Jørgen Christian Samuelsen og Kirsten Nymand.

Oldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors forældre)

Jørgen Christian Samuelsen, var født i Holm ved Nordborg på Als, tirsdag d. 10. juli 1804. Han var søn af inderste Christian Samuelsen og hustru Dorothea Sophia Hansdatter, og han var blevet døbt i Nordborg kirke søndag d. 15. juli 1804. Faddere til Jørgen Christian var en Christiansen, Peder Paulsen, Jes _____, Anna Maria Jacobs og pigen Kirsten Lund, der alle var fra Holm.

Jørgen Christian Samuelsen havde en halvsøster, idet hans mor havde haft et uheldigt kærlighedsforhold i 1790, før hun blev gift med Christian Samuelsen. Hun hed Ane Sophie Kierstine Johansen, og hendes anmeldte far var en karl ved navn Peder Johansen fra Brandsbøl.

Ud over hende var Jørgen Christian Samuelsen nummer 6 ud af en kendt søskendeflok på i alt 9. Først var det Maren Samuelsen, der var født torsdag d. 17. september 1795, men som døde torsdag d. 5. november 1807 kun 12 år gammel. Så var det Hans Christian Samuelsen, der var født søndag d. 17. september 1797, men som døde i en alder af kun godt 3½ år om torsdagen d. 25. juni 1801. Så var det Kirsten Samuelsen, der var født søndag d. 29. december 1799, og derefter kom tvillingerne Samuel Christiansen og Hans Christian Samuelsen, der var født søndag d. 7 februar 1802, men Samuel døde kun 17 dage senere om onsdagen d. 24. februar, kun godt 2 uger gammel.

Den næste i rækken var så Jørgen Christian, og efter ham kom Anne Marie Samuelsen, der var født onsdag d. 5. november 1806. Derefter var det Maren Samuelsen, der var født mandag d. 6. marts 1809, og endelig var det Anna Samuelsen, der var født fredag d. 10. april 1812.

Der var omkring 1814 blevet indført en landsdækkende undervisningspligt, men ikke skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Fag rækken var religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

I 15 års alderen blev Jørgen Christian Samuelsen i 1819 konfirmeret i Nordborg kirke, og præsten har noteret at hans kundskab og opførsel var ligefrem.

Jørgen Christians far Christian Samuelsen døde derhjemme i Holm i en alder af 58 år skærtorsdag d. 31. marts 1825, og han blev begravet på Nordborg kirkegård om onsdagen d. 6. april.

Herefter er Jørgen Christian givet vis kommet ud at tjene, hvis ikke han allerede var det inden konfirmationen. Hvordan hans liv ellers er gået kan man kun gætte på. Hans veje har på et eller andet tidspunkt krydset den jævnaldrende pige Kirsten Nymands veje.

Kirsten Nymand var født tirsdag d. 21. februar 1804 som datter af inderste Hans Christian Nymand og hustru Ellen Sandvej i Pøl ved Nordborg. Hun blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 26. februar 1804, og fadderne til hende var Hans Jollmands kone fra Holm, Mads Poulsen, Jacob Jepsen, Christen Sandvejs kone fra Holm og Anne Marie Kolmos fra Pøl.

Kirsten, der oftest er blevet kaldet Kirstine, var deres barn nummer 2 ud af en mulig søskendeflok på 10. Hendes ældste søster hed Helena Margrethe Nymand, og hun var født lørdag d. 24. juli 1802. Derefter kom Kirsten, og efter hende kom Dorthe Nymand der var født søndag d. 27. april 1806. Efter hende kom Hans Hansen Nymand der var født tirsdag d. 4. august 1807, og så i oktober 1809 havde hendes mor født en dødfødt dreng. 2 år efter i november 1811 fødte hendes mor en dødfødt pige. Søndag d. 22. november 1812 fødte hendes mor tvillinger. Det var Hans og Andreas, men de døde begge to få timer efter fødslen. Efter dette kom Anna Nymand . Hun var født lørdag d. 12. november 1814, og endelig var det Cecilia Nymand der blev født fredag d. 2. april 1819. Den sidste fødsel havde været svær for Kirstens mor Ellen Sandvej, for hun døde om mandagen d. 26. april kun 41 år gammel, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård om torsdagen d. 29. april 1819. Også den lille nyfødte Cecilia døde kort tid efter kun 11 uger gammel om mandagen d. 21. juni.

Kirstens far Hans Christian Nymand har været hårdt ramt, og således har han nok hurtigt lille skaffe sig en husbestyrerinde. Det var den noget ældre pige Friderica Berg, der var datter af forhenværende skovfoged Hans Peter Berg i Asserballe, og med hende blev han gift i Nordborg kirke om søndagen d. 10. oktober 1819 kun et halvt år efter hans første kones død. Kirsten havde fået sig en stedmoder.

Året efter, i 1820, blev Kirsten så konfirmeret i Nordborg kirke, og præsten har noteret at hendes kundskab og opførsel var ligefrem. Herefter er hun givet vis kommet ud at tjene.

Hendes stedmor Friderica Berg døde om søndagen d. 16. januar 1831 efter godt 11 års ægteskab med hendes far. Hun blev begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 20. januar 1831. Atter en gang var Kirstens far blevet enkemand, men dette varede ikke længe, idet han hurtigt fandt sig en ny kone. Allerede om søndagen d. 25. september 1831 blev han gift i Nordborg kirke med jævnaldrende Maren Lorenzen, der var datter af afdøde Lorenz Jacobsen i Mjels.

Hvor Kirsten eller Kirstine har opholdt sig og hvor hun har tjent er ikke kendt, men som tiden gik blev hendes veje en dag krydset af Jørgen Christian Samuelsen.

Jørgen Christian Samuelsen, der nu var 28 år gammel, og som tjente i Holm, havde gjort sin kæreste Kirstine Nymand med barn, så det har nok været bedst at de blev gift. Lørdag d. 10. november 1832 ringede bryllupsklokkerne til bryllup i Nordborg kirke, hvor kådner Peter P. Hellesøe og bolsmand Jørgen Gadmand, der begge var fra Holm, var forlovere.

Omkring halvanden måneds tid senere, fik det nygifte par deres første barn. Det var om lørdag d. 29 december, hvor de fik en søn, der ved dåben i Nordborg Kirke søndag d. 13. januar 1833 fik navnet Christian Samuelsen. Faddere ved denne barnedåb var bolsmand Jørgen Gadmand, bolsmand Peter Sandvej, ungkarl Christian Samuelsen, afdøde bolsmand Bonde Graus enke Anne Maria, der alle var fra Holm, og pigen Anna Sandvej ,der var fra Nordborg.

Godt 2 år senere fik Jørgen Christian og Kirstine deres andet barn, og dermed deres første datter. Det var om onsdagen d. 16. april 1834, og den lille pige blev døbt i Nordborg kirke St. Bededag fredag d. 25. april og fik navnet Ellen Samuelsen. Hendes faddere var tjenestepige Ellen Nymand i Holm, bolsmand Hans Jensen i Nørrelykke, ungkarl Thomas Ullenberg i Holm, bolsmand Jørgen Hansens kone Elisabeth, der ligeledes var fra Holm, og pige Kirstina Samuelsen der tjente i Østerlund.

Igen gik der 2 års periode, og i 1836 om lørdagen d. 16. januar, fødte Kirsten sit tredje barn, der denne gang blev en dreng. Han fik navnet Hans Christian Samuelsen ved barnedåben i Nordborg kirke søndag d. 24. januar, og hans faddere var ungkarl Hans Christian Samuelsen, der tjente i Mjels, bolsmand Christen Bonde i Holm, ungkarl Hans Sandvej i Vestermølle, bolsmand Peter Sandvejs kone Ellen i Holm og pigen Anna Samuelsen, der ligeledes kom fra Holm.

Året efter, nemlig onsdag d. 13 december 1837, fik de så igen en datter. Hun blev dødt i Nordborg kirke 2. juledag, tirsdag d. 26 december, og hun fik navnet Kirstine Samuelsen. Faddere til Kirstine var halvbolsmand Hans Gadmands kone Maren, bolsmand Poul Madsen, ungkarl Hans Nielsen, halvbolsmand Hans Thonesens enke Thøre og pigen Cathrine Thomsen, der alle var fra Holm.

Kirstens far Hans Christian Nymand døde om torsdagen d. 11. oktober 1838, og han blev begravet på kirkegården i Nordborg om mandagen d. 15. oktober. Han blev 65 år gammel, og ved hans død efterlod han sig sin kone Maren, samt sine 4 døtre Ellen, Kirsten, Dorothea og Anna.

Danmarks konge, Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Søndag d. 1. februar 1840 var der igen folketælling i Danmark, og på dette tidspunkt var Jørgen Christians mor Dorothea Sophia flyttet ind hos dem hvor de boede i inderstested nr. 33 i Holm. De havde da børnene Ellen, Hans Christian og Kirstine boende hjemme.

Mandag d. 2. marts 1840, fik Jørgen Christian og Kirstine så deres femte og sidste barn. Det blev en pige, og hun fik navnet Dorothea Sophia Samuelsen ved dåben i Nordborg kirke onsdag d. 18. marts. Faddere ved dette barnedåb var bolsmand Jacob Hansens kone Kirstine i Holm, bolsmand Peter Willesen der også var fra Holm, ungkarl Peter Petersen fra Lavensby, bolsmand Paul Madsens kone Kirstine i Holm og pigen Maren Alenberg der ligeledes var fra Holm.

Det er ikke kendt hvor deres ældste søn er konfirmeret, eller hvor han i det hele taget er blevet af, men i 1849 var tiden kommet til at deres datter Ellen skulle konfirmeres, og det blev hun i Nordborg kirke søndag d. 4. marts 1849. Præsten har givet hende karaktererne meget godt i opførsel og mindre godt i kundskab.

To år senere var det sønnen Hans Christian Samuelsens tur til at blive konfirmeret. Det var i 1851, og præsten i Nordborg har noteret hans opførsel som ligefrem og hans kundskaber som mådelige.

Året efter var det så datteren Kirstine Samuelsens det stod for tur. Hun blev konfirmeret om søndagen d. 7. marts 1852.

Jørgen Christians mor, den nu 86 årige Dorothea Sophie Samuelsen, der nu havde levet som enke i næsten 29 år, døde om torsdagen d. 23. februar 1854, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård tirsdag d. 28. februar, efterladende sig sine 7 børn: Anna Sophie, Kirstine, Hans Chr., Jørgen, Anna Marie, Maren og Anna Samuelsen.

Jørgen Christian og Kirstines yngste datter, Dorothea Sophie Samuelsen, blev konfirmeret i Nordborg kirke i 1855.

Deres datter Ellen havde fundet ham hun ville dele sit liv med. Det var den knap 6 år ældre Rasmus Peter Jessen, og de blev så gift i Nordborg Kirke torsdag d. 8 november 1855. De bosatte sig i Holm, og her fødte Ellen så om søndagen d. 16 marts 1856 en pige, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 4 maj fik navnet Kirstine Petersen Jessen. Jørgen Christian og Kirsten havde nu fået deres første barnebarn.

Jørgen Christian Samuelsen døde i en alder af kun 53 år om onsdagen d. 5. august 1857, og han blev så begravet på kirkegården i Nordborg om søndagen d. 9. august, og efterlod sig derved Kirstine som enke samt sine 4 børn sønnen Hans Christian Samuelsen og døtrene Ellen, Kirstine og Dorothea Sophie Samuelsen.

Kirstine fik sit næste barnebarn, om torsdagen d. 29. oktober 1857, da datteren Ellen fødte en lille dreng. Han fik navnet Jørgen Peter Jessen, og han blev hjemmedøbt søndag d. 15. november, og fremstillet i Nordborg kirke søndag d. 20. december.

Kirstine første barnebarn Kirstine døde fredag d. 5 februar 1858 i en alder af knap 2 år, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård tirsdag d. 9 februar, efterladende Ellen og Rasmus Peter i dyb sorg.

Tirsdag d. 24. maj 1859 fik Kirsten igen et barnebarn. Det var Rasmus Peter og Ellen der fik en lille pige, og ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 26 juni blev hun døbt Christine Dorothea Birgitte Jessen.

Kirstines datter Ellen ventede sig igen, og om søndagen d. 2. juni 1861, fødte hun sit fjerde barn. Også denne gang var det en lille pige, og hun fik navnet Bertha Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 7. juli. To år senere, om mandagen d. 3. august 1863, fik de nok engang et nyt familiemedlem. Det var om mandagen d. 3. august 1863, og det blev en pige, der ved barnedåben i Nordborg kirke søndag d. 6. september fik hun navnet Ane Kirstine Jessen.

Krigen mellem Danmark og Preussen var brudt ud, og d. 18. april 1864, blev danskerne besejret af tyskerne ved slaget på Dybbøl. De preussiske tropper havde nu 30.000 mand stående på Sundeved-siden, og natten mellem d. 28. og 29. juni, blev de sat over det smalle Als Sund, og gik i land på Als ved Arnkil. Her blev der kæmpet voldsomt, med forfærdende tab til de danske styrker. De måtte til sidst overgive Als, og øen kom herefter under de preussiske myndigheders herredømme.

Året efter fik Kirstines datter og svigersøn Rasmus Peter og Ellen igen en lille pige. Det var søndag d. 17. september 1865, og hun blev navngivet Elene Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 29. oktober.

Kirstines yngste datter Dorothea Sophia Samuelsen, havde funder sin livsledsager, nemlig den 1 år yngre Jacob Hansen. Det var hendes fætter, idet hans mor Kirstine Samuelsen var er søster til hendes far. De blev gift om torsdagen d. 20. september 1866 i Nordborg kirke, med bondemand Christen Pedersen fra Holm og Rasmus Peter Jessen fra Nordborg som forlovere. Knap 3 måneder efter brylluppet fødte Dorothea Sophia en søn om tirsdagen d. 11. december, og han blev døbt Hans Hansen i Nordborg kirke søndag d. 20. januar 1867.

I 1868 ventede Kirstines datter Ellen sig igen. Det blev tvillinger denne gang, og det skete om lørdagen d. 21. marts. Det blev en dreng og en pige. Tvillingerne blev hjemmedøbt mandag d. 30. marts 1868, og drengebarnet fik navnet Rasmus Peter Jessen ligesom sin far, mens pigebarnet fik navnet Anna Marie Jessen. Desværre gik det ikke så godt med den lille Anne Marie, for hun døde allerede om fredagen d. 1. maj, kun 6 uger gammel, og hun blev så begravet på Nordborg kirkegård mandag d. 4. maj. Rasmus Peter blev senere fremstillet i kirken i Nordborg om søndagen d. 17 maj samme år.

Året efter, i 1869, ventede datteren og svigersønnen Dorothea Sophia og Jacob Hansen deres andet barn, og Kirstine fik igen et barnebarn. Det var om onsdagen d. 11. august, og det blev en pige, der samme dag blev døbt derhjemme, og som fik navnet Christine Hansen

Fredag d. 10. december 1869 blev Kirstines datter Kirstine Samuelsen gift i Nordborg kirke med den omkring 24 år ældre enkemand og klodsemager Georg Andreas Johannsen fra Nordborg, der nu blev gift for tredje gang. Deres forlovere var Jacob Hansen og Jes Petersen Schnell fra Nordborg.

Også Kirstines søn Hans Christian Samuelsen gik i giftetanker, og lørdag d. 9. april 1870 blev han gift i Nordborg kirke med den 3 år yngre Kirstine Marie Kaad, der var fra Købingsmark, og som var datter af landbesidder Hans Christensen Kaad og hustru Anna Marie Bladt. Deres forlovere var Hans Hansen Møller og Marcus J. Schmidt fra Nordborg.

Hos Kirstines datter og svigersøn Dorothea Sophia og Jacob Hansen gik det ikke så godt, idet Dorothea Sophia om onsdagen d. 11. maj 1870 fødte to dødfødte piger. 2½ måned efter ægteskabet mellem Kirstines søn og svigerdatter, Hans Christian og Kirstine Marie, fik de en lille pige. Det var om lørdagen d. 25. juni, og hun blev døbt Anne Marie Samuelsen i Nordborg kirke onsdag d. 20. juli.

Datteren Kirstine fødte torsdag d. 27. oktober 1870 en søn, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 27. november blev døbt Georg Andreas Johannsen, lige som sin far.

Det gik også godt for datteren og svigersønnen Ellen og Rasmus Peter. De fik endnu en lille dreng, og han blev født mandag d. 14. november 1870. Denne dreng fik navnet Jens Peter Jessen ved barnedåben i Nordborg kirke 2. juledag mandag d. 26. december.

Kirstines søn og svigerdatter Hans Christian og Kirstine Marie, fik deres andet barn søndag d. 13. august 1871, og denne dreng blev hjemmedøbt samme dag og fik navnet Jørgen Samuelsen. Desværre gik det ikke så godt med den lille dreng, for han døde kun 7 dage senere om søndagen d. 20. august, og blev begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 24. august.

Hos Kirstines datter og svigersøn Dorothea Sophia og Jacob Hansen, kom der en lille pige søndag d. 5. maj 1872, og hun blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 16. juni, og fik navnet Kirstine Sophie Hansen.

Hendes datter og svigersøn, Kirstine og Georg Johannsen, ventede også småfolk. Det var en lille pige, der blev født mandag d. 7. oktober 1872, og som fik navnet Kjesten Johannsen i Nordborg kirke søndag d. 10. november.

Også hos sønnen og svigerdatteren, Hans Christian og Kirstine Marie, var der glæde sidst på året, idet de lørdag d. 2. november 1872 igen fik en lille dreng. Også han blev døbt Jørgen Samuelsen, ligesom den foregående, ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 8. december.

Hos datteren og svigersønnen, Ellen og Rasmus Peter, var det også barn i vente, og de fik deres sidste barn om fredagen d. 28. marts 1873. Det blev en lille dreng, og han fik navnet Hans Christian Jessen ved dåben i kirken i Nordborg søndag d. 4. maj.

Kun kort tid efter glæden over deres sidste barn, fik Rasmus Peter og Ellen den store sorg, at deres datter Bertha døde af en brystsygdom i en alder af kun 12 år. Det var fredag d. 27. juni 1873, og hun blev begravet i Nordborg onsdag d. 2. juli.

Kirstine blev ved med at få børnebørn, og hos datteren og svigersønnen Dorothea Sophia og Jacob Hansen i Nordborg blev der født en pige om onsdagen d. 24. september 1873. Hun blev navngivet Anne Maria Hansen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 2. november.

Kirstine havde nu 19 kendte børnebørn, hvoraf de 4 var døde. Om hendes søn Christian Samuelsen har været gift og har haft børn, vides ikke. Det har ikke været muligt at opspore hans opholdssted.

Kirstine Samuelsen var blevet syg, og om lørdagen d. 10. januar 1874 døde hun i en alder af 69 år af såkaldt "brystsvaghed VII", efter af have levet som enke i 16½ år. Hun blev begravet på kirkegården i Nordborg om torsdagen d. 15. januar. Ved sin død efterlod hun sig sine 4 børn Hans Christian i Nordborg, Ellen i Nordborg, Kirstine i Nordborg og Dorothea Sophie i Nordborg. Ved sin død boede hun i Nordborg, så hvornår er hun flyttet fra Holm til Nordborg, er ikke kendt.

 

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk