Christian Samuelsen og Dorothea Sophia Hansdatter.

Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors fars forældre)

Christian Samuelsen blev født i 1768 i Holm ved Nordborg på Als som søn af kådner og inderste med land, Samuel Christiansen og hustru Maren Jørgensdatter. Han blev døbt om søndagen d. 13. marts 1768 i Nordborg kirke, og han var deres ældste barn. Året efter fik han en søster, der døde og som blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 16. april 1769. I 1774 fik han en lillebror, der om søndagen d. 16. januar 1774 i Nordborg kirke, blev døbt Jørgen Samuelsen.

Da Christian Samuelsen var godt 9 år gammel, fik han igen en lillebror om tirsdagen d. 1. juli 1777. Han blev straks døbt derhjemme på grund af svaghed, og fik navnet Hans Samuelsen. Fødslen gik ikke godt for Christians mor, og hun døde samme dag derhjemme i en alder af kun 33 år. Hun blev begravet på Nordborg kirkegård fredag d. 4. juli 1777. Det har givet vis ikke været sjovt for Christians far. Han stod nu alene tilbage med sine 2 sønner og en svagelig nyfødt søn. Søndag d. 20. juli blev den lille nyfødte så fremstillet i Nordborg kirke og hvor hans faddere var Hans Thonesen, Christen Steg, Claus Gertsens søn, Johann Hinrichs hustru og Jørgen Gadmands datter Dorthe, der alle var fra Holm. Det gik bare ikke så godt for den lille Hans Samuelsen, og i en alder af 7 uger døde også han om onsdagen d. 27. august 1777, og blev så begravet på kirkegården i Nordborg.

Christians far fandt sig hurtig en ny samlever, og om lørdagen d. 15. november 1777, blev han gift i Nordborg kirke med Sønnet Pedersdatter fra Holm.

Knap 2½ år efter fik Christian så en halvsøster, da hans stedmoder om lørdagen d. 4. marts 1780 fødte en pige, der om tirsdagen d. 7. marts blev døbt og fik navnet Maren Samuelsen. Hendes faddere var Anna Mads Clausensdatter, Jens Lauritsen, Christen Pedersens Søn Christen, Mads Jensens kone og Niels Bondsens kone.

Christian var nu blevet så gammel at han skulle konfirmeres, og det blev han i 1783 i Nordborg kirke.

Det gik ikke så godt med hans bror Jørgen Samuelsen. Han var nu kun 10 år gammel, men døde om mandagen d. 29. december 1783. Han blev begravet på Nordborg kirkegård 1. nytårsdag torsdag d. 1. januar 1784. Christian havde nu kun sin halvsøster tilbage.

I året 1788 blev stavnsbåndet under stor offentlig bevågenhed ophævet, og den skulle herefter afvikles over en årrække frem til 1800. Samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen. I 1791 blev det endvidere forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoverigørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt. Samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Skærtorsdag d. 2. april 1795, døde Christians stedmoder, Sønnet Pedersdatter, i en alder af kun 52 år. Hun blev begravet på Nordborg kirkegård 2. påskedag mandag d. 6. april 1795. Christians far var igen alene, men kun godt tre måneder senere om lørdagen d. 11. juli, giftede han sig igen. Det var med enkekonen Mette Festers, der ligeledes var fra Holm.

Hvad Christian Samuelsen har bedrevet i sine unge år vides der intet om, men et eller andet sted er hans veje blevet krydset af pigen Dorothea Sophie Attesens veje, og søndag d. 16. marts 1794 blev de trolovet, og senere hen om lørdagen d. 26. april blev de gift i Oksbøl kirke. Dorothea Sophia Attesen var fra Brandsbøl, men hvem hun egentlig var, har været lidt kringlet at fastsætte. Ved trolovelse og ægteskab med Christian Samuelsen er hun benævnt som Dorothea Sophie Attesen. Ved sine børns fødsel er hun benævnt som Dorothea Sophia Hansdatter. Ved folketælling i Holm i 1835 og 1840 er hun benævnt som Dorothea Sophie Petersen. Ved folketælling i Holm i 1845 er hun benævnt som Dorothea Sophie Attesen der er født i Brandsbøl, og ved dødsfald i 1854 er hun benævnt som Dorothea Sophie Samuelsen f. Hansen.

Hun var altså født i Brandsbøl og døbt i Havnbjerg kirkesogn i 1768 som barn af Hans Christensen i Brandsbøl. Da han også menes at være identisk med Hans Attesen, er det naturligt at hun både kaldes Hansdatter, Hansen eller Attesen, og da der ikke er andre fødte eller døbte Dorothea Sophie i Havnbjerg kirkesogn omkring den tid, betragtes dette som værende rigtigt. Petersen efternavnet kan komme efter hendes mor Anna Maria Peders.

I en alder af 22 år havde hun et uheldigt kærlighedsforhold til en karl fra Brandsbøl ved navn Peder Johansen, og dette forhold resulterede i et såkaldt uægte barn. Dorothea Sophie havde nemlig i 1790 født en lille pige, der ved dåben i Havnbjerg kirke søndag d. 26. september 1790 fik navnet Ane Sophie Kierstine Johansen. Det var bolsmand Thomas Christensens hustru Anne der bar barnet, og bolsmand Thomas Christensen, bolsmand Peder Christiansens hustru Anne, ungkarl Christian Andresen og pigen Catrine Marie Thomesen, der stod fadder.

Det nygifte par, Christian og Dorothea, bosatte sig i Holm, og Christian tog hendes lille datter til sig som sit eget. Dorothea gik og ventede deres første barn, og om torsdagen d. 17. september 1795 fødte hun derhjemme i Holm en lille pige, der ved dåben om søndagen d. 20. september i Nordborg kirke fik navnet Maren Samuelsen. Det var Johannes Christiansens hustru, Bonde Nielsen, Jacob J___sen, Sven Christiansens hustru og Anne Christiansdatter, der alle var fra Holm, som stod fadder ved denne dåb.

Oven på denne glæde, fik Dorothea om tirsdagen d. 27. oktober 1795 den triste besked at hendes far Hans Attesen, der de sidste år havde levet af fattighjælp, i en alder af 73 år var afgået ved døden. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård lørdag d. 31. oktober 1795, og efterlod Dorotheas mor som enke.

To år senere ventede Christian og Dorothea igen familieforøgelse, og om søndagen d. 17. september 1797, fødte hun en dreng, der ved dåben i Nordborg kirke om søndagen d. 24. september fik navnet Hans Christian Samuelsen. Det var Jacob Hansen, Daniel S____ , Jens Lauritzen, Jens Lauritzens kone og Maren Samuelsen, der alle var fra Holm, der stod fadder.

På et af årets sidste i året 1799, nærmere betegnet om søndag d. 29. december 1799, fødte Dorothea sit næste barn. Det blev en pige, der ved dåben i Nordborg kirke om søndagen d. 5. januar 1800 gik navnet Kirsten Samuelsen. Hendes faddere var Kirsten Hansdatter, Jes Nielsen, Lauritz Jensen, Walborg Grau, der alle var fra Holm samt Dorothea Sophie Brun der var fra Nordborg.

Det gik ikke så godt med deres lille søn Hans Christian Samuelsen. I en alder af kun 3½ år, døde han om torsdagen d. 25. juni 1801, og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 28. juni. Ovenpå denne sorg, kunne Dorothea konstatere at hun var gravid igen. Og om søndagen d. 7. februar 1802, fødte hun tvillinger. Det blev 2 drenge, og i såkaldt nødsfald, blev de begge to drenge hjemmedøbt med det samme, og de fik navnene Samuel Christiansen og Hans Christian Samuelsen. Søndag d. 14. februar blev de så fremstillet i Nordborg kirke, med Samuel Christiansen, Hans Mattiesen, Mads Jensen, Jens Madsen, Peder ___sens Kone og Ellen Bondes Datter, der alle var fra Holm, som faddere.

Det gik imidlertid ikke så godt for den lille Samuel, og i en alder af kun 2 uger døde han om onsdagen d. 24. februar og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 28. februar 1802.

Søndag d. 13. februar 1803 var der folketælling i Danmark, og i Holm som den 66. familie boede Christen Samuelsen, der nu var 35 år som daglønner og husinderste uden land sammen med Dorothea Sophia og deres børn Anna Sophie, Maren, Kirsten, og Hans Christensen på det sted der i dag har adressen Brushøjvej 13 - Matr. nr. 116.

Dorothea Sophia havde den sorg i 1803 at miste sin mor. Hun døde i en alder af 72 år på juleaften om lørdagen d. 24. december, efter at have levet som fattig enke i 8 år, og hun blev så begravet på Havnbjerg kirkegård torsdag d. 29. december. Samme år, 1803, var der blevet indført en ny fattiglov, som gav alle fattige ret til at få understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis. Rundt omkring i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission hvor præsten var født medlem, samt tre til fire af sognets bedste mænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Christian og Dorothea Sophia ventede igen familieforøgelse, og om tirsdagen d. 10. juli 1804 fik de en dreng. Han blev døbt Jørgen Christian Samuelsen i Nordborg kirke søndag d. 15. juli 1804, og hans faddere var ____ Christiansen, Peder Paulsen, Jes ____, Anna Maria Jacobs og pigen Kirsten Lund, der alle var fra Holm.

Deres syvende barn fik de i 1806, da Dorothea Sophia om onsdagen d. 5. november 1806 fødte en pige. Hun blev døbt Anne Marie Samuelsen ved dåben søndag d. 9. november 1806, med Marie Samuelsdatter, Jacob Jensen, Rasmus Hansen, Dorothea Steg og Anne Bondesdatter, der alle var fra Holm, som faddere.

Året efter havde Christian og Dorothea Sophia så den sorg at miste deres første datter, Maren Samuelsen. Hun døde om torsdagen d. 5. november 1807 i en alder af kun 12 år. Hun blev begravet på kirkegården i Nordborg mandag d. 9. november.

Søndag d. 13. marts 1808 døde Danmarks konge, Kong Christian VII og Frederik VI kom derefter på tronen.

Deres ottende barn blev også en pige. Hun blev født om mandagen d. 6. marts 1809, og hun fik navnet Maren Samuelsen, ligesom sin afdøde søster, ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 12. marts 1809. Hendes faddere Sidsel Madsen, Peder Fridrichsen, Hans Gadmand, Dorthea Steg og Ellen Jensen, der alle var fra Holm.

Christian og Dorothea Sophia fik deres niende og sidste barn i 1812, da de om fredagen d. 10. april fik en datter. Hun blev døbt søndag d. 19. april i Nordborg kirke, og hun fik navnet Anna Samuelsen. Det var Jacob Thomsens kone, Jens Steg, Peder Gadmand, Hans Hinrich ___bergs kone og Maria Bondesdatter, der alle var fra Holm, der stod fadder.

Christian Samuelsens far Samuel Christiansen døde derhjemme i Holm i en alder af 69 år om mandagen d. 28. december 1812, og lå nytåret over. Han blev begravet på Nordborg kirkegård lørdag d. 2. januar 1813.

Der var omkring 1814 blevet indført en landsdækkende undervisningspligt, men ikke skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Dog kunne man nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Det var religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik, der stor på skemaet.

Christian Samuelsen døde derhjemme i Holm i en alder af 58 år skærtorsdag d. 31. marts 1825, og han blev begravet på Nordborg kirkegård om onsdagen d. 6. april, og efterlod sig derved sin hustru Dorothea Sophia og sine 7 børn Anna Sophie, Kirstine, Hans Christian, Jørgen, Anna Marie, Maren og Anna Samuelsen i dyb sorg.

Dorothea Sophias søn, Jørgen Christian Samuelsen, der nu var 28 år gammel, og som tjente i Holm, havde gjort sin kæreste Kirstine Nymand med barn, så det har nok været bedst at de blev gift. Lørdag d. 10. november 1832 ringede bryllupsklokkerne til bryllup i Nordborg kirke, hvor kådner Peter P. Hellesøe og bolsmand Jørgen Gadmand, der begge var fra Holm, var forlovere.

Omkring halvanden måneds tid senere, fik det nygifte par deres første barn, en dreng, og Dorothea Sophia fik dermed sit første barnebarn. Det var om lørdag d. 29 december, og ved dåben i Nordborg Kirke søndag d. 13. januar 1833 fik han navnet Christian Samuelsen. Faddere ved denne barnedåb var bolsmand Jørgen Gadmand, bolsmand Peter Sandvej, ungkarl Christian Samuelsen, afdøde bolsmand Bonde Graus enke Anne Maria, der alle var fra Holm, og pigen Anna Sandvej ,der var fra Nordborg.

Godt 2 år senere fik Dorothea Sophia igen et barnebarn, Jørgen Christian og Kirstine fik deres andet barn, og dermed deres første datter. Det var om onsdagen d. 16. april 1834, og den lille pige blev døbt i Nordborg kirke St. Bededag fredag d. 25. april og fik navnet Ellen Samuelsen.

Igen gik der en 2 års periode, og i 1836 om lørdagen d. 16. januar, fik hun atter et barnebarn, da svigerdatteren Kirstine fødte sit tredje barn, der denne gang blev en dreng. Han fik navnet Hans Christian Samuelsen ved barnedåben i Nordborg kirke søndag d. 24. januar.

Dorothea Sophias datter Anna Maria var blevet gjort gravid af en vejfarende skomagersvend ved navn Hans Hansen, hvilket nok ikke var så godt, men sket var sket, og om lørdagen d. 16. januar 1836, fødte hun en dreng, der blev døbt Hans Christian Samuelsen ved dåben lørdag d. 23 januar i Oksbøl kirke. Det kan så undre hvorfor det var i Oksbøl kirke, og ikke i Nordborg kirke, men hun har givet vis været ude at tjene i Oksbøl sogn. Hun flyttede tilbage til Holm med sin lille dreng, men det gik bare ikke så godt med ham, og i en alder af kun 10 uger døde han om fredagen d. 25. marts og blev derefter begravet på kirkegården i Nordborg tirsdag d. 29. marts 1836.

Dorothea Sophias næst yngste datter, Maren Samuelsen, var også blevet gravid, og fødte om onsdagen d. 10. maj 1837 et såkaldt uægte barn. Det blev en pige, og hun fik navnet Anna Maria Samuelsen ved dåben i Nordborg kirke 2. pinsedag mandag d. 15. maj 1837. Det fremgår ikke nogen steder hvem der er anmeldt som far til barnet.

Senere på året, om onsdagen d. 13 december 1837, fik sønnen og svigerdatteren Jørgen Christian og Kirstine så igen en datter. Hun blev dødt i Nordborg kirke 2. juledag, tirsdag d. 26 december, og hun fik navnet Kirstine Samuelsen.

Det gik ikke så godt med Maren Samuelsens lille pige Anna Maria, og i en alder af kun 1½ år døde hun om onsdagen d. 28. november 1838. og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 2. december 1838.

Dorothea Sophias datter Kirstine Samuelsen, der nu var blevet 38 år gammel, blev fredag d. 15. november 1839 gift i Nordborg kirke med den 10 år ældre enkemand Hans Johannsen fra Nordborg. De havde parcellist Christian Matzen i Druelund og bager Peter H. Jensen i Augustenborg som forlovere.

Danmarks konge, Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye konge. Et voksende ønske om en ændret forfatning ville Kong Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Søndag d. 1. februar 1840 var der igen folketælling i Danmark, og på dette tidspunkt var Dorothea Sophia flyttet ind hos sønnen og svigerdatteren Jørgen Christian og Kirstine. Hun er af optælleren blevet betegnet som åndssvag og fattig.

Mandag d. 2. marts 1840, fik sønnen og svigerdatteren Jørgen Christian og Kirstine så deres femte og sidste barn. Det blev en pige, og hun blev opkaldt efter sin farmor og fik navnet Dorothea Sophia Samuelsen ved dåben i Nordborg kirke onsdag d. 18. marts.

Datteren Kirstine og svigersønnen Hans Johannsen ventede også børn, og søndag d. 28. februar 1841 fik de en søn, der ved dåben i Nordborg kirke langfredag d. 9. april fik navnet Jacob Hansen. Ved denne barnedåb stod ungkarl Peter Klyhn i Østerlund, parcellist Peter Gadmand ved Augustenhof, ungkarl Hans Samuelsen i Mjels, afdøde parcellist Christen Klyhns enke Marike i Østerlund og pigen Anna Samuelsen i Holm, fadder.

Hendes yngste datter Anna havde haft et uheldigt kærlighedsforhold til en tjenestekarl ved navn Peter Dall fra Holm, der resulterede i en graviditet, og lørdag d. 25. september 1841 fødte hun en dreng, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 10. oktober 1841 fik navnet Peter Dall, ligesom sin anmeldte far, og han havde bolsmand Christen Steg i Holm, indvåner Hans Johannsen i Nordborg, ungkarl Hans Steg i Holm, halvbolsmand Johann Johannsens kone Ingeborg og pigen Kirstine Marie Hansen, der ligeledes var fra Holm, som faddere.

Dorothea Sophias datter Anna Maria havde fundet han hun gerne ville giftes med. Det var den 4 år yngre enkemand Hans Christian Madsen, der var indsidder og daglønner i Nordborg. De blev gift i Nordborg kirke fredag d. 2. juni 1843, med præsteinderste Hans Chr. Hansen i Pøl og indbygger Hans Johannsen i Nordborg som forlovere. Året efter på palmesøndag d. 31. marts fik de deres første barn, og det blev en pige. Hun blev opkalde efter sin mormor og fik navnet Dorothea Sophia Madsen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 5. maj 1844.

I 1846 fik de igen et barn, og Dorothea Sophia fik atter et barnebarn. Det var om søndagen d. 8. november 1846, og det blev en pige, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 7. februar 1847 fik navnet Anne Margrethe Madsen.

Torsdag d. 20. januar 1848 døde Kong Christian VIII, og Danmarks nye konge blev Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne.

Dorothea Sophias næst yngste datter, Maren Samuelsen, var igen kommet galt af sted, idet hun efter et kærlighedsforhold var blevet gravid igen. Hun fødte en dreng om mandagen d. 1. maj 1848, og han blev døbt Hans Samuelsen, ved dåben i Nordborg kirke lørdag d. 10. juni. Ligesom ved hendes første uægte barn, er dette en velbevaret hemmelighed, hvem der var far til barnet..

Hendes yngste datter Anna Samuelsen, havde truffet på han hun ville dele sit liv med. Det var den jævnaldrende ungkarl Peter Mathiesen, der var søn af afdøde bolsmand Peter Mathiesen og hustru Ellen Petersen i Holm, og med han blev hun gift i Nordborg kirke om søndagen d. 15. oktober 1848. Deres forlovere var bolsmand Mathias Petersen og Bolsmand Mads Gadmann i Holm. Kun 8 dage senere nedkom Anna Samuelsen med en lille pige. Det var om mandagen d. 23. oktober, og hun blev døbt Ellen Petersen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 3. december.

Tirsdag d. 5. juni 1849 underskrev Kong Frederik VII Danmark første grundlov.

Tre år senere fik de deres næste barn, der også blev en pige. Det var om lørdagen d. 22. november 1851, og hun fik navnet Anna Maria Petersen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 4. januar 1852.

Dorothea Sophias næst yngste datter, Maren Samuelsen, der nu efterhånden var blevet 43 år, og som havde haft flere uheldige kærlighedsforhold, havde nu fundet en som hun kunne blive gift med. Det var den 13 år ældre enkemand Hans Skov, der boede i Nordborg, og de blev gift i Nordborg kirke lørdag d. 10. juli 1852 med værtshusholder Johan Moos og indbygger Hans Johannsen fra Nordborg som forlovere.

Dorothea Sophia, der nu havde levet som en måske lidt små tosset, fattig gammel enke i knap 29 år, og som nu var blevet 86 år, døde om torsdagen d. 23. februar 1854, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård tirsdag d. 28. februar, efterladende sig sine 7 børn: Anna Sophie, Kirstine, Hans Christian, Jørgen, Anna Marie, Maren og Anna Samuelsen.

 
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk