede Niels Christian Mortensen sig som husmand og fisker.

Omkring 1894 flyttede Else Marie sammen med Benned Marie og Niels Christian fra Vile til Roslev hvor de ville prøve nye udfordringer, og her fødte Benned Marie så sit tredje barn, og dermed deres første søn om fredagen d. 24. april 1896, og han fik navnet Emil Marinus Mortensen ved dåben i Roslev kirke søndag d. 31. maj 1896. Else Maries svigersøn Niels Christian var nu blevet ansat som postbud i Roslev.

Omkring 3 år senere fik Else Marie så igen et barnebarn, idet Benned Marie og Niels Christian tirsdag d. 28. marts 1899 fik en dreng, der fik navnet Jens Peter Mortensen ved dåben i Roslev kirke søndag d. 30. april 1899.

Året efter døde Else Marie Andersdatter. Hun døde tirsdag d. 25. september 1900, i en alder af 75 år og hun blev derefter begravet på Vile kirkegård tirsdag d. 2. oktober 1900.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk