Hans Christian Nymand og Ellen Sandvej.

Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors mors forældre)

Hans Christian Nymand blev født i Pøl ved Nordborg på Als engang i sommeren 1776, som ældste barn af Hans Hansen Nymand og hustru Helene Margrethe Christiansdatter i Pøl, og han blev døbt om torsdagen d. 29. august 1776. Godt 3 år senere fik han en lillebror, idet hans mor om torsdagen d. 11. november 1779 fødte en dreng, der blev døbt Christen Hansen om søndagen d. 14. november med Hans Christian Dominicus, Nis Fridrichsen, Rasmus Hansens hustru Maren, Bertel Hansen, Maren Jesdatter, der alle var fra Pøl, som faddere.

Stavnsbåndet blev under stor offentlig bevågenhed ophævet i 1788, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800. Samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen.

Hvordan Hans Christians unge år er gået vides ikke, men han er jo givet vis kommet tidligt ud at tjene, som datidens tid jo bød de unge mennesker, og i 1792 blev han konfirmeret i Nordborg kirke. På et eller andet tidspunkt er han herefter stødt på sit livs lys, den knap 2 år yngre Ellen Sandvej.

Ellen Sandvej var født i Holm ved Nordborg på Als om tirsdagen d. 24. marts 1778 som datter af bolsmand Andreas Pedersen Sandvej og hustru Kirsten Christensdatter i Holm. Hun var deres barn nummer otte ud af en kendt søskendeflok på i alt ni. Hun blev døbt søndag d. 29. marts 1778, og hendes faddere var Ellen Hinrichs, Ingeborg Graus, Jacob Hansen, Nicolai Christensen, Anna Maria Christians, der alle var fra Holm.

Ellens ældste bror hed Peder. Han var født onsdag d. 10. oktober 1764, og døbt den 16. søndag efter trinitatis, hvilket er søndag d. 7. oktober, så her må præsten have skrevet forkert. Derefter var der 2 tvillingedrenge. De var både født og døbt mandag d. 9. november 1767, og de fik navnene Christen og Andreas. Det gik bare ikke så godt for Andreas, idet han døde kun knap 6 uger gammel og han blev begravet på kirkegården i Nordborg om fredagen d. 18. december 1767.

Den næste bror i rækken hed Jens, og han var født søndag d. 4. juni 1769. Derefter kom Andreas, der var født søndag d. 10. november 1771, og den første pige, der hed Anna, var født om onsdagen d. 19. januar 1774. Efter hende kom pigen Thøre, der var født søndag d. 21. april 1776.

Da Ellen var blevet 3½ år gammel fik hun en lillebror. Han blev født onsdag d. 5. september 1781, og han blev døbt Hans Sandvej ved dåben søndag d. 9. september 1781.

Da Ellen var 19 år mistede hun sin mor, Kirsten Christensdatter, idet hun døde i en alder af kun 57 år om fredagen d. 3. februar 1797. Hun blev begravet på Nordborg kirkegård onsdag d. 8. februar 1797.

Ellens far var ikke længe om at blive gift igen, og allerede lørdag d. 1. april 1797, kun knap 2 måneder efter sin kones død, blev han gift i Nordborg kirke med afdøde Jørgen Bhuus enke Elisabeth fra Nordborg.

Hans Christian Nymand og Ellen Sandvej havde besluttet sig for at det skulle være dem, og om søndagen d. 2. september 1798 blev de trolovet. De blev derefter gift i Nordborg kirke lørdag d. 29. september 1798.

Året efter mistede Ellen også sin far, Andreas Pedersen Sandvej, idet han i en alder af kun 56 år, døde derhjemme i Holm om søndagen d. 20. oktober og blev derefter begravet på kirkegården i Nordborg torsdag d. 24. oktober 1799.

Ellens ældste bror Peder Sandvej, der var bolsmand i Holm, døde om lørdagen d. 15. maj 1802 i en alder af kun 38 år, og han blev begravet på kirkegården i Nordborg tirsdag d. 18. maj.

Hans Christian og Ellen ventede deres første barn. Det blev en pige, og hun blev født lørdag d. 24. juli 1802. Hun blev døbt Helene Margrethe Nymand ved dåben onsdag d. 28. juli 1802, med Hans Nymands kone, Peder Hansen, Ellen Sandvej, Christen Hansen og Grethe Marie Hansdatter, der alle var fra Pøl, som faddere.

Søndag d. 13. februar 1803 var der folketælling i Danmark, og som den 28. familie i Pøl nærmere betegnet i Gammelskov, boede Hans Christian og Ellen sammen med deres datter Helene Margrethe. Sammen med dem boede også Hans Christians far og mor, Hans Hansen Nymand og Helene Margrethe Christiansdatter, der var gået på aftægt, samt hans bror Christen og hans mors søster Anna Dorothea Christiansen, der var ugift spinderske.

Der kom en ny fattiglov i 1803, og den gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Hans Christians bror Christen havde forelsket sig i en pige ved navn Margrethe Marie Berg. Hun var en datter af afdøde skovfoged Hans Berg og hustru Anne Sophie Berg i Asserballe på Als. De blev gift i Nordborg kirke lørdag d. 19. november 1803.

Hans Christian og Ellen ventede deres næste barn, der også denne gang blev en pige. Hun blev født tirsdag d. 21. februar 1804, og hun fik navnet Kirsten Nymand ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 26. februar 1804. Hendes fadderne var Hans Jollmands kone fra Holm, Mads Poulsen, Jacob Jepsen, Christen Sandvejs kone fra Holm og Anne Marie Kolmos fra Pøl.

Hans Christian Nymands far Hans Hansen Nymand, der også boede Pøl, døde i en alder af 76 år om lørdagen d. 7. december 1805, og han blev begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 12. december 1805.

Hans Christian og Ellen ventede igen deres næste barn, og det skete om søndagen d. 27. april 1806, da Ellen igen fødte en pige. Hun blev døbt Dorthe Nyemand ved dåben bededag fredag d. 2. maj, men er oftest senere hen kaldet Dorothea. Det var Peder Jepsens kone, Peder Rasmussen, Peder Hansens kone Kirsten og en Dominicus fra Pøl, der stod fadder.

Året efter fik de deres fjerde barn. Det blev deres første søn. Han blev født tirsdag d. 4. august 1807, og ved dåben søndag d. 9. august fik ham navnet Hans Hansen Nymand. Fadderne ved denne dåb var Hans Sandvej, Jes Jepsen , Jørgen Jepsen , Peder Hansens kone og Karen Lauridsen, der alle var fra Pøl.

Danmark fik en ny konge i 1808, idet Kong Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen.

I året 1809 ventede Ellen sig igen, med det gik ikke så godt, idet hun fødte en dødfødt søn, som om søndagen d. 22. oktober blev begravet på Nordborg kirkegård.

Hans Christian Nymands mor, Helene Margrethe Christiansdatter, der nu havde levet som enke i knap 5 år, døde onsdag d. 18. september 1811 og blev begravet på kirkegården i Nordborg tirsdag d. 24. september 1811.

Hans Christian og Ellen ventede igen familieforøgelse, men ligesom sidst gik det galt. Søndag d. 17. november 1811 fødte Ellen en dødfødt pige, der så blev begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 28. november 1811.

Året efter var Ellen igen gravid, og søndag d. 22. november 1812 fødte hun tvillinger. De blev straks efter døbt af jordemoderen og de fik navnene Hans og Andreas. Kun få timer efter fødslen døde de begge to, og de blev begravet på kirkegården i Nordborg onsdag d. 25. november 1812. Hans Christian og Ellen havde her et par virkelig drøje og kedelige år.

Omkring 1814 blev der indført en landsdækkende undervisningspligt for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret, men dette var dog ikke en skolepligt. Man kunne dog nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Det som undervisningen var gældende for, var religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

To år efter Hans Christian og Ellens sidste tragiske hændelse, fødte Ellen så om lørdagen d. 12. november 1814 en lille pige, der ved dåben torsdag d. 17. november blev døbt Anne Nymand. Det var her Hans Sandvejs kone fra Holm, Andreas Sandvej fra Købingsmark, Hans Jollmand junior fra Holm, Mads Friderichs kone fra Pøl og en Grau fra Broballe, der stod fadder til hende.

Tiden var nu efterhånden gået så langt, at deres ældste datter, Helene Margrethe Nymand, skulle konfirmeres, og det blev hun i Nordborg kirke i foråret 1818.

Året efter ventede Hans Christian og Ellen så igen et barn. Det var så Ellens tiende barn, og om fredagen d. 2. april 1819 fødte hun en lille pige. Hun blev døbt derhjemme i huset i Pøl to dage senere på palmesøndag d. 4. april, og fik navnet Cecilia Nymand. Det har uden tvivl været en svær fødsel, der har taget hårdt på Ellen, og dette kom hun aldrig over, for om mandagen d. 26. april 1819, døde hun i en alder af kun 43 år. Hun blev begravet på kirkegården i Nordborg om torsdagen d. 29. april. Hans Christian stod nu alene med sin nyfødte datter, og en datter på 4½ år, og det har uden tvivl været en slem situation. Søndag d. 23. maj 1819 blev den lille Cecilia så fremstillet i Nordborg kirke, med grundbesidder Christian Nymands kone Cicilia fra Pølmark, Jens Jensen i Pøl, Jes Lausens søn Jes i Pøl, Jørgen Larsens enke i Mjels og bolsmand Hans Chr. Dominicussens datter Kirsten i Pøl, som faddere. Det gik bare ikke så godt med den lille pige, og i en alder af kun 11 uger, døde hun om mandagen d. 21. juni 1819 og blev begravet på kirkegården i Nordborg om fredagen d. 25. juni 1819.

Hans Christian var alene med sin 4½ år gamle datter, Anne Nymand, og det har givet vis haft høj prioritet for ham at finde en husbestyrerinde eller det bedste, at finde en ny hustru.

Hans Christians svigerinde Margrethe Marie Berg havde en søster ved navn Friderica Berg. Hun var 8 år ældre end Hans Christian og hun er muligvis trådt til for at hjælpe Hans Christian i hans fortvivlede situation. De har tilsyneladende syntes så godt om hinanden, at de allerede om søndagen d. 10. oktober 1819, kun ½ efter Ellens død, blev gift i Nordborg kirke. Det var Hans Christians bror grundbesidder Christian Nymand og bolsmand Jens Jensen i Pøl, der var deres forlovere.

Tiden gik, og det var nu blevet datteren Dorotheas tur til at blive konfirmeret. Hun boede i Holm, hvor hun givetvis har været ude at tjene. Hun blev konfirmeret i Nordborg kirke i foråret 1822, og endelig i 1829 blev den yngste datter Anna konfirmeret i Nordborg kirke. Ligesom sin søster, boede også hun i Holm på dette tidspunkt.

Hvordan tiden har formet sig for Hans Christian og hans hustru Friderica vides ikke. Hans Christian var blevet skrædder, og som sådan har han så ernæret sig selv og sin hustru, indtil hun om søndagen d. 16. januar 1831 døde, og Hans Christian igen blev alene. Hun blev begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 20. januar. Hans Christian flyttede tilsyneladende fra Pøl og til Købingsmark, til noget der blev kaldt "Lægan". Det menes at være et sted, der ikke eksisterer mere, men som har fået sit navn efter at forskellige skibe lagde an ved dette sted. Her fortsatte så sit arbejde som skrædder, men det at være alene var ikke lykken for ham. Han traf sammen med den jævnaldrende Maren Lorenzen, der var datter af Lorenz Jacobsen i Mjels, og de blev så gift i Nordborg kirke søndag d. 25. september 1831 med skrædder Wilhelm Piper i Nordborg og indsidder Christen Christensen i Broballe som forlovere.

Hans Christians datter Kirstine havde truffet sit livs flamme, og med ham ventede hun nu sit første barn. Det var den 5 måneder yngre Jørgen Christian Samuelsen, der var søn af inderste Christian Samuelsen og hustru Dorothea Sophia Hansdatter i Holm ved Nordborg. De blev gift i Nordborg kirke lørdag d. 10. november 1832, og de bosatte sig i Holm. Kun omkring halvanden måneds tid senere, fik de deres første barn. Det var om lørdag d. 29 december, og det blev en dreng, der ved dåben i Nordborg Kirke søndag d. 13. januar 1833 fik navnet Christian Samuelsen. Hans Christian havde nu fået sit første barnebarn, og kunne hermed kalde sig for bedstefar.

Godt 2 år senere fik Hans Christian igen et barnebarn, Jørgen Christian og Kirstine fik deres andet barn, der denne gang blev en pige. Det var om onsdagen d. 16. april 1834, og hun blev døbt i Nordborg kirke St. Bededag fredag d. 25. april og fik navnet Ellen Samuelsen.

Hans Christians datter Dorothea var blevet forelsket i den knap 1 år yngre Jens Christensen Johnsen, der var søn af Jørgen Christensen Johnsen og Anna Maria Jensdatter i Nordborg. Dorothea ventede barn, så de var enige om at de ville giftes, og det blev de så om søndagen d. 3. maj 1835 i Nordborg kirke med Christian Jørgen Johnsen og Jørgen Samuelsen, der begge var inderste i Holm som forlovere. Kun 1½ måned senere om onsdagen d. 17. juni 1835 fik Hans Christian sit tredje barnebarn. Det var en pige, der om søndagen d. 19. juli blev døbt Nordborg kirke og som fik navnet Anna Maria Johnsen

Året efter, i 1836, kom der om lørdagen d. 16. januar, igen et barnebarn, da datteren Kirstine fødte sit tredje barn. Det blev en dreng, og han fik navnet Hans Christian Samuelsen ved barnedåben i Nordborg kirke søndag d. 24. januar.

Hans Christians datter Helene Margrethe Nymand, der nu var blevet 34 år, havde forelsket sig i den 12 år yngre ungkarl Peter Jørgensen Schmidt, der var søn af afdøde halvbolsmand Jørgen Nicolaysen Schmidt i Holm. Hun ventede deres fælles barn, så det var nok bedst at de blev gift, og det blev de så om lørdagen d. 12. november 1836 i Nordborg kirke. Som forlovere havde de bolsmanden Christen Bonde og Laus Jepsen fra Holm.

Det nygifte par bosatte sig i Nørrelykke ved Holm, og kun 5 uger efter deres bryllup, om mandagen d. 19. december 1836 nedkom Helene Margrethe med en dreng, og Hans Christian havde atter fået et barnebarn. Den lille nyfødte fik navnet Jørgen Petersen Jørgensen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 29. januar 1837

Hos datteren og svigersønnen Dorothea og Jens i Nordborg ventede de familieforøgelse, og om onsdagen d. 18. januar 1837 fødte Dorothea en dreng. Han blev døbt Jørgen Johnsen ved dåben i Nordborg kirke lørdag d. 25. februar 1837. På denne tid boede Hans Christians yngste datter Anna i Havnbjerg, og hun stod bl.a. fadder ved dette barnedåb.

Sidst på året, nemlig om onsdagen d. 13. december 1837, kunne Hans Christian igen sige bedstefar til et nyt barnebarn, da Kirstine og Jørgen Christian fik deres fjerde barn, der denne gang blev en pige. Hun blev dødt i Nordborg kirke 2. juledag, tirsdag d. 26 december, og hun fik navnet Kirstine Samuelsen. Hans Christian havde nu 7 børnebørn.

Hans Christian Nymand døde om torsdagen d. 11. oktober 1838, i en alder af 63 år, og han blev begravet på kirkegården i Nordborg om mandagen d. 15. oktober. Ved sin død efterlod han sig sin kone Maren, samt sine 4 døtre Ellen, Kirsten, Dorothea og Anna.

 
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk