Hans Jørgensen Finmand og Charlotte Cathrine Hansen Dam.

Oldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans mormors forældre)

Hans Jørgensen Finmand blev født i 1805 som søn af kromand Jørgen Nielsen og hustru Margrethe Pedersdatter i Dyndved. Han blev døbt Hans Nielsen ved dåben tirsdag d. 12. november 1805, men om det var hjemme eller i Egen kirke vides ikke. Hans faddere var Peder Nielsen Brag, Jes Christensen, Eleonore Jessen, Peder Christensen og Maria Hansen, der alle var fra Dyndved. (Her ses en tydelig frustration hos præsten, idet han ikke har vidst om han skulle navngives som sædvanlig med faderens fornavn med et sen bagefter eller med efternavnet Nielsen i stedet for. Han har dog valgt det sidste, men Hans er altid senere benævnt Hans Jørgensen. Tilnavnet Finmand har han så fået efter sin fars tilnavn som han fik da han overtog kroen “Finnen” i Dyndved.

Hans havde en storebror der hed Niels Jørgensen som var født i 1785, og en storebror ved navn Peder Nielsen der var født i foråret 1788. Så kunne han have haft endnu en storebror der hed Hans Nielsen og som var født i januar 1790, men søn var død kun 5 uger gammel, og var blevet begravet på Egen kirkegård skærtorsdag d. 1. april 1790. Han havde derefter en storebror ved navn Jørgen Nielsen der var født i marts 1792, og så en storesøster der hed Anna Marie Elisabeth Nielsen og som var født i maj 1794. Efter hende havde han endnu en storebror ved navn Christian Nielsen der var født i januar 1797, og så en storesøster der hed Kirsten Nielsen som var født i september 1799. Efter hende var der så igen en storesøster der hed Ellen Nielsen som var født i maj 1803. Hans blev således deres sidste barn.

Om hans opvækst vides der intet, men i en alder af knap 16½ år blev han i foråret 1822 konfirmeret i Egen kirke, og han har derefter givet vis arbejdet som karl på forskellige gårde i området. Hans far og mor gik på et ikke kendt tidspunkt på aftægt.

Hans var 26 år gammel da han fredag d. 9. december 1831 mistede sin mor Margrethe Pedersdatter idet hun døde i en alder af 67½ år, og hun blev så derefter begravet på Egen kirkegård onsdag d. 14. december 1831. Hans far Jørgen Nielsen levede derefter videre som enke- og aftægtsmand i Dyndved, indtil også han døde kun året efter om onsdagen d. 19. september 1832 i en alder af 78 år. Han blev ligeledes begravet på Egen kirkegård om søndagen d. 23. september 1832.

Hans har så på et tidspunkt nok igen truffet på den et år yngre pige Charlotte Cathrine Hansen Dam fra Elstrup, der var datter af Hans Jørgensen Dam og hustru Eleonora Elisabeth Nicolaisen i Elstrup, og født onsdag d. 8. oktober 1806 og opkaldt efter sin farmor Charlotte Cathrine Jacobsdatter. Hun blev dødt søndag d. 12. oktober 1806, og hun blev holdt til dåben af Ann Kirstine Chrestens fra Elstrup, hvor hendes faddere var Mads Nicolaisen, Elisabeth Kock, Anna Rende og Peder Kock. Hendes mor og far havde fælles oldeforældre, idet hendes fars farmors far var den samme person som hendes mors morfars far, nemlig boelsmand Jørgen Madsen i Sjellerup.

Charlottes far var indkaldt som landsoldat på det tidspunkt hun blev født, og det var han endnu da hun var blevet 6 år gammel og hvor hun onsdag d. 21. oktober 1812 fik en lillebror der ved dåben søndag d. 25. oktober 1812 fik navnet Jørgen Hansen. Hendes far kom hjem fra militæret, og påskedag søndag d. 26. marts 1815 fik Charlotte så en lillesøster der blev døbt Maria Hansen ved dåben søndag d. 2. april 1815. Tiden gik videre, og i 1819 da Charlotte efterhånden var blevet godt 12½ år, fik hun mandag d. 30. august 1819 en lillesøster der fik navnet Anna Elisabeth Hansen ved dåben søndag d. 5. september 1819.

Charlotte gik i skole i Elstrup, og i en alder af 15½ år blev hun så konfirmeret i foråret 1822 i Egen kirke, og det kan så have været derfra hun har kendt Hans Jørgensen Finmand idet han jo også blev konfirmeret den selv samme dag i Egen kirke. Da Charlotte nu var blevet godt 17½ år fødte hendes mor om onsdagen d. 4. august 1824 et dødfødt drengebarn, der så derefter blev begravet på Egen kirkegård fire dage senere om søndagen d. 8. august 1824.

Hans og Charlotte blev altså begge to født mens Christian VII var konge i Danmark, og da han døde i 1808 var det så Frederik VI der kom på tronen. I deres unge alder har de nok ikke mærket noget ti statsbankerotten der kom i 1813, og hvor der d. 5. januar 1813 blev udstedt en forordning om forandring af pengevæsnet. Statsbankerotten var en udløber af den voldsomme inflation der var kommet i krigsårene 1807 til 1813 og hvor lønningerne var steget med flere hundrede procent. Regeringen havde ladet seddelpressen køre og fra 1806 til 1813 steg den samlede seddelmængdes pålydende værdi til det seksdobbelte, mens sedlernes reelle værdi samtidig faldt betydeligt mere. Mange mistede penge og værdier ved indførelsen af de nye rigsbank daler sedler, hvor der skulle ca. ti af de gamle kurantdalere til en ny rigsbank daler.

Derimod har de så nok begge mærket at der omkring 1814 blev indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Det de skulle lære var religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

Hans og Charlotte var altså fundet sammen, og de syntes givet vis så godt om hinanden, at de besluttede sig for at dele livet glæder, og søndag d. 13. april 1834 blev de så gift i Egen kirke. Deres forlovere var hans farbror boelsmand Niels Finmann i Broballe og hendes far inderste Hans Dam i Elstrup.

Hans og Charlotte bosatte sig i Elstrup hos Charlottes far og mor, og her fødte Charlotte så sit første barn, kun godt 2 måneder efter brylluppet. Det var tirsdag d. 17. juni 1834, og det blev en pige der ved dåben i Egen kirke søndag d. 20. juli 1834 fik navnet Margrethe Marie Hansen. Det var kromand Peder J. Finmand og hustru Anna fra Dyndved samt Christen Statius hustru Kirsten fra Elstrup, ungkarl Jørgen Hansen og pigen Marie Hansen i Elstrup, der stod faddere til den lille pige.

Ved folketællingen i 1835 boede Hans og Charlotte med deres lille datter Margrethe i Elstrup by i hus nr. 21, og Hans arbejdede som tjenestekarl. I samme hus boede også Charlottes far, mor, hendes bror Jørgen og hendes gamle farmor Charlotte Cathrine Jacobsdatter. Hun var efterhånden blevet en gammel dame, og søndag d. 26. april 1835 døde hun så i en alder af 79¼ år, og blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 3. maj 1835.

Charlotte ventede nu sit andet barn, og mandag d. 8. februar 1836 fødte hun en dreng, der blev døbt fastelavnssøndag d. 14. februar 1836 hvor han fik navnet Jørgen Hansen. Det var kromand Peder Jørgensen Finmand i Dyndved, boelsmand Jørgen Jørgensen fra Lindgård i Elstrup og dennes hustru Marie Kristine, ungkarl Hans Christensen Moos i Elstrup og pigen Kirsten Moos, der stod faddere til ham.

Året efter fødte Charlotte så sit tredje barn, og det blev en pige, der blev født onsdag d. 10. maj 1837. Hun blev hjemmedøbt samme dag af Hans Jørgensen Finmand, der nu var begyndt at arbejde som drejer, og hun fik navnet Eleonora Elisabeth Hansen Finmand. Med som faddere ved dåben var pigen Maria Hansen Dam i Elstrup, Christian Jespersen i Elstrup, smedesvend Hans Henrik Møllers hustru Mette Maria fra Elstrup, ungkarl Jørgen Jacobsen i Elstrup og pigen Anne Marie Jørgensen.

Danmarks konge Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer. Enevælden ville han derimod ikke rokke ved.

Hans og Charlotte var nu flyttet væk fra Charlottes far og mor, og ved folketællingen i 1840 boede de i inderste sted nr. 40 i Elstrup by, sammen med deres tre børn Margrethe Marie, Jørgen og Eleonora Elisabeth.

Mandag d. 30. maj 1842 fik Hans og Charlotte igen et barn, og det blev en pige som fik navnet Anna Maria Hansen Finmand ved dåben søndagen d. 5. juni 1842 i Egen kirke. Hendes faddere var pigen Anna Kirstina Madsen fra Elstrup, der tjente i Sjellerup, Christian Carlsen og hustru Anna Kathrine fra Elstrup samt ungkarl Hans Jørgensen og pigen Anna Maria Jørgensen, der ligeledes var fra Elstrup.

I 1845 var der igen folketælling i Danmark, og Hans og Charlotte boede stadig i inderste sted nr. 40 i Elstrup by, sammen med deres nu fire børn.

Torsdag d. 20. januar 1848 døde Christian VIII, og Danmarks nye konge blev derefter Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne var brudt ud og blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848.

På et ukendt tidspunkt flyttede Hans og Charlotte med deres lille familie så fra Elstrup til det nærliggende Nyled, hvor de lejede sig ind i et hus. Charlotte ventede igen barn, og om tirsdagen d. 9. maj 1848 fødte hun en dreng, som ved dåben om søndagen d. 14. maj 1848 fik navnet Hans Hansen Finmand. Hans faddere var Jørgen Hansen Dam fra Elstrup, parcellist Jørgen Mjang og Anna Elisabeth Peters ved Nyled. Han blev fremstillet i Egen kirke søndag d. 9. juli 1848. Det gik dog ikke så godt med den lille dreng, for kun tre kvart år efter døde han om onsdagen d. 28. februar 1849 og han blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 4. marts 1849. Deres ældste datter Margrethe Marie var kommet hjemmefra, og hun tjente nu hos en Finmand i Elstrup, og herfra blev hun så konfirmeret i Egen kirke palmesøndag d. 1. april 1849. Treårs krigen fortsatte og midt under krigen var det så at Danmark fik sin første grundlov som blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849.

Treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og her overgav slesvig-holstenerne sig så ved middagstid til danskerne.

Danmarks første frimærke, der var et 4 rigsbank skillings mærke, blev udsendt d. 1. april 1851, og 4 uger senere kom der så desuden et 2 skillings mærke.

Hans og Charlotte er tilsyneladende flyttet fra Nyled til Dyndved, for der boede de da deres søn Jørgen, der gik i skole i Dyndved skole, blev konfirmeret i Egen kirke palmesøndag d. 13. april 1851. Derefter ser det ud til at de så igen er flyttet tilbage til stedet ved Nyled, for her fødte Charlotte sit sjette barn om fredagen d. 30. maj 1851. Det blev en pige, der ved dåben 2. pinsedag mandag d. 9. juni 1851 fik navnet Maria Kirstina Finmand. Hun blev fremstillet i Egen kirke om søndagen d. 20. juli 1851, og hun havde Rasmus Christensen Bødkers enke Anna Maria på Østerholm, Anna Elisabeth, Peder Diederiksens kone ved Nyled og boelsmand Christen Hansen Dreier fra Elstrup som faddere.

Herefter er Hans og Charlotte tilsyneladende så igen flyttet tilbage til Elstrup, for her boede de da deres tredje barn, datteren Eleonora Elisabeth Hansen Finmand, der gik i Elstrup skole, blev konfirmeret i Egen kirke palmesøndag d. 4. april 1852.

Hans og Charlottes ældste datter Margrethe Marie, der nu arbejdede som tjenestepige i Sjellerup var kommet galt af sted og var blevet gravid, og fredag d. 6. juni 1856 fødte hun en dreng, som så blev betegnet som uægte. Det var en tjenestekarl ved navn Jørgen Rasmussen der arbejdede ved Jørgen Jørgensen i af Dyndved der blev udlagt som far til den lille dreng, der blev døbt søndag d. 15. juni 1856 hvor han fik navnet Jørgen Jørgensen Finmand. Den lille dreng kom derefter til at bo hos Hans og Charlotte som deres plejebarn. Hans og Charlotte var således nu blevet bedsteforældre.

Onsdag d. 13. april 1859 kunne Hans og Charlotte så fejre deres sølvbryllup, og det er så givet vis blevet fejret med datidens måde at gøre det på.

Tiden gik og onsdag d. 1. februar 1860 var der så igen folketælling i Danmark. Hans boede da til leje i et hus som daglejer, sammen med Charlotte og deres yngste datter Maria Kirstina Finmand på knap 9 år og deres plejesøn og barnebarn Jørgen på 3½ år.

I 1862 havde Charlotte så den sorg at miste sin far, Hans Jørgensen Dam, der levede som aftægtsinderste i Elstrup. Han døde i en alder af 76 år om fredagen d. 7. marts 1862, og han blev så derefter begravet på Egen kirkegård onsdag d. 12. marts 1862. Charlottes mor måtte så leve sit liv videre som enke.

Hans og Charlottes datter Eleonora Elisabeth, der arbejdede som tjenestepige i Stolbro, havde nu fundet sin livsledsager, og det var den omkring 5 år ældre tjenestekarl Christian Hansen i Dyndved. De blev så gift i Egen kirke torsdag d. 12. november 1863, og Hans var her forlover for sin datter sammen med en Hans Hansen. Dagen efter blev den såkaldte ejderdanske november forfatning vedtaget af et stort flertal, og den manglede nu kun kongens underskrift, men netop i disse dage var Kong Frederik VII blevet syg, og han døde d. 15. november 1863. Den nye konge Christian IX frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen hvis han underskrev, men d. 18. november 1863 underskrev han den dog så alligevel. Dette blev så starten på krigen mellem Preussen og Danmark ved Dannevirke.

Hos Hans og Charlottes datter og svigersøn Eleonora og Christen i Dyndved ventede de deres første barn, og tirsdag d. 26. januar 1864 fødte Eleonora en dreng, der ved dåben derhjemme søndag d. 31. januar 1864 fik navnet Christian Hansen. Han blev senere fremstillet i Egen kirke søndag d. 6. marts 1864. Hans og Charlotte havde nu fået endnu et barnebarn.

I krigen med preusserne gik det ikke godt, og de danske styrker trak sig tilbage til Dybbøl, men her blev de så desværre besejret i det store slag ved Dybbøl mandag d. 18. april 1864. På Sundeved-siden stod 30.000 preussiske tropper, og natten mellem tirsdag d. 28. og onsdag d. 29. juni 1864, blev de sat over det smalle Als Sund, og gik i land på Als ved Arnkil. Med forfærdelige tab måtte danskerne til sidst alligevel overgive Als, og derefter kom de så under de preussiske myndigheders magt. Det har uden tvivl haft stor betydning for Hans og Charlottes liv fremover.

Deres ældste datter Margrethe Marie, der nu arbejdede som tjenestepige i Elstrup, havde nu fundet sig en mand der gerne ville gifte sig med hende. Det var den omkring 2 år ældre ungkarl Christian Petersen fra Stolbro. Han var indkaldt til militærtjeneste og først efter gentagne tillysninger i 1963 blev de så gift i Egen kirke torsdag d. 29. september 1864. Ved dette bryllup var Hans med som forlover for sin datter sammen med en Peter Christensen Brok.

Efter at danskerne havde tabt slaget ved Dybbøl og efter våbenhvilen og fred slutningen i Wien søndag d. 30. oktober måtte Danmark give afkald på Slesvig-Holsten, og derved kom hele Sønderjylland op til Kongeåen under de preussiske myndigheders herredømme.

Hos Hans og Charlottes ældste datter og svigersøn Margrethe Marie og Christian i Elstrup ventede de deres første barn sammen, og mandag d. 1. maj 1865 fik de en pige der ved dåben søndag d. 11. juni 1865 i Egen kirke fik navnet Anna Cathrine Petersen. Derefter er de så flyttet fra Elstrup til Dyndved.

Hans og Charlottes datter Anna Maria, der arbejdede som tjenestepige på Hjortspringgård, havde forelsket sig i den 13 år ældre Hans Hansen, der ligeledes arbejdede som tjenestekarl på Hjortspringgård, og som var søn af inderste Hans Christensen og hustru Mette Marie Christensdatter i Hjortspringkobbel i Svenstrup sogn, og da han havde gjort hende med barn, var det nok bedst at de giftede sig. Der blev så lyst for dem i Svenstrup kirke, og de blev så derefter gift i Svenstrup kirke fredagen d. 6. april 1866. Hans var med som forlover sammen med en Christen Christensen, der tjente i ”Stevning Hjørne”. Det nygifte par bosatte sig i “Hulen”, og godt et par måneder senere fik de så deres første barn, der blev en dreng og som blev født lørdag d. 16. juni 1866. Han blev døbt Hans Hansen, ligesom sin far, i Svenstrup kirke søndag d. 24. juni 1866.

Hos Hans og Charlottes ældste datter og svigersøn Margrethe Marie og Christian i Dyndved ventede de familieforøgelse og juledag tirsdag d. 25. december 1866 fødte hun en pige der ved dåben derhjemme søndag d. 6. januar 1867 fik navnet Anna Dorothea Petersen. Hun blev fremstillet i Egen kirke søndag d. 27. januar 1867.

Hans og Charlotte fik igen et barnebarn i 1868 da datteren og svigersønnen Anna Maria og Hans i Hjortspringkobbel om onsdagen d. 8. april 1868 fik deres næste barn, der blev en dreng, og som blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 26. april 1868 hvor han fik navnet Jørgen Hansen. Hos datteren og svigersønnen Margrethe Marie og Christian i Dyndved ventede de deres fjerde barn sammen og mandag d. 25. maj 1868 fik de så en pige der ved dåben søndag d. 14. juni 1868 fik navnet Cathrine Elisabeth Petersen, og hos Anna Maria og Hans i Hjortspringkobbel fik de torsdag d. 17. februar 1870 en dreng, der blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 6 marts 1870, hvor han fik navnet Christen Hansen.

Hans og Charlottes første barnebarn, plejesønnen Jørgen Jørgensen Finmand, der gik i Elstrup skole, var nu blevet så gammel at han skulle konfirmeres, og der blev han så i Egen kirke palmesøndag d. 2. april 1871. Det var så også i 1871 at Charlotte mistede sin gamle mor Eleonora Elisabeth, idet hun døde i en alder af 89 år om lørdagen d. 15. juli 1871 efter at have levet som enke i godt 9 år, og hun blev så derefter begravet på Egen kirkegård om fredagen d. 21. juli 1871.

I 1872 ventede Anna Maria og Hans i Hjortspringkobbel igen familieforøgelse, men glæden blev dog vendt til sorg, da Anna Maria om tirsdagen d. 2. april 1872 fødte en dødfødt pige, der så blev begravet om søndagen d. 7. april 1872 på Svenstrup kirkegård. Hos Eleonora og Christen i Dyndved ventede de nu deres barn nummer to, og lørdag d. 16. maj 1872 fødte Eleonora så en pige, der ved dåben i Egen kirke søndag d. 9. juni 1872 fik navnet Marie Hansen. Året efter fik Margrethe Marie og Christian i Dyndved om fredagen d. 19. september 1873 en pige der ved dåben søndag d. 12. oktober 1873 i Egen kirke fik navnet Margrethe Marie Petersen.

Flokken af børnebørn voksede og voksede og hos Anna Maria og Hans, der nu igen boede i ”Hulen”, ventede de igen familieforøgelse. Ovenpå deres sorg over at de stadig ikke havde fået en pige, må glæden helt sikkert have været stor, da de om tirsdagen d. 28. juli 1874 fik en datter, og hun fik navnet Mette Maria Hansen ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 23. august 1874. Året efter fik de så hos Margrethe Marie og Christian i Dyndved om torsdagen d. 2. september 1875 en pige der ved dåben søndag d. 26. september i Egen kirke fik navnet Kirsten Petersen.

Hans og Charlotte havde nu snart mange børnebørn, og der kom stadigvæk flere og flere. Hos Eleonora og Christen i Dyndved ventede de deres tredje barn og onsdag d. 28. februar 1877 fik de en pige der ved dåben i Egen kirke 2. påskedag mandag d. 2. april 1877 fik navnet Eleonore Hansen. Hos Margrethe Marie og Christian i Dyndved fik de torsdag d. 8. februar 1877 en dreng, og det blev så deres ottende barn sammen. Han blev født torsdag d. 8. februar 1877 og døbt i Egen kirke søndag d. 18. marts 1877. Hos Anna Maria og Hans i ”Hulen” gik det galt igen, for der fik de igen en dødfødt pige om tirsdagen d. 6. marts 1877, og hun blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 11. marts 1877. Året efter ventede Anna Maria så igen et barn, og mandag d. 29. april 1878 fik de så en dreng, som blev døbt Peter Hansen ved dåben i Svenstrup kirke Kristi himmelfartsdag torsdag d. 30. maj 1878. Han blev således Hans og Anna Marias sidste barn, idet de torsdag d. 17. juni 1880 igen fik et dødfødt drengebarn, som efter en bøn ved graven blev begravet på Svenstrup kirkegård tre dage senere søndag d. 20. juni 1880.

Hans og Charlotte kunne nu efterhånden begynde at se frem til deres guldbryllup, men sådan skulle det ikke være. Kun 1½ år før den store dag døde Hans derhjemme i Elstrup om tirsdagen d. 14. november 1882 i en alder af 77 år, og han blev så derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 19. november 1882 efter en tale før jordpåkastelsen. Charlotte stod nu tilbage som enke, sammen med sine døtre og en stor flok børnebørn. Sønnen Jørgen må i så fald være død på et ukendt tidspunkt inden da.

Tre år senere havde Charlotte også den sorg at hendes datter Anna Maria, der var jo var gift med Hans Hansen, døde derhjemme i ”Hulen” i en alder af kun 43 år om tirsdagen d. 17. november 1885, og hun blev så derefter begravet på Svenstrup kirkegård lørdag d. 21. november 1885.

Charlotte flyttede på et ukendt tidspunkt til Dyndved, sikkert om til én af hendes døtre, hvor hun levede som fattiglem, og her døde hun så fredag d. 15. november 1889 i en alder af 83 år. Hun blev begravet på Egen kirkegård torsdag d. 21. november 1889 efter en bøn ved graven, og ved sin død efterlod hun sine tre døtre og en meget stor flok børnebørn.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk