Rasmus Peter Jessen og Mette Maria Hansen.

Forældre til Jørgen Jessen.

Rasmus Peter Jessen blev født lørdag d. 21. marts 1868 som tvilling og som søn af Rasmus Peter Jessen og hustru Ellen Samuelsen i Nordborg på Als. Rasmus Peter og hans tvillingsøster blev begge hjemmedøbt mandag d. 30. marts 1868, og Rasmus Peter Jessen fik derved samme navn som sin far, mens hans tvillingsøster fik navnet Anna Marie Jessen. Faddere ved dåben var Jens Christensen Johnsen, Jacob Hansen, Hans Møller, Jens Skolanders kone Marie, samt Anne Marie Møller fra Østerlund. Desværre gik det ikke så godt med den lille Anne Marie, for hun døde allerede fredag d. 1 maj 1868, kun 6 uger gammel, og blev så begravet mandag d. 4 maj 1868. Rasmus Peter blev senere fremstillet i kirken i Nordborg søndag d. 17 maj 1868.

Rasmus Peter blev altså født mens Christian IX var konge i Danmark, men efter krigen som danskerne tabte til preusserne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864, og hvor Als natten mellem d. 28. og 29. juni 1864 var blevet invaderet af de preussiske tropper, og hvor Als og hele Sønderjylland op til Kongeåen efter våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober kom under de preussiske myndigheders herredømme. Rasmus Peter voksede altså op i den tyske tid.

Rasmus Peter havde en storebror ved navn Jørgen Peter Jessen der var født torsdag d. 29. oktober 1857 , og hjemmedøbt søndag d. 15. november, og derefter fremstillet i Nordborg kirke søndag d. 20. december 1857. Derefter havde han en storesøster ved navn Christine Dorothea Birgitte Jessen der var født tirsdag d. 24. maj 1859 og som var blevet døbt i Nordborg kirke søndag d. 26. juni 1859. Efter hende var der en storesøster der hed Bertha Jessen som var født søndag d. 2. juni 1861, og som var blevet døbt i Nordborg kirke søndag d. 7. juli 1861. Efter hende endnu en storesøster ved navn Ane Kirstine Jessen der var født mandag d. 3. august 1863 og døbt i Nordborg kirke søndag d. 6. september 1863, og endnu en storesøster der hed Elene Jessen som var født søndag d. 17. september 1865, og som var blevet døbt i Nordborg kirke søndag d. 29. oktober 1865. Rasmus Peter kunne også have haft en storesøster der hed Kirstine Petersen Jessen, som var født søndag d. 16. marts 1856 og døbt i Nordborg kirke søndag d. 4. maj 1856, men som var død fredag d. 5. februar 1858 i en alder af knap 2 år, og var blevet begravet på Nordborg kirkegård tirsdag d. 9 februar 1856.

Da Rasmus Peter var blevet godt 1½ år gammel fik han mandag d. 14. november 1870 en lillebror, der ved dåben i Nordborg kirke 2. juledag mandag d. 26 december 1870 fik navnet Jens Peter Jessen. Knap 2½ år senere da Rasmus Peter var blevet 5 år gammel, fik han fredag d. 28. marts 1873 endnu en lillebror der fik navnet Hans Christian Jessen ved dåben i kirken i Nordborg søndag d. 4. maj 1873. Kun kort tid derefter døde Rasmus Peters storesøster Bertha af en brystsygdom i en alder af kun 12 år om fredagen d. 27. juni 1873, og hun blev så derefter begravet på kirkegården i Nordborg onsdag d. 2. juli 1873.

Lørdag d. 10. januar 1874, døde Rasmus Peters mormor Kirstine Samuelsen i Holm, og hun blev derefter begravet på kirkegården i Nordborg torsdag d. 15. januar 1874. Rasmus Peters far var også blevet syg, og han døde af en nyresygdom kaldet ”Morbus Bright VII” tirsdag d. 12. september 1876. Han blev begravet på Nordborg kirkegård lørdag d. 16. september 1876, og Rasmus Peter, der nu kun var 8½ år gammel, var nu alene sammen med sin mor og sine 6 søskende.

Rasmus Peters storesøster Christine Dorothea Birgitte Jessen havde i 1879 haft et uheldigt kærlighedsforhold, der resulterede i en graviditet, og det har jo nok ikke været så vel set. Om fredagen d. 10. oktober fødte hun en lille pige, der derved fik betegnelsen uægte barn. Hvem faderen til barnet var er der intet nævnt om, så dette er en velbevaret hemmelighed. Den lille pige blev døbt i Nordborg kirke på alle helgendag lørdag d. 1. november, og hun fik navnet Anna Marie Birgitte Jessen.

Rasmus Peters farmor Birthe Jessen i Nordborg døde af alderdoms svaghed, i en alder af 79 år om søndagen d. 5. juni 1881, og hun blev begravet på kirkegården i Nordborg torsdag d. 9. juni.

Hvordan familien med mor Ellen som overhoved har klaret sig, vides ikke, men som det var almindeligt på disse tider, kom børnene tidligt hjemmefra, og oftest var det længe før konfirmations alderen. Det var da også tilfældet for den unge Rasmus Peter. Han kom til Elsmark i Havnbjerg sogn, hvor han blev plejesøn hos landmand Hans Lauritzen, og medens han var der, kom så den tid hvor han skulle konfirmeres. Det blev han i Havnbjerg kirke palmesøndag d. 18. marts 1883, og i kirkebogen har præsten noteret, at hans kundskaber og opførsel var til mg.

Rasmus Peters søster Ane Kirstine Jessen er på et tidspunkt blevet forelsket i sin mors fætters søn, Christen Jørgensen, der søn af halvboelsmand Jørgen Petersen Jørgensen og hustru Karen Grau i Nørrelykke, og som var født d. 7 november 1862. Hans farmor var Helena Margrethe Nymand, der var søster til Ane Kirstines mormor Kirsten Nymand. Christen Jørgensen var sammen med sin mor og far emigreret til Amerika i 1871, dengang han kun var 9 år gammel, hvor de havde slået sig ned på en farm i Iowa, i Carlton i Tama County. Om Christen har været hjemme i Danmark på ferie eller hvad, kan man kun gætte om, og derfor er det også uvist hvordan de to er truffet sammen, men Ane Kirstine må være rejst med ham tilbage til Iowa eller bare rejst over til ham, for torsdag d. 21 august 1884 blev de gift i Garwin i Iowa , selv om hun dog først er registreret som indvandret i U.S.A. i 1885.

Rasmus Peters søster Christine Dorothea Birgitte Jessen, der nu arbejdede som tjenestepige i Tontoft ved Nordborg havde forelsket sig den jævnaldrende tjenestekarl Anton Christian Jessen, der var søn af tidligere bagermester Lorenz Jessen og hustru Anna Jepsen i Søvang i Pøl ved Nordborg og født d. 13. oktober 1858 i Nordborg. Han ville gerne være far til hendes uægte barn, og torsdag d. 30 april 1885 blev de først borgerlig viet af borgmester Peter Klinker på ”Standesamt” i Nordborg, og efterfølgende blev de så samme dag kirkelig viet i Nordborg kirke. Christine Dorothea og Anton ventede deres første barn sammen og lørdag d. 29. maj 1886 fik de en pige, der ved dåben søndag d. 27. juni 1886 i Nordborg kirke fik navnet Ellen Jessen. Ved denne barnedåb stod Rasmus Peter fadder til sin lille niece.

På opfordring fra Rasmus Peters søster og svoger, Ane Kirstine og Christen Jørgensen, der nu havde en farm derover i Iowa i USA, emigrerede Rasmus Peters mor Ellen og hans lillebror Hans Christian til Amerika, og det menes at være i juli måned 1887. Dette er dog ikke helt klart

Rasmus Peters søster Elene havde i 1887, ligesom sin søster, haft et uheldigt kærlighedsforhold, og også her er det en velbevaret hemmelighed hvem der var far til det drengebarn hun fødte mandag d. 14. november 1887. Han fik også betegnelsen uægte barn, og han blev døbt søndag d. 18. december 1887 i Nordborg kirke, hvor han og fik navnet Peter Jessen. Ved denne dåb stod Rasmus Peter, der nu boede i Lavensby, også fadder til sin lille nevø.

Rasmus Peter blev indkaldt til tysk militærtjeneste, og han gjorde så tjeneste som infanterist ved det Pommerske Infanteri regiment nr. 34 i 11. kompagni fra d. 7 november 1889 til d. 19. september 1891. Den 31. december 1989 pådrog han sig et skudsår under højre knæskal, men han kom over det uden men. Ifølge hans skudsmåls papirer har han opført sig godt i hele tjenestetiden, uden at have fået disciplinære straffe af nogen art. I den tid hvor han var soldat, må han have truffet hende, der skulle være hans livs udkårne. Der var den 3½ år yngre Anne Marie Petersen Mai, og hun var tjenestepige i Elsmark, og født d. 16. september 1871 i Lavensby. Da han havde gjort hende med barn, og han nu var fri for militær tjeneste, besluttede de sig for at gifte sig, og det skete da også under godkendelse af Rasmus Peter Jessen, J. Jørgensen og J.P. Hansen, på ”Standesamt” i Lunden tirsdag d. 20. oktober 1891. Efter den borgerlige vielse, blev de kirkelig viet i Havnbjerg kirke den samme dag klokken halv et om eftermiddagen.

Rasmus Peters øvrige søskende bortset fra hans lillebror Jens Peter, emigrerede også til Amerika. Først var det hans bror Jørgen Peter Jessen, der kom til Garwin i Iowa i 1891, og dernæst hans søster og svoger Christine Dorothea Birgitte Jessen og Anton Christian Jessen der emigrerede til USA d. 4. juni 1892, sammen med deres 3 børn Anna Marie Jessen, Ella Jessen og Christine Marie Jessen, og sammen med dem var rejste også hans søster Elene Jessen og hendes søn Peter Jessen. Det menes at de alle i starten slog sig ned i Garwin i Iowa. Hvorfor Rasmus Peter og hans lillebror Jens Peter valgte at blive hjemme i Danmark, selv om det var tysk, i stedet for at rejse med de andre over til det forjættede land, må stå hen som en uløst gåde.

Fremtiden formede sig ikke så lykkeligt for Rasmus Peter og Anne Marie, som de sikkert havde ønsket sig. Anne Marie fødte et drengebarn onsdag d. 26. oktober 1892, klokken halv fire om morgenen, men fødslen var meget besværlig, og Anne Marie døde i barselseng onsdag d. 9. november 1892, og blev derefter begravet mandag d. 14. november 1892 på Havnbjerg kirkegård. Dagen før om søndagen d. 13. november, var barnet blevet døbt i Havnbjerg kirke, og havde fået navnet Peter Jessen, men oven på sorgen, at have mistet sin hustru, havde Rasmus Peter også den sorg, at deres barn Peter døde tirsdag d. 17. januar 1893, og han blev så derefter begravet lørdag d. 21. januar 1893 på Havnbjerg kirkegård. Efter sin hustru og søns død, har Rasmus Peter nok følt sig hårdt ramt, og måske også noget alene, selv om han jo stadig havde sin lillebror herhjemme. Hvorfor han så ikke også nu er rejst til Amerika over til sin familie kan man spørge sig selv om atter engang, uden at kunne få et svar.

Dette med at Rasmus Peters mor og søskende var emigreret til Amerika, kom først de tyske myndigheder for øre, efter at Rasmus Peters lillebror Hans Christian Jessen ikke var mødt op til sessionen i 1893, og hvorved han stod til en straf på 160 Mark eller 16 dages fængsel for udeblivelse. Rasmus Peter blev indkaldt til afhøring om sin lillebror onsdag d. d. 30. august 1893 hos herredsfoged og borgmester Klinker i Nordborg, og her kom det frem at Hans Christian var rejst ud på et pas der var gyldig til 14. juli 1889, og udstedt af den kongelige herredsfoged i Nordborg. Under mødet sagde Rasmus Peter til de tyske myndigheder: ”Min bror er udvandret til Nordamerika i juli 1887, og han opholder sig i staten Iowa. Jeg er ikke i stand til at opfordre ham til at vende tilbage, da jeg ikke kender hans opholdssted, men skulle jeg få kendskab til dette, vil jeg opfordre min bror til at vende tilbage, så han kan opfylde sin militærpligt”.

Tiden gik for Rasmus Peter, og en dag tilsmilede lykken ham igen. Det var den dag da hans veje blev krydset af den godt 6 år yngre Mette Maria Hansen.

Hun blev født i “Hulen” ved Svenstrup på Als, som datter af husinderste Hans Hansen og hustru Anna Maria Hansen Finmand, tirsdag d. 28. juli 1874, og hun var blevet døbt i Svenstrup kirke søndag d. 23. august 1874, med pigen Anna Leonore Christensen, der må have været hendes kusine, parcellist Niels Clausen Good, husinderste Christen Hansens kone Anna Maria, der nok var hendes farbrors kone, ungkarl Johannes Thomsen, og pigen Anna Maria Hansen, som hendes faddere.

Mette Maria havde en storebror ved navn Hans Hansen, ligesom hendes far, der var født lørdag d. 16. juni 1866 og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 24. juni 1866. Derefter var der endnu en storebror der hed Jørgen Hansen som var født onsdag d. 8. april 1868, og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 26. april 1868. Efter ham var der endnu en storebror ved navn Christen Hansen der var født torsdag d. 17. februar 1870, og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 6 marts 1870. Der kunne så også have været en storesøster, men sådan gik det ikke, idet hendes mor om tirsdagen d. 2. april 1872 havde født en dødfødt pige, der så var blevet begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 7. april 1872.

Mette Maria blev altså født mens Als og hele Sønderjylland op til Kongeåen var underlagt de preussiske myndigheders herredømme, efter slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864, og hun voksede således op i den tyske tid. Da hun var på vej mod de tre år ventede hendes mor og far igen et barn, men det gik ikke godt idet de fik en dødfødt pige tirsdag d. 6. marts 1877, og hun blev så derefter begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 11. marts 1877. Først da Mette Maria var blevet 3¾ år gammel fik hun en lillebror mandag d. 29. april 1878 og han blev døbt Peter Hansen ved dåben i Svenstrup kirke Kristi himmelfartsdag torsdag d. 30. maj 1878. Mette Maria var nu næsten 6 år gammel da hendes mor og far igen ventede et barn, men det gik heller ikke så godt idet de torsdag d. 17. juni 1880 fik et dødfødt drengebarn, som efter en bøn ved graven blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 20. juni 1880. Mette Maria var således den eneste pige mod sine 4 brødre.

Da Mette Maria var godt 11 år gammel, døde hendes mor Anna Maria Hansen Finmand pludselig døde derhjemme i ”Hulen” i en alder af kun 43 år tirsdag d. 17. november 1885, og hun blev så derefter begravet på Svenstrup kirkegård lørdag d. 21. november 1885. Mette Marias far stod nu tilbage som enkemand.

Mette Maria kom tidligt hjemmefra, og hun kom ud at tjene hos en Jørgen Jørgensen i Torup, og som tiden gik blev hun konfirmeret i Svenstrup kirke søndag d. 17. marts 1889, og præsten har i kirkebogen noteret et tg? i kundskab, og et mg i opførsel.

Mette Marias ældste bror blev onsdag d. 26. marts 1890 gift på “Standesamt” i Svenstrup, hvilket i vore dage svarer til et kommunekontor, med den fem år ældre pige Anne Margrethe Christensen der var datter af hyreinderste Christen Christensen og hustru Anne Margrethe Christensen i Vollerup, og året efter kunne Mette Maria så kalde sig faster til en lille pige der blev født torsdag d. 16. april 1891, og som fik navnet Anna Margaretha Hansen.

Årene gik for den unge Mette Maria, og en dag mødte hun så enkemand Rasmus Peter Jessen. De syntes så godt om hinanden, at resultatet blev en graviditet. Det var derfor nok bedst at de giftede sig, og det blev de så onsdag d. 2. maj 1894 på “Standesamt” i Lunden. Ægteskabet blev godkendt og underskrevet af Mette Marias bror, den 29-årrige Hans Hansen fra Bro og den 75-årrige Hans Lauritzen fra Elsmark samt af dem selv. Samme dag om eftermiddagen klokken 14, blev de så kirkelig viet i Havnbjerg kirke. Kun ugen efter Mette Maria og Rasmus Peters bryllup blev Mette Marias storebror Jørgen onsdag d. 9. maj 1894 gift på “Standesamt” i Svenstrup med den 4½ år yngre pige Elisabeth Nielsen, der var datter af parcellist Niels Nielsen og hustru Cathrine Carstensen i Hjortspring.

Mette Maria og Rasmus Peter bosatte sig derhjemme i ”Hulen” og knap 2 måneder efter deres bryllup fødte Mette Maria så sit første barn, som blev en dreng og som kom til verden lørdag d. 30. juni 1894 klokken halv tolv om aftenen. Han blev døbt Hans Jessen i Havnbjerg kirke søndag d. 22. juli 1894 med Christian Christensen, Sven Lauritzen og hustru Ellen samt Hans Lauritzen fra Elsmark, og Hans Jessen og Clara Amalie Carlsen fra Nordborg som faddere.

Rasmus Peter og Mette Maria flyttede fra ”Hulen” til Nordborg engang i september 1894, og der fik Rasmus Peter så arbejde som landpostbud, og som sådan underskrev han sig i vielsesprotokollen da hans yngre bror Jens Peter Jessen torsdag d. 3. januar 1895 blev gift på ”Standesamt” i Nordborg med den knap 1½ år yngre svenske pige Klara Amalie Karlsdotter der var datter af Ingrid Gustafsdotter og formodentlig en Carl Andersson, og som var født d. 13. februar 1872 i Göteryd församling i Kronobergs län. Jens Peter og Klara Amalie blev derefter kirkelig viet i Nordborg kirke.

Ved sommertide 1897 flyttede Rasmus Peter og Mette Maria tilbage til “Hulen” igen. Her blev deres lykke vendt til sorg, da deres lille søn Hans døde kun knap 3 år gammel tirsdag d. 22. juni 1897 og han blev så derefter begravet på Svenstrup kirkegård lørdag d. 26. juni 1897. Det har naturligvis ramt dem begge meget hårdt, men måske ramt Rasmus Peter ekstra hårdt, eftersom han jo i sit første ægteskab tidligere havde mistet både kone og barn.

Mette Marias yngste bror Peter havde forelsket sig så meget i den 4 år yngre polske pige Franziska Nowak, der også tjente på Hjortspringgård, og som var datter af afdøde tømrer Andreas Nowak og hustru Katharine i Kazmierki i Polen, at det resulterede i at Franziska blev gravid. Fredag d. 17. december 1897 fødte hun så en lille pige som blev navngivet Katharine, og som ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 9. januar 1898 fik navnet Katharine Nowak. Ved denne barnedåb stod Mette Maria med som fadder til den lille pige.

Lykken tilsmilede dem endnu engang da Mette Maria fødte Rasmus Peter en lille pige tirsdag d. 5. april 1898. Denne pige blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 1. maj 1898 hvor hun fik navnet Anne Marie Jessen. Det var Mette Marias ældre bror, forpagter Jørgen Hansen samt en anden Jørgen Hansen, der begge var fra Stevning Hjørne, og Mette Marias yngste bror Peter Hansen og hans kæreste Franziska Nowak fra Solbjerggård, der stod fadder til hende.

Engang i efteråret 1898 modtog Rasmus Peter så den triste meddelelse at hans mor Ellen i Amerika var død af tuberkulose natten mellem søndag og mandag d. 25. og 26. september 1898 i en alder af 64½ år hjemme hos Rasmus Peters søster og svoger Ane Kirstine og Christen Jørgensen i Iowa, og at hun var blevet begravet på Rock Creek kirkegård i Carlton Township, Tama County, Iowa mandag d. 26. september 1898.

Omkring maj måned 1899 flyttede Rasmus Peter og Mette Maria så sammen med deres lille pige fra “Hulen”, til Vollerup og derfra til Madeskov hvor Mette Maria så igen fødte en pige søndag d. 13. maj 1900. Hun blev døbt søndag d. 10. juni 1900 i Ulkebøl kirke hvor hun fik navnet Ellen Jessen. Det var Rasmus Peters svigerinde Clara Jessen fra Nordborg samt Ellen Hansen og Hans Thomsen fra Madeskov, der stod fadder til Ellen.

Mette Marias bror Peter blev langt om længe gift med sin kæreste Franziska Novak lørdag d. 4. maj 1901 på ”Standesamt” i Svenstrup, og her erklærede Peter at det barn som Franziska havde født d. 17. december 1897 var hans barn og at hun derfor nu indgik i hans familie.

Medens Rasmus Peter og Mette Maria boede i Madeskov, fik Rasmus Peter arbejde hos murermester Jacobsen i Ulkebøl Sten som murerarbejdsmand, og der lærte han så murerfaget, således at han en dag blev udlært murer.

Igen er den lille familie flyttet, og denne gang bosatte de sig virkelig i Vollerup. Først boede de kortvarigt i et lille bindingsværkshus, det hus der senere blev kaldt “æ Duehus”, og derefter flyttede de så ind i “æ Pøthus”. Her fik de så igen en lille pige mandag d. 9. juni 1902, og hun blev døbt Christine Jessen i Ulkebøl kirke søndag d. 29. juni 1902 med Elisabeth Hansen fra Hjortspringkobbel, der var gift med Mette Marias bror Jørgen samt Marie Olsen fra Vollerup og Hans Hansen fra Madeskov som faddere.

To år senere fik Rasmus Peter og Mette Maria så en dreng, som blev født lørdag d. 17. december 1904, og som fik navnet Peter Jessen ved dåben i Ulkebøl kirke søndag d. 15. januar 1905, med Rasmus Peters yngste bror Jens Peter Jessen fra Søvang, samt Peter Rasmussen og Cathrine Carlsen fra Vollerup som faddere.

Rasmus Peter var nu efterhånden blevet udlært som murer, og kunne derfor i 1905 bruge denne titel. Dette har givet vis kunnet give den lille familie lidt bedre vilkår.

Mette Marias bror Jørgen Hansen, der levede som parcellist i Hjortspring, døde mandag d. 4. september 1905 og fredag d. 8. September 1905 måtte Mette Maria og Rasmus Peter så til begravelse på Svenstrup kirkegård.

Den danske konge Christian IX døde i 1906, og herefter var det så Frederik VIII der var Danmarks nye regent. Dette mærkede de jo ikke noget til i det alsiske, da området jo stadigvæk var underlagt de tyske myndigheder.

Torsdag d. 5. december 1907, fik Rasmus Peter og Mette Maria så igen en lille pige, og hun fik navnet Metha Jessen, da hun blev døbt i Ulkebøl kirke fredag d. 27. december 1907. Det var Franziska Hansen fra Sjellerup, samt Rasmus Iversen og Marie Hansen fra Vollerup der stor fadder til den lille pige.

Tiden gik, og i 1910 fik Mette Maria den triste besked at hendes far Hans Hansen, der på et ikke kendt tidspunkt var flyttet fra “Hulen” ud til sin søn Hans i Sundsmark, var død fredag d. 27. maj i en alder af 81 år, og så måtte Mette Maria og Rasmus Peter derefter til begravelse på Svenstrup kirkegård torsdag d. 2. juni 1910.

Der var nu gået lidt over 3 år siden Rasmus Peter og Mette Maria sidst havde haft familieforøgelse, men lige efter nytår, mandag d. 2. januar 1911, fik de ifølge kirkebogen en pige, der blev født i Madeskov, og hvorfor hun er født der, må stå hen i det uvisse, da de jo boede i Vollerup. Man kunne få den tanke, at de har været på besøg i Madeskov i anledning af nytåret, og ikke har kunnet nå at komme hjem. Denne pige fik navnet Dorothea Jessen ved barnedåben i Ulkebøl kirke søndag d. 5. februar 1911, og hendes faddere var Marie Hansen fra Langdel, Christian Jørgensen fra Madeskov og Marie Clausen fra Vollerup.

I 1912 fik Danmark en ny konge, idet Frederik VIII døde og Christian X blev landets nye regent. Dette var givet vis noget man kun hørte om på et tidspunkt, idet det at være dansk jo ikke var tilladt.

Det næste barn fik Rasmus Peter og Mette Maria i 1913, og det blev en dreng som blev født derhjemme i Vollerup mandag d. 28. juli 1913, og som ved barnedåben i Ulkebøl kirke, søndag d. 24. august 1913, hvor Mette Marias bror Peter Hansen fra Sjellerup, og Carl Maletzky fra Sønderborg samt Anna Alsdorf stod faddere, blev han døbt Hans Jessen.

Første verdenskrig tog sin begyndelse i sommeren 1914 efter at den østrig-ungarske tronfølger Frans Ferdinand og hans gemalinde var blevet myrdet d. 28. juni i Sarajevo. Tyskland erklærede Rusland og Frankrig krig og England erklærede Tyskland krig i august, mens Danmark erklærede sig neutral. Mange unge sønderjyske mænd måtte så deltage i krigen på tysk side.

Midt under krigen fik Rasmus Peter og Mette Maria så igen en dreng, og han blev født tirsdag d. 22. september 1916. Han fik navnet Jørgen Jessen ved dåben i Ulkebøl kirke søndag d. 15. oktober 1916, og han havde Peter Kaad fra Vollerup, Hans Hansen fra Spang og Marie Jacobsen fra Vollerup som faddere.

I Danmark var man i 1916 endnu engang blevet enig med den amerikanske regering om salg af Dansk Vestindien, og torsdag d. 14. december 1916 blev der så afholdt folkeafstemning om salget af de vestindiske øer til USA, hvilket resulterede i at et flertal af Danmarks befolkning gik ind for dette, og overdragelsen fandt så sted søndag d. 1. april 1917.

Under krigen arbejdede Rasmus Peter på Hørup Klint som murer, og i hans pas der er udstedt d. 16. juli 1917 ses at han både var murer og tømrer, og at han var blond og havde brune øjne. Også Mette Maria fik pas, og deri ses at hun var blond og havde blå øjne.

Første verdenskrig tog sin afslutning i efteråret 1918 da tyskland som de sidste kapitulerede d. 11. november. Nu var der fred igen, og man kunne nu igen leve en tryk tilværelse.

Den sidste i rækken af børn, som Rasmus Peter og Mette Maria fik, var Margrethe. Hun blev født i Vollerup søndag d. 25. januar 1920, og som de andre blev også hun døbt i Ulkebøl kirke søndag d. 22. februar 1920, og hendes faddere var Margrethe Hansen fra Sundsmark, der var gift med Mette Marias ældste bror Hans, samt Andreas Koch og Anna Petersen fra Vollerup.

Tirsdag d. 10. februar 1920 var der folkeafstemning om Sønderjylland skulle tilbage til Danmark igen, eller om det fortsat skulle forblive tysk, og Rasmus Peter og Mette Maria måtte derfor af sted for at afgive deres stemme. Folkeafstemningen, den såkaldte Versailles-traktat, var en del af fredsaftalen mellem stormagterne efter at Tyskland havde tabt første verdenskrig, og alt i alt var der 111191 personer der kunne stemme til dette valg. Det var alle de der boede i området mellem Kongeåen og den nuværende grænse, der kunne stemme denne dag, mens de der boede syd for først måtte stemte d. 14. marts 1920. I Vollerup var der 274 stemmeberettigede personer, og 209 personer stemte dansk, mens kun 44 stemte tysk. I Sønderjylland som helhed stemte 75431 personer for at Sønderjylland skulle tilbage til Danmark igen, mens 25329 stemte for tysk tilhørsforhold. Danmarks nye grænse blev en realitet, da der natten mellem d. 26. og d. 27. februar 1920 blev indført pas tvang og pas kontrol. Lørdag d. 10. juli 1920 red Kong Christian X så over grænsen ved Frederikshøj lidt nord for Christiansfeld ind i Sønderjylland, for på den måde at markere at nu var Sønderjylland dansk igen. Det har uden tvivl været en stor dag, der har skabt glæde i mange hjem. Endelig dansk igen.

Mette Maria var begyndt at arbejde på ølbryggeriet i Sønderborg, og hver eneste dag gik hun fra Vollerup og ind til bryggeriet for at komme på arbejde, og så tilbage igen efter en lang og hård arbejdsdag. Hjemme var der så de sædvanlige gøremål, så det er ikke noget at sige til, hvis hun var træt.

Deres ældste barn Anne Marie var blevet med barn uden at hun endnu var blevet gift, men hendes ven Alfred August Hildebrandt, der kom fra Mintebjerg, havde vedkendt sig faderskabet, og en oktoberdag i 1921 fødte hun så en dreng i “æ Pøthus”, som fik navnet Alfred, og Rasmus Peter og Mette Maria var nu blevet bedsteforældre. Kun kort tid efter blev Anne Marie og Alfred August så gift om lørdagen d. 12. november 1921.

Rasmus Peter kom på sygehuset til en undersøgelse, hvor der menes han fik foretaget en rygmarvsprøve. Noget gik galt, for efter dette blev han lam og kunne ikke længere gå. Han var derfor henvist til at sidde i en stol derhjemme i “æ Pøthus”, og medens Mette Maria var på arbejde blev han passet af sin yngste datter, den lille Margrethe, der samtidig også blev sat til at gøre rent i huset.

Fredag d. 23. marts 1923 blev deres datter Ellen gift med Frederik Jacobsen fra Kegnæs. Rasmus Peter kom igen på sygehuset i Sønderborg, og her døde han så tirsdag d. 24. juli 1923 klokken kvarter over et om eftermiddagen, kun 55 år gammel, og han blev så begravet på Ulkebøl kirkegård på Mette Marias fødselsdag lørdag d. 28. juli 1923.

Mette Maria var nu blevet enke i en alder af kun 49 år, og hun stod nu tilbage med en flok børn, hvoraf nogle, der var ude at tjene, kun sov hjemme om natten, og så havde hun sin lille datter Margrethe. Da hun så kunne fejre sin 50 års fødselsdag mandag d. 28. juli 1924, havde hendes børn og svigerbørn fået den ide, at hun nu havde gået nok i sit liv, så derfor havde de samlet sammen til en cykel, som hun så fik i fødselsdagsgave. Der var bare det problem, at hun aldrig før havde cyklet, og derfor heller ikke kunne cykle. De forsøgte alle at lære hende dette, men det var først, da hun om aftenen efter fyraften og i ly af mørket, lærte sig selv denne kunst, at det kom. Hun cyklede nu til arbejde, og hun cyklede rundt til hele sin familie, og det var tit over lange strækninger. Fra Vollerup og op til Havnbjerg og hjem igen, var for hende ingen problem. Hun have også fået sig et andet arbejdet, idet hun nu var begyndt at arbejdede på Kamgarnspinderiet i Sønderborg.

Onsdag d. 27. januar 1926, blev hendes ældste søn Peter gift med Marie Birgitte Ohlsen, der var smedens datter fra Elstrup, og 5 måneder senere fik de så en lille pige, der fik navnet Meta Jessen, og Mette Maria havde nu fået sit andet barnebarn. Året efter var det så hendes datter Ellen og svigersøn Frederik, der fik en søn en januardag i 1927, og han fik navnet Peter. I årets sidste måned blev to af hendes døtre gift. Først var det lørdag d. 3. december, hvor datteren Christine blev gift med Hans Wolf fra Ulkebøl, og så var det datteren Metha, der onsdag d. 28. december, mellem jul og nytår, blev gift med Jørgen Lauritzen fra Høruphav. Dette bryllup blev der talt meget om i lang tid, for det var lidt usædvanligt det der skete. Brudepar og bryllupsgæster var ankommet til Ulkebøl kirke, men der kom ingen præst. Hans Wolf kørte over til præsten, der gik ude i hestestalden. Han havde helt glemt, at der skulle være bryllup, så i en fart fik han præstekjolen på, og så blev parret gift. Kun to dage senere, på årets næstsidste dag fik Metha og Jørgen så en dreng, der fik navnet Jørgen.

Det nye år 1928 gav Mette Maria allerede på årets første dag endnu et barnebarn, idet Peter og “Mimi”, havde fået deres andet barn, som blev en pige og som fik navnet Anna, men også Christine og Hans stiftede familie, og midt i april 1928 fik de en pige der fik navnet Marie Dorothea. I løbet af året 1928, flyttede Mette Maria så med sin datter Margrethe fra “æ Pøthus”, og ind i et aftægtshus ved Peter Kaads gård i Vollerup.

Endnu et barnebarn fik hun lige før jul 1929 da Meta og Jørgen fik en dreng der blev døbt Peter, og omkring 1930 flyttede Mette Maria og Margrethe så igen, og denne gang flyttede de ind hos Anne Marie og Alfred August i det lange hus på Vollerup gade. Her boede de så i en hel del år.

Mette Maria gik stadig utroligt meget, og hvis ikke det passede med forbindelsen med rutebil eller tog, så gik hun, og engang da hun ville besøge sin datter Ellen i Tandslet tog hun toget derud, men da de ikke var hjemme, så gik hun hele vejen hjem igen, i stedet for at vente til toget kørte tilbage til Vollerup.

Fra Vollerup flyttede Mette Maria og Margrethe så ind i et hus på Fællesstræde i Sønderborg, i lejligheden ovenpå hos Christine og Hans Wolf, men da de så senere flyttede til et andet sted, overtog “Mimi” og Peter så lejligheden efter dem.

Mette Marias svigersøn Jørgen Lauritzen, der var gift med datteren Metha, døde tirsdag d. 27. februar 1934, og han blev så begravet på Hørup kirkegård lørdag d. 3. marts 1934. I 1934 kunne Mette Maria så også fejre sin 60 års fødselsdag, og kort tid efter dette blev hendes søn Hans d. 19. august gift i Ulkebøl kirke med Johanne Jørgine Petrea Møller fra Elstrup. Inden månedens udgang var de blevet forældre til en lille pige, som fik navnet Ingrid. Mette Maria havde nu i alt 8 børnebørn.

Mette Maria blev ved med at arbejde på Kamgarnspinderiet, indtil hun blev pensioneret, og det menes at være indtil hun var 62 år. “Hvorfor skal jeg da holde op nu ?”, sagde hun dengang “Jeg kan da sagtens arbejde mange år endnu”. Hun var meget aktiv og ihærdig, og hun var altid i gang.

Torsdag d. 9. april 1936, var der så igen bryllup i familien, og denne gang var det hendes datter Dorothea, der blev gift i Ulkebøl kirke, med Karl Rikard Winkler fra Sønderborg, og året efter kom der så flere børnebørn. Det var først en februardag i 1937, hvor Christine og Hans fik en pige der fik navnet Christine, og derefter var det Hans og Johanne, der en junidag fik en dreng der kom til at hedde Svend Peter. Dorothea og Karl stiftede også familie, og en julidag samme år fik de en pige, der blev døbt Astrid.

Mandag d. 26. december 1938 mistede Mette Maria sin datter Metha, idet hun døde på tuberkulosestationen i Aabenraa, og døde dermed af samme sygdom som sin mand Jørgen Lauritzen. Hun efterlod sig sine to drenge Jørgen og Peter, som derefter blev opdraget hos deres fars mor Marie Cecilie Lauritzen, som af alle børnebørn blev kaldt “Bedstemor i Høruphav”.

2. verdenskrig var begyndt men en dag i marts 1940 fik Mette Maria så endnu et barnebarn, da Peter og “Mimi” fik en dreng der fik navnet Peter Nikolai. Tidlig om morgenen tirsdag d. 9. april 1940, blev Danmark invaderet af tyske tropper. Kun få enheder ved den dansk-tyske grænse gjorde modstand, og den tyske gesant Renthe-Fink meddelte den danske regering, at formålet var at beskytte Danmark mod et engelsk angreb, som Danmark ifølge den tyske regering ikke selv ville være i stand til at modstå.

Onsdag d. 4 juni 1941 blev Mette Marias yngste søn Jørgen gift med Edel Pilgaard Andersen, der kom fra Roslev i Salling, og kort tid efter, en dag i september fik de en dreng, som blev døbt Bent Jessen, og som blev nummer 13 i rækken af Mette Marias børnebørn. Knap 4 måneder bidrog Dorothea og Karl en januardag i 1942 med endnu et barnebarn, der fik navnet Gynther. 1943 var så året hvor Mette Maria blev oldemor. Det blev hun sidst i april 1943 da hendes første barnebarn Alfred, der var blevet gift med Anna Kristine Bladt fra Helved, havde fået en lille pige. En ny generation var begyndt.

I efteråret 1943 modtog Mette Maria beskeden om at hendes søn Hans, der ved krigens begyndelse havde meldt sig til tysk militærtjeneste, og som var rejst fra sin kone Johanne og deres børn Ingrid og Svend, i håb om at kunne tjene lidt penge til en bedre tilværelse, var forsvundet og ikke vendt tilbage efter en ambulancekørsel efter sårede. Det har givet vis været en meddelelse, der har berørt og såret hende dybt.

Mette Maria var flyttet fra Fællesstræde, og ind i en lejlighed på Møllegade i Sønderborg, og her kunne hun så i 1944 fejre sin 70 års fødselsdag. Der blev ved at komme børnebørn da Jørgen og Edel på én af de første dage i januar 1945 fik en pige som blev døbt Birthe.

Fredag d. 4. maj 1945 om aftenen klokken 20.35 kom endelig det længe ventede budskab, idet der i radioen i BBC’s danske udsendelse blev meddelt, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig til den engelske feltmarskal Montgomery, med ikrafttræden fra d. 5. maj klokken 8 om morgenen. Alle festede og var glade. Det var det bedste der var sket længe.

I 1946 blev så Mette Marias yngste datter Margrethe gift med Johan Bryld fra Løjt, og senere samme år flyttede Mette Maria så fra Møllegade ind i en lejlighed i baggården hos Skomager Rasmussen i Perlegade i Sønderborg. Der kom nu også flere oldebørn og børnebørn. Jørgen og Edel bidrog med et barnebarn én af de første dage i januar 1947 idet de fik en pige der fik navnet Tove, og senere i 1947 døde kong Christian X og derefter blev hans søn Frederik IX Danmarks nye konge. Også Margrethe og Johan bidrog med et barnebarn, idet de en februardag i 1948 fik en dreng som fik navnet John. Han blev således den syttende i rækken af børnebørn. I de efterfølgende år kom der så også flere oldebørn, der ikke er medtaget her i denne beskrivelse.

I begyndelsen af 1950´erne, flyttede Mette Maria ind i aldersrente boligerne på Møllevang, i nr. 3, i stuen til venstre, og her havde hun nu fået sig en dejlig lejlighed hvor hendes børn og børnebørn nød glæde af hendes store fortællekunst. Tiden gik, og onsdag d. 28. juli 1954 kunne hun så fejre sin 80 års fødselsdag, og selv i den høje alder kunne hun stadig læse uden briller, selv om hun var blind på det ene øje. Hun klarede sig selv i sin lille lejlighed uden problem.

Søndag d. 10. marts 1957, havde Mette Maria den sorg at miste sin søn Peter. Han omkom ved en tragisk bilulykke ved Feldsted, og det tog meget hårdt på hende. “Havde det dog bare været mig i stedet for”, sagde hun dengang.

Tiden gik for Mette Maria hvor hun stadigvæk fik flere og flere oldebørn. Hun var frisk, næsten lige til det sidste. I midten af april 1963, var hun stadig i stand til at følge med i hvad der skete, og hun kunne fortælle om alt muligt. Pludselig gik det dog ned af bakke for hende, og før sin 89 års fødselsdag i 1963 havde hun svært ved at klare sig selv. Hun kom derfor ind på De Gamles Hjem i Sønderborg, og her boede hun så indtil hun døde søndag d. 22. marts 1964 klokken tre og tyve fyrre om natten. Hun blev begravet på Ulkebøl kirkegård onsdag d. 25. marts 1964.

Et langt liv var tilendebragt, men hun lever fortsat videre i de mange minder, som hun skabte. Hun havde fået en stor familie, og ved sin død, havde hun i alt 17 børnebørn og 22 oldebørn.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk