Christen Sørensen og Anne Marie Christiansdatter Leimann.

Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars mors forældre)

Christen Sørensen blev født i september 1761 som 3. barn ud af en kendt søskendeflok på 7, og som søn af Søren Jensen og hustru Maren Jeppesdatter i Klingbjerg i Svenstrup sogn på Als. Han blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 27. september 1761 og hans faddere ved dåben var Christen Svend, Peder Jessen i Torp og Lars Per Nielsens kone i Svenstrup. Christen blev altså født mens Frederik V var konge i Danmark.

Christen havde en storebror ved navn Jeppe Sørensen. Han var født i december måned 1759, og døbt søndag d. 23. december 1759, men før ham havde der været en storesøster ved navn Berett. Hun var døbt søndag d. 1. maj 1757 men hun var blevet syg og i en alder af kun knap 4 år døde hun og blev begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 4. marts 1761, kun ½ år før Christen blev født. Da Christen var 2 år gammel fik han en lillebror. Han blev født i oktober 1763 og døbt Jens Sørensen i Svenstrup kirke søndag d. 30. oktober 1763. Han blev syg af børnekopper, og i en alder af kun 7 uger døde han og blev begravet på Svenstrup kirkegård tirsdag d. 20. december 1763.

Da Christen var 3½ år gammel fik han igen en lillesøster. Hun blev født i april 1765, og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 27. april 1765, hvor hun fik navnet Maren Sørensdatter. Christens storebror Jeppe havde fået epilepsi og af dette døde han i en alder af kun 7 år i april måned 1767, og blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 26. april 1767. Året efter døde også hans lillesøster Maren. Hun blev kun knap 3 år gammel og hun blev også begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 18. maj 1768. Christen var nu den eneste der var tilbage af de fem børn.

Christen var nu efterhånden blevet knap 8 år da han fik en lillesøster. Hun blev født i juli måned 1769 og hun fik navnet Birthe Marie Sørensdatter ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 9. juli 1769.

Kong Christian VII, der var blevet sindssyg, gjorde i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge. Han tiltog sig efterhånden større og større magt og indflydelse, og han tog sågar dronning Caroline Mathildes til sig som sin elskerinde, hvilket der så også kom et barn ud af. Christen var nu blevet godt 10 år gammel, så han må have hørt om Struenses fald, idet han, efter at have gjort sig til enehersker i Danmark, blev arresteret om aftenen d. 16. januar 1772 ved et hofbal, og kendt skyldig i majestætsforbrydelse. Han blev så derefter henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1, og han kom op på skafottet, hvor han fik sit adelige skjold sønderbrudt, hvorefter den højre hånd blev afhugget og derefter hovedet. Liget blev derefter parteret i fire dele, og den mishandlede krop blev lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Nyheden derom blev hurtigt kendt rundt omkring i det ganske land.

Tiden gik, og da Christen var knap 11½ år fik han igen en lillesøster. Hun blev født lørdag d. 20. februar 1773, og døbt fastelavnssøndag d. 21. februar 1773 hvor hun fik navnet Maren Sørensdatter.

Da Christen var omkring 12½ år gammel, døde hans far Søren Jensen i en alder af kun 37 år. Han blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 1. maj 1774, og hans mor stod tilbage som enke med sine tre børn, Christen på 12½ år, Birthe Marie på knap 5 år og Maren på godt 1 år. Efter kun 1½ år fik Christen så en stedfar, idet hans mor Maren Jeppesdatter om lørdagen d. 25. november 1775 blev gift igen med en Thomas Matthiesen fra Lavensby, men dette ægteskab holdt dog ikke længe. Kun 22 uger, for Thomas Matthiesen blev syg og i en alder af 49 år døde han, og blev derefter begravet på Svenstrup Kirkegård fredag d. 19. april 1776. Christens mor var nu blevet enke for anden gang. Året efter, i 1777, blev Christen så konfirmeret i Svenstrup kirke.

Christen, der var begyndt at arbejde som skrædder, var blevet forelsket i den 5 år yngre pige Anne Marie Christensdatter Leimann fra Hjortspringkobbel. Hun var født i 1766 som datter af husmand Christian Hansen Leimann og hustru Mette Madsdatter i Sjellerup, og hun blev døbt mikkelsdag mandag d. 29. september 1766. Hun blev altså født da Christian VII var konge i Danmark, hvilket han jo blev efter sin far Frederik V der døde i januar 1766.

Før hende havde der været et par tvillingedrenge. De var blevet født først i februar måned 1764, og døbt søndag d. 5. februar 1764, men kun kort tid efter døde de begge om lørdagen d. 11. februar 1764 og de blev begravet på Egen kirkegård onsdag d. 15. februar 1764. De havde fået navnene Hans og Christian.

Da Anne Marie var godt to år fik hun en lillesøster, som fik navnet Eleonore ved dåben i Egen kirke søndag d. 4. december 1768, og da hun var 4½ år gammel fik hun en lillebror. Han blev født først i april 1771 og døbt i Egen kirke søndag d. 7. april 1771. Han fik navnet Johannes. Det gik bare ikke så godt med den lille dreng idet han i en alder af kun godt 1 år døde og blev begravet på kirkegården i Egen søndag 24. maj 1772.

På et ukendt tidspunkt flyttede Anne Maries far og mor fra Sjellerup til Hjortspring i Svenstrup sogn. Det er muligvis sket omkring 1772, idet hendes far blev kolonist på Hjortsprings parceller. Anne Marie var blevet godt 8 år da hun igen fik en lillebror. Han blev født i november 1774 og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 13. november hvor han fik navnet Matthias. Også denne lillebror mistede hun, idet han på et tidspunkt fik børnekopper og af det døde han i marts 1778 i en alder af kun knap 3½ år. Han blev begravet på Svenstrup kirkegård lørdag d. 14. marts 1778.

Anne Marie skulle rent faktisk have haft endnu tre søskende, men de har ikke været at finde. Tiden gik videre og den var nu kommet til at Anne Marie skulle konfirmeres, og det blev hun i Svenstrup kirke i 1782.

Både Christen og Anne Marie oplevede at kong Christian VII d. 8. juni 1787 udstedte de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter. Den fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og bønderne måtte nu ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Desuden blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt som afstraffelsesmiddel. Året efter blev stavnsbåndet så ophævet under stor offentlig bevågenhed, og den skulle afvikles over en årrække frem til 1800. Samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen.

Anne Marie var som tidligere nævnt blevet forelsket i den 5 år ældre Christen Sørensen, og da Anne Marie derved var blevet gravid, besluttede Christen og Anne Marie sig for at gifte sig, og det blev de så i Svenstrup kirke fredag d. 7. maj 1790. Et halvt år tid efter brylluppet, fik Christen og Anne Marie deres første barn. Det blev en pige, som ved dåben søndag d. 10. oktober 1790 i Svenstrup kirke, fik navnet Mette Maria Christensdatter. Hendes gudmor var hendes fars søster Birthe Marie Sørensdatter, og de øvrige faddere var kådner Mads Madsen hustru, Anne af Lunden, i Sjellerup, Jacob Mooses svend Mads Madsen og parcellist Friderich Ebbesens datter Marie.

I 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd. Året efter fik Christen og Anne Marie så deres andet barn. Det blev denne gang en dreng der blev født tirsdag d. 30. oktober 1792, og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 4. november 1792 hvor han fik navnet Jørgen Christensen. Han havde parcellist Jørgen Thomsen fra Hjortspring, parcellist Nis Jørgensen fra Hjortspringlund, Matthis Madsen fra Sjellerup hustru Maren Sørens som faddere.

I 1795 ventede man i det lille skrædder hjem igen familieforøgelse, og om lørdagen d. 21. februar 1795 fødte Anne Marie en datter. Hun blev navngivet Maren Christensdatter ved dåben dagen efter søndag d. 22. februar 1795 og hun havde sin mors søster Eleonore Christiansdatter, Hans Christian Hansen, parcellist Laurids Pedersens hustru Anne Marie, Thomas Jørgensen og parcellist Peder Jacobsens datter Anne Sophie som faddere.

Christen og Anne Marie fik deres fjerde fredag d. 21. april 1797, og det blev en pige. Hun blev navngivet Anne Marie Christensdatter ved dåben 2 dage efter om søndagen d. 23. april 1797. Hendes faddere var Anne Marie Madsen fra Sjellerup, Jørgen Clausen fra Hjortspringlund, Jørgen Bergs hustru, parcellist Jacob Petersen og Marie Jørgens fra Sjellerup. Godt to år senere ventede de igen barn. Denne gang blev det en dreng, og han blev født mandag d. 15. juli 1799. Han blev døbt søndag d. 21. juli 1799 i Svenstrup kirke, og han fik navnet Christian Christensen. Som faddere havde han svenden Hans Berg fra Svenstrup, Jørgen Broemand fra Stevning, Thomas ____s hustru Karen, Rudolph Thordsen og Mette Marie Peders fra Nordborg.

Fredag d. 15. januar 1802 fik Christen og Anne Marie deres sjette barn. Det blev en pige, og hun blev døbt 2 dage senere om søndagen d. 17. januar 1802, hvor hun fik navnet Eleonore Christensdatter, og hun havde jomfru Marie Thomsen på Hjortspring gård, parcellist Hans Clausen i Skadborg, Jørgen Clausens hustru Ellen samt Claus og Stine Jesses på Hjortspring gård som faddere.

Det vides ikke præcist hvornår Anne Marie mor og far gik på aftægt, og overlod stedet til hende og Christen, men der boede de ved folketællingen søndag d. 13. februar 1803. Det var i én af Hjortsprings parceller, og det menes at være i parcel nr. 16, Nørrelund. Der boede hele familien Christen og Anne Marie og børnene Mette Maria, Jørgen, Maren, Anna Maria, Christian og Eleonora med Christian Hansen Leimann og Mette Madsdatter på aftægt. Senere i 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Året efter om tirsdagen d. 17. juli 1804, fødte Anne Marie igen en dreng. Han blev døbt Mattis Christensen ved dåben søndag d. 22. juli og hans faddere var Mathis Madsen i Sjellerup, parcellist Hans Pedersen Thordsen, parcellist Christen Nyemands hustru Anne, Matthias Jørgensen og Anne Cathrine Madsen fra Sjellerup.

Christen og Anne Maries første barn Mette Maria må være kommet tidlig hjemmefra og kommet ud at tjene, og i en alder af 14½ år blev hun konfirmeret i Egen kirke i året 1805. I året 1807 ventede Christen og Anne Marie igen familieforøgelse, og denne gang fik de tvillinger. Det skete om søndagen d. 30. august 1807 og det blev to piger. De blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 6. september 1807, og den ene fik navnet Anna Kirstine Christensdatter. Hun blev holdt til dåben af boelsmand Hans Thranes hustru Anna Kirstine fra Sjellerup, og hendes øvrige faddere var boelsmand Claus Jørgensen, Hans Renders hustru Lene, boelsmand Jørgen Madsen søn Jørgen og svend Christian August Clausen datter Anne Marie. Alle var fra Sjellerup. Den anden tvilling fik navnet Marie Christensdatter, og hun havde sin faster Maren Sørens fra Svenstrup som gudmoder. Desuden havde hun parcellist Christen Nymand, aftægtsmand Hans Bergs hustru Anna Eleonore fra Svenstrup, boelsmand Jacob Christensens søn Christen Jacobsen og Jes Kromands datter Kirsten en Datter fra Sjellerup som faddere.

Christen og Anne Marie havde nu ni børn, men der skulle være endnu et barn, hvilket endnu ikke er fundet.?

Christen og Anne Marie kunne så i 1808 opleve et nyt kongeskift, da Christian VII døde og Frederik VI blev landets nye regent. Deres næste barn, sønnen Jørgen Christensen blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1809, og året efter i 1810 mistede Anne Marie sin far Christian Hansen Leimann, der jo boede hos dem på aftægt. Han døde i en alder af 77 år tirsdag d. 30. januar 1810, og blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 4. februar 1810.

I foråret 1810 blev deres tredje barn datteren Maren Christensdatter konfirmeret i Svenstrup kirke.

Anne Maries mor Mette Madsdatter, der jo nu i 3 år havde levet som enke og aftægtskone hos dem i Nørrelund, døde søndag d. 2. maj 1813 i en alder af 77 år, og hun blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 9. maj 1813.

Deres søn Jørgen, der nu var 21 år gammel, og som arbejdede som tjenestekarl i Sønderlund, blev fredag d. 17. september 1813 gift i Svenstrup kirke med den jævnaldrende tjenestepige Helena Nisdatter, som var datter af skomager Nis Erichsen i Svenstrup. Deres forlovere var boelsmand Claus Jørgensen i Sjellerup og parcellist Christen Nymand.

Året efter at Anne Marie havde mistet sin mor, mistede Christen også sin mor Maren Jeppesdatter. Hun havde levet som enke i næsten 38 år, og levede sine sidste år som almisselem i Svenstrup. Hun døde i en alder af 83 år om mandagen d. 3. januar 1814, og hun blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 9. januar 1814. Omkring 1814 blev der indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen.

I foråret 1814 blev Christen og Anne Maries fjerde barn, datteren Anna Marie Christensdatter, konfirmeret i Svenstrup kirke, og i foråret 1816 blev deres femte barn, sønnen Christian Christensen ligeledes konfirmeret i Svenstrup kirke.

Christen og Anne Maries ældste datter Mette Maria er på et tidspunkt kommet til at tjente på Hjortspringgård, og her forelskede hun sig i den knap 2 år yngre Hans Christensen, der var søn af Christen Hansen og Anne Cathrine Jørgensdatter på gården ”Stevninghjørne”, og som ligeledes tjente på Hjortspringgård. Denne forelskelse endte med en graviditet, og onsdag d. 27. marts 1816 fødte Mette Maria så sit første barn, der blev en dreng, og Hans Christensen blev derfor udlagt som barnefader, da de jo ikke var blevet gift. Den lille dreng fik navnet Christen Hansen ved dåben søndag d. 31. marts 1816, men det gik bare ikke så godt med ham, for om tirsdagen d. 9. april 1816 døde han, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård 2. påskedag mandag d. 15. april 1816. Christen og Anne Marie fik altså ikke glæde af deres første barnebarn.

Datteren Maren Chrestensdatter, der nu var blevet 23 år gammel, blev lørdag d. 18. oktober 1817 gift i Svenstrup kirke med den 9 år ældre Erik Nissen, der var søn af skomager Nis Erichsen i Svenstrup. Hun blev altså gift med en bror til sin svigerinde. Deres forlovere var boelsmand Claus Jørgensen i Sjellerup og hyreinderste Hans Hinrich Möller i Broballe.

Året efter blev datteren Eleonore Christensdatter konfirmeret i Svenstrup kirke. Det var i foråret 1818.

Om Christen og Anne Maries datter Mette Maria og hendes kæreste Hans Christensen, efter deres afdøde barn, ikke har været sikker på om det fortsat skulle være dem eller ej, vides naturligvis ikke, men Hans er i hvert fald godt tre år senere kommet til at gøre hende gravid igen. Dette har måske været årsagen til deres beslutning om at de ville gifte sig, og de blev derfor gift i Svenstrup kirke lørdag d. 8. april 1820. Kun omkring fem uger senere fødte Mette Maria sit andet barn. Det blev denne gang en pige, og hun blev født lørdag d. 13. maj 1820. Hun fik navnet Anna Cathrine Hansen ved barnedåben i Svenstrup kirke 2. Pinsedag mandag d. 22. maj 1820. I hvert fald nu, kunne Christen og Anne Marie kalde sig bedsteforældre.

Hans og Mette Maria bosatte sig i Hjortspringkobbel, og her fik de i 1824 deres tredje barn, som blev en pige der blev født om tirsdagen d. 24. februar og døbt fastelavnssøndag d. 29. februar 1824 hvor hun fik navnet Anna Maria Hansen. Der kom flere børnebørn og juleaften søndag d. 24. december 1826 fik Hans og Mette Maria en dreng, der blev døbt i Svenstrup kirke på første nytårsdag mandag d. 1. januar 1827, hvor han fik navnet Christen Hansen. Deres næste barn blev en dreng der blev født tirsdag d. 2. juni 1829, og som fik navnet Hans Hansen ved dåben i Svenstrup kirke 2. pinsedag mandag d. 8. juni 1829.

Tiden gik nu frem til 1832, hvor Christen og Anne Marie igen fik et barnebarn, da Mette Maria torsdag d. 25. oktober 1832 fødte hun en dreng derhjemme i Hjortspringkobbel. Han blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 4. november 1832 hvor han fik navnet Jørgen Hansen, og så i 1835 fik de deres sidste barn tirsdag d. 14. juli 1835 som blev en dreng, der ved dåben søndag d. 19. juli 1835 fik navnet Christian Hansen.

Om der har været børnebørn af deres øvrige børn, er ikke kendt men højst sandsynlig.

Christen, der jo arbejdede som skrædder, og som af natur var en sund og stærk mand, begyndte at lide af tvangstanker, og han begyndte også at lide af såkaldt vattersot, hvilket er en ansamling af væske i lungesækken. Dette medførte at han blev sengeliggende, og efter 18 ugers sygeleje døde han så i en alder af 74 år om mandagen d. 9. november 1835. Han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 15. november, og efterlod sig nu Anne Marie som enke sammen med sin børn.

Året efter blev sønnen Matthies, der tjente på Solberggård, gift med den 9 år yngre pige Karen Good, der var datter af inderste Peter Good i Himmark. De blev gift i Svenstrup kirke søndag d. 25. september 1836, og derefter overtog Mathies så gården efter sin afdøde far, og Anne Marie kom så på aftægt. Hendes yngste datter Maria, der nu var blevet 31 år gammel, blev søndag d. 9. december 1838 gift i Svenstrup kirke med den 3 år yngre Christen Christensen, der var søn af parcellist Christen Hansen i Hjortspringkoppel. Hun blev altså gift med sin søsters mands bror. Det var Hans Christensen og landmand Jens Jørgensen i Stevning der var deres forlovere.

Anne Marie oplevede endnu et kongeskift, idet kong Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII imidlertid ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer. Enevælden ville han ikke rokke ved. Tiden gik for Anne Marie og i 1848 oplevede hun så sit tredje kongeskift, idet Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848 døde, og Danmarks nye konge blev derefter Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne.

Anne Marie der i hele sit lange liv ikke havde været plaget af sygdom, måtte i begyndelsen af det nye år 1849 lægge sig i sengen med sygdom, og efter kun 6 dage, døde hun om fredagen d. 12. januar 1849 i en alder af 83 år. Hun blev begravet på Svenstrup kirkegård torsdag d. 18. januar 1849, og efterlod sig derved alle sine børn.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk