Peter Jessen og Birthe Axelsen.

Oldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farfars forældre)

Peter Jessen blev født lørdag d. 17. september 1791 i Snogebæk i Sottrup sogn som et såkaldt uægte barn. Hans mor Anna Maria Jenses, der var datter af afdøde gårdmand Jens Christensen Biermann og Anna Catharina Jenses i Snogebæk havde haft en uheldig kærlighedsaffære med en bondekarl på Avnbølgård ved navn Peter Jessen, og han var nu blevet anmeldt som far til den nyfødte Peter. To dage efter om mandagen d. 19. september blev Peter Jessen døbt, og som fadder til ham stod Peter Jensen, Nicolai Rasmussen og Catharina Maria Andersens.

Det er ikke helt klart hvem Peters far, Peter Jessen, egentlig er. Det er efter udelukkelses metoden dog mest sandsynligt at han søn af en gårdmand i Bovrup ved navn Jes Petersen og dennes hustru Kiersten Jessesdatter, og at han derfor var født mandag d. 18. november 1765 og konfirmeret palmesøndag d. 24. marts 1782 i Varnæs kirke.

Peters mor Anna Maria havde efterfølgende på et tidspunkt truffet på en mand ved navn Jørgen Christensen Johnsen, der var fra Holm ved Nordborg, og med ham blev hun om lørdagen d. 5. juli 1806 forlovet og indskrevet til ægteskab. De blev derefter gift i Sottrup kirke om onsdagen d. 3. september 1806.

Peters mor ventede sig, og knap 6 måneder efter brylluppet nedkom hun om lørdagen d. 21. februar 1807 med en dreng, der fredag d. 27. februar blev døbt Jens Christensen med Peter Marcussen fra Osmark, Jens Jurgensen fra Blansgaard og Peter Jensens hustru Stine fra Snogebæk.

Kort tid efter på palmesøndag d. 22. marts 1807 blev den unge Peter Jessen så konfirmeret i Sottrup kirke.

På et tidspunkt herefter rejste familien fra Sottrup sogn på Sundeved til Nord Als, hvor de slog sig ned i Holm. Det er mest sandsynligt at Peter rejste sammen med dem til Nord Als, men da han jo var konfirmeret, og derfor moden til at komme ud at tjene, kan han godt være kommet på et senere tidspunkt.

Peters mor ventede igen barn, og mandag d. 21. november 1808, fødte hun en dreng i hjemmet i Holm, der om onsdagen d. 23. november fik navnet Jørgen Christensen Johnsen.

Hvor Peter har opholdt sig i de mange år der er gået, er ikke kendt, men i 1827 var han i hvert fald tjenestekarl i Mjels i Oksbøl sogn på Nord Als. Han har et eller andet sted mødt sit livs lys, den 7 år yngre tjenestepige Birthe Axelsen.

Birthe Axelsen kom fra Strynø i det sydfynske Ø-hav. Hun var født om fredagen d. 9. oktober 1801 som datter af husmand og fisker Rasmus Axelsen og hustru Karen Pedersdatter. Hun havde en ældre søster, samt 3 halvsøskende som hendes far havde fra et tidligere ægteskab. Hun blev døbt Birthe Rasmusdatter om søndagen d. 11. oktober, og det var Rasmus Axelsens yngste søn af første ægteskab Axel Rasmussens kæreste Salome Rasmusdatter, der holdt hende til dåben. Gårdmand Rasmus Brandt, husmand Jens Axelsen, Rasmus Pedersen og gårdmand Rasmus Brandts hustru Maren Rasmusdatter stod fadder.

Fødslen har sikkert været hård ved Birthes mor, og hun kom aldrig over dette. Hun døde lørdag d. 5. december i en alder af kun 27 år, og derved var Birthes uden mor og hendes far var atter engang enkemand. Hun blev begravet på Strynø kirkegård tirsdag d. 8. december 1801, og hendes far stod nu alene med 2 små piger. Det har givet vis ikke været særlig spændende, så Birthes far måtte hurtigst muligt finde en mor til sine små piger. Det lykkedes, og allerede om tirsdagen d. 16. marts 1802 blev han trolovet i Strynø kirke med afdøde Mikkel Jacobsens enke Johanne Jensdatter, der ligeledes var fra Strynø. Vielsen fandt sted i Strynø kirke søndag d. 30. maj 1802. Birthe havde nu fået sig en stedmor.

Året efter om søndagen d. 19. december 1803 fik Birthe en lillesøster, der ved dåben i Strynø kirke 2. juledag søndag d. 26. december fik navnet Karen Rasmusdatter, og næsten 3 år senere om lørdagen d. 8. november 1806 fik hun igen en lillesøster, der dagen efter blev døbt Barbara Rasmusdatter, men det gik bare ikke så godt med den lille nyfødte pige, for kun 3 dage gammel døde hun om tirsdagen d. 11. november og hun blev begravet om onsdagen d. 19. november.

Birthes far, der i 1809 var sidst i tresserne, skulle igen være far, så Birthe fik en lillebror om fredagen d. 21. juli, og han blev døbt om søndagen d. 23. juli og fik navnet Mikkel Rasmussen.

Birthes fars første barn af sidste ægteskab Karen døde om onsdagen d. 13. april 1813 i en alder af godt 9 år, og hun blev begravet fredag d. 16. april på kirkegården i Strynø.

Birthe var efterhånden blevet 14½ år gammel, og om søndagen d. 21. april 1816 blev hun konfirmeret i Strynø kirke.. Et halvt års tid senere, nemlig søndag d. 24. november forlod hun sin fødeø og rejste fra Strynø til Lyø hvor hun arbejdede som tjenestepige. Hvor længe hun har været på Lyø vides ikke, ej heller hvordan eller hvornår hun er rejst til Als. Her fik hun også arbejde som tjenestepige, og det formodes at være i Havnbjerg sogn på Nord Als. Hun har så her et eller andet sted truffet på sin livsledsager, den syv år ældre Peter Jessen, der jo som tidligere nævnt arbejdede som tjenestekarl i Mjels.

Påskedag søndag d. 15. april 1827 ringede bryllupsklokkerne i Havnbjerg kirke for Peter og Birthe da de blev gift, med Matzen på Mjelsgård og ungkarl Johan Peter Clausen fra Havnbjerg som forlovere. Peters vaccinationspapirer har ikke været i orden, og han måtte derfor love i de underskrevne vidner, Fridrich Bendixen og Johan Peter Clausen nærværelse, at han ville lade sig vaccinere allerførste gang at vaccinationen i Havnbjerg blev tilsagt, og at han var strafskyldig hvis han forsømte dette.

Peter Jessen havde fået kaldenavnet "Moldt", men hvorfra dette navn stammer eller hvorfor han er blevet kaldt dette vides ikke.

På et tidspunkt bosatte det nygifte par sig i Ulbjerg ved Nordborg. Birthe gik og ventede sit første barn, og tirsdag d. 15. juli 1828 fødte hun en lille dreng. Peter og Birthe var nu blevet forældre. Den lille dreng blev hjemme døbt dagen efter om onsdagen d. 16. juli og han fik navnet Rasmus Peter Jessen. Han blev fremstillet i kirken i Nordborg søndag d. 24. august. Faddere ved barnedåben var parcellist Hans Christian Klyhn fra Østerlund ved Nordborg, Jørgen Jørgensen der var parcellist ved Ulbjerg, ungkarl Jørgen Johansen fra Nordborg, parcellist Hans Dominicussens kone Maren i Ulbjerg og tjenestepige Elisabeth Axels i Nordborg.

Birthes far, Rasmus Axelsen, der havde levet sine sidste leveår på Strynø som husmand og almisselem, døde om torsdagen d. 2. april 1829, og i en alder af 87 ¾ år, og han blev begravet på Strynø kirkegård søndag d. 5. april 1829. Om Birthe har været tilbage på Strynø ved den lejlighed er ikke kendt.

Året efter, i 1830, skulle Peter og Birthe igen være forældre. Det skete om fredagen d. 18. juni da Birthe fødte sit andet barn, og det blev også en dreng. Han fik navnet Jørgen Petersen Jessen ved dåben i Nordborg kirke lørdag d. 17. juli, med skriver på amtsstuen Jørgen Johnsen, pottemagerformand Johan Nissen, ungkarl og bagersvend Johann Ludewig Dekker, farver Jørgen David Tisens kone Charlotte Juliane og pigen Lena Petersen, der alle var fra Nordborg, som fadder.

Der gik nu fire år inden familien blev forøget, og om fredagen d. 13. juni 1834 fødte Birthe igen en dreng. Han fik navnet Jens Peter Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 13. juli, og ved denne barnedåb var det ungkarl Jens Christensen Johnsen, håndskomager Hans Hinrich Ernst, ungkarl Hans Christian Hoeg, Jørgen Nissens kone Anna Sophia, der alle var fra Nordborg samt pigen Maria Petersen, der tjente i Havnbjerg præstegård, der stod fadder.

Hvornår Peter og Birthe er flyttet fra Ulbjerg ind i Nordborg Flækkes 1. kvarter, i hus nr. 15 hos bødker Christian Jørgensen, i et lille hus der lå på Løjtertoft nr. 16 , men som er blevet nedbrudt engang i nitten hundred og tyverne, vides ikke, men her boede de ved folketællingen søndag d. 1. februar 1835. Hvor deres knap 7 årige søn Rasmus Peter var på dette tidspunkt vides ikke, for han er ikke opført i folketællingslisten på denne adresse.

Peters halvbror den nu 28-årige Jens Christensen Johnsen blev søndag d. 3. maj 1835 gift i Nordborg kirke med den 1 år ældre Dorthe Nymand, der var datter af skrædder Hans Christian Nymand og hustru Ellen Sandvej i Pøl ved Nordborg. Inderste Christian Jørgen Johnsen og inderste Jørgen Samuelsen, der begge var fra Holm, var deres forlovere. 

Året efter, i 1836, ventede Peter og Birthe deres fjerde barn, og denne gang fødte Birthe en lille pige. Hun blev født onsdag d. 19. oktober, og hun fik navnet Maria Petersen Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 20. november. Faddere til den lille Maria var skræddermester Jes Christensens kone Karen, smedemester Carl Hins, ungkarl og smedesvend Andreas Thomsen, smedemester Peter Mathiesens kone Anna Kirstina og pigen Anna Maria Sandvej. Alle var fra Nordborg.

I dagene d. 22., 23., 24. og 25 maj 1839 var der ekstra Søsession i Nordborg amt, og da var Peter indkaldt sammen med sine sønner Rasmus Peter, Jørgen og Jens Peter. Peter fik fripas i Landrullen.

Danmarks konge, Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

På et tidspunkt er familien igen flyttet, for ved folketællingen søndag d. 1. februar 1840, boede de nu i Nordborg Flækkes 3. kvarter, i et lille hus indskrevet mellem hus nr. 5 og hus nr. 6. Huset har ligget mellem det nuværende Ulbjerggade 14 og Ulbjerggade 16. Peter arbejdede som daglønner og lejemand på dette tidspunkt, og boede alle deres fire børn hjemme hos dem.

Deres søn Rasmus Peter, der nu var knap 15 år gammel, blev konfirmeret i Nordborg kirke søndag d. 5. marts 1843, og præsten har i kirkebogen noteret, at han var ligefrem i kundskab og opførsel.

Lørdag d. 1. februar 1845 var der igen folketælling, og Peter og Birthe må igen være flyttet, for de er nu opført i Nordborg Flækkes 3. Kvarter (hvor der står skrevet: I et lille hus uden nummer) (i listen er huset opført mellem det nuværende Smedegade 8-12 og Smedegade 20) Peter og Birthe boede nu her sammen med deres 3 yngste børn, idet deres ældste søn Rasmus Peter nu var flyttet hjemmefra.

Deres søn den nu knap 15 årige Jørgen Petersen Jessen blev konfirmeret i Nordborg kirke søndag d. 2. marts 1845. Præsten har betegnet ham med en ligefrem opførsel.

Det gik ikke så godt med Peter og Birthes søn Jens Peter. Han må være blevet syg, for om tirsdagen d. 5. januar 1847 døde han i an alder af kun 12½ år. Han blev begravet på kirkegården i Nordborg lørdag d. 9 januar. Det har givet vis været en stor sorg for Peter og Birthe.

Peter og Birthes datter Maria Petersen Jessen, der gik i Nordborg skole, blev søndag d. 9. marts konfirmeret i Nordborg kirke. Præsten har betegnet hende som ligefrem.

Peter og Birthes søn Jørgen Petersen Jessen, der tjente på Mjelsgård i Oksbøl sogn, havde truffet sin livsledsager, den 3 år yngre Louise Auguste Margrethe Schnell fra Nordborg, og som var datter af skomagermester Albrecht Schnell og hustru Margrethe Cathrine Dall i Nordborg. Hun tjente i Leck i Tyskland, så hvordan de er stødt på hinanden er uvist. Deres trolovelsen blev bekendtgjort i Leck d. 28. september 1853. Pastor Clemmensen i Leck lyste for dem om søndagen d. 23. oktober 1853, og det samme gjorde Pastor Fangel i Oksbøl kirke om søndagen d. 30. oktober. Lørdag d. 5. november 1853 blev de så gift i Nordborg kirke. De ventede deres første barn, og kun godt 2 måneder efter brylluppet, om søndagen d. 15. januar 1854, fik de deres første barn. Det blev en dreng, og han blev døbt Albrecht Jørgensen Jessen i Nordborg kirke torsdag d. 26. januar. Blandt fadderne var Peter og Birthes søn Rasmus Peter og hans kæreste Ellen Samuelsen. Peter og Birthe havde fået deres første barnebarn.

Peter og Birthe er på et tidspunkt igen flyttet, idet de ved folketællingen torsdag d. 1. februar 1855 nu boede i Nordborg Flækkes 3. Kvarter i hus nr. 4B, og det er det hus, der i dag er beliggende på adressen Ulbjerggade 18. Deres datter Maria, der var sypige, boede igen hos dem.

Peters mor Anna Maria Johnsen, som boede hos Peters halvbror Jens Christensen Johnsen og hustru Dorthe Nymand, i Nordborg Flækkes 2. Kvarter i hus nr. 22b, døde om tirsdagen d. 6. marts 1855, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård mandag d. 12. marts. Hun efterlod sig sine 3 børn, Peter Jessen, Jens Johnsen og Jørgen Johnsen.

Peter og Birthes datter Maria havde haft et kærlighedsforhold til en malersvend ved navn Johan Johansen fra Flensborg. Hun var blevet med barn, og om onsdagen d. 7. november 1855 fødte hun en lille pige, der efter datidens mening blev betegnet som et uægte barn. Hun havde angivet sin sandsynligvis forlovede Johan Johansen som far til barnet, men forholdet mellem ham og hende blev aldrig til noget. Peter og Birthe havde fået deres andet barnebarn.

Dagen efter om torsdagen d. 8 november 1855, blev Peter og Birthes ældste søn Rasmus Peter gift i Nordborg kirke med sin knap 6 år yngre kæreste Ellen Samuelsen. Deres forlovere var inderste Jens Christensen Johnsen fra Nordborg og halvbolsmand Peter Petersen fra Holm.

Datteren Marias lille pige skulle døbes, og der blev hun i Nordborg kirke om søndagen d. 16. december 1855. Hun blev døbt Johanna Birgitte Johansen, og det var hendes morbror Rasmus Peter som stod fadder sammen med hendes morbror Jørgen Petersen Jessens kone Louise og indsidder Jens Johansens kone Dorthe fra Nordborg, ungkarl Andreas Rasmussen fra Broballe og pigen Christine Jepsen fra Nordborg.

Deres ældste søn Rasmus Peter og svigerdatter Ellen havde bosat sig i Holm, og om søndagen d. 16 marts 1856 fik Peter og Birthe deres tredje barnebarn. Det blev en pige der fik navnet Kirstine Petersen Jessen ved dåben søndag d. 4 maj.

Peter og Birthes søn og svigerdatter Jørgen og Louise, fik deres andet barn tirsdag d. 4. november 1856, og det var en lille pige, der blev døbt Bertha Marie Cathrine Jessen i Nordborg kirke, søndag d. 7. december. Ved dette barnedåb Birthe fadder.

Svigerdatteren Ellen var nu blevet gravid igen, og torsdag d. 29. oktober 1857 fik Peter og Birthe endnu et barnebarn. Det blev en dreng, og han fik navnet Jørgen Peter Jessen ved hjemmedåben om søndagen d. 15. november. Han blev fremstillet i Nordborg kirke søndag d. 20. december samme år.

Det nye år 1858 fik ikke nogen god start for sønnen og svigerdatteren Rasmus Peter og Ellen, idet deres førstefødte datter Kirstine døde om fredagen d. 5. februar i en alder af knap 2 år, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård tirsdag d. 9 februar.

Peter og Birthes datter Maria Petersen Jessen var blevet forelsket i den 6 år ældre smedesvend Jens Nielsen Skulander, og med ham blev hun gift i Nordborg kirke om søndagen d. 9. maj 1858. Her var hendes far Peter Jessen og hendes bror Rasmus Peter forlovere.

På et tidspunkt er sønnen Rasmus Peter flyttet fra Holm til Nordborg sammen med sin lille familie, og de bosatte sig Nordborg Flækkes 2. kvarter i hus nr. 21B, det der i dag har adressen Ulbjerggade 21, ikke så langt fra det sted hvor Peter og Birthe boede, nemlig i Nordborgs 3. kvarter i hus nr. 12, i det hus der i dag har adressen Smedegade 6. Ellen fødte her sit tredje barn om tirsdagen d. 24. maj 1859. Det blev en pige, og ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 26. juni blev hun døbt Christine Dorothea Birgitte Jessen.

Endnu et barnebarn fik Peter og Birthe i 1859, da svigerdatteren Louise om fredagen d. 28. oktober fødte en dreng, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 4. december fik navnet Jes Petersen Jessen.

Peter Jessen, der stadigvæk blev kaldt "Moldt", døde om tirsdagen d. 23. april 1861 i en alder af 69½ år. Han blev begravet på Nordborg kirkegård lørdag d. 27. april, og efterlod sig sin hustru Birthe som enke, samt sine børn, Rasmus Peter Jessen, Jørgen Petersen Jessen og Marie Skolander.

Birthes svigerdatter, Ellen, ventede sit fjerde barn, og om kun godt en måned efter Peters død, fødte hun om søndagen d. 2. juni 1861 en lille pige, der fik navnet Bertha Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 7. juli.

Året efter fik Birthe igen et par børnebørn. Hendes datter Marie fødte en lille dreng om fredagen d. 13. september 1862, og hendes svigerdatter Louise fødte en lille pige om søndagen d. 21. september 1862. Marie og Jens’s søn fik navnet Niels Nielsen Skolander ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 13. oktober, og Jørgen og Louises datter blev ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 26. oktober døbt Margrethe Cathrine Jessen.

Der blev ved med at komme børnebørn. Hos Rasmus Peter og Ellen fik de deres femte barn mandag d. 3. august 1863. Det blev en lille pige, og ved barnedåben i Nordborg kirke søndag d. 6. september, fik hun navnet Ane Kirstine Jessen.

Efter at have mistet sin mand, mistede Birthe også sin søn Jørgen Petersen Jessen, idet han døde skærtorsdag d. 24. marts 1864, og han blev begravet på Nordborg kirkegård onsdag d. 30. marts. Han efterlod sig sin kone Louise stod nu alene med deres 3 børn, hvoraf den yngste kun var 1½ år gammel.

Der var udbrudt krig mellem Danmark og Preussen, og ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864, blev danskerne besejret af tyskerne. Kun seks dage efter slaget på Dybbøl, fik Birthes datter Marie fik igen en lille dreng. Det var søndag d. 24. april, og han fik navnet Jørgen Nielsen Skolander ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 5 juni.

På Sundeved-siden stod nu 30.000 preussiske tropper, og natten mellem d. 28. og 29. juni, blev de sat over det smalle Als Sund, og gik i land på Als ved Arnkil. Med forfærdende tab måtte danskerne til sidst alligevel overgive Als, og derefter kom de under de preussiske myndigheders magt.

Birthes søn og svigerdatter, Rasmus Peter og Ellen, fik igen en lille pige om søndagen d. 17. september 1865, men kun elleve dage efter døde Birthes barnebarn, datteren Maries søn, Niels Nielsen Skolander i en alder af kun fire år d. 28 september. Rasmus Peter og Ellens nyfødte pige blev navngivet Elene Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 29. oktober.

Året efter, i 1866, fik Birthes datter Marie endnu et barn. Det var onsdag d. 2 maj da de fik en lille pige, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 17. juni fik navnet Nielsine Louise Nielsen Skolander.

Hos Rasmus Peter og Ellen skulle familien også være større, og lørdag d. 21. marts 1868 fødte Ellen tvillinger. Det blev en dreng og en pige. Tvillingerne blev hjemmedøbt mandag d. 30. marts 1868, og drengebarnet fik navnet Rasmus Peter Jessen ligesom sin far, mens pigebarnet fik navnet Anna Marie Jessen. Desværre gik det ikke så godt med den lille Anne Marie, for hun døde allerede fredag d. 1. maj, kun 6 uger gammel, og blev så begravet mandag d. 4. maj. Rasmus Peter blev senere fremstillet i kirken i Nordborg søndag d. 17. maj samme år.

Birthes datter og svigersøn, Marie og Jens Skolander, ventede også familieforøgelse, og om lørdagen d. 20. februar 1869, fik de en lille pige, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 4. april fik navnet Marie Christine Nielsen Skolander.

Tiden gik nu frem til 1870, hvor Birthe mistede et af sine børnebørn. Det var Marie og Jens Skolanders søn Jørgen Nielsen Skolander, der i en alder af kun knap 6 år døde om søndagen d. 27. marts. Han blev begravet på Nordborg kirkegård d. 1. april 1870.

Birthe fik et nyt barnebarn, da svigerdatteren Ellen om mandagen d. 14. november 1870 fødte en dreng. Han fik navnet Jens Peter Jessen ved barnedåben i Nordborg kirke 2. juledag mandag d. 26. december.

Hos Maria og Jens Skolander, skulle der igen være familieforøgelse, og om mandagen d. 22. januar 1872, fik de en søn, der ved dåben i Nordborg kirke onsdag d. 6. marts fik navnet Bengt Nielsen Skolander.

Også hos Rasmus Peter og Ellens ventede de barn, og de fik deres sidste barn om fredagen d. 28. marts 1873. Det blev en dreng, og han fik navnet Hans Christian Jessen ved dåben i kirken i Nordborg søndag d. 4. maj. Kun kort tid efter denne glæde med deres sidste barn, fik de den store sorg, at deres datter Bertha døde af en brystsygdom i en alder af kun 12 år. Det var om fredagen d. 27. juni 1873, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård onsdag d. 2. juli.

Hos Marie og Jens Skolander, der jo havde mistet begge deres yngste sønner, blev 1874 et godt år, idet Marie mandag d. 13. juli fødte tvillinger. Det var to piger, og de blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 9. august. Den ene fik navnet Dorothea Johanne Nielsen Skolander, og den anden fik navnet Wilhelmine Cathrine Nielsen Skolander.

I 1876 havde Birthe den sorg at miste sin sidste søn, Rasmus Peter Jessen. Han var blevet syg, og han døde af en nyresygdom kaldet "Morbus Bright VII" om tirsdagen d. 12. september 1876. Han blev begravet på kirkegården i Nordborg om lørdagen d. 16. september, og efterlod sig sin hustru Ellen og sine 7 børn i dyb sorg.

Fredag d. 15. december 1876 fik Birthes datter og svigersøn, Marie og Jens Skolander, endnu et barn. Det var igen en lille pige, og hun fik navnet Birthe Anna Nielsen Skolander ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 14. januar 1877.

Birthe havde nu i alt fået 23 børnebørn, hvoraf de 9 desværre var døde. Også 3 af hendes 4 børn var døde, så hun nu kun havde datteren Marie Skolander tilbage.

Birthe, der efterhånden var begyndt at lide af alderdoms svaghed, og som havde levet som enke i godt 10 år, døde i en alder af 79 år om søndagen d. 5. juni 1881, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 9. juni 1881, hvor der blev holdt en gravtale. Et langt liv var slut.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk