Hans Hansen og Anna Maria Hansen Finmand.

Bedsteforældre til Jørgen Jessen.

(hans mors forældre)

Hans Hansen blev født tirsdag d. 2. juni 1829 som søn af inderste Hans Christensen og hustru Mette Maria Christensdatter i Hjortspringkobbel i Svenstrup sogn, og han blev døbt i Svenstrup kirke 2. pinsedag, mandag d. 8. juni 1829 med Peter Jacobsens kone Christine, Christian Sørensens kone Maren, samt hans farbror ungkarl Jacob Christensen og hans moster pigen Marie Christensdatter, der alle var fra Hjortspringkobbel, som hans faddere.

Hans kunne have haft en storebror ved navn Christen Hansen, som var født onsdag d. 27. marts 1816 men som døde tirsdag d. 9. april 1816 og var blevet begravet på Svenstrup kirkegård 2. påskedag mandag d. 15. april 1816. Hans havde derimod en storesøster ved navn Anna Cathrine Hansen der var født lørdag d. 13. maj 1820 og døbt i Svenstrup kirke 2. Pinsedag mandag d. 22. maj 1820. Så havde han endnu en storesøster ved navn Anna Maria Hansen som var født tirsdag d. 24. februar 1824 og døbt fastelavnssøndag d. 29. februar 1824 i Svenstrup kirke. Derefter havde han en storebror ved navn Christen Hansen som var født juleaften søndag d. 24. december 1826 og døbt i Svenstrup kirke på første nytårsdag mandag d. 1. januar 1827.

Da Hans var blevet knap 3½ år fik han torsdag d. 25. oktober 1832 en lillebror, der blev døbt Jørgen Hansen ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 4. november 1832.

Ved folketællingen i 1835 boede Hans’ far og mor som lejer i Hjortsprings parcel nr. 16 og Hans boede der sammen med sine søskende Anna Cathrine, Christen og Jørgen. Søsteren Anna Maria var flyttet hjemmefra, idet hun boede hos sin bedstefar Christen Hansen på ”Stevning Hjørne”. Senere i 1835 da Hans efterhånden var blevet 6 år, fik han tirsdag d. 14. juli 1835 en lillebror, der ved dåben søndag d. 19. juli 1835 fik navnet Christian Hansen.

Hans blev altså født mens Frederik VI var konge i Danmark, og da han døde om morgenen d. 3. december 1839, var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Der var et voksende ønske om at få ændret forfatning, men det ville Christian VIII ikke være med til. Han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Hans boede fortsat derhjemme hos sine forældre sammen med sine brødre ved folketællingen i 1840, og da tiden kom blev han så konfirmeret i Svenstrup kirke palmesøndag d. 31. marts 1844. Præsten har noteret et tg i kundskab og et mg i opførsel.

Hvordan tiden derefter er gået for Hans er ikke til at sige, men hans bror Jørgen lå syg af kræft derhjemme, og efter et halvt års svaghed døde han så i en alder af kun 19 år onsdag d. 9. juni 1852, hvorefter han blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 13. juni 1852. Da Hans var næsten 28 år døde hans far, Hans Christensen hjemme i “Hulen”, om mandagen d. 2. februar 1857, i en alder af 65 år, og han blev så derefter begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 8. februar 1857. Hans mor Mette Maria levede derefter videre som enke og ernærede sig med håndarbejde.

Hans Hansen blev på et tidspunkt tjenestekarl på Hjortspringgård hos Alexander Thomsen, og her blev han meget forelsket i den 13 år yngre tjenestepige Anna Maria Hansen Finmand, der ligeledes arbejdede på Hjortspringgård som tjenestepige. Hun var datter af hyreinderste Hans Jørgensen Finmand og hustru Charlotte Cathrine Hansen Dam i Elstrup i Egen sogn, og hun var født mandag d. 30. maj 1842 og døbt søndag d. 5. juni 1842 i Egen kirke, hvor hendes faddere havde været pigen Anna Kirstina Madsen fra Elstrup, der tjente i Sjellerup, Christian Carlsen og hustru Anna Kathrine fra Elstrup samt ungkarl Hans Jørgensen og pigen Anna Maria Jørgensen, der ligeledes var fra Elstrup.

Anna Maria havde en storesøster ved navn Margrethe Marie Hansen der var født tirsdag d. 17. juni 1834, og døbt i Egen kirke søndag d. 20. juli 1834. Derefter havde hun en storebror ved navn Jørgen Hansen der var født mandag d. 8. februar 1836 og døbt fastelavnssøndag d. 14. februar 1836, og så havde hun en storesøster ved navn Eleonora Elisabeth Hansen Finmand, der var født onsdag d. 10. maj 1837, og hjemmedøbt den samme dag.

På et ukendt tidspunkt flyttede Anna Maria sammen med sine forældre og søskende fra Elstrup til det nærliggende Nyled, hvor de lejede sig ind i et hus, og her fik Anna Maria en lillebror tirsdag d. 9. maj 1848 der fik navnet Hans Hansen Finmand ved dåben søndag d. 14. maj 1848. Det gik bare ikke så godt med den lille dreng, og kun tre kvart år gammel døde han onsdag d. 28. februar 1849 og blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 4. marts 1849.

Tiden gik og Anna Maria kom i skole i Elstrup skole, og herfra blev hun så konfirmeret i Egen kirke palmesøndag d. 5. april 1857. Derefter er hun så kommet ud at tjene.

Anna Maria blev altså først født i Christian VIII’s regeringstid, og ligesom Hans oplevede de kongeskiftet i begyndelsen af 1848 da Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848. Danmarks nye konge blev derefter Frederik VII. Også den såkaldte treårs krig der brød ud mellem danskerne og slesvig-holstenerne og som blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, må de begge have hørt om. Denne krig varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Også Danmarks første grundlov, der blev underskrevet af Kong Frederik VII midt under treårskrigen d. 5. juni 1849, hørte både Hans og Anna Maria om, og ligeledes det første danske frimærke, der blev udsendt d. 1. april 1851 og som var et 4 rigsbank skillings mærke, har de begge på et tidspunkt stiftet bekendtskab med.

Kong Frederik VII døde søndag d. 15. november 1863, og han nåede derfor ikke at underskrive den såkaldte ejderdanske november forfatning som var blevet vedtaget fredag d. 13. november 1863 af et stort flertal. Danmarks nye konge Christian IX frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen hvis han underskrev, men d. 18. november underskrev han dog så alligevel forfatningen, og dette blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl mandag d. 18. april 1864. På Sundeved-siden stod 30.000 preussiske tropper, og natten mellem tirsdag d. 28. og onsdag 29. juni 1864, blev de sat over det smalle Als Sund, og gik i land på Als ved Arnkil. Med forfærdende tab måtte danskerne til sidst alligevel overgive Als, og derefter kom Als så under de preussiske myndigheders magt, hvilket jo gav en voldsom ændring blandt de fleste. Også Hans og Anna Maria må have følt de dårlige tider. Efter at danskerne havde tabt slaget ved Dybbøl og efter at våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober måtte Danmark give afkald på Slesvig-Holsten, og derved kom hele Sønderjylland op til Kongeåen under de preussiske myndigheders herredømme.

Anna Maria havde som nævnt forelsket sig så meget i Hans Hansen, at hun var blevet med barn, så det har nok været bedst at de giftede sig. Hans var da knap 37 år gammel, og Anna Maria var da kun næsten 24 år. Der blev lyst for dem i Svenstrup kirke, og de blev så gift i Svenstrup kirke fredag d. 6. april 1866. Anna Marias far var forlover sammen med Christen Christensen, der tjente i ”Stevning Hjørne”. Det nygifte par bosatte sig hjemme i “Hulen”, og godt et par måneder senere fik de så deres første barn, der blev en dreng som blev født lørdag d. 16. juni 1866, og som blev døbt Hans Hansen, ligesom sin far, i Svenstrup kirke søndag d. 24. juni 1866 med Christian Christensen i ”Stevning Hjørne”, Margrethe Finmand der var daglejer kone i Dyndved, ungkarl Peter Christensen, der tjente på Hjortspringgård og pigen Anne Marie, der var datter af Jørgen Hansen i parcellerne som faddere.

Efter et par år fik Hans og Anna Maria igen en dreng, og han blev født onsdag d. 8. april 1868, og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 26. april 1868 hvor han fik navnet Jørgen Hansen. Han blev holdt til dåben af parcellist Christian Møller fra Nordborg, og hans faddere var aftægtsmand Jørgen Hansen i Hjortpringkobbel, parcellist Christian Christensens kone Anne Marie i Parcellerne, Jørgen Møller, der boede hjemme hos faderen Christian Møller og Anne Hansen, der boede hjemme hos forældrene i Hjortpringkobbel.

Igen gik der et par år, og igen fik de en dreng der blev født torsdag d. 17. februar 1870, og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 6 marts 1870 hvor han fik navnet Christen Hansen. Det var Christian Christensen, der tjente i ”Stevning Hjørne” som holdt ham til dåben, og det var parcellist Thomas Hansen, parcellist Jørgen Lunds kone, ungkarl Jacob Jacobsen og pigen Mette Maria Møller, fra Hjortpringkobbel, der stod fadder til ham.

Hans Hansens ældste søster, der normalt ellers boede derhjemme i ”Hulen” havde i flere år været såkaldt brystsvag, men i de sidste 3 uger havde hun dog opholdt sig hos sin søster Anna Maria på ”Stevning Hjørne”, og der døde hun så tirsdag d. 19. juli 1870. Hun blev begravet på Svenstrup Kirkegård fredag d. 22. juli 1870. Et halvt års tid senere mistede Hans også sin mor Mette Maria Christensdatter idet hun døde fredag d. 16. december 1870 i en alder af 80 år, efter at have levet som enke i 13 år, og hun blev så derefter begravet på Svenstrup kirkegård dagen før juleaften om fredagen d. 23. december 1870. Hans havde nu kun sin søster Anna Maria og sine to brødre Christen og Christian tilbage.

Hans arbejdede stadig som tjenestekarl på Hjortspringgård, og i 1872 ventede han og Anna Maria igen familieforøgelse. Glæden blev dog vendt til sorg, da Anna Maria om tirsdagen d. 2. april 1872 fødte en dødfødt pige, der så blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 7. april 1872. Ovenpå deres sorg over at de stadig ikke havde fået en datter, må glæden helt sikkert have været stor, da de om tirsdagen d. 28. juli 1874 fik en datter. Hun fik navnet Mette Maria Hansen ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 23. august 1874, og hendes faddere var ungpige Anna Leonore Christensen, parcellist Niels Clausen Good, husinderste Christen Hansens kone Anna Maria, der menes at være Mette Marias farbrors kone, ungkarl Johannes Thomsen samt ungpige Anna Maria Hansen.

Knap tre år senere fik Hans og Anna Maria en dødfødt pige tirsdag d. 6. marts 1877, og hun blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 11. marts 1877. Året efter ventede Anna Maria igen et barn, og om mandagen d. 29. april 1878 fik de så en dreng, som blev døbt Peter Hansen ved dåben i Svenstrup kirke Kristi himmelfartsdag torsdag d. 30. maj 1878. Han blev holdt til dåben af parcellist Jørgen Møller fra Nordborg, medens parcellist Jørgen Thoresen på Boelskilde, tilkommende boelsmand Christian Bondes kone Anne i Thorup, ungkarl Hans Christian Høj fra Ketting og ungpige Marie Christensen der tjente hos Hans Christensen i Hjortspring stod fadder. Det blev således Hans og Anna Marias sidste barn, idet de i 1880 om torsdagen d. 17. juni 1880 fik et dødfødt drengebarn, som efter en bøn ved graven blev begravet på Svenstrup kirkegård tre dage senere søndag d. 20. juni 1880.

Hans og Anna Maria havde således nu fem børn, een pige og fire drenge.

Hans og Anna Marias ældste søn Hans der tjente hos parcellist Jørgen Møller på Skadborg, blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1881, og året efter mistede Anna Maria sin far Hans Jørgensen Finmand, der døde derhjemme i Elstrup i en alder af 77 år tirsdag d. 14. november 1882. Han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 19. november 1882 efter en tale før jordpåkastelsen.

Tre år senere blev Hans Hansen enkemand, idet Anna Maria pludselig døde derhjemme i ”Hulen” i en alder af kun 43 år tirsdag d. 17. november 1885. Hun blev så derefter begravet på Svenstrup kirkegård lørdag d. 21. november 1885.

Hans Hansens svigermor Charlotte Cathrine Hansen Dam, der på et ukendt tidspunkt var flyttet til Dyndved, sikkert om til én af hendes børn, og som havde levet der som fattiglem, døde fredag d. 15. november 1889, i en alder af 83 år, og hun blev så begravet på Egen kirkegård torsdag d. 21. november 1889 efter en bøn ved graven.

Hans Hansens ældste søn Hans havde forelsket sig i den fem år ældre pige Anne Margrethe Christensen der var datter af hyreinderste Christen Christensen og hustru Anne Margrethe Christensen i Vollerup, men som boede i Hjortspring, og onsdag d. 26. marts 1890 blev de så gift på “Standesamt” i Svenstrup, hvilket i vore dage svarer til et kommunekontor. Året efter fik Hans så sit første barnebarn, og kunne dermed kalde sig for bedstefar. Det var til en pige som blev født torsdag d. 16. april 1891, og som fik navnet Anna Margaretha Hansen. Derefter kom der en dreng der blev født d. 18. december 1892 og som fik navnet Hans Hansen, og efter ham en pige der blev torsdag d. 15. februar 1894 og som fik navnet Marie Kristine Hansen.

Hans’ datter Mette Maria havde forelsket sig i den 6¼ år ældre Rasmus Peter Jessen der var søn af afdøde Rasmus Peter Jessen i Nordborg og dennes hustru Ellen Samuelsen der var emigreret til USA, og han var født lørdag d. 21. marts 1868. Han var enkemand, idet han tidligere havde været gift med en Anne Marie Petersen Mai og de havde også haft en dreng sammen, men de døde begge to kort tid efter drengens fødsel. Mette Maria var blevet gravid, så det har derfor givet vis været bedst at de blev gift, og det blev de så onsdag d. 2. maj 1894 på “Standesamt” i Lunden. Samme dag om eftermiddagen klokken 14, blev de så kirkelig viet i Havnbjerg kirke. Kun ugen efter om onsdagen d. 9. maj 1894, blev Hans’ anden søn, Jørgen gift på “Standesamt” i Svenstrup med den 4½ år yngre pige Elisabeth Nielsen, der boede i Stolbro, men som var datter af parcellist Niels Nielsen og hustru Cathrine Carstensen i Hjortspring. Om Jørgen og Elisabeth senere fik nogen børn er ikke kendt.

Kun kort tid efter Mette Marias bryllup med Rasmus Peter fødte hun så sit første barn. Det blev en dreng og han kom til verden lørdag d. 30. juni 1894 klokken halv tolv om aftenen, og han blev så derefter døbt Hans Jessen i Havnbjerg kirke søndag d. 22. juli 1894. Året efter fik sønnen og svigerdatteren Hans og Anna Margrethe mandag d. 14. oktober 1895 en pige der fik navnet Anna Cathrine Hansen. Noget kunne tyde på at Mette Maria og Rasmus Peter en overgang boede i Nordborg, men de er så senere flyttet tilbage til “Hulen”. Her blev deres lykke dog vendt til sorg, da deres søn Hans døde kun knap 3 år gammel, tirsdag d. 22. juni 1897 og han blev så begravet på Svenstrup kirkegård lørdag d. 26. juni 1897.

Hans Hansens yngste søn Peter, der arbejdere som tjenestekarl i Hjortspring, havde forelsket sig i en 4 år yngre polsk pige ved navn Franziska Nowak, der arbejdede som tjenestepige på Hjortspringgård, og som boede hos Nis Christensen i Hjortspring, men som var datter af afdøde tømrer Andreas Nowak og hustru Katharine i Kazmierki i Polen, og denne forelskelse resulterede så i at Franziska blev gravid. Fredag d. 17. december 1897 klokken ni om formiddagen fødte hun så derhjemme hos Nis Christensen med hjælp af jordemoder Maren Hull fra Klingbjerg ved Svenstrup, en lille pige som blev navngivet Katharine. Søndag d. 9. januar 1898 blev den lille pige så døbt i Svenstrup kirke hvor hun fik navnet Katharine Nowak. Hans Hansens datter Mette Maria stod bl.a. fadder til den lille pige.

Hos Hans’ søn og svigerdatter Hans og Anna Margrethe fik de tirsdag d. 29. marts 1898 en pige der fik navnet Christine Eleonora Hansen. Hos Mette Maria og Rasmus Peter derhjemme i ”Hulen” ventede de barn og tirsdag d. 5. april 1898 fik de en pige der blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 1. maj 1898 hvor hun fik navnet Anne Marie Jessen. Derefter flyttede Mette Maria og Rasmus Peter fra “Hulen”, til Vollerup og i Madeskov fødte Mette Maria så igen en pige søndag d. 13. maj 1900. Hun blev døbt søndag d. 10. juni i Ulkebøl kirke, og hun fik navnet Ellen Jessen.

Hans Hansen, der havde fået kaldenavnet ”Jollmand”, sikkert efter hans bedstefar Hans Christensen, der jo var hjulmand, arbejdede som såkaldt ”buesvend” på Hjortspringgård, og dermed ejeren Karberg Jørgensens højre hånd, overtog ”Hulen” for lang og tro tjeneste, da denne i 1900 solgte Hjortspringgård til Andreas Krenzen. Hans byggede derefter 5 fag på husets vestlige ende som stald, så der var plads til et par køer, grise og høns, og senere købte han så 2 tønder land jord til stedet.

Hans’ yngste søn Peter blev lørdag d. 4. maj 1901 gift på ”Standesamt” i Svenstrup med sin kæreste Franziska Novak, der nu boede i Østerholm, og her erklærede Peter at det barn som Franziska havde født d. 17. december 1897 var hans barn og at hun derfor indgik i hans familie. Syv dage senere fik Hans’ søn og svigerdatter Hans og Anna Margrethe d. 11. maj 1901 en pige der fik navnet Metha Hansen.

I Vollerup hos Mette Maria og Rasmus Peter fik de mandag d. 9. juni 1902 en pige som blev døbt Christine Jessen i Ulkebøl kirke søndag d. 29. juni 1902, og hos Hans og Anna Margrethe fik de d. 19. april 1904 en dreng der fik navnet Christen Hansen. Sidst på året 1904 fik Mette Maria og Rasmus Peter så en dreng lørdag d. 17. december 1904, og han fik navnet Peter Jessen ved dåben i Ulkebøl kirke søndag d. 15. januar 1905

Hans Hansens søn nummer to Jørgen Hansen, der levede som parcellist i Hjortspring, døde mandag d. 4. september 1905 og blev begravet på Svenstrup kirkegård fredag d. 8. September 1905. Kong Christian IX døde i 1906, og herefter var det så Frederik VIII der var Danmarks nye regent. Dette mærkede de jo ikke noget til i det alsiske, da området jo var underlagt de tyske myndigheder.

Hos sønnen og svigerdatteren Hans og Anna Margrethe fik de tirsdag d. 8. januar 1907 en dreng, der fik navnet Jørgen Hansen. Sidst på året 1907 fik Mette Maria og Rasmus Peter en pige der blev født torsdag d. 5. december 1907, og hun fik navnet Metha Jessen ved dåben i Ulkebøl kirke fredag d. 27. december 1907. Hans Hansen havde efterhånden nu en stor flok børnebørn, men de kendes ikke alle da sønnen Christen Hansen, der boede i Pinneberg ved Hamburg, og efter sigende skulle være gift med en Anne Marie givet vis også havde børn, men de er i så fald alle ukendte.

Hans flyttede på et ikke kendt tidspunkt fra “Hulen” ud til en søn i Sundsmark, og her døde han så i en alder af 81 år fredag d. 27. maj 1910. Han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård torsdag d. 2. juni 1910.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk