Niels Poulsen og Kirsten Thomasdatter.

4 x Tipoldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes farfars farmors farfars forældre)

Niels Poulsen blev født omkring 1681, men hvor han er født, eller hvem der er hans forældre er ikke til at sige. Hvis han er født i enten Flade eller Sønder Dråby sogne på Mors, kan dette ikke konstateres, idet de første kirkebøger først er påbegyndt i 1688.
Niels var på et ukendt tidspunkt blevet gift med den omkring 10 år yngre Kirsten Thomasdatter. Hun blev født omkring 1691, men hvem der var hendes forældre kan der kun gættes på. I Sønder Dråby er der ikke født nogen med det navn omkring den tid, men i Flade sogn blev der søndag d. 20. september 1691 døbt en pige ved navn Kirsten, der var datter af en Thomas Pedersen, og som havde Lars Handstholm, Niels Sørensen Skrædder, Niels Josephsen, Maren Jensdatter og Inger Pedersdatter som faddere. Sandsynligheden for at dette er rigtigt er derfor til stede. Thomas Pedersen døde i 1699 og blev begravet på Flade kirkegård tirsdag d. 2. maj 1699.

Niels og Kirsten levede altså på Christian V’s tid, og da han døde i 1699 efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden, blev han efterfulgt af den dengang kun 27 årige Frederik IV. De oplevede således også begge to det ejendommelige at en lang række dage forsvandt du af kalenderen i året 1700, idet man i Danmark udelod 11 dage i februar måned således at søndag d. 18. februar 1700 blev efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Dette skyldtes indførelsen af den gregorianske kalender, i stedet for den Julianske kalender hvor en fejl gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag.

Niels og Kirsten har så måske også oplevet Danmarks første pengeseddel, der blev udstedt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig som en én rigsdalerseddel, men som snart faldt så meget i værdi, at den måtte afhændes med store tab til de uheldige modtagere på grund af den ringe tillid der var til sedlerne.

Niels og Kirsten fik en søn i 1720, men om det var deres første barn er ikke til at sige, da deres vielsesdato ikke er kendt. Den lille dreng blev døbt Poul Nielsen ved dåben søndag d. 8. december 1720, og det var Karen Andersdatter det holdt ham til dåben. Det kan være en del af Kirstens familie der stod faddere, idet der bland dem var en Thomas ____, en Peder Thomasens hustru og en Karen Thomasdatter. Godt 4 år efter fik de igen en dreng, og han blev døbt Anders Nielsen ved dåben søndag d. 28. januar 1725, og blandt fadderne var der også denne gang formodentlige slægtninge til Kirsten. Det var Thomas Nielsen, Christen Thomasen, en ____Thomasdatter, og så var der en Maren Jensdatter.

I efteråret 1727 fik Niels og Kirsten igen en dreng, og han blev døbt søndag d. 26. oktober 1727, men hvilket navn han fik er ikke til at læse, idet dele af siden i kirkebogen simpelthen er væk. Det var en Maren Pedersdatter der bar ham til dåben, og blandt fadderne var der en Karen Thomasdatter.

Hvordan tiden ellers er gået for Niels og Kirsten er ikke til at sige, men nyheden om Frederik IV’s død natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730, må de have hørt om, samt at landets nye regent var Christian VI. Han ophævede landmilitsen, der var alt andet end populær blandt bønderkarlene, men efter kun tre år blev landmilitsen så igen indført og godsejerne skulle nu stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet indført, der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods, og 2 år senere blev stavnsbåndet så udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år. Kong Christian VI døde d. 6. august 1746, og han blev efterfulgt af Frederik V.

Først i februar måned 1748 blev Niels enkemand, idet Kirsten i en alder af 56 år døde om onsdagen d. 7. februar 1748. Hun blev derefter begravet på Sønder Dråby kirkegård, men kun året efter døde også Niels Poulsen. Han døde søndag d. 26. januar 1749 i en alder af 68 år, og han blev også begravet på Sønder Dråby kirkegård.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk