Christen Hansen og Anne Cathrine Jørgensdatter.

Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars fars forældre)

Christen Hansen blev født i 1767 i Egen på Als som søn af hjulmand Hans Christensen og hustru Maria Jørgensdatter, og han blev døbt søndag d. 1. november 1767, sikkert i Egen kirke. Christen havde en storebror der var født i januar 1761 og som hed Jørgen Hansen. Derefter havde han en storesøster som hed Mette Marie Hansdatter, og som var født i april 1763, og foruden dem havde han en anden storesøster ved navn Thøre Hansdatter, som var født i november 1765. Christen blev altså født mens Christian VII var konge i Danmark, og voksede således op i stavnsbåndets tid, hvor ingen dreng eller mand mellem 14 og 36 år måtte forlade sit fødegods.

Da man i 1772 begyndte at udparcellere Hjortsprings jorder, besluttede Christens far sig til at påbegynde en ny tilværelse som parcellist og landmand i Svenstrup Sogn, og han købte derfor een af parcellerne. Helt nøjagtigt var det parcel nr. 1, og de flyttede derfor til Svenstrup Sogn, og begyndte så at bygge deres nye hjem op.

Christen var for lille til at bemærke al den virak der var i Danmark omkring Johann Friedrich Struensee, der efter at være blevet livlæge for Christian VII senere, efter at være kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev henrettet på Østre Fælled d. 28. april 1772. Christen var nu blevet 5 år, og i begyndelsen af november 1772 fik han en lillesøster som fik navnet Marie Hansdatter. Christen voksede op kom i skole i Stevning, og som tiden gik blev han konfirmeret i Svenstrup kirke i 1784. Derefter kom han hjemmefra og kom ud at tjene.

Christens søstre Mette Marie og Marie døde begge to i 1789 da Christen var ca. 22 år gammel. Først var det Mette Marie der døde af en halssyge i en alder af 25 år i februar 1789, og kun måneden efter døde også Marie af en halssyge i marts måned i en alder af kun 16 år.

På et tidspunkt er Christen truffet på den 3 år ældre pige Anne Cathrine Jørgensdatter fra Havnbjerg, og hun har sikkert sat hans hjerte i brand. Hun var datter af smeden Jørgen Jørgensen og hustru Anne Marie Pedersdatter i Havnbjerg, og hun var deres ældste barn. Hun var født i 1764, og døbt søndag d. 23. september 1764. Da hun var blevet omkring 2 år gammel fik hun i slutningen af august eller i begyndelsen af september 1766 en lillebror der dåben onsdag d. 3. september 1766 fik navnet Peter Jørgensen. Anne Cathrine fik en lillesøster da hun var godt 4 år gammel, og hun blev født i januar 1769 og hun fik navnet Dorothea Sophie Jørgensdatter ved dåben søndag d. 29. januar 1769. Tiden gik, og da hun var blevet godt 7 år gammel fik hun i slutningen af januar eller én af de første dage i februar 1772 igen en lillesøster som fik navnet Anne Marie Jørgensdatter ved dåben søndag d. 2. februar 1772. Anne Cathrine var efterhånden blevet 9½ år gammel da hun i marts måned 1774 igen fik en lillebror som ved dåben søndag d. 13. marts 1774 fik navnet Jørgen Jørgensen. Det gik bare ikke så godt for den lille dreng, og året efter da han var blevet 1½ år gammel, døde han og blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 3. november 1776.

Anne Cathrine blev altså født mens Frederik V var konge i Danmark, og da han døde d. 14. januar 1766, blev han så efterfulgt af sin søn Christian VII. Anne Cathrine har givet vis heller ikke haft det store kendskab til alt det det skete omkring Christian VII, Johann Friedrich Struensee og dronning Caroline Mathilde i årene fra 1769 til Struensees henrettelse i april 1772.

Da Anne Cathrine var blevet 14½ år gammel fik hun en lillebror som fik samme navn som hendes afdøde bror Jørgen Jørgensen ved dåben onsdag d. 3. marts 1779. Tiden gik nu hen til januar 1781 hvor Anne Cathrine i en alder af godt 16 år fik en lillesøster. Hun blev navngivet Margrethe Elisabeth Jørgensdatter ved dåben søndag d. 21. januar 1781. Hendes far, der ellers var en dygtig smed, begik engang et fejltrin som gav hans gode navn og rygte et voldsomt knæk, idet han en nat havde stjålet et par sække æbler fra præstens frugthave, hvilket gav ham tilnavnet “Æbletyven”.

Danmarks konge, Christian VII, udstedte d. 8. juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og denne fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse. Bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og endelig blev træhest, hundehul og halsjern fremover forbudt som afstraffelsesmiddel.

Anne Cathrine havde i 1787 forelsket sig i en ungkarl ved navn Jacob Jessen fra Brandsbøl, som tjente på Havnbjerg præstegård, og en graviditet blev følgen af dette. I efteråret 1787 fødte hun derfor et såkaldt uægte barn, og hun blev døbt lørdag d. 27. oktober 1787 hvor hun fik navnet Kirstine Marie Jessen. Jacob Jessen blev udlagt som barnefader.

I 1788 blev stavnsbåndet under stor offentlig bevågenhed ophævet, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800, og så i 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoverigørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt. Den samme begrænsning kom dog ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Anne Cathrine havde derefter som tidligere nævnt mødt den 3 år yngre Christen Hansen, og han ville gerne være far til hendes uægte barn. De besluttede sig for at blive gift, og de blev så trolovet i Egen kirke, og derefter blev de gift fredag d. 13. april 1792 i Havnbjerg kirke. Det nygifte par bosatte sig i Havnbjerg, muligvis hos hendes forældre, og her fødte hun så torsdag d. 30. august 1792 en dreng, der blev døbt i Havnbjerg kirke søndagen d. 2. september 1792 og som fik navnet Hans Hansen. (Præsten har her mod sædvane skrevet faderens efternavn i stedet for faderens fornavn med et sen bagefter efter, og senere hen er altid nævnt som Hans Christensen). Det var drengens bedstefar Hans Christensen fra ”Stevninghjørne” der bar ham til dåben, og de øvrige faddere var hans farbror parcellist Jørgen Hansen fra ”Stevninghjørne”, hans faster Thøre fra Svenstrup, ungkarl Peder Jørgensen og pigen Ane Kierstine Jepsen.

På et tidspunkt derefter flyttede Christen og Anna Cathrine fra Havnbjerg til Bærensmølle i Svenstrup sogn, og senere igen flyttede de til Stevning.

Anna Cathrine fødte sit næste barn, der blev en dreng, og han blev født tirsdag d. 30. september 1794. Søndag d. 5. oktober blev han døbt i Svenstrup kirke, hvor han fik navnet Jørgen Christensen. Hans faddere var Jørgen Jørgensen der var svend i Havnbjerg, boelsmand Jørgen Jensen fra Lunden. Jørgen Hansens hustru Sophie Moos, Peder Hansen fra Stevning og Dorothea Sophie Jørgens. Den lille dreng kom i pleje hos Anna Cathrines forældre i Havnbjerg.

Anna Cathrine ventede igen barn, og om torsdagen d. 9. februar 1797 fødte hun en pige, der ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 12. februar 1797 fik navnet Anne Marie Christensdatter. Det var hendes faster Thøre Moos, Jørgen Broman fra Stevning, Maren Jørgens fra Lunden. Jørgen Jørgensen fra Havnbjerg og Marie Nissen fra Stevning, der stod fadder til hende.

Otte måneder senere mistede Anne Cathrine sin mor Anne Marie Pedersdatter, idet hun døde tirsdag d. 18. oktober 1796 i en alder af kun 54 år. Hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård lørdag d. 22. oktober 1796.

I 1798 rejste Christens bror Jørgen Hansen fra gården ”Stevninghjørne” til Broballe, hvor han havde købt en anden gård, og i foråret 1798, nærmere betegnet d. 7. april, solgte han derfor “Stevninghjørne” til Christen, så det nu var ham der havde alle aftægtsforpligtelser overfor deres forældre Hans Christensen og Maria Jørgensdatter. Christen og Anna Cathrine rejste derfor til ”Stevninghjørne”, og her fødte Anna Cathrine så igen en pige. Det var onsdag d. 27. marts 1799, og søndag d. 31. marts blev hun så døbt i Svenstrup kirke hvor hun fik navnet Marie Cathrine Christensdatter. Hendes faddere var Dorothea Sophie Jørgens, Laurids Pedersen i Hjortspringkobbel, parcellist Christian Thordsens hustru Marie Kirstine, Hans Ebbesen og Mette Marie Peters.

Anne Cathrines lillesøster Anne Marie Jørgensen Bladt, døde om onsdagen d. 25. februar 1801 i en alder af kun 30 år, og hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 1. marts 1801. Hun var ugift.

Hen på foråret 1801 ventede Christen og Anna Cathrine igen familieforøgelse, og lørdag d. 11. april 1801 fik de en dreng. Han fik navnet Peter Christensen ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 19. april 1801, og hans faddere var hans morbror Peter Jørgensen, parcellist Hans Jessen, hans faster Thøre Moos, en møllersvend ved navn Søren samt Grethe Lisbet Jørgens. Det gik bare ikke så godt med den lille dreng, for i en alder af kun 10 uger døde han og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård mandag d. 22. juni 1801.

Der gik nu knap et års tid, og lørdag d. 15. maj 1802 fødte Anna Cathrine så igen en dreng. Han fik navnet Christian Christensen ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 23. maj 1802, og han havde sin farbror Jørgen Hansen, Peder Clausen fra ”Skadborg”, parcellist Nis Jørgensen, Jacob Jensen af Enegård og parcellist Peder Jacobsens kone Anne Cathrine, som faddere.

Søndag d. 13. februar 1803 var der folketælling i Danmark, og på Hjortspring parcellen ”Stevninghjørne” boede Christen og Anna Catharina og deres børn Kirstina Maria på 16 år, Hans på 11 år, Anna Maria på 7 år, Marie Kathrine på 4 år og Christen på 1 år. Desuden boede hans far og mor , Hans Christensen og Maria Jørgensen som aftægtsfolk. Det var så også i 1803 at der kom en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Året efter om søndagen d. 13. maj 1804 kom der igen småfolk til gården, idet Anna Cathrine igen fødte en dreng. Han fik navnet Peder Christensen ved dåben i Svenstrup 2. pinsedag mandag d. 21. maj 1804 og hans faddere var Peder Hansen ved Stevning Nor, hjulmand Jørgen Jepsen i Havnbjerg, parcellist Hans Thordsens hustru Anne Marie, Christen Nymand og Ellen Moos.

Christens mor Marie Hanses havde i flere år døjet med et åbent sår på underlivet, og det blev skyld i hendes død. Hun døde i en alder af 76½ år onsdag d. 8. januar 1806, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 12. januar 1806. Kun året efter døde også Christens far Hans Christensen. Det var torsdag d. 19. februar 1807 og han blev 78 år gammel. Han blev derefter ligeledes begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 22. februar 1807.

Christen og Anna Cathrine ventede igen flere børn i familien, og torsdag d. 11. juni 1807 fødte Anna Cathrine en dreng som fik navnet Jacob Christensen. Han blev døbt onsdag d. 17. juni 1807 i Svenstrup kirke og det var møller Jacob Moos’ søn Hans fra Svenstrup som holdt han til dåben. De øvrige faddere var parcellist Hans Møller i ”Skadborg”, Christen Jørgensens hustru Ellen Moos, en møllersvend ved navn Johan ___ fra Svenstrup og pigen Anna Kirstine, der tjente på Hjortspringgård og som var en datter af afdøde inderste Jes Christensen i Elstrup.

Året efter fik Danmark så igen en ny konge idet kong Christian VII døde i 1808 og Frederik VI kom på tronen.

Christen og Anna Cathrines ældste søn Hans blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1809.

I året 1810 fik Christen og Anna Cathrine deres sidste barn. Det blev atter en dreng, og han blev født lørdag d. 19. maj 1810. Ved dåben søndag d. 27. maj 1810 i Svenstrup kirke fik han navnet Christen Christensen, og han blev holdt til dåben af Christen Jørgensen i Svenstrup. De øvrige faddere var parcellist Christen Thordsen, Anna Christensdatter, parcellist Christen Nymand, ungkarl Jacob Moos, der var en søn af mølleren Jacob Moos i Svenstrup og pigen Helene Jacobsdatter, der var en datter af afdøde boelsmand Jacob Bonde i Stevning.

Børnene var efterhånden ved at blive store, og konfirmationsalderen for de næste blev nået. Således blev datteren Anna Marie Christensdatter konfirmeret i Svenstrup kirke i 1812, datteren Marie Cathrine Christensdatter i 1814 og sønnen Christian Christensen i 1818.

Der var omkring 1814 blevet indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, og som skulle være gældende for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen.

Deres ældste søn Hans havde forelsket sig i den knap 2 år ældre tjenestepige Mette Maria Christensdatter, der var datter af parcellist og skrædder Christen Sørensen og hustru Anne Marie Lagmand i Svenstrup, og som ligesom ham selv tjente på Hjortspringgård. Mette Maria var blevet gravid og onsdag d. 27. marts 1816 fødte hun så en dreng, og Hans Christensen blev derfor udlagt som barnefader, da de jo ikke var blevet gift. Den lille dreng fik navnet Christen Hansen ved dåben søndag d. 31. marts 1816, men det gik bare ikke så godt med ham, for tirsdag d. 9. april 1816 døde han, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård 2. påskedag mandag d. 15. april 1816. Om Hans Christensen og Mette Maria Christensdatter, efter deres afdøde barn, ikke har været sikker på om det fortsat skulle være dem eller ej, vides naturligvis ikke, men Hans kom godt tre år senere til at gøre hende gravid igen. Dette har måske været årsagen til deres beslutning om at de ville gifte sig, og de blev derfor gift i Svenstrup kirke lørdag d. 8. april 1820. Kun omkring fem uger senere fødte Mette Maria sit andet barn, der denne gang blev en pige, og hun blev født lørdag d. 13. maj 1820. Hun fik navnet Anna Cathrine Hansen ved barnedåben i Svenstrup kirke 2. Pinsedag mandag d. 22. maj 1820, og det var hendes fars søster Anna Marie som bar hende til dåben. Som de øvrige faddere havde hun inderste Erich Nissen fra Svenstrup, en Anne Cathrine der var husfrue i Sjellerup, hendes mors yngre bror Christen samt en Sille Marie Nicolaidatter, der tjente i parcellerne. Christen og Anna Cathrine kunne i hvert fald nu kalde sig bedsteforældre.

Tiden gik nu frem til 1824, hvor Anne Cathrine mistede sin far smed Jørgen Jørgensen i Havnbjerg. Han havde nu i mange år været på aftægt og her døde han så om fredagen d. 19. november 1824 i en alder af 90½ år. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård tirsdag d. 23. november 1824.

Christen og Anna Cathrine fik deres næste barnebarn da Hans og Mette Maria, der nu boede i Hjortspringkobbel, fik deres tredje barn. Det blev en pige der blev født tirsdag d. 24. februar 1824 og døbt fastelavnssøndag d. 29. februar 1824 i Svenstrup kirke, hvor hun fik navnet Anna Maria Hansen. To år senere kom det næste barnebarn fra Hans og Mette Maria, da de juleaften søndag d. 24. december 1826 fik en dreng, der blev døbt i Svenstrup kirke på første nytårsdag mandag d. 1. januar 1827, og som fik navnet Christen Hansen. Hans og Mette Maria fik deres femte barn tirsdag d. 2. juni 1829, og det blev igen en dreng, som fik navnet Hans Hansen ved dåben i Svenstrup kirke 2. pinsedag mandag d. 8. juni 1829. Tiden gik nu frem til 1832, hvor de igen torsdag d. 25. oktober 1832 fik en dreng derhjemme i Hjortspringkobbel. Han blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 4. november 1832 og han fik navnet Jørgen Hansen.

Anne Cathrine, der ellers havde levet hele sit liv med et godt helbred og en godt sundhed, begyndte så småt at blive alderdoms svækket. Hun blev syg, og kun to dage derefter døde hun så om fredagen d. 14. november 1834 i en alder af 70 år. Hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 19. november 1834, og Christen stod nu tilbage som enkemand.

Ved folketællingen i 1835 var Christens barnebarn Anna Maria Hansen flyttet hjemmefra, og boede nu hos ham på ”Stevninghjørne” hvor hun var tjenestepige, og så fik Christen endnu et barnebarn, da svigerdatteren Mette Maria om tirsdagen d. 14. juli 1835 fødte endnu en dreng, der ved dåben søndag d. 19. juli 1835 fik navnet Christian Hansen.

Christens yngste søn Christen Christensen, havde forelsket sig i den tre år ældre pige Maria Christensen, der var datter af parcellist og skrædder Christen Sørensen og hustru Anne Marie Lagmand i Hjortspringkoppel, og dermed var hun søster til Christens svigerdatter Mette Maria Christensdatter, der jo var gift med Christens ældste søn Hans. De blev gift i Svenstrup kirke søndag d. 9. december 1838.

Christen oplevede endnu et kongeskift, idet kong Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII imidlertid ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer. Enevælden ville han ikke rokke ved.

Christens næst yngste søn Jacob, som boede hjemme, og som i mange år led af gigt, blev mere og mere skrøbelig og svag, og efter få ugers sygeleje endte hans smertefulde liv da han døde om torsdagen d. 30. juni 1842. Han blev derefter begravet tirsdag d. 5. juli 1842 på Svenstrup kirkegård.

Ved folketællingen i 1845 boede Christen, der nu efterhånden var blevet 78 år, sammen med sin ugifte søn Christian Christensen på 43 år og sin ugifte datter Marie Kathrine Christensen på 46 år. Desuden boede Christens ældste barnebarn Anna Kathrine Hansen på 25 år, og hendes søster Anna Maria Hansen på 21 år, der begge jo var børn af Christens ældste søn Hans og svigerdatteren Mette Maria, som tjenestepiger på gården.

Datteren Marie Kathrine, som altid havde opholdt sig hjemme, og som i de senere år var blevet svag, blev syg og lagde sig i sengen, men efter at have været sengeliggende i kun 5 dage, døde hun om onsdagen d. 20. januar 1847. Hun blev begravet på Svenstrup kirkegård tirsdag d. 26. januar 1847.

Christen oplevede nok engang et kongeskift, idet Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848, og Danmarks nye konge blev derefter Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne.

Christen havde nu foruden sin kone også mistet 5 af sine 9 børn. Han havde altid været en stor sund og virksom mand, men han var nu begyndt at blive mere svagelig. Hen ved sommertide i 1848 var han så uheldig at brække sit ene lår, og det døjede han med lige til han to år efter sin datters død om torsdagen d. 18. januar 1849 døde i en alder af 81 år, efter at have levet som enkemand i godt 14 år. Herved efterlod han sig sine fire sønner Hans, Christian, Peter og Christen. Christen Hansen blev begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 24. januar 1849.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk