Christen Christensen og Karen Marie Poulsdatter.

Tipoldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes farfars mors forældre)

Karen Marie Poulsdatter blev født fredag d. 3. november 1815 i Trilom i Thise Sogn på Salling som barn af husmand og murermester i Trilom, Poul Pedersen og hustru Kirsten Berthelsdatter, og hun døbt 2. juledag tirsdag d. 26. december 1815, men hvem der var hendes faddere er ikke umiddelbar at læse, idet kirkebogen er meget utydelig. Hun var så vidt vides det første barn, men da hun var omkring de 2½ år fik hun fredag d. 5. juni 1818 en lillesøster der blev døbt Maren Poulsdatter om søndagen d. 19. juli 1818. Da Karen Marie var blevet næsten 7 år, fik hun torsdag d. 12. september 1822 endnu en lillesøster, og hun fik navnet Mette Kirstine Poulsdatter ved dåben søndag d. 3. november 1822.

Karen Marie var altså født på den tid da Frederik VI regerede i Danmark, og ved den tid hvor der blev indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Karen Marie må derfor have gået i skole efter det nye system.

Tiden var nu efterhånden kommet at Karen Marie skulle konfirmeres, og det blev hun så i Thise kirke søndag d. 18. april 1830 og præstens karakter til hende var ligefrem i kundskab og opførsel. Sammen med sine søstre boede hun stadigvæk derhjemme i huset i Trilom hos sine forældre da der tirsdag d. 18. februar 1834 var folketælling i Danmark.

Efter den tid er Karen Marie så rejst hjemmefra og er uden tvivl kommet ud at tjene. Et eller andet sted må hun have lagt sig under en andens dyne, for resultatet deraf blev en graviditet, og det har på denne tid givet vis ikke været så godt. Det var en ungkarl fra gården Eskær ved navn Christen Christensen der havde gjort hende med barn, og han blev da også udlagt som barnefader, og vedkendte sig også faderskabet. Han var født lørdag d. 10. oktober 1812 som søn af gårdmand Christen Laustsen og hustru Birthe Sørensen i Stouby i Grinderslev sogn.

Karen Marie Poulsdatter fødte en lille pige om lørdagen d. 27. januar 1838, et såkaldt uægte barn, og hun blev døbt i Thise kirke om søndagen d. 11. februar hvor hun fik navnet Karoline Kirstine Christensdatter. Efter fødslen kom den lille Karoline til at bo hjemme hos Karen Maries forældre i Trilom.

Kong Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der var Danmarks nye konge. Ønsket om en ændret forfatning ville Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til større lokalt selvstyre i såvel land sogne som i byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Karen Marie var efter fødslen rejst tilbage til sit tjenestested på Eskær, og her blev hun så forelsket i en 3 år ældre ungkarl og skovfoged på Eskær ved navn Niels Olesen. Han var født i Gudnæs i Villerslev Sogn i Thy torsdag d. 23. april 1812 som søn af gårdmand Ole Christensen “Piilgaard” og dennes hustru Johanne Andersdatter: Han var blevet hjemmedøbt og derefter fremstillet i Villerslev kirke søndag d. 30. august 1812.

Karen Marie og Niels besluttede at gifte sig. De anmeldte deres trolovelse d. 3. oktober 1840, og de blev derefter viet i Grinderslev kirke fredag d. 6. november 1840. Som deres forlover var der en F. Bonne fra Alsborg. Det nygifte par slog sig ned ved Eskær Mølle, og Karen Maries datter Karoline kom derefter tilbage til sin mor igen.

Karen Maries far murermester Poul Pedersen døde om søndagen d. 25. juli 1841 i en alder af 64 år, og han blev så derefter begravet på Thise kirkegård søndag d. 1. august 1841.

Karen Marie og Niels ventede deres første barn sammen, og lørdag d. 14. august 1841 fødte Karen Marie så sit andet barn, som blev en lille pige, der ved dåben fik navnet Pauline Nielsen. Hun blev fremstillet i Grinderslev kirke søndag d. 19. september 1841, og blandt hendes faddere var Mette Kirstine Poulsdatter fra Trilom, en Bonne fra Alsborg, en såkaldt husfester der hed Mads Peter Rasmussen og en indsidder fra Mogenstrup, der hed Johanne Nicolaisen.

Karen Maries mand Niels Olesen Pilegaard arbejdede nu som skovfoged, men ved folketællingen lørdag d. 1. februar 1845 var han hjulmand. Familien boede da i et hus i Stouby, og foruden deres to piger boede der også en Kirsten Marie Olesdatter og hendes søn Christen Christensen på 1 år samt en tømmersvend ved navn Jens Jensen. Denne Kirsten Marie Olesdatter var blevet gift med Christen Christensen, den mand der var far til Karen Maries første barn Karoline Kirstine Christensdatter der blev født d. 27. januar 1838. (Se længere nede på siden).

Torsdag d. 20. januar 1848 døde Kong Christian VIII, og Danmarks nye konge blev Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov i Sønderjylland d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Det var dog ikke noget de mærkede på Salling land. Karen Marie og Niels blev i juni 1849 bekendt med at Danmark havde fået sin grundlov, idet Frederik VII havde underskrevet denne d. 5. juni 1849.

Ved den næste folketælling der fandt sted fredag d. 1. februar 1850 er Niels nu opført som tømmermand, og han boede stadig i Stouby sammen med sin kone Karen Marie og sine 2 døtre Karoline og Pouline. Desuden boede der også en dreng på 6 år ved navn Anders Jensen, som de havde taget i pleje. Endvidere boede der en tømmersvend ved navn Jens Sørensen.

Søndag d. 18. april 1852 blev Karen Maries datter Karoline Kirstine Christensdatter konfirmeret i Grinderslev kirke, og fire år senere i 1856 var det datteren Pouline Nielsen der blev konfirmeret, ligeledes i Grinderslev kirke.

Efter at have levet som enke i knap 18 år, døde Karen Maries mor Kirsten Berthelsdatter i en alder af 79 år fredag d. 4. marts 1859, og hun blev derefter begravet på Thise kirkegård søndag d. 13. marts 1859.

Karen Maries datter Karoline Kirstine Christensdatter havde forelsket sig i den jævnaldrende Niels Andersen Plejdrup der var søn af indsidder Anders Christensen Plejdrup og hustru Ane Nielsdatter i Jørsby på Mors, og fredag d. 27. april 1860 blev de så gift i Grinderslev kirke . Kun ca. 2 måneder efter deres bryllup blev Karen Marie og Niels bedsteforældre til en lille dreng. Han blev født torsdag d. 21. juni 1860, og døbt søndag d. 12. august i Grinderslev kirke hvor han fik navnet Niels Andersen. Helt nøjagtigt hvornår den lille Niels Andersen kom hjemmefra sin mor og far er ikke kendt, men ved folketællingen tirsdag d. 1. februar 1870 boede han nu hos sine bedsteforældre Karen Marie og Niels Olesen som deres plejebarn.

Den såkaldte ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og den manglede kun kong Frederik VII’s underskrift, men netop i disse dage blev han syg, og han døde d. 15. november. Danmarks nye konge blev Christian IX, og han frygtede at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev denne. Det gjorde han dog d. 18. november, og dette blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864.

I 1875 måtte Karen Marie og Niels så have ombyttet deres penge, idet kronemønten nu blev indført, og de gamle penge, skilling, rigsdaler og mark blev afskaffet. Skilling, der oprindelig var en sølvmønt fra 1771 af kobber og indført af Kristoffer af Bayern blev omregnet til ca. 2 øre. Rigsdaleren der var større end en daler, blev i Danmark under Christian III delt i 3 mark á 16 skilling, og fra 1625 gik der 6 mark på en daler der så blev kalde speciedaler eller rigsdaler. I 1813 indførtes rigsbankdaler, der fra 1854 blev kaldt rigsdaler, og den var så lig med ½ specie. 1 krone blev sat i værdi til ½ rigsdaler. Mark mønten var engang lig med 8 øre á 3 ørtug á 10 eller 12 penning, og fra det 14. århundred blev den delt i 16 skilling á 3 hvid á 4 penning. Fra 1814 blev den delt i 16 skilling, og der gik 6 mark på en daler. Ved kronemøntens indførelse blev 3 mark ombyttet med 1 krone.

Tiden gik for Karen Marie og Niels, og ved folketællingen søndag d. 1. februar 1880 havde de foruden deres barnebarn og plejesøn Niels, der nu var 19 år, også en plejedatter ved navn Maren Kathrine Andersen, der på dette tidspunkt var 27 år gammel.

Karen Marie og Niels Olesens barnebarn og plejesøn Niels Andersen var omkring 1883 kommet ud at tjene på Norrisgaard i Lindum, og her traf han så den 6 år ældre pige Maren Christine Andersen som var datter af selvejerhusmand Anders Jensen Væver og hustru Karen Eriksdatter fra Lørslev Mark, og som han tabte sit hjerte til. De blev gift i Selde kirke fredag d. 27. februar 1885, og ved dette bryllup var Niels Olesen med som forlover.

Fredag d. 4. november 1887 døde Niels Olesen Pilegaard i Floutrup i en alder af 75 år, og han blev begravet på Selde kirkegård fredag d. 11. november 1896. Karen Marie stod nu tilbage som enke, og på et tidspunkt inden folketællingen lørdag d. 1. februar 1890, er hun så flyttet ind i huset hos sit barnebarn og plejesøn Niels Andersen, der boede i Stouby i Selde sogn sammen med sin hustru Maren Christine og deres 2 børn Anders Kristian Andersen der var født mandag d. 27. april 1885 og Karen Nielsine Andersen der var født torsdag d. 19. september 1889 i Floutrup. Her boede Karen Marie som aftægtskone, men på et tidspunkt må hun være flyttet til Jebjerg på Salling, for her døde hun om lørdagen d. 14. november 1896 i en alder af 81 år. Hun blev begravet på Selde kirkegård onsdag d. 18. november 1896.

********** /\ **********

Vedrørende Christen Christensen som blev anmeldt som far til Karen Maries første barn, så blev han født lørdag d. 10. oktober 1812 som søn af gårdmand Christen Laustsen og hustru Birthe Sørensen i Stouby i Grinderslev sogn. Hvor mange søskende han havde er ikke kendt, og heller ikke muligt at konstatere, idet der ikke findes nogen kirkebog fra Grinderslev sogn fra før 1814.

Christen Christensen arbejdede som gartner på Eskær Hovedgård og da var det så at han i 1837 gjorde Karen Marie Poulsdatter gravid, så hun d. 27. januar 1838 fødte et såkaldt uægte barn, Karoline Kirstine Christensdatter. På Eskær tjente også den omkring 7 år yngre Kirsten Marie Olesdatter, der var datter af gårdmand Ole Jepsen Vestergaard og hustru Anna Kirstine Jensdatter i Oddense, og hun var født tirsdag d. 19. december 1820 og døbt derhjemme den samme dag. Christen og Kirsten Marie blev enige om at det skulle være dem, og deres trolovelse blev derfor anmeldt til præsten i Grinderslev lørdag d. 27. april 1844 med gårdmand Christen Sørensen i Stouby og snedker T. Bonne på Alsborg som deres vidner. De blev så derefter gift i Oddense kirke fredag d. 24. maj 1844.

Christen Christensen og Kirsten Marie bosatte sig i Stouby og her fik de så en dreng onsdag d. 11. september 1844, som ved dåben i Grinderslev kirke søndag d. 22. september 1844 fik navnet Christen Christensen, ligesom sin far. Blandt fadderne var Niels Olesen, og det var netop den Niels Olesen Pilegaard der var blevet gift med Karen Marie Poulsdatter som Christen Christensen havde fået datteren Karoline Kirstine Christensdatter med d. 27. januar 1838. Det var således også hos Niels Olesen og Karen Marie, at Christen og Kirsten Marie boede i Stouby, da der lørdag d. 1. februar 1845 var folketælling. De er tilsyneladende kommet godt ud af det sammen, siden de boede sammen.

På et tidspunkt derefter er Christen og Kirsten Marie med deres søn Christen så flyttet fra Stouby og et par kilometer længere nordpå til Veismark. Her fik de så onsdag d. 18. november 1846 deres næste barn. Det blev en pige og hun fik navnet Birthe Kirstine Christensen ved dåben derhjemme, og hendes dåb blev så bekendtgjort i Grinderslev kirke 2. juledag lørdag d. 26. december 1846.

Tiden gik og mandag d. 2. april 1849 fik Christen og Kirsten Marie så igen en dreng, der blev døbt søndag d. 22. april 1849 i Grinderslev kirke hvor han fik navnet Ole Peter Christensen. Fredag d. 1. februar 1850 blev Danmarks befolkning igen talt op, og hus nummer 41 i Vejsmark boede Christen og Kirsten Marie sammen med deres nu tre børn Christen, Birthe Kirstine og Ole Peter.

Godt fire år senere ventede Christen og Kirsten Marie igen familieforøgelse, og onsdag d. 24. maj 1854 fik de en dreng der blev døbt søndag d. 25. juni 1854 i Grinderslev kirke hvor han fik navnet Peter Christian Christensen. Trekvart år senere om torsdagen d. 1. februar 1855 blev Christen og Kirsten Marie så registreret som værende boende i hus nummer 90 i Vejsmark sammen med deres børn Christen, Birthe Kirstine og Peter Christian. Hvor deres søn Ole Peter nu var henne vides ikke.

Året efter fik Christen og Kirsten Marie så deres femte barn. Det blev en pige og hun blev født onsdag d. 31. december 1856 og døbt i Grinderslev kirke søndag d. 15. marts 1857 hvor hun fik navnet Christiane Christine Christensen. To år senere var deres ældste søn nu blevet så gammel at han skulle konfirmeres, og det blev han så i Grinderslev kirke foråret 1859. Året efter var det så igen folketælling torsdag d. 1. februar 1860 og på det tidspunkt boede Christen og Kirsten Marie stadigvæk i Vejsmark og alle børnene Christen, Birthe Kirstine, Peter Christian og Christiane Christine boede fortsat derhjemme.

Tiden gik og mandag d. 1. februar 1880 blev Danmarks befolkning talt op og hjemme i huset i Vejsmark hos Christen og Kirsten Marie var børnene nu fløjet fra reden, lige bortset fra deres yngste datter Christiane Christine der var blevet gift, og som nu boede der sammen med sin mand Jens Kristensen og deres søn Kristen Kristensen. Lørdag d. 1. februar 1890 var der så igen folketælling i Danmark, og hjemme i huset i Vejsmark hos Christen og Kirsten Marie boede nu kun deres barnebarn Kristen Kristensen, så hvor deres datter og svigersøn nu var henne vides ikke.

Nytårsaften lørdag d. 31. december 1892 døde Kirsten Marie i en alder af 72 år, og Christen stod nu tilbage som enkemand. Lørdag d. 7. januar 1893 blev hun så begravet på Grinderslev kirkegård. Herefter gik Christen på aftægt og levede så i godt 15 år som enkemand, indtil han i en alder af 95 år døde torsdag d. 20. februar 1908 af alderdom, hvorefter han så blev begravet på Grinderslev kirkegård torsdag d. 27. februar 1908.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk