Hans Christensen og Mette Maria Christensdatter.

Oldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars forældre)

Hans Christensen blev født i Havnbjerg på Als torsdag d. 30. august 1792 som søn af inderste Christen Hansen og Anne Cathrine Jørgensdatter i Havnbjerg. Han blev døbt Hans Hansen, og her har præsten skrevet faderens efternavn, i stedet for som vanlig at bruge faderens fornavn med et efterfølgende sen. Hans blev døbt om søndagen d. 2. september 1792, og det var hans farfar parcellist Hans Christensen fra ”Stevninghjørne” som bar ham til dåben. Hans øvrige faddere var hans farbror Jørgen Hansen ligeledes fra ”Stevninghjørne”, hans faster Thøre, der var gift med Jacob Moos i Svenstrup samt ungkarl Peder Jørgensen og pigen Ane Kirstine Jepsen. Hans var altså født på den tid da Danmarks konge hed Christian VII.

Hans’ far og mor flyttede fra Havnbjerg til Bærensmølle i Svenstrup sogn, og derfra flyttede de så til Stevning hvor hans far slog sig ned som kådner. Da Hans var blevet godt 2 år gammel fik han en lillebror, der blev født tirsdag d. 30. september 1794, og som fik navnet Jørgen Christensen, og senere hen fik Hans så en lillesøster i februar 1796, som fik navnet Anne Marie Christensdatter. I foråret 1798 flyttede Hans’ forældre fra Stevning til gården ”Stevninghjørne” som hans bedstefar, Hans Christensen, havde bygget i 1772, og som hans farbror Jørgen Hansen havde solgt til hans far, da han havde købt en gård i Broballe i Oksbøl sogn på Als, og var flyttet dertil. Da Hans var blevet godt 6½ år gammel fik han igen en lillesøster. Hun blev født onsdag d. 27. marts 1799, og hun fik navnet Marie Cathrine Christensdatter. Lørdagen d. 11. april 1801 fik Hans så igen en lillebror, og han fik navnet Peter Christensen, men det gik bare ikke så godt med den lille dreng, og i en alder af kun 10 uger døde han og blev begravet på Svenstrup kirkegård. Da Hans var blevet knap 10 år gammel, fik han igen en lillebror. Han blev født lørdag d. 15. maj 1802, og han fik navnet Christian Christensen.

Hans var omkring 11 år gammel, da der i 1803 kom en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis. Rundt omkring i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd, og der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne. Muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Året efter fik han så om søndagen d. 13. maj 1804 en lillebror som fik navnet Peder Christensen, og da han var næsten 15 år gammel fik han atter en lillebror om torsdagen d. 11. juni 1807, der fik navnet Jacob Christensen. Året efter hørte Hans så nyheden om et regentskifte i Danmark, da Christian VII døde i 1808 og Danmarks nye konge blev Frederik VI. Hans var nu efterhånden kommet op i konfirmations alderen, og i 1809 blev han konfirmeret i Svenstrup kirke. Året efter om lørdagen d. 19. maj 1810 fik han så sin sidste lillebror, som fik navnet Christen Christensen.

Hans kom ud at tjene, og på et tidspunkt er han kommet til at tjente på Hjortspringgård. Her blev han så forelsket i den knap 2 år ældre tjenestepige Mette Maria Christensdatter fra Svenstrup, der ligeledes tjente på gården, at det endte med at hun blev gravid.

Mette Maria Christensdatter var datter af parcellist og skrædder Christen Sørensen og hustru Anne Marie Lagmand i Svenstrup. Hun blev født i efteråret 1790, og hun blev døbt søndag d. 10. oktober 1790 i Svenstrup kirke. Det var hendes faster Birthe Marie Sørensdatter der var gudmor og som bar hende til dåben, og det var kådner Mads Madsen fra Sjellerup, en hustru fra Lunden ved navn Anne, Jacob Mooses svend Mads Madsen og parcellist Friderich Ebbesens datter Marie der stod fadder til hende.

Da Mette Maria var blevet 2 år gammel fik hun en lillebror. Han blev født tirsdag d. 30. oktober 1792, og han fik navnet Jørgen Christensen. Lørdagen d. 21. februar 1795 fik Mette Maria så en lillesøster som fik navnet Maren Christensdatter. Da Mette Maria var blevet 6½ år gammel fik hun fredag d. 21. april 1797 igen en lillesøster, som blev navngivet Anne Marie Christensdatter. Godt to år senere fik hun en lillebror, der blev født mandag d. 15. juli 1799, og som fik navnet Christian Christensen. Tiden gik, og Mette Maria var nu blevet godt 11 år gammel da hun fik endnu en lillesøster og hun blev født fredag d. 15. januar 1802, og fik navnet Leonore Christensdatter. Da hun var godt 13½ år fik hun så om tirsdagen d. 17. juli 1804 en lillebror der blev døbt Mattis Christensen.

Mette Maria må være kommet tidlig hjemmefra og kommet ud at tjene, for i en alder af 14½ år blev hun konfirmeret i Egen kirke i foråret 1805. I året 1807 fik Mette Marias mor tvillinger, og Mette Maria fik dermed to mindre søstre. Det skete søndag d. 30. august 1807 og den ene fik navnet Anna Kirstine Christensdatter mens den anden fik navnet Marie Christensdatter. Alt i alt skulle de nu være 10 søskende, men kun de ni er fundet og omtalt her.

Der blev omkring 1814 indført en landsdækkende undervisningspligt, men ikke skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Fagrækken var religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

Mette Maria er altså på et tidspunkt kommet til at tjente på Hjortspringgård, og som tidligere nævnt, har hun her forelskede hun sig i den knap 2 år yngre Hans Christensen, der havde gjort hende med barn.

Mette Maria ventede altså sit første barn, og onsdag d. 27. marts 1816 fødte hun en dreng, og Hans Christensen blev derfor udlagt som barnefader, da de jo ikke var blevet gift. Den lille dreng fik navnet Christen Hansen ved dåben søndag d. 31. marts 1816, men det gik bare ikke så godt med ham, for om tirsdagen d. 9. april 1816 døde han, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård 2. påskedag mandag d. 15. april 1816.

Om Hans Christensen og Mette Maria Christensdatter, efter deres afdøde barn, ikke har været sikker på om det fortsat skulle være dem eller ej, vides naturligvis ikke, men Hans er i hvert fald godt tre år senere kommet til at gøre hende gravid igen. Dette har måske været årsagen til deres beslutning om at de ville gifte sig, og de blev derfor gift i Svenstrup kirke lørdag d. 8. april 1820. Kun omkring fem uger senere fødte Mette Maria sit andet barn. Det blev denne gang en pige, og hun blev født lørdag d. 13. maj 1820. Hun fik navnet Anna Cathrine Hansen ved barnedåben i Svenstrup kirke 2. Pinsedag mandag d. 22. maj 1820, og det var hendes fars søster Anna Marie som bar hende til dåben. Som de øvrige faddere havde hun inderste Erich Nissen fra Svenstrup, en Anne Cathrine der var husfrue i Sjellerup, hendes mors yngre bror Christen samt en Sille Marie Nicolaidatter, der tjente i parcellerne.

Hans og Mette Maria bosatte sig i Hjortspringkobbel, og her fik de i 1824 deres tredje barn. Det blev en pige der blev født om tirsdagen d. 24. februar og døbt fastelavnssøndag d. 29. februar 1824 i Svenstrup kirke. Hun fik navnet Anna Maria Hansen, og det var en madam Thomsen der holdt hende til dåben.

To år senere blev familien igen større, da de juleaften og 4. søndag i Advent d. 24. december 1826 fik en dreng, der blev døbt i Svenstrup kirke på første nytårsdag mandag d. 1. januar 1827, og som fik navnet Christen Hansen.

Hans og Mette Maria fik deres femte barn tirsdag d. 2. juni 1829, og det blev igen en dreng, som fik navnet Hans Hansen ved dåben i Svenstrup kirke 2. pinsedag mandag d. 8. juni 1829. Det var Peter Jacobsens kone Christine, Christian Sørensens kone Maren, hans farbror ungkarl Jacob Christensen, og hans mors søster pigen Marie Christensdatter, der alle var fra Hjortspringkobbel, der stor fadder til ham.

Tiden gik nu frem til 1832, hvor Mette Maria igen ventede sig, og torsdag d. 25. oktober 1832 fødte hun en dreng derhjemme i Hjortspringkobbel. Han blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 4. november 1832 og han fik navnet Jørgen Hansen.

Hans Christensens mor Anne Cathrine Jørgensdatter, der ellers havde levet hele sit liv med et godt helbred og en godt sundhed, begyndte så småt at blive alderdoms svækket. Hun blev syg, og kun to dage derefter døde hun så om fredagen d. 14. november 1834 i en alder af 70 år. Hun blev begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 19. november 1834.

Ved folketællingen i 1835 boede Hans og Mette Maria som lejer i Hjortsprings parcel nr. 16 sammen med børnene Anna Cathrine, Christen, Hans og Jørgen. Datteren Anna Maria var flyttet hjemmefra, idet hun boede hos sin bedstefar Christen Hansen på ”Stevninghjørne”.

Hans og Mette Marias datter Anna Cathrine blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1835, og da ventede Mette Maria sig endnu et barn. Om tirsdag d. 14. juli 1835 fødte hun en dreng, der ved dåben søndag d. 19. juli 1835 fik navnet Christian Hansen. Oven på denne glæde havde Mette Maria så den sorg at miste sin far Christen Sørensen. Han var ellers en sund og stærk mand, men i sin alderdom var han begyndt at få tvangstanker, og efter 18 ugers sygeleje døde han mandag d. 9. november 1835 i en alder af 74 år. Han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 15. november 1835. Han døde af såkaldt vattersot, hvilket er en ansamling af væske i lungesækken.

Hans og Mette Maria oplevede endnu et kongeskift, idet kong Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII imidlertid ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer. Enevælden ville han ikke rokke ved.

Datteren Anna Maria, der jo som tidligere nævnt boede hos sin bedstefar Christen Hansen, blev konfirmeret i 1838. To år senere var der så i 1840 igen folketælling i Danmark, og da boede sønnerne Christen, Hans, Jørgen og Christian stadig hjemme hos Hans og Mette Maria, mens deres ældste datter Anna Cathrine nu også var rejst hjemmefra. Sønnen Christen flyttede også hjemmefra for at bo hos sin bedstefar, Christen Hansen på ”Stevninghjørne”, og han blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1842. Sønnen Hans, der stadig boede hjemme hos Hans og Mette Maria, blev konfirmeret i Svenstrup kirke palmesøndag d. 31. marts 1844, og præsten gav ham et tg i kundskab og et mg i opførsel.

Hans og Mette Maria flyttede over til Hjortsprings parcel nr. 17, og her boede de ved folketællingen i 1845 sammen med sønnerne Jørgen og Christian. Her oplevede de så nok engang et kongeskift, idet Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848 døde, og Danmarks nye konge blev derefter Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne. Det var også i 1848 at Hans og Mette Marias søn Jørgen blev konfirmeret i Svenstrup kirke.

Året 1849 begyndte ikke så godt for Hans og Mette Maria, idet Mette Marias mor Anna Marie Hansen Leimann døde fredag d. 12. januar 1849 i en alder af 83 år efter at have levet som enke i godt 13 år. Hun havde været sund og rask lige til det sidste, og hun var kun sengeliggende i 6 dage før hun døde. Hun blev begravet på Svenstrup kirkegård torsdag d. 18. januar 1849, samme dag som Hans også mistede sin far Christen Hansen på ”Stevninghjørne”, idet også han døde efter at have levet som enkemand i godt 14 år. Han havde været en stor, sund og virksom mand, der i det sidste års tid var blevet lidt svagelig. Han havde for et halvt års tid siden brækket det ene lår, og det plagede ham lige til det sidste. Han blev 81 år gammel, og igen så kort tid efter sidste gang måtte Hans og Mette Maria om onsdagen d. 24. januar 1849 til begravelse på Svenstrup kirkegård. 1849 var også året, hvor Danmark fik sin første grundlov, idet den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849.

Hans og Mette Marias ældste datter, Anna Cathrine, var kommet galt af sted i 1850, idet en soldat ved navn Hans Christensen fra 5. bataljon 1. kompagni nr. 159 havde gjort hende gravid, og han blev derfor angivet som far til den pige som hun fødte onsdag d. 18. december 1850. Den lille pige blev døbt i Svenstrup kirke fredag d. 27. december og hun fik navnet Anna Maria Christensen. Hun blev holdt til dåben af parcellist Christian Christensens kone på ”Stevninghjørne”, og de øvrige faddere var Christian Sørensen, Jørgen Hansens kone Kathrine, ungkarl Hans Christensen, der tjente Hjortspringgård og pigen Anne Maria Christensen. Hans og Mette Maria havde nu fået deres første barnebarn.

D. 1. april 1851 kunne Hans og Mette Maria så opleve at det første danske frimærke, der var et 4 rigsbank skillings mærke, blev udsendt, og 4 uger senere kom der så et 2 skillings mærke.

Hans og Mette Marias yngste søn Christian blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1851. Deres søn Jørgen lå syg af kræft derhjemme, og efter et halvt års svaghed døde han så i en alder af kun 19 år om onsdagen d. 9. juni 1852 hvorefter han blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 13. juni 1852.

Ved folketællingen i 1855 boede Hans og Mette Maria i Hjortsprings parcel nr. 14, så de må være flyttet igen, men om det er “Hulen” der på det tidspunkt havde nr. 14 vides ikke. Sammen med dem boede deres ældste datter Anna Cathrine og deres barnebarn Anna Maria.

Hans og Mette Marias næst ældste datter Anna Maria, der tjente i Hjortspringkobbel, havde forelsket sig i den 4 år ældre ungkarl Christen Christensen, der ligeledes tjente i Hjortspringkobbel, og som var søn af afdøde inderste Christen Jørgensen i Stevning. Han havde gjort hende med barn, så et ægteskab mellem dem kom på tale, og torsdag d. 15. februar 1855 blev de så gift i Svenstrup kirke. Det var parcellist Christian Christensen og inderste Jørgen Christensen i Stevning der var deres forlovere. Tirsdag d. 1. maj 1855 fødte Anna Maria så en pige, der blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 13. maj 1855 og som fik navnet Anna Eleonore Christensen. Hans og Mette Maria havde nu fået deres barnebarn nr. 2.

Tiden gik og i 1857 havde Mette Maria så den sorg at hendes mand Hans døde i en alder af 65 år derhjemme i “Hulen” om mandagen d. 2. februar 1857. Han blev derefter begravet på Svenstrup Kirkegård om søndagen d. 8. februar 1857, og Mette Maria levede derefter videre som enke og ernærede sig med håndarbejde.

Ved folketællingen i 1860 boede Mette Maria stadigvæk i Hjortsprings parcel nr. 14 sammen med datteren Anna Cathrine og barnebarnet Anna Maria, og på det tidspunkt var sønnen Christen også flyttet hjem igen.

Den såkaldte ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og den manglede nu kun kongens underskrift, men netop i disse dage blev Kong Frederik VII syg, og han døde d. 15. november 1863. Den nye konge, Christian IX, frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen, hvis han underskrev, men d. 18. november 1863 underskrev han dog alligevel. Dette blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. På Sundeved-siden stod 30.000 preussiske tropper, og natten mellem d. 28. og 29. juni 1864, blev de sat over det smalle Als Sund, og gik i land på Als ved Arnkil. Med forfærdende tab måtte danskerne til sidst alligevel overgive Als, og derefter kom de under de preussiske myndigheders magt og herredømme efter at man ved våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober besluttede at Danmark skulle give afkald på Slesvig-Holsten. Derved kom hele Sønderjylland op til Kongeåen under de preussiske myndigheders herredømme.

Mette Marias søn Hans, der nu arbejdede som tjenestekarl på Hjortspringgård hos Alexander Thomsen, var blevet forelsket i den 13 år yngre tjenestepige Anna Maria Hansen Finmand, der ligeledes arbejdede på Hjortspringgård, og som var datter af hyreinderste Hans Jørgensen Finmand og hustru Charlotte Cathrine Hansen Dam i Elstrup. Da han havde gjort hende med barn, var det nok bedst at de giftede sig. Der blev lyst for dem i Svenstrup kirke, og de blev derefter gift i Svenstrup kirke fredag d. 6. april 1866. Det nygifte par bosatte sig hjemme i “Hulen”, og godt et par måneder senere fik de så deres første barn. Det blev en dreng, som blev født lørdag d. 16. juni 1866, og han fik navnet Hans Hansen, ligesom sin far. Mette Maria havde nu fået endnu et barnebarn. Efter et par år fik Hans og Anna Maria igen en søn. Han blev født onsdag d. 8. april 1868, og han fik navnet Jørgen Hansen. Således gik tiden, og efter igen efter et par år fik Hans og Anna Maria en søn, der blev født torsdag d. 17. februar 1870, og som fik navnet Christen Hansen.

Mette Marias ældste datter Anna Cathrine, der normalt boede i ”Hulen” havde i flere år været såkaldt brystsvag, men i de sidste 3 uger havde hun dog opholdt sig hos sin søster Anna Maria på ”Stevninghjørne”, og der døde hun så tirsdag d. 19. juli 1870. Hun blev begravet på Svenstrup Kirkegård fredag d. 22. juli 1870.

Mette Maria der nu var blevet 80 år, og som havde levet som enke i 13 år, døde om fredagen d. 16. december 1870, og hun blev derefter begravet på Svenstrup Kirkegård dagen før juleaften fredag d. 23. december 1870. Ved sin død efterlod hun sig sine 3 sønner Christen, Hans og Christian samt sin datter Anna Maria og et antal børnebørn.

Hvad der er blevet af sønnen Christen vides ikke, hvorfor ham og hans eventuelle familie ikke er medtaget her.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk