Niels Svensen og Maren Christensdatter.

2 x Tipoldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes mormors mormors forældre)

Det vides ikke hvor eller hvornår Niels Svensen og Maren Christensdatter er født, eller hvem der var deres forældre. I det hele taget er er ikke mange oplysninger om dem, dog er det sikkert at de blev gift i Hjerk kirke i Salling torsdag d. 9. juli 1789 efter forudgående trolovelse og lysning, og at de havde Søren Kestrup og Knudsen fra Hjerk sogn som forlovere. Både Niels og Maren er her noteret som værende fra Hjerk, men de er ikke fundet i folketællingslisterne fra Hjerk sogn i 1787.

Hvor mange børn Niels og Maren havde vides ikke, men i 1791 fik de datteren Anne Marie Nielsdatter og hendes dåb blev bekræftet i Hjerk kirke søndag d. 22. maj 1791. Det var Ester Savstrup der bar hende til dåben, og det var Svenning Jepsen i Andrup, Kirsten Bostrup, Jens Madsen, Inger Humle og Maren Jensdatter der stod faddere til hende.

Kirkebogen fra Hjerk-Harre sogn fra dengang, er meget svær at læse i, og det er ikke til helt præcist at sige hvad der er rigtigt, men i 1791 døde der en 58 årig mand ved navn Niels, men der kan stå Svens eller der kan stå Sørens. Hvis det er Svens, må Niels være død samme år som han fik datteren Anne Marie. Efterfølgende er der ikke fundet mere hverken til andre børn, eller til Niels Svensen og Maren Christensdatter i almindelighed.

Niels Svensen og Maren Christensdatter levede på Christian VII’s tid og de må således på et tidspunkt have hørt noget om al den ståhej der var omkring Struensee og hans måde at være på, samt at han blev henrettet på skafottet i 1772, sigtet for majestætsforbrydelse, og hvor hans parterede lig blev lagt på hjul og stejle. Også Christian VII’s første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter der blev udstedt d. 8. juni 1787, må de have stiftet bekendtskab med. Den fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og at bønderne ikke længere måtte kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, samt at træhesten, hundehullet og halsjernet fremover var forbudt som afstraffelsesmiddel. Også stavnsbåndets ophævelse i 1788 må have haft deres bevågenhed.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk