Anders Christensen Plejdrup og Ane Nielsdatter.

Tipoldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes farfars fars forældre)

Anders Christensen Plejdrup blev født på én af de sidste dage i 1806, eller én af de første dage i 1807 som søn af Christen Plejdrup og hustru Johanne Andersdatter i Flade Sogn på Mors. Han blev hjemmedøbt fredag d. 2. januar 1807 og fremstillet i Flade kirke fastelavnssøndag d. 8. februar. Hans gudmoder var Zidsel Michelsdatter og de øvrige faddere var Anders Jensen, Michel Thomasen, Peder ____ og Zidsel Plejdrup, der alle var fra Flade. Da Anders var 1½ år gammel fik han en lillesøster, og hun blev døbt derhjemme tirsdag d. 24. maj 1808, hvor hun fik navnet Karen Christensdatter, og hun blev fremstillet i Flade kirke søndag d. 26. juni 1808. 1808 var også året hvor Danmark fik en ny konge idet Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen. Anders var kun 2 år gammel da hans far Christen Plejdrup døde i en alder af kun 33 år. Han blev begravet på Flade kirkegård fredag d. 20. januar 1809, og hans mor Johanne Andersdatter stod nu tilbage som enke med to små børn i alderen to og et år. Det har givet vis ikke været nogen rar situation at stå i, så ret hurtigt fandt hun sig en ny mand, og kun fire måneder senere giftede hun sig igen med en Jens Thomasen. Det var torsdag d. 18. maj 1809, og dermed fik Anders og Karen en ny far.

Tiden gik og da Anders var næsten 7 år gammel fødte hans mor tvillinger. Det var i november 1813, og det blev to piger. De fik navnene Grethe og Johanne ved dåben derhjemme onsdag d. 10. november 1813, men Grethe døde og kom ikke med i kirken, så det var kun Johanne, der blev fremstillet i Flade kirke, men hvornår dette skete kan desværre ikke læses i kirkebogen.

Der blev omkring 1814 indført en landsdækkende undervisningspligt, men ikke skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret, men man kunne dog godt nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Denne ordning har Anders så også været omfattet af, og fagene i undervisningen skulle nu være religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

Anders var næsten 9 år, da han fik en igen fik en lillesøster. Hun blev født mandag d. 27. november 1815, og hun blev døbt derhjemme samme dag hvor hun fik navnet Grethe, ligesom sin afdøde søster. Hendes dåb blev bekræftet i Flade kirke 2. juledag tirsdag d. 26. december 1815. Hvornår Anders er kommet hjemmefra vides ikke, men det har givet vis været før hans konfirmation, for han er ikke konfirmeret i Flade Sogn. På et tidspunkt er han kommet tilbage igen, for da der var folketælling tirsdag d. 18. Februar 1834 boede Anders, der nu var 28 år hjemme på gården i Flade sammen med sin mor og stedfar samt halvsøstrene Johanne Jensdatter på 21 år og Grethe Jensdatter på 18 år.

På et ukendt tidspunkt er Andres kommet til Jørsby på Mors, og her har han muligvis truffet den jævnaldrende pige Ane Nielsdatter. Hun var født i året 1806 som datter af husmand Niels Poulsen og hustru Else Jeppesdatter i Jørsby. Hun blev hjemmedøbt mandag d. 27. oktober 1806 og fremstillet i Jørsby kirke søndag d. 25. januar 1807. Det var en Maren B___ der havde båret hende til dåben og Niels Jepsen, Hans Christensen og Anna Jepsen stod faddere til hende.

Ane havde en storesøster ved navn Kirsten Nielsdatter, der var født fredag d. 16. september 1791, og hjemmedøbt søndag d. 18. september 1791 og derefter fremstillet søndag d. 30. oktober i Jørsby kirke. Derefter havde hun en anden storesøster ved navn Anna Nielsdatter, der var født mandag d. 13. januar 1794 og døbt samme dag derhjemme, og en storesøster ved navn Maren Nielsdatter, der var født mandag d. 18. maj 1795 og hjemmedøbt pinsedag søndag d. 24. maj 1795 og fremstillet i Jørsby kirke søndag d. 7. juni 1795.

Ane havde også et par søskende der var tvillinger, idet der i efteråret 1798 blev født både en dreng og en pige, som blev døbt derhjemme mandag d. 26. november 1798 hvor de fik navnene Poul Nielsen og Anna Nielsdatter. Præsten har i kirkebogen skrevet: Poul er død, og derfor er det lidt uvist hvad der er sket. Der står at det var Kirstine Sørens som bar barnet og det var Peder Poulsen Hanstholm, Hans Christensen, Niels Jepsen og Kierstine Nielsen som var faddere. Det tyder her på at der kun var et barn, men der er ikke fundet nogen døde drenge, med navnet Poul, ved denne tid. Det ser lidt mystisk ud. Dåben blev bekendtgjort i Jørsby kirke søndag d. 30. december 1798. Det er også underligt hvorfor pigen blev døbt Anna idet der jo var en Anna i forvejen. senere hvor der søndag d. 1. februar 1801 var folketælling i Danmark, blev det noteret at børnene Kirsten, Anna, Maren og Poul på 2 år boede derhjemme. Her bliver forvirringen endnu større, hvis man ser tilbage på tvillingefødslen i 1798, for Poul levede tilsyneladende i bedste velgående, så er det så Anna der er død i stedet for ? Dette spørgsmål har endnu ikke fundet noget svar.

Hvordan opvæksten har været for Ane vides der ikke noget om, men da hun var omkring de 14½ år gammel blev hun i 1821 konfirmeret i Jørsby kirke, og præsten havde givet hende karakteren meget god i opførsel og udmærket i religionskundskab. Herefter er hun givet vis kommet ud at tjene. Ane var knap 20 år gammel, da hendes mor Else Jeppesdatter døde lørdag d. 22. juni 1826 i en alder af 60 år, og hun blev så begravet på Jørsby kirkegård fredag d. 30. juni 1826.

Anders og Ane blev altså født mens Christian VII var konge i Danmark. Han døde imidlertid i 1808, hvorefter Frederik VI kom på tronen. Både Anders og Ane har begge mærket og oplevet at der omkring 1814 blevet indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Man kunne dog nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Det de nu skulle lære var religion, skrivning, læsning, regning og sang og hvis det var muligt også gymnastik.

Ane havde som tidligere nævnt truffet Anders Christensen Plejdrup og de havde så besluttet sig for at være fælles om livets mange glæder. De blev gift i Jørsby kirke fredag d. 14. april 1837 og som forlovere havde de aftægtsgårdmand Jens Thomsen fra Flade og husmand Jeppe Nielsen fra Ejerslev. Det nygifte par fik deres første barn i årets sidste måned. Det blev en dreng, og han blev født tirsdag d 12. december 1837. Han fik navnet Niels Andersen og han blev på grund af svaghed hjemmedøbt søndag d. 17. december 1837. Han blev fremstillet i Jørsby kirke på 1. nytårsdag mandag d. 1. januar 1838, og faddere ved dåben var husmand Jeppe Nielsens hustru Ane Jensdatter fra Sejerslev, husmand Anders Kroghs hustru Maren Nielsdatter fra Sønder Dråby, husmand Jeppe Nielsen fra Sejerslev samt ungkarl Thomas Nielsen og gårdmand Poul Laursen fra Jørsby.

Det gik stærkt med at få børn, for allerede onsdag d. 14. november samme år fødte Ane en pige. Hun blev hjemmedøbt dagen efter torsdag d. 15 november 1838 og hun fik navnet Else Andersdatter. Dåben blev bekræftet i Jørsby kirke på 2. juledag onsdag d. 26. december 1838, og faddere ved dåben var pigen Zidsel Pedersdatter, husmand Thomas Nielsens hustru Else Christensdatter og gårdmændene Hans Nielsen, Poul Larsen og Jens Pedersen. Alle var fra Jørsby.

Kong Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer. Enevælden ville han ikke rokke ved.

Livet gik videre, men fire år senere, i 1842 mistede Ane sin far Niels Poulsen, idet han døde lørdag d. 22. oktober 1842 i en alder af 82 år gammel, hvorefter han blev begravet på Jørsby kirkegård søndag d. 30. oktober 1842. Få dage senere døde også Ane i en alder af kun 36 år om torsdagen d. 3. november 1842, og Anders stod nu tilbage som enkemand. Ane blev derefter begravet på Jørsby kirkegård onsdag d. 9. november 1842. Livet har været hårdt for Anders. Han mistede sin far som helt lille, og nu også sin kone.

Anders fandt sig en ny livsledsager, og tirsdag d. 5. december 1843 blev han så gift i Thise kirke med den 33 årige pige Gertrud Jensdatter der var født i Louns Sogn omkring 1810. Som deres forlovere havde de gårdmand Mogens Simonsen ved Sundsøre og gårdmand Niels Jacobsen i Bramn.

Året efter, i 1844, rejste Anders og Gertrud samt børnene Niels og Else så fra Jørsby til Tøndering Vildholm, hvor Anders slog sig ned som inderste og åle handler, og samme år døde Anders´s mor Johanne Andersdatter om torsdagen d. 26. september 1844 og hun blev begravet på Flade kirkegård søndag d. 6. oktober 1844.

Anders´s nye hustru var blevet med barn, og onsdag d. 17. december 1845 fødte hun en søn som blev døbt i Tøndering kirke søndag d. 28. december 1845 og som fik navnet Jens Christian Andersen Plejdrup. Som faddere var det pigen Else Johansen fra Hestbæk ved Rybjerg og pigen Ane Jacobsdatter, gårdmand Kjeld Pedersen, ungkarl Christen Hansen og gårdmand Niels Jensen Ejstrup, der alle var fra Tøndering.

Knap to år senere fødte Gertrud igen en søn. Det var mandag d. 16 august 1847, og han fik navnet Peder Christensen Plejdrup ved dåben i Tøndering kirke søndag d. 29 august 1847. Det var færgemandskone Ane Jensen ved Hvalpsund, gårdmandskone Bodil Iversen i Tøndering, færgemand Peder Christensen, skolelærer Jens ___ og gårdmand Niels Jensen i Tøndering, der stod faddere til ham.

Torsdag d. 20. januar 1848 døde Kong Christian VIII, og Danmarks nye konge blev Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne der blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og som varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne, må Anders og Gertrud have hørt om, trods afstanden. Året efter oplevede de så at Danmark fik sin første grundlov, idet den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849.

Ved folketællingen fredag d. 1. februar 1850 var de to ældste børn, Niels og Else, flyttet hjemmefra, så det var kun børnene Jens Christian og Peder der boede hjemme i huset hos Anders og Gertrud. Gertrud gik og ventede deres næste barn, og kun 14 dage senere fødte hun torsdag d. 14. februar 1850 en dreng, der blev døbt derhjemme onsdag d. 13. marts 1850, hvor han fik navnet Anton Andersen Plejdrup. Dåben blev bekendtgjort i Tøndering kirke søndag d. 14. april 1850, og det var pigen Trine Andersen fra Grønnerup, pigen Ane M. Jensen fra Ryberg, gårdmand Keld Pedersen fra Tøndering, Ole Hansen fra Hegnet og tømrer Peder Chr. Thorsen på Hegnet MF, der stod faddere til den lille dreng. Det gik imidlertid ikke så godt med den lille Anton. Han blev syg, og kun 9 uger gammel døde han mandag d. 22. april 1850, hvorefter han blev begravet på Tøndering kirkegård søndag d. 28. april 1850.

For Anders og Gertrud gik tiden nu frem til 1854, hvor de så ventede deres næste barn. Onsdag d. 13. december 1854 fødte Gertrud så en dreng, der ved dåben derhjemme mandag d. 18. december 1854 fik navnet Andreas Andersen. Denne dåb blev bekendtgjort i Tøndering kirke palmesøndag d. 1. april 1855, og det var Karen Nielsen, pigen Maren Nielsen i Ryberg, ungkarl Anders Jensen, husmand Christen Hansen og Peder Chr. Thorsen, der alle var fra Tøndering, der stod faddere.

Torsdag d. 1. februar 1855, da der igen var folketælling i Danmark, boede børnene Jens Christian, Peder og Andreas der hjemme i huset hos Anders og Gertrud, hvor Anders stadigvæk levede af at sælge ål.

Anders blev syg af kræft, og det var det man dengang kaldte tæring. Fredag d. 10 december 1858 døde han så i en alder af kun 53 år, og han blev derefter begravet på Tøndering kirkegård søndag d. 19 december 1858. Gertrud kom derefter til at sidde i uskiftet bo, jævnfør bevilling af 12. februar 1859. Hun døde af alderdomssvækkelse i en alder af 65 år tirsdag d. 5. september 1876, hvorefter hun blev begravet på Tøndering kirkegård tirsdag d. 12. september 1876.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk