Niels Poulsen og Else Jeppesdatter.

2 x Tipoldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes farfars farmors forældre)

Niels Poulsen blev født mandag d. 13. april 1761 som anden søn af Poul Nielsen og Kirsten Pedersdatter i Sønder Dråby på Mors, og han blev døbt på bededag fredag d. 17. april. Mere kan ikke læses omkring hans fødsel og dåb, idet skriften fra modsat side i kirkebogen skinner spejlvendt igennem, og gør den næsten umulig at læse i. Såvel ved ham, som ved så mange andre, er der store uoverensstemmelse i hans alder ved folketællinger og ved død, spændende fra født omkring 1757 til 1761. Niels havde en storebror der var født fredag d. 25 august 1758, og som hed Peder Poulsen, men så vidt vides havde han ikke andre søskende. Niels Poulsen var kun godt 4½ år gammel, da hans mor Kirsten Pedersdatter døde i en alder af kun 48 år på 1. juledag onsdag d. 25. december 1765, og hun blev begravet på Sønder Dråby kirkegård nytårsdag onsdag d. 1. januar 1766. Kun godt 4 måneder senere døde også hans far Poul Nielsen i en alder af kun 47 år. Det var om søndagen d. 11. maj, og han blev begravet på Sønder Dråby kirkegård 2. pinsedag mandag d. 19. maj 1766. Det må have været slemt for Niels i så ung en alder at miste begge sine forældre, og han er derefter givet vis kommet i pleje et eller andet sted. Måske er han kommet sammen med sin bror Peder, måske er de kommet hver for sig et andet sted hen. Det vides der intet om.

Om Niels Poulsens opvækst vides der heller intet, men på et tidspunkt blev han landsoldat, og som sådan er han registreret ved folketællingen der fandt sted søndag d. 1. juli 1787. Han var da ansat hos gårdmand Jens Borch i Sejerslev på Mors, og samme sted var også den fire år yngre tjenestepige Else Jeppesdatter. Hun var det ældste barn ud af en kendt søskendeflok på tre, og datter af husmand Jeppe Nielsen og Sidsel Lauritsdatter i nabosognet Jørsby på Mors. Hun var født fredag d. 31. maj 1765, og døbt søndag d. 9. juni, med Christen Pedersen i Sejerslev, Morten Schierbech, Niels Kiærgaard, Zidsel Nielsdatter og Anna Sørensdatter som faddere. Da Else var blevet knap 2½ år gammel fik hun en lillebror det blev født lørdag d. 19. september 1767, og døbt derhjemme om søndagen d. 20. september fordi han ikke ville die og tage mad til sig. Han blev døbt Niels Jeppesen, og denne dåb blev så bekendtgjort i Jørsby kirke søndag d. 27. september 1767. Hvordan det så i tidens løb er gået med den lille dreng kan man kun gætte på, men i en alder af 5 år og 4 måneder døde han så om søndagen d. 10. januar 1773, hvorefter han blev begravet på Jørsby kirkegård. Godt et par år senere fik Else igen en lillebror. Det var påskedag søndag d. 16. april 1775, og han blev døbt derhjemme dagen efter 2. påskedag mandag d. 17. april hvor han fik navnet Niels Jeppesen ligesom sin afdøde bror. Dåben blev derefter bekendtgjort i Jørsby kirke, og det var Jens Langager, Niels Poulsen Øster, Jens Nielsen Toft, Mette Michelsdatter og Maren Nielsdatter Toft, der stod faddere til ham.

Tiden gik, og mandag d. 2. september 1782 mistede Elses sin far Jeppe Nielsen idet han døde i en alder af 69 år, hvorefter han blev begravet på Jørsby kirkegård. Elses mor var ikke længe om at finde sig en ny samlever, og allerede om tirsdagen d. 29. oktober 1782 blev hun trolovet med den jævnaldrende skolemester Clement Jacobsen i Jørsby. Et lovligt skifte blev afholdt, og skiftebrevet blev forevist præsten, og da der ellers blev lovet at der imellem dem ikke var noget slægtskab eller svogerskab, blev de så om tirsdagen d. 19. november 1782 gift i Jørsby kirke.

Niels og Else levede altså begge to da Christian VII var konge i Danmark, så på én eller anden måde må de have hørt om al den virak der opstod efter at Christian VII havde gjort Johann Friedrich Struensee til sin livlæge. Han havde tiltaget sig større og større magt og indflydelse, og taget dronning Caroline Mathilde som sin elskerinde, hvilket der kom et barn ud af. Struensee blev arresteret om aftenen d. 16. januar 1772, og efter at være kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev han henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Han kom op på skafottet, hvor han fik sit adelige skjold sønderbrudt, og derefter fik han sin højre hånd afhugget og derefter hovedet. Hans lig blev derefter parteret i fire dele og lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden blev sat på en stage. Det var barske tider.

Niels og Else må således også være bekendtgjort med de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, som kong Christian VII udstedte d. 8. juni 1787. Den fastslog at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Afstraffelsesmidler så som træhest, hundehul og halsjern blev fremover forbudt. De har således også oplevet stavnsbåndets ophævelse året efter, hvilket givet vis har vagt glæde. Udskrivningen af soldater overgik nu til et statsligt sessionsvæsen.

Niels og Else, der stadig begge tjente i Sejerslev, var blevet så forelskede i hinanden, at de besluttede sig for at dele livets glæder og sorger med hinanden, og fredag d. 18. marts 1791 blev de trolovede. Christen Andersen og Peder Poulsen bevidnede at intet slægtskab, svogerskab eller noget ægteskabsløfte kunne hindre deres kommende ægteskab. Om fredagen d. 8. april blev de så gift i Sejerslev kirke.

Kun halvanden måned senere om lørdagen d. 21. maj 1791 døde Elses stedfar, Clement Jacobsen i en alder af 56 år og 9 måneder, og hendes mor var nu enke for anden gang. Han blev derefter begravet på Jørsby kirkegård.

1791 blev også det år, hvor det blev forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Efter deres ægteskab bosatte Niels og Else sig i Jørsby, hvor Niels blev husmand, og der fik de, så vidt vides, deres første barn, der blev født fredag d. 16. september 1791. Det var en pige, og hun blev hjemmedøbt søndag d. 18. september og fik navnet Kirsten Nielsdatter. Dåben blev bekendtgjort søndag d. 30. oktober i Jørsby kirke og faddere var Anders Thomassen, Anna Jensdatter, Peder Poulsen, Nels Jepsen og Anna Kiærsgaard.

Deres næste barn var ligeledes en pige. Hun blev født mandag d. 13. januar 1794 og døbt samme dag derhjemme, hvor hun fik navnet Anna Nielsdatter.

Året efter om mandagen d. 18. maj 1795, fødte Else igen en lille pige. Hun blev hjemmedøbt pinsedag søndag d. 24. maj og hendes navn blev Maren Nielsdatter. Dåben blev bekendtgjort i Jørsby kirke søndag d. 7. juni og det var Anne Jensdatter der bar barnet. De øvrige faddere var aftægtsmand Mads Høy, Peder Poulsen, Niels Jepsen fra Grinderslev og Maren Olufsdatter.

Niels og Else fik deres fjerde og femte barn i 1798, idet de fik tvillinger. Det blev en dreng og en pige, og de blev døbt derhjemme mandag d. 26. november 1798 hvor de fik navnene Poul Nielsen og Anna Nielsdatter. Præsten har i kirkebogen skrevet: Poul er død, og derfor er det lidt uvist hvad der er sket. Der står at det var Kirstine Sørens som bar barnet og det var Peder Poulsen Hanstholm, Hans Christensen, Niels Jepsen og Kierstine Nielsen som var faddere. Det tyder her på at der kun var et barn, men der er ikke fundet nogen døde drenge, med navnet Poul, ved denne tid. Det ser lidt mystisk ud. Dåben blev bekendtgjort i Jørsby kirke søndag d. 30. december 1798. Det er også underligt hvorfor de har kaldt datteren Anna idet deres anden datter også hed Anna. ?

Der var folketælling i Danmark søndag d. 1. februar 1801. og på dette tidspunkt var Niels Poulsen Tømmermand i Jørsby. Han var da knap 40 år, selv om der i folketællingen står 44 år. I huset boede foruden ham og hans kone Else, også børnene Kirsten på 10 år, Anna på 7 år, Maren på 5 år og Poul på 2 år. Her bliver forvirringen endnu større, hvis man ser tilbage på tvillingefødslen i 1798, for Poul lever i bedste velgående. Er det så Anna der er død i stedet for ? Dette spørgsmål har derfor endnu ikke fundet noget svar.

I 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Elses mor, Sidsel Lauritsdatter, der boede hos en Jens Toft i Jørsby og som levede af tiggeri i Jørsby var svagelig, og hun døde i en alder af 69 år i 1804, hvorefter hun blev begravet på Jørsby kirkegård onsdag d. 7. marts 1804.

Tiden gik nu helt frem til 1806, hvor Niels og Else fik en lille efternøler. Det var en datter, som blev hjemmedøbt mandag d. 27. oktober og fremstillet i Jørsby kirke søndag d. 25 januar 1807. Hun fik navnet Ane Nielsdatter, og det var en Maren B____ der bar hende til dåben og Niels Jepsen, Hans Christensen og Anna Jepsen der stod faddere til hende.

Hvornår de forskellige børn er blevet konfirmeret vides ikke, men i 1821 blev det yngste barn Ane Nielsdatter konfirmeret i Jørsby kirke.

Lørdag d. 22. juni 1826 døde Else Jeppesdatter i sit hjem i Jørsby, i en alder af 60 år, og Niels Poulsen stod nu tilbage som enkemand. Præsten har noteret, at hun var af bondestand, og at hun ernærede sig ved bondehåndtering. Hun blev begravet på Jørsby kirkegård fredag d. 30. juni 1826.

Tirsdag d. 18. februar 1834 var der igen folketælling i Danmark, og da levede Niels Poulsen, der nu var 73 år gammel, som enkemand og fæste husmand under Ullerup Gods. Han levede af sit jord og sit tømmerhåndværk, og der i Jørsby boede han så indtil sin død om lørdagen d. 22. oktober 1842, hvor han da var blevet 82 år gammel. Han blev derefter begravet på Jørsby kirkegård søndag d. 30. oktober 1842.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk