Rasmus Peter Jessen og Ellen Samuelsen.

Bedsteforældre til Jørgen Jessen.

(hans fars forældre)

Tirsdag d. 15. juli 1828, blev der hos indsidder Peter Jessen, der havde kaldenavnet "Moldt", og hustru Birthe i Ulbjerg ved Nordborg på Als, født et drengebarn, der fik navnet Rasmus Peter Jessen. Han blev hjemme døbt dagen efter om onsdagen d. 16. juli og fremstillet i kirken i Nordborg søndag d. 24. august. Faddere ved barnedåben var parcellist Hans Christian Klyhn fra Østerlund ved Nordborg, Jørgen Jørgensen der var parcellist ved Ulbjerg, ungkarl Jørgen Johansen fra Nordborg, parcellist Hans Dominicussens kone Maren i Ulbjerg og tjenestepige Elisabeth Axels i Nordborg.

To år senere, i 1830, fik Rasmus Peter en lillebror. Det var fredag d. 18. juni og denne dreng fik navnet Jørgen Petersen Jessen ved dåben i Nordborg kirke lørdag d. 17. juli, hvor skriver på amtsstuen Jørgen Johnsen, pottemager formand Johan Nissen, ungkarl og bagersvend Johann Ludwig Dekker, farver Jørgen David Tisens kone Charlotte Juliane og pigen Lena Petersen, der alle var fra Nordborg, stod fadder. Der gik nu en del år, og Rasmus Peter var nu blevet knap 6 år gammel, da han fredag d. 13. juni 1834 fik endnu en lillebror. Han fik navnet Jens Peter Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 13. juli. Faddere ved denne barnedåb var ungkarl Jens Christensen Johnsen, håndskomager Hans Heinrich Ernst, ungkarl Hans Christian Hoeg, Jørgen Nissens kone Anna Sophia, der alle var fra Nordborg og pigen Maria Petersen, der tjente i Havnbjerg præstegård.

Den lille familie boede på daværende tidspunkt i Nordborg Flækkes 1. kvarter, i hus nr. 15 hos bødker Christian Jørgensen. (Det var et lille hus der lå på Løjtertoft nr. 16 , men som er blevet nedbrudt engang i nitten hundred og tyverne). Hvor Rasmus Peter var på dette tidspunkt vides ikke, idet han ikke er opført i folketællingslisten fra 1. februar 1835 på denne adresse.

Året efter, i 1836 , fødte Rasmus Peters mor endnu et barn, og det blev en lille pige. Hun blev født onsdag d. 19. oktober, og hun fik navnet Maria Petersen Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 20. november. Faddere til den lille Maria var skræddermester Jes Christensens kone Karen, smedemester Carl Hins, ungkarl og smedesvend Andreas Thomsen, smedemester Peter Mathiesens kone Anna Kirstina og pigen Anna Maria Sandvej. Alle var fra Nordborg.

Kong Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det Christian VIII der var Danmarks nye konge. Ønsket om en ændret forfatning ville Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Rasmus Peters far og mor er flyttet på et tidspunkt, for ved folketællingen søndag d. 1. februar 1840, boede de i Nordborg Flækkes 3. kvarter, i et lille hus indskrevet mellem hus nr. 5 og hus nr. 6. Huset har ligget mellem det nuværende Ulbjerggade 16 og Ulbjerggade 14, og her er den da 12 årige Rasmus Peter igen indskrevet sammen med de øvrige medlemmer af familien.

Rasmus Peter blev konfirmeret søndag d. 5. marts 1843 i Nordborg kirke, og præsten har i kirkebogen noteret, at han var ligefrem i kundskab og opførsel. To år efter, i 1845, var Rasmus Peter indkaldt til Søsessionen, og her blev han taget i ed og fik patent nummer 278/1845.

Tirsdag d. 5. januar 1847 mistede Rasmus Peter sin yngste bror Jens Peter. Han døde kun 12½ år gammel, og blev begravet på Nordborg kirkegård lørdag d. 9 januar.

To år efter sidste Søsession, måtte Rasmus Peter igen om onsdagen d. 3. marts 1847, møde op til sessionen i Nordborg.

Torsdag d. 20. januar 1848 døde Kong Christian VIII, og Danmarks nye konge blev Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne.

Danmark fik sin første grundlov, og den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849.

Tiden gik for den unge Rasmus Peter, der havde fået arbejde som tjenestekarl hos købmandsenken Anne Margrethe Seifert, der boede i Nordborg Flækkes 1. kvarter i nr. 2A i Hingade, det sted der i dag benævnes Storegade 60, og en dag har han så mødt pigen i sit liv, Ellen Samuelsen, der var fra Holm, men som arbejdede som tjenestepige hos landbesidder Jes Thomsen i hus nr. 35 i Nordborgs 3. kvarter, det nuværende Holmgade 8.

Rasmus Peters bror Jørgen Petersen Jessen, der tjente på Mjelsgård, blev gift lørdag d. 5. november 1853 med den 3 år yngre Louise Auguste Margrethe Schnell fra Nordborg, og søndag d. 15. januar 1854 fik de så deres førstefødte, en dreng der blev døbt Albrecht Jørgensen Jessen i Nordborg kirke torsdag d. 26. januar. Rasmus Peter, der nu var blevet onkel stod fadder ved dette barnedåb, sammen med sin kæreste Ellen Samuelsen.

Ellen Samuelsen var født onsdag d. 16. april 1834 i Holm. Hun var datter af indsidder Jørgen Christian Samuelsen og hustru Kirstine født Nymand. Ellen var blevet døbt i Nordborg kirke St. Bededag fredag d. 25. april og faddere til hende var tjenestepige Ellen Nymand i Holm, bolsmand Hans Jensen i Nørrelykke, ungkarl Thomas Ullenberg i Holm, bolsmand Jørgen Hansens kone Elisabeth, der ligeledes var fra Holm, og pige Kirstina Samuelsen der tjente i Østerlund.

Ellen havde en ældre bror ved navn Christian Samuelsen. Han var født lørdag d. 29. december 1832, og døbt i Nordborg Kirke søndag d. 13. januar 1833 med bolsmand Jørgen Gadmand, bolsmand Peter Sandvej, ungkarl Christian Samuelsen, afdøde bolsmand Bonde Graus enke Anne Maria, der alle var fra Holm, og pigen Anna Sandvej der var fra Nordborg som fadder.

Da Ellen var knap 2 år, fik hun en lillebror. Det var i 1836, lørdag d. 16. januar, og han fik navnet Hans Christian Samuelsen ved barnedåben i Nordborg kirke søndag d. 24. januar. Hans Christians faddere var ungkarl Hans Christian Samuelsen, der tjente i Mjels, bolsmand Christen Bonde i Holm, ungkarl Hans Sandvej i Vestermølle, bolsmand Peter Sandvejs kone Ellen i Holm og pigen Anna Samuelsen, der ligeledes kom fra Holm. Året efter, nemlig onsdag d. 13. december 1837, fik Ellen så en lillesøster. Hun blev dødt i Nordborg kirke 2. juledag, tirsdag d. 26. december, og fik navnet Kirstine Samuelsen. Faddere til Kirstine var halvbolsmand Hans Gadmands kone Maren, bolsmand Poul Madsen, ungkarl Hans Nielsen, halvbolsmand Hans Thonesens enke Thøre og pigen Cathrine Thomsen, der alle var fra Holm.

Kort før Ellen var 6 år gammel, fik hun endnu en lillesøster. Det var mandag d. 2. marts 1840, og hun fik navnet Dorothea Sophia Samuelsen ved dåben i Nordborg kirke onsdag d. 18. marts. Faddere ved dette barnedåb var bolsmand Jacob Hansens kone Kirstine i Holm, bolsmand Peter Willesen der også var fra Holm, ungkarl Peter Petersen fra Lavensby, bolsmand Paul Madsens kone Kirstine i Holm og pigen Maren Alenberg der ligeledes var fra Holm.

Ellen kom i Holm skole, og da tiden kom, hvor hun var knap 15 år, blev hun konfirmeret i Nordborg kirke, søndag d. 4. marts 1849. Præsten har givet hende karaktererne meget g. i opførsel og mindre g. i kundskab. Hun kom ud at arbejde som tjenestepige, og her har hun så et sted mødt Rasmus Peter Jessen.

Rasmus Peters søster, Maria Petersen Jessen ventede et barn, og det uden at hun endnu var gift. Hun havde angivet sin sandsynligvis forlovede, malersvend Johan Johansen fra Flensborg, som fader til den pige hun fødte om onsdagen d. 7. november 1855.

Dagen efter om torsdagen d. 8. november 1855 blev Rasmus Peter Jessen, der nu var blevet 27 år, gift i Nordborg Kirke med Ellen Samuelsen, der nu var 21½ år gammel. Deres forlovere var inderste Jens Christensen Johnsen fra Nordborg og halvbolsmand Peter Petersen fra Holm.

Søndag d. 16. december 1855 var der barnedåb i Nordborg kirke, idet Maria Petersen Jessens lille datter skulle døbes. Hun fik navnet Johanna Birgitte Johansen, og her var Rasmus Peter med som fadder sammen med indsidder Jens Johansens kone Dorothea fra Nordborg, ungkarl Andreas Rasmussen fra Broballe, indsidder Jørgen Jessens kone Louise og pigen Christine Jepsen fra Nordborg.

Rasmus Peter og Ellen bosatte sig i Holm, og Ellen var nu blevet med barn. Søndag d. 16. marts 1856 fødte Ellen så deres førstefødte. Det blev en lille pige, og hun fik navnet Kirstine Petersen Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 4. maj. Faddere til den lille Kirstine var pigen Kirstine Samuelsen fra Holm, inderste Jens Johnsen fra Nordborg, ungkarl Christen Christensen Johnsen, der tjente i Nordborg, indsidder Jørgen Petersen Jessens kone Louise og pigen Anna Leonore Willesen fra Holm. Der har givet vis været glæde i den lille familie over deres førstefødte, selv om man jo på det tidspunkt altid stilede efter, at den førstefødte skulle være en dreng.

Rasmus Peters bror og svigerinde, Jørgen og Louise, fik deres andet barn tirsdag d. 4. november 1856, og det var en lille pige, der blev døbt Bertha Marie Cathrine Jessen i Nordborg kirke, søndag d. 7. december. Ved dette barnedåb stod bl.a. Rasmus Peters mor, Birthe, fadder.

Ellen var nu blevet gravid igen, og mens hun gik og ventede sit andet barn, kom meddelelsen at hendes far Jørgen Christian Samuelsen var død i en alder af kun 53 år. Det var onsdag d. 5. august 1857, og han blev så begravet på kirkegården i Nordborg, søndag d. 9. august. Han efterlod sig sin hustru Kirstine og 4 børn nemlig sønnen Hans Christian Samuelsen og døtrene Ellen, Kirstine og Dorothea Sophie Samuelsen.

Torsdag d. 29. oktober samme år fik Rasmus Peter og Ellen så familieforøgelse, og denne gang blev det en lille dreng. Han fik navnet Jørgen Peter Jessen, og han blev hjemmedøbt søndag d. 15. november, og fremstillet i Nordborg kirke søndag d. 20. december samme år. Faddere til den lille Jørgen Peter var indsidder Peter Jessen fra Nordborg, der jo nu var bedstefar, landmand Christen Johansen fra Holm, ungkarl Andreas Hansen fra Nordborg, bødker Hans Nielsens kone Anna fra Holm og pigen Marie Petersen Jessen i Nordborg, der var barnets faster.

Det nye år 1858 startede ikke godt for Rasmus Peter og Ellen, idet deres førstefødte datter Kirstine døde fredag d. 5. februar i en alder af knap 2 år. Hun blev begravet på Nordborg kirkegård tirsdag d. 9 februar.

Rasmus Peters søster, Maria Petersen Jessen, blev søndag d. 9. maj 1858 gift i Nordborg kirke, med den 6 år ældre smedesvend Jens Nielsen Skulander. Ved dette bryllup var Rasmus Peter og faderen Peter Jessen forlovere.

På et tidspunkt derefter er den lille familie flyttet til Nordborg, og her fødte Ellen så sit tredje barn tirsdag d. 24. maj 1859. Det var en lille pige, og ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 26. juni blev hun døbt Christine Dorothea Birgitte Jessen. Faddere var indsidder Jens Johnsens kone Dorothea, skomager Jes Petersen Schell, ungkarl Jes Jessen Bendesen, bødker Mathias Jessens kone Kirstine og pigen Cathrine Nissen, der alle var fra Nordborg.

Også Rasmus Peters bror Jørgen og svigerinde Louise fik børn i 1859. Det var fredag d. 28. oktober, hvor de fik en dreng, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 4. december fik navnet Jes Petersen Jessen.

Ved folketællingen onsdag d. 1 februar 1860, boede Rasmus Peter sammen med sin kone Ellen og deres 2 børn i Nordborg Flækkes 2. kvarter i hus nr. 21B, det der i dag har adressen Ulbjerggade 21, og i husets anden ende i nr. 21A boede Andreas Møller med sin kone Anna og deres tre børn. Rasmus Peter ernærede sig og sin familie på dette tidspunkt som fisker.

Rasmus Peters mor og far Birthe og Peter Jessen, boede hun lige i nærheden, nemlig i Nordborgs 3. kvarter i hus nr. 12, i det hus der i dag har adressen Smedegade 6.

Året efter døde Rasmus Peters far, Peter Jessen, i en alder af 69 år om tirsdagen d. 23. april 1861, og han blev begravet på Nordborg kirkegård lørdag d. 27. april.

Ellen var på det tidspunkt med barn igen, og kun godt en måned senere, fik familien igen et nyt medlem. Det var søndag d. 2. juni 1861, da Ellen i en alder af 27 år fødte sit fjerde barn. Også denne gang var det en lille pige, og hun fik navnet Bertha Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 7. juli. Faddere til Bertha var pigen Dorothea Sophie Samuelsen fra Holm, indsidder i Nordborg og smedesvend i Mjels Jens Skolander, ungkarl Hans Samuelsen fra Holm, inderste Georg Jonassens kone Cathrine fra Nordborg og pigen Ellen Johnsen, der også var fra Nordborg.

I 1862 blev Rasmus Peter igen onkel. Først var det fredag d. 13. september, da hans søster og svoger, Marie og Jens Skolander, fik en lille dreng, og så var det søndag d. 21. september, da hans bror og svigerinde, Jørgen og Louise, fik deres fjerde barn, en lille pige. Marie og Jens’s søn fik navnet Niels Nielsen Skolander ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 13. oktober, og Jørgen og Louises datter blev ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 26. oktober døbt Margrethe Cathrine Jessen.

Rasmus Peter og Ellen fik deres femte barn mandag d. 3. august 1863. Også dette var en lille pige, og ved barnedåben i Nordborg kirke søndag d. 6. september, fik hun navnet Ane Kirstine Jessen. Faddere til Ane Kirstine var pigen Ane Kirstine Jørgensen, indsidder Jørgen Peder Jessen, der jo var Ane Kirstines farbror, ungkarl Jørgen Petersen, indsidder Bøttger Petersens hustru Ane fra Nordborg og pigen Dorothea Samuelsen fra Holm, der jo var Ellens lillesøster.

Rasmus Peters yngre bror Jørgen Petersen Jessen, døde skærtorsdag d. 24. marts 1864, og blev begravet på Nordborg kirkegård onsdag d. 30. marts. Han efterlod sig sin kone og deres 3 børn.

Kort tid efter fødte Rasmus Peters søster, Marie, igen en lille dreng. Det var søndag d. 24. april, kun seks dage efter slaget på Dybbøl, og han fik navnet Jørgen Nielsen Skolander ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 5 juni.

Den ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og nu manglede kun kongens underskrift. Netop i disse dage blev Kong Frederik VII syg, og han døde d. 15. november. Den nye konge, Christian IX, frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev, men d. 18. november underskrev han dog den såkaldte november forfatning. Dette blev starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. På Sundeved-siden stod 30.000 preussiske tropper, og natten mellem d. 28. og 29. juni, blev de sat over det smalle Als Sund, og gik i land på Als ved Arnkil. Med forfærdende tab måtte danskerne til sidst alligevel overgive Als, og derefter kom de under de preussiske myndigheders magt.

Året efter fik Rasmus Peter og Ellen igen en lille pige. Det var søndag d. 17. september 1865, men kun elleve dage efter døde Rasmus Peters søsters søn Niels Nielsen Skolander i en alder af kun fire år d. 28 september. Rasmus Peter og Ellens nyfødte pige blev navngivet Elene Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 29. oktober. Elenes faddere var Elene Johansen, Andreas Møller, bagersvend Jørgen Fischer, Godtfred Richter og Anna Nicoline Johnsen, der alle var fra Holm.

Året efter, i 1866, fik Rasmus Peters søster og svoger Marie og Jens endnu et barn. Det var onsdag d. 2 maj da de fik en lille pige, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 17. juni fik navnet Nielsine Louise Nielsen Skolander. Ellens yngste søster, Dorothea Sophia Samuelsen, blev torsdag d. 20. september gift med sin 1 år yngre fætter Jacob Hansen i Nordborg kirke, og ved dette bryllup var blandt andet Rasmus Peter forlover. Knap 3 måneder senere fødte Dorothea Sophia en søn. Der var tirsdag d. 11 december, og han blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 20. januar 1867.

Årene gik nu helt hen til 1868 inden Rasmus Peters familie igen blev større. Det var lørdag d. 21. marts, da Ellen, der nu var knap 34 år gammel, fødte tvillinger. Det blev en lille dreng og en lille pige, så søskendeflokken havde nu 7 medlemmer. Tvillingerne blev hjemmedøbt mandag d. 30. marts 1868, og drengebarnet fik navnet Rasmus Peter Jessen ligesom sin far, mens pigebarnet fik navnet Anna Marie Jessen. Faddere til tvillingebørnene var Jens Christensen Johnsen, Jacob Hansen, Hans Møller, Jens Skolanders kone Marie, samt Anne Marie Møller fra Østerlund. Desværre gik det ikke så godt med den lille Anne Marie, for hun døde allerede fredag d. 1. maj, kun 6 uger gammel, og blev så begravet mandag d. 4. maj. Rasmus Peter blev senere fremstillet i kirken i Nordborg søndag d. 17. maj samme år.

Hos Rasmus Peters søster og svoger, Maria og Jens Skolander, var der familieforøgelse lørdag d. 20. februar 1869, da de fik en lille pige, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 4. april fik navnet Marie Christine Nielsen Skolander.

Fredag d. 10. december 1869 blev Ellens yngre søster, Kirstine Samuelsen gift i Nordborg kirke, med den 23 år ældre Georg Andreas Johannsen, der nu blev gift for tredje gang.

Tiden gik nu frem til 1870, der ikke blev noget godt år for Rasmus Peters søster og svoger. De mistede nemlig deres andet barn, Jørgen Nielsen Skolander, der kun nåede at blive knap 6 år gammel. Det var søndag d. 27. marts. Ellens yngre bror, Hans Christian Samuelsen, blev lørdag d. 9. april gift i Nordborg kirke med den 3 år yngre Kirstine Marie Kaad der var fra Købingsmark. Hos Ellens yngste søster og svoger Dorothea Sophia og Jacob Hansen gik det ikke så godt, idet Dorothea Sophia onsdag d. 11. maj fødte to dødfødte piger. 2½ måned efter ægteskabet mellem Hans Christian og Kirstine Marie, fik de en lille pige. Det var lørdag d. 25. juni, og hun blev døbt Anne Marie Samuelsen i Nordborg kirke onsdag d. 20. juli. Ellens søster Kirstine fødte torsdag d. 27. oktober 1870 en søn, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 27. november blev døbt Georg Andreas Johannsen, lige som sin far. Det gik også godt for Rasmus Peter og Ellen. De fik endnu en lille dreng, og han blev født mandag d. 14. november. Denne dreng fik navnet Jens Peter Jessen ved barnedåben i Nordborg kirke 2. juledag mandag d. 26. december, og faddere til Jens Peter var Jens Skolander, der jo var gift med Rasmus Peters lillesøster Maria, Georg Andreas Johansen, Hans Samuelsens hustru Kirstine Marie, der jo var Ellens brors kone, og Johanna Birgith Johansen, der alle var fra Nordborg.

Ellens bror og svigerinde, Hans Christian og Kirstine Marie, fik deres andet barn søndag d. 13. august 1871, og denne dreng blev hjemmedøbt samme dag og fik navnet Jørgen Samuelsen. Desværre gik det ikke så godt med den lille dreng, for han døde kun 7 dage senere, søndag d. 20. august. Hos Rasmus Peters søster og svoger, Maria og Jens Skolander, var der igen familieforøgelse mandag d. 22. januar 1872. De fik en lille dreng, der ved dåben i Nordborg kirke onsdag d. 6. marts fik navnet Bengt Nielsen Skolander.

Hos Ellens søster og svoger, Dorothea Sophia og Jacob Hansen, kom der en lille pige søndag d. 5. maj og hun blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 16. juni, og fik navnet Kirstine Sophie Hansen. Ligeledes hos Ellens anden søster og svoger, Kirstine og Georg Johannsen, kom der småfolk. Det var en lille pige, der blev født mandag d. 7. oktober, og som fik navnet Kjesten Johannsen i Nordborg kirke søndag d. 10. november. Desuden hos Ellens bror og svigerinde, Hans Christian og Kirstine Marie, var der også glæde sidst på året, idet de lørdag d. 2. november 1872 igen fik en lille dreng. Også han blev døbt Jørgen Samuelsen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 8. december.

Rasmus Peter og Ellens sidste barn blev født fredag d. 28. marts 1873, og da var Ellen lige knap 39 år på det tidspunkt. Det blev en lille dreng, og han fik navnet Hans Christian Jessen ved dåben i kirken i Nordborg søndag d. 4. maj. Faddere til Hans Christian var Hans Christian Samuelsen, Jacob Hansen og Georg Johannsens kone Kjestine, der alle var fra Nordborg. Kun kort tid efter glæden over deres sidste barn, fik Rasmus Peter og Ellen den store sorg, at deres datter Bertha døde af en brystsygdom i en alder af kun 12 år. Det var fredag d. 27. juni 1873, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård onsdag d. 2. juli.

Året efter, lørdag d. 10. januar 1874, fik Ellen så besked om at hendes mor Kirstine Samuelsen var afgået ved døden i en alder af 69 år. Hun blev begravet på kirkegården i Nordborg torsdag d. 15. januar.

Hos Marie og Jens Skolander, der jo havde mistet begge deres sønner, blev 1874 et godt år, idet Marie mandag d. 13. juli fødte tvillinger. Det var to piger, og de blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 9. august. Den ene fik navnet Dorothea Johanne Nielsen Skolander, og den anden fik navnet Wilhelmine Cathrine Nielsen Skolander. Hos Hans Christian Samuelsen og Kirstine Marie var der også glæde, for torsdag d. 20. august fik de også familieforøgelse. Det var en dreng, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 27. september fik navnet Hans Kaad Samuelsen.

Rasmus Peter var også blevet syg, og han døde af en nyresygdom kaldet "Morbus Bright VII" tirsdag d. 12. september 1876. Han blev begravet på kirkegården i Nordborg lørdag d. 16. september, og efterlod sig sin hustru Ellen og sine 7 børn i dyb sorg.

Fredag d. 15. december 1876 fik Marie og Jens Skolander endnu et barn. Det var igen en lille pige, og hun fik navnet Birthe Anna Nielsen Skolander ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 14. januar 1877. Hos Kirstine og Georg Johannsen var der også familieforøgelse, idet Kirstine mandag d. 29. oktober fødte en søn, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 9. december fik navnet Jørgen Johannsen. Blandt fadderne var Ellen Jessen.

Hos Ellens bror og svigerinde, Hans Christian og Kirstine Marie, var der igen familieforøgelse torsdag d. 30. januar 1879. Det var en lille pige, men kun kort tid efter denne glæde, fik de den sorg at de mistede deres ældste barn, den kun 8½ årige Anne Marie Samuelsen. Det var tirsdag d. 25. februar. Deres nyfødte pige blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 16 marts og fik navnet Christine Marie Samuelsen, men det gik heller ikke godt med hende, og hun døde fredag d. 25. juli 1879.

Rasmus Peter og Ellens ældste datter Christine Dorothea Birgitte Jessen havde i 1879 haft et uheldigt kærlighedsforhold, der resulterede i en graviditet, og det har jo nok ikke været så vel set. Om fredagen d. 10. oktober fødte hun en lille pige, der derved fik betegnelsen uægte barn. Hvem faderen til barnet var er der intet nævnt om, så dette er en velbevaret hemmelighed. Den lille pige blev døbt i Nordborg kirke på alle helgendag lørdag d. 1. november, og hun fik navnet Anna Marie Birgitte Jessen. Det var Birgitte Johansen, Christiane Keding og ungkarl Jes Jessen, der alle var fra Nordborg, der stod fadder.

Hvornår Rasmus Peter og Ellen flyttede fra Ulbjerggade vides ikke, men i Pastor Johann P. S. Wernich’s optegnelser over Nordborg fra omkring 1880, er der anført, at de boede i et hus i Søndergade, det nuværende Smedegade nr. 1. Pastor Wernich har i optegnelsen anført følgende: "Jessen har været brystsvag siden pinsen 1876, kan ikke arbejde, tidligere meget flittig, Tiltro til Herren.

I 1881, døde Ellens svigermor Birthe Jessen af alderdoms svaghed, i en alder af 79 år. Det var søndag d. 5. juni 1881, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 9. juni.

Hvordan familien med mor Ellen som overhoved har klaret sig, vides ikke, men som det var almindeligt på disse tider, kom børnene tidligt hjemmefra, og oftest var det længe før konfirmations alderen.

Ellens søn Rasmus Peter var kommet til Elsmark, hvor han blev plejesøn hos landmand Hans Lauritzen, og medens han var der, blev han konfirmeret i Havnbjerg kirke på palmesøndag d. 18. marts 1883.

Ellens datter Ane Kirstine Jessen er på et tidspunkt blevet forelsket i Ellens fætters søn, Christen Jørgensen. Hans farmor hed Helena Margrethe Nymand, og hun var en søster til Ellens mor, Kirsten Nymand. Han var født d. 7. november 1862 som søn af halvbolsmand i Nørrelykke Jørgen Petersen Jørgensen og hustru Karen Grau. Christen Jørgensen var sammen med sin mor og far emigreret til Amerika i 1871, dengang han kun var 9 år gammel. Jørgen Petersen Jørgensen havde der slået sig ned på en farm i Iowa, i Carlton i Tama County. Om Christen har været hjemme i Danmark på ferie eller hvad, kan man kun gætte om, og derfor er det også uvist hvordan de to er truffet sammen, men Ane Kirstine må være rejst med ham tilbage til Iowa eller bare rejst over til ham, for torsdag d. 21. august 1884 blev de gift i Garwin i Iowa, selv om hun dog først er hun registreret som indvandret i USA. i 1885.

Ellens ældste datter Christine Dorothea Birgitte Jessen arbejdede som tjenestepige i Tontoft ved Nordborg, og har på et tidspunkt truffet den jævnaldrende tjenestekarl Anton Christian Jessen, der var født d. 13. oktober 1858 i Nordborg, som søn af tidligere bagermester Lorenz Jessen og hustru Anna Jepsen, i Søvang i Pøl ved Nordborg. De besluttede sig for at indgå ægteskab, og om torsdagen d. 30. april 1885 blev de først borgerlig viet af borgmester Peter Klinker på "Standesamt i Nordborg", med jordbesidder Friedrik Christian Nicolai Bladt og jordbesidder Hans Christian Samuelsen som vidner. Efterfølgende blev de samme dag kirkelig viet i Nordborg kirke

Christine Dorothea og Anton, der nu arbejdede som bagersvend, ventede barn, og om lørdagen d. 29. maj 1886 fik de en pige, der ved dåben søndag d. 27. juni 1886 i Nordborg kirke fik navnet Ellen Jessen. Det var pigen Ellen Jessen i Lavensby, pigen Jacobine Rissing i Nordborg og ungkarl Rasmus Peter Jessen i Elsmark der stod fadder ved dette barnedåb.

Ellens yngste søn Hans Christian, der gik i Nordborg blandede skole 1, blev konfirmeret i Nordborg kirke i foråret 1887, og modtog derved en bibel af menigheden.

På opfordring fra sin datter og svigersøn, Ane Kirstine og Christen Jørgensen, der nu havde en farm derover i Iowa i USA., emigrerede Ellen sammen med sin yngste søn Hans Christian til Amerika. Det menes at være i juli måned 1887, men dette er ikke helt klart.

Ellens datter Elene Jessen havde i 1887, ligesom sin søster, haft et uheldigt kærlighedsforhold. Også her er det en velbevaret hemmelighed hvem der var far til det drengebarn hun fødte om mandagen d. 14. november, og dette har nok ikke vakt nogen stor begejstring. Også han fik betegnelsen uægte barn. Han blev døbt søndag d. 18. december 1887 i Nordborg kirke, og fik navnet Peter Jessen. Det var ungkarl Peter Jessen i Lavensby, Jens Jessen i Nordborg og husmand Christian Johansens hustru Anne Marie i Nordborg, der stod fadder.

Nogle år senere emigrerede også nogle af Ellens andre børn til Amerika. Først var det sønnen Jørgen Peter Jessen, der kom til Garwin i Iowa i 1891, og dernæst datteren Christine Dorothea Birgitte Jessen og svigersønnen Anton Christian Jessen der emigrerede til USA d. 4. juni 1892, sammen med deres 3 børn Anna Marie Jessen, Ella Jessen og Christine Marie Jessen. De slog sig ned i Garwin i Iowa. Sammen med dem var også datteren Elene Jessen og hendes søn Peter Jessen.

Da Ellen og sønnen Hans Christian emigrerede i 1887 var hendes sønner Rasmus Peter 19 år gammel, og Jens Peter knap 17 år gammel. Hvorfor de to sønner valgte at blive hjemme i Danmark i stedet for at rejse med de andre over til det forjættede land, må stå hen som en uløst gåde.

Hvordan Ellen har haft det efter hendes emigration til USA, kan man kun gætte på. Hun fik tuberkulose, og om natten mellem søndag og mandag d. 25. og 26. september 1898, døde Ellen så i en alder af 64½ år hjemme hos sin datter og svigersøn Ane Kirstine og Christen Jørgensen. Hun blev begravet på Rock Creek kirkegård i Carlton Township, Tama County, Iowa om mandagen d. 26. september 1898.

I den amerikanske avis: The Toledo Chronicle fra torsdag d. 29. september 1898 kunne man læse følgende nekrolog. Den er her oversat til dansk.

 


Nekrolog.

Døden har igen vist sig iblandt os, og tog denne gang fru Ellen Jessen med sig. Hun døde søndag nat i sin svigersøn Chris. Jorgensens hjem. Tuberkulose var skyld i hendes død. Hun var født i Danmark d. 16 april 1834, og hun var over 64 år på det tidspunkt hun døde. Da hun blev voksen blev hun gift, og blev mor til 10 børn. 3 af dem har fulgt hende til den anden verden. Af de 7 levende børn bor 2 i Tyskland, og 5 i dette land. Een af sønnerne er med i Co. K 49. Iowa frivillige Infanteri, og er lige kommet sig efter et angreb af tyfus i Jacksonville i Florida. For næsten 25 år siden døde hendes mand. For omkring 7 år siden, på opfordring fra hendes børn i dette land, kom hun til Amerika, for at tilbringe sin alderdom blandt dem. Hun var ikke fortrolig med det engelske sprog og havde derfor ikke mange bekendte iblandt os. Af samme grund gik hun ikke i kirke, da der ikke var nogen dansk kirke i nærheden. De der kendte hende bedst, talte med stor begejstring om hendes person. Begravelsen fandt sted i Rock Creek om mandag eftermiddag d. 26 september kl 15. Prædiken blev holdt af pastor W.O.Harper. Hun blev begravet på kirkegården ved siden af kirken.
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk