Jacob Pedersen og Dorthe Mortensdatter.

Tipoldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes morfars fars forældre)

Jacob Pedersen må være født omkring 1775, og han var søn af husmand og daglejer Peder Jacobsen og hustru Anne Nielsdatter i Møgeltorum i Torum Sogn i Salling. Han blev døbt i en alder af 4 år sammen med sin 3 år ældre søster Anne Pedersdatter, i Torum kirke på årets sidste dag, fredag d. 31 december 1779, men hvorfor de først er døbt så sent, og hvorfor de er døbt samtidig melder historien intet om. Da Jacob var omkring de to år, fik han en lillebror. Han blev født omkring 1777, og han fik navnet Niels Pedersen. Hvornår han er døbt vides der intet om, men han er ikke døbt sammen med de to andre. Jacob blev således født mens Christian VII var konge i Danmark, og således må han i 12 års alderen have hørt om de nye reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, der blev udstedt d. 8. juni 1787. De fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og at bønderne ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og samtidig blev det forbudt at anvende træhesten, hundehullet og halsjernet som afstraffelsesmiddel. Jacob oplevede således også stavnsbåndets ophævelse i 1788, der så skulle afvikles over en årrække frem til 1800, og at udskrivningen af soldater fremover overgik til et statsligt sessionsvæsen. Der var nye tider, og i 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse deres fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd. Jacob oplevede endvidere at der i 1803 kom en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis. Rundt omkring i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd, og der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne. Muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Hvordan Jacobs opvækst har været kan man kun gætte på, men da han var omkring de 34 år døde hans far Peder Jacobsen i 1809 i en alder af 71 år og blev han blev derefter begravet på Torum kirkegård onsdag d. 24. maj 1809. Kun knap otte måneder senere døde også Jacobs mor Anne Nielsdatter i en alder af 73 år, og hun blev ligeledes begravet på Torum kirkegård torsdag d. 11. januar 1810.

Hvornår Jacob er rejst fra Torum Sogn til Junget Sogn vides ikke, men på et tidspunkt er han kommet til Grættrup, og her må han så have truffet sin livsledsager, den omkring 18 år yngre Dorthe Mortensdatter. Hun var datter af gårdfæster og husbonde Morten Christensen og hustru Kirstine Christensdatter i Grættrup, og hun må være født enten meget sidst på året 1793 eller meget først på året 1794, for hun blev døbt i Junget kirke søndag d. 19. januar 1794, og hendes gudmoder var Poul Jensens kone Inger Christensdatter fra Torp. De øvrige faddere var Niels Christensen og Niels Sørensen, der begge var fra Grættrup, samt Jens Christensen fra Selde og Anne Christensdatter fra Hegnet.

Dorthes mor og far havde før hun blev født fået et dødfødt barn i foråret 1789, og så havde de i foråret 1790 fået en pige der var blevet døbt Dorthe Mortensdatter ved dåben d. 11. april 1790, men det var ikke gået så godt med hende idet hun havde fået børnekopper, og var død af dette kun 3½ år gammel. Hun var blevet begravet på Junget kirkegård søndag d. 20. oktober 1793. Dorthe havde derfor kun en storebror ved navn Christen Mortensen. Han var født i foråret 1792 og døbt i Junget kirke skærtorsdag d. 5. april 1792. Da Dorthe var blevet godt 2½ år gammel fik hun en lillesøster der blev født tirsdag d. 27. september 1796 og hjemmedøbt derefter hvor hun fik navnet Mette Mortensdatter. Hendes dåb blev bekræftet i Junget kirke søndag d. 30. oktober 1796. Dorthe var efterhånden blevet godt 4½ år gammel da hun torsdag d. 23. august 1798 fik en lillebror, der ved hjemmedåben fik navnet Christen Mortensen. Hans dåb blev bekræftet i Junget kirke søndag d. 30. september 1798. Man kan her undre sig over at denne dreng også fik navnet Christen, idet Dorthes ældste bror jo også hed det samme.

Da Dorthe var blevet omkring de 8 år fik hun tirsdag d. 16. marts 1802 en lillesøster der fik navnet Kiersten Mortensdatter ved hendes dåb, der blev bekræftet i Junget kirke søndag d. 25. april 1802. Hvordan Dorthes barndom og opvækst har været, kan også kun bero på et gæt.

Såvel Jacob som Dorthe blev bekendt med at Danmark i 1808 fik en ny konge idet Kong Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen. De blev også bekendt med at der omkring 1814 blevet indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Man kunne dog nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen.

Jacob og Dorthe havde altså besluttet sig for at dele livets glæder og sorger, og Jacob blev så i en alder af 38 år gift med den kun 22 årige Dorthe i Junget kirke torsdag d. 8. januar 1818, efter at der havde været lyst for dem siden d. 5 december 1817. Det var gårdmændene Michel Gaardboe fra Lille Torum og en Morten ____ fra Grættrup, der var deres forlovere.

Det nygifte par bosatte sig i Hinnerup i Torum Sogn, og her fødte Dorthe så sit første barn. Det var onsdag d. 17. marts 1819 og det blev en dreng der blev hjemmedøbt dagen efter og fremstillet i Torum kirke søndag d. 25. april 1819. Han fik navnet Morten Jacobsen, og som sine faddere havde han sin morfar Morten Christensen og sin mormor Kirstine Christensdatter fra Grættrup samt Michel Gaardboe fra Lille Torum.

Året efter i 1820, fik Jacob og Dorthe så deres andet barn. Også det blev en søn, og han blev født torsdag d. 28. december 1820 og døbt derhjemme dagen efter, hvor han fik navnet Peder Jacobsen. Søndag d. 4. februar 1821 blev han fremstillet i Torum kirke, og som faddere ved denne dåb var det Michel Gaardboe og dennes datter Anne Kirstine fra Lille Torum samt hans morfar Morten Christensen fra Grættrup.

Jacob og Dorthe fik deres tredje barn i 1823 om lørdagen d. 19. april. Igen blev det en dreng, og han blev døbt derhjemme dagen efter hvor han fik navnet Jens Jacobsen. Hans faddere var Morten Christensens datter Kirsten og søn Christen fra Grættrup, og det må være Dorthes bror Christen, men at hun skulle have en søster ved navn Kirsten, er ikke kendt. Man kan også forestille sig at præsten har skrevet datter i stedet for hustru, hvilket passer bedre, samt Niels Michelsen fra Lille Torum.

Dorthe mistede sin mor Kirstine Christensdatter i 1825, idet hun døde lørdag d. 18. juni 1825 i en alder af 63 år, og hun blev så derefter begravet på Junget kirkegård onsdag d. 22. juni 1825.

Jacob, der nu var husmand i Hinnerup, og Dorthe skulle igen have børn, og denne gang viste det sig at være tvillinger. Det skete lørdag d. 20. august 1825 og det blev en dreng og en pige. De blev begge to døbt dagen efter derhjemme i Hinnerup, og fadderne til drengen, der fik navnet Michel Jacobsen, var Michel Gaardboes hustru og søn Anders fra Lille Torum samt Dorthes far Christen Mortensen fra Grættrup. Pigen, der fik navnet Kirsten Jacobsdatter, havde Morten Christensens datter Kirsten og søn Christen fra Grættrup, så igen har præsten her skrevet datter. Det kunne jo trods alt tyde på at Dorte havde en søster ved dette navn, men i så fald vides der intet om hende. Foruden dem var også Michel Gaardboes søn Anders fra Lille Torum med som fadder. Det gik bare ikke så godt for de to nyfødte tvillinger, og i en alder af 10 uger døde de begge. Først døde Michel om tirsdagen d. 25. oktober og Kirsten døde tre dage senere om fredagen d. 28. oktober. De blev begge to begravet søndag d. 6. november 1825 på Torum kirkegård.

Allerede året efter om onsdagen d. 16. august 1826 var der igen familieforøgelse, idet Jacob og Dorthe fik en datter som blev døbt dagen efter derhjemme og som fik navnet Anne Kirstine Jacobsdatter. Hun blev fremstillet i Torum kirke søndag d. 15. oktober 1826 og hendes faddere var Christen Mortensens kone Anne fra Grættrup samt Jens Jensen og Anders Christensen fra Hinnerup.

Jacob og Dorthe fik deres syvende barn i året 1829. Det blev en pige og hun blev født torsdag d. 16. juli 1829 og døbt søndag d. 19. juli 1829 i Torum kirke. Hun fik navnet Anne Jacobsdatter, og hendes faddere var Dorthes lillesøster Mette fra Grættrup, samt Niels Hansen fra Hinnerup og Espen Michelsen fra Lille Torum.

Godt tre år senere fik Jacob og Dorthe deres ottende og dermed sidste barn. Det blev en dreng, og han blev født torsdag d. 27. september 1832. Han blev døbt Michel Jacobsen ved dåben derhjemme i Hinnerup om søndagen d. 30 september 1832, og han blev fremstillet i kirken om søndagen d. 25 november 1832. Hans faddere var husmand Villas Christensens hustru Kirsten Sørensdatter, gårdmand Anders Michelsen samt Christen Christensen, der alle var fra Møgeltorum.

Dorthes far Morten Christensen der nu havde levede som aftægtsgårdmand og enkemand i 7½ år i Grættrup døde i en alder af 75 år søndag d. 27. januar 1833, og han blev derefter begravet på Junget kirkegård søndag d. 3. februar 1833.

Jacob levede og forsørgede nu sin familier for de almisser han nu kunne fremskaffe, og som sådan levede familien i huset i Hinnerup ved folketællingen der fandt sted tirsdag d. 18. februar 1834. Børnene Peder, Jens, Anne Kirstine, Anne og Michel boede stadigvæk derhjemme, men den ældste søn Morten var rejst hjemmefra og er sikkert kommet ud at tjene. Han må dog stadig være blevet i sognet, idet han blev konfirmeret Torum kirke i 1834.

Jacob og Dorthe oplevede på ny et kongeskift, idet Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII imidlertid ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer. Enevælden ville han ikke rokke ved.

I 1837 var det så Jacob og Dorthes næste søn Peder der blev konfirmeret og i 1838 var det Jens der blev konfirmeret. Også de flyttede hjemmefra, og ved folketællingen lørdag d. 1. februar 1840 levede Jacob fortsat af almisser sammen med Dorthe og børnene Anne Kirstine, Anne og Michel i et hus, hvor der desuden boede en anden familie. Om det er samme hus siden sidste folketælling, er ikke til at sige.

Året efter blev datteren Anne Kirstine konfirmeret i Torum kirke i 1841, og d. 14. april 1844 blev datteren Anne ligeledes konfirmeret i Torum kirke. De to piger blev boende hjemme efter konfirmationen, og ved folketællingen lørdag d. 1. februar 1845 havde Jacob og Dorthe stadig deres tre yngste børn boende hjemme.

Søndag d. 11. april 1847 blev den yngste søn Michel så konfirmeret i Junget kirke, og derefter er han så er rejst hjemmefra.

Endnu engang kunne Jacob og Dorthe opleve et kongeskift, da Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848, hvorefter landets nye regent blev Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Året efter fik Danmark fik sin første grundlov, og den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849.

Ved folketællingen fredag d. 1. februar 1850 boede datteren Anne Kirstine stadigvæk hjemme hos Jacob og Dorthe i Hinnerup, men foruden hende boede der også en lille pige på kun 1 år ved navn Dorthe Marie Pedersen, som Jacob og Dorthe havde taget i pleje. Hun var et såkaldt uægte barn, og hun var datter af en tjenestepige ved navn Ane Marie Jensdatter fra Grinderslev og så Jacob og Dorthes næstældste søn Peder. Han var blevet udlagt som barnefader og havde med ført pen givet tilladelse til at barnet måtte bære hans navn. Hun var blevet født om mandagen d. 30. april 1849 i Grinderslev Sogn, sikkert hos moderens forældre, og døbt derhjemme om torsdagen d. 3. maj 1849. Inden dåben skulle bekræftes i Grinderslev kirke, var moderen rejst fra Grinderslev tilbage til Torum Sogn, og da hun tidligere var kommet fra Torum Sogn var det lille barn derfor hjemmehørende i samme sogn, og barnet blev derfor overført dertil. Derefter var hun så blevet taget i pleje af Jacob og Dorthe, som så i hvert fald nu var blevet bedsteforældre.

Fredag d. 1. november 1850 døde Jacob Pedersen af alderdom, som såkaldt almisselem i Hinnerup i en alder af 75 år, og Dorthe stod nu tilbage som enke. Jacob blev begravet på Torum kirkegård søndag d. 10 november 1850.

Dorthes ældste søn Morten var kommet ud at tjene i Skove og her har han så truffet den omkring 6 år yngre pige Anne Margrethe Nielsdatter, der tjente i Møgeltorum, og som var datter af husmand Niels Pedersen og hustru Inger Christensdatter ved Torum Kirke i Torum Sogn. De blev så forelskede i hinanden at det endte med at hun blev med barn. Hun fødte sit første barn onsdag d. 4. august 1852, og det blev en lille pige. Morten blev udlagt som barnefader, og den lille pige fik navnet Dorthe Kirstine Mortensen ved dåben i Torum kirke søndag d. 15. august 1852. Morten og Anne Margrethe har nok følt at det var bedst at de blev gift, så der kunne blive bragt orden i sagerne, og deres nyfødte barn var jo faktisk et såkaldt uægte barn, og dette var altid ilde set. Året efter blev Morten og Anne Margrethe så indskrevet i Junget kirkebog til ægteskab om lørdagen d. 16. april 1853, og tirsdag d. 10. maj 1853 blev de så gift i Junget kirke. Som forlovere havde de gårdmændene Mads Christensen og Niels Nielsen fra Grættrup. Efter indgåelse af ægteskab flyttede Morten og Anne Margrethe fra Torum Sogn til Junget Sogn, og her slog Morten sig ned som husmand i Grættrup.

Ved folketællingen torsdag d. 1. februar 1855 boede Dorthe sammen med sin datter Anne Kirstine der nu var blevet 29 år og stadigvæk ugift, i et lille hus hvor de begge to ernærede sig af håndgerning.

Dorthe fik igen et barnebarn, da svigerdatteren Anne Margrethe om torsdagen d. 5. oktober 1854 fødte sit andet barn. Det blev en dreng, og han fik navnet Jacob Mortensen ved dåben i Junget kirke søndag d. 29. oktober 1854. To et halvt år senere fik Morten og Anne Margrethe igen en søn om lørdagen d. 7. marts 1857, og han blev døbt Niels Christian Mortensen ved dåben i Junget kirke søndag d. 29. marts 1857. Morten og Anne Margrethe fik deres fjerde barn i 1860. Det blev en pige og hun blev født onsdag d. 24. oktober 1860 og hjemmedøbt dagen efter hvor hun fik navnet Inger Marie Mortensen. Hun blev fremstillet i Junget kirke på juledag tirsdag d. 25. december 1860.

Dorthe kunne endnu engang høre nyheden om et kongeskift, da Frederik VII blev syg og døde d. 15. november 1863. Hans efterfølger blev Christian IX, der frygtede at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev den såkaldte november forfatning, hvilket han så gjorde d. 18. november, og det blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. Alt dette mærkede de jo intet til på Salling, men de har nok hørt om det.

Dorthe, der på et ukendt tidspunkt var flyttet til Vejsmark i Grinderslev Sogn, muligvis til nogle af sine børn, havde nu levet som enke i næsten 22 år, men onsdag d. 7. juli 1872 døde hun af alderdom i en alder af 77 år og hun blev så derefter begravet på Thise kirkegård søndag d. 14. juli 1872. Dorthe havde således levet under 4 konger i sin tid.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk