Poul Pedersen og Kirsten Berthelsdatter.

2 x Tipoldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes farfars mormors forældre)

Poul Pedersen må være født omkring 1777, men hvor han er født, eller hvem der er hans forældre må stå hen i det uvisse. Hvis han er født i Thise Sogn i Salling, er det ikke muligt at finde, idet den første kirkebog fra Thise Sogn der findes, først begynder i 1813.

Hvornår eller hvor han er blevet gift med den omkring 3 år yngre Kirsten Berthelsdatter vides heller ikke, men det må være før 1815, og tilsyneladende har det ikke været i Grinderslev eller i Thise mellem 1813 og 1815. Kirsten Berthelsdatter var født i Grinderslev Sogn i Salling omkring 1780, som datter af husmand og daglønner Berthel Jensen og hustru Helle Henriksdatter i Mogenstrup, men da den første kirkebog fra Grinderslev Sogn først begynder i 1813, er det er ikke muligt at få det nøjagtige fødsels- eller dåbs tidspunkt oplyst. Kirsten havde en storesøster der var født omkring 1777 som hed Ellen Berthelsdatter, og da hun var omkring de 4 år fik hun omkring 1784 en lillebror der fik navnet Jens Berthelsen. Omkring 1792 fik hun så igen en lillesøster der kom til at hedde Dorte Berthelsdatter. Hvordan opvæksten og tiden har været for Kirsten kan der kun gættes på, og ved folketællingen søndag d. 1. februar 1801 boede hun ikke længere derhjemme hos sin mor og far.

Poul og Kirsten levede altså på Christian VII’s tid, og må således være bekendt med at han d. 8. juni 1787 udstedte de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter som fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og at bønderne ikke længere måtte kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Samtidig blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt som afstraffelsesmiddel. De har således også på hver deres måde hørt om ophævelsen af stavnsbåndet i 1788, der skulle afvikles over en årrække frem til 1800, samtidig med at udskrivningen af soldater overgik til et statsligt sessionsvæsen. I 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men det samme kom dog ikke til at gælde for fæstehusmænd. I 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

I året 1808 fik Danmark så en ny konge idet Kong Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen. Omkring 1814 blev der indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, og som skulle gælde for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Man skulle nu undervises i religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

Poul og Kirsten var altså blevet gift, og deres så vidt vides første barn blev født fredag d. 3. november 1815 i Trilom i Thise Sogn. Hun blev døbt 2. juledag tirsdag d. 26. december og fik navnet Karen Marie Poulsdatter. Hvem der var hendes faddere er ikke umiddelbar at læse, idet kirkebogen er meget utydelig.

Deres næste barn blev født fredag d. 5. juni 1818, og denne pige blev døbt Maren Poulsdatter om søndagen d. 19. juli. Også her er det ikke muligt at læse hvem der er hendes faddere.

I året 1822 fik de så deres tredje datter. Det var om torsdagen d. 12. september, og hun fik navnet Mette Kirstine Poulsdatter ved dåben søndag d. 3. november. Her var det boelsmand Peder Christensens hustru fra Lovns Sogn på Himmerland samt en færgemand fra Hvalpsund der var fadder. Resten kan ikke læses.

Søndag d. 18. april 1830 blev datteren Karen Marie, der boede hjemme i huset i Trilom, konfirmeret i Thise kirke, og præsten havde givet hende karakteren ligefrem. To et halvt år senere var det deres næste datter Maren, der skulle konfirmeres. Det var ligeledes i Thise kirke, og det var om søndagen d. 14. oktober 1832.

I Danmark var der igen folketælling om tirsdagen d. 18. februar 1834, og på dette tidspunkt boede den 57 årige murermester Poul Pedersen i huset i Trilom sammen med sin 53 årige kone Kirsten Berthelsdatter og deres tre døtre Karen, Maren og Mette på henholdsvis 19, 16 og 12 år.

Hvornår Kirstens far Berthel Jensen er død er ikke kendt. Han er givet vis død før d. 2. december 1813, idet han ikke er fundet død efter den dato der er den første registrerede dato for døde i Grinderslev kirkebog. Kirstens mor Helle Henriksdatter der ved folketællingen tirsdagen d. 18. februar 1834 boede som en gammel enkekone på 90 år, og som levede af almisser sammen med Kirstens søster Ellen Berthelsdatter i hus nummer 101 i Mogenstrup by, døde så i en alder af 90 år tirsdag d. 3. juni 1834, hvorefter hun blev begravet på Grinderslev kirkegård søndag d. 8. juni 1834.

To år senere var det så Poul og Kirstens sidste datter Mette Kirstine der blev konfirmeret, og det blev hun i Thise kirke søndag d. 10. april 1836.

Poul og Kirstens ældste datter Karen Marie var blevet gravid uden at være gift, og det har sikkert ikke været så godt. Hun fødte en lille pige om lørdagen d. 27. januar 1838, og det var en ungkarl fra gården Eskær ved navn Christen Christensen, der blev udlagt som barnefader, og han havde vedkendt sig faderskabet. Den lille pige blev døbt i Thise kirke om søndagen d. 11. februar, og hun fik navnet Karoline Kirstine Christensdatter.

Den lille Karoline kom derefter til at bo hjemme i huset i Trilom hos sine bedsteforældre, Poul og Kirsten, og her boede de alle sammen bortset fra Karolines mor Karen Marie på folketællingstidspunktet lørdag d. 1. februar 1840. Karen Marie Poulsdatter blev om fredagen d. 6. november 1840 gift i Grinderslev kirke med den 28 årige skovfoged på Eskær Niels Olesen, og den lille Karoline er derefter kommet tilbage til sin mor og stedfader igen.

Året efter om søndagen d. 25. juli 1841 døde murermester og husmand i Trilom, Poul Pedersen i en alder af 64 år, og han blev begravet på Thise kirkegård søndag d. 1. august. Kirsten kom derefter til at sidde i uskiftet bo efter forordning af 1799.

Ved den næste folketælling der fandt sted lørdag d. 1. februar 1845, boede Kirsten Berthelsdatter stadigvæk i huset sammen med sine to døtre yngste døtre, Maren og Mette, der begge var ugifte, og som levede af at væve, og endnu i 1850 ved folketællingen fredag d. 1. februar boede de alle tre samme sted, hvor Kirsten levede af sin jord, mens pigerne vævede.

Tiden gik nu frem til 1859 hvor Kirsten døde i en alder af 79 år om fredagen d. 4. marts, og hun blev derefter begravet på Thise kirkegård søndag d. 13. marts 1859.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk