Rasmus Axelsen og Karen Pedersdatter.

Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farfars mors forældre)

Ved folketællingen søndag d. 1. juli 1787, på Christian VII's tid, boede der på Strynø i det sydfynske Ø-hav, som Strynø sogns 60. familie, en husmand og fisker ved navn Rasmus Axelsen. Han var født i begyndelsen af 1740’erne, men helt præcist hvornår, eller hvem han var søn af, vides ikke. Det er heller ikke muligt at efterspore dette, da kirkebøgerne fra Strynø fra før 1776 efter sigende er brændt. Han var gift med den da 4 år ældre Anne Nielsdatter. Rasmus Axelsen og Anne Nielsdatter havde 3 børn. Det var to piger og en dreng. Den ældste datter hed Barbara Rasmusdatter og hun var født i 1776 og døbt i Strynø kirke søndag d. 3. november 1776. Deres anden datter hed Maren Rasmusdatter. Hun var født i 1778, og døbt i Strynø kirke søndag d. 26. juli 1778. Deres søn Axel Rasmussen var født i 1780 og døbt i Strynø kirke søndag d. 24. september 1780.

I 1788, under stor offentlig bevågenhed, blev stavnsbåndet ophævet, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800, og samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen.

Hos Rasmus Axelsen skete der det triste i 1794 at han blev enkemand. Det var om fredagen d. 25. april da hans hustru Anne Nielsdatter døde i en alder af kun 53 år, og hun blev begravet søndag d. 27. april på kirkegården i Strynø.

I det tidlige forår i 1798 blev Rasmus Axelsen’s datter Maren Rasmusdatter trolovet i Strynø kirke med gårdmand og ungkarl Rasmus Lassen der også var fra Strynø. Det var søndag d. 25. februar, og vielsen fandt sted i Strynø kirke onsdag d. 18. april.

Søndag d. 2. december samme år blev Rasmus Axelsen’s ældste datter Barbara Rasmusdatter trolovede med husmand og ungkarl Hans Andersen fra Strynø i Strynø kirke, og søndag d. 30. december stod Rasmus Axelsen selv i Strynø kirke, hvor han blev trolovet med gårdmand Peder Strange Nielsen og hustru Birthe Cathrine Nielsdatter’s datter Karen Pedersdatter.
Hun må være født omkring 1774, og hun var blevet konfirmeret i Strynø kirke i foråret 1789. Der var altså derved omkring 33 års forskel mellem hende og Rasmus. Hun var kommet galt af sted i en kærligheds affære med en ungkarl ved navn Jens Madsen fra Lindelse, og havde derved fået et såkaldt uægte barn, idet hun fredag d. 15. september 1797 havde født en datter der ved dåben søndag d. 17. havde fået navnet Anne Marie.
Ved trolovelsen havde Rasmus Rasmussen Dam og Axel Rasmussen skrevet under på at ægteskab og svogerskab imellem dem ikke strakte sig videre end den dem meddelte kongelige bevilling.

Onsdagen d. 30. januar 1799 var der så bryllup på Strynø, og da blev Rasmus Axelsen gift med Karen Pedersdatter. Samtidig blev også Rasmus Axelsen’s ældste datter Barbara Rasmusdatter gift med Hans Andersen.

Hos Rasmus og Karen gik ægteskabet sin vante gang, og de ventede deres første barn sammen. Det skete om tirsdagen d. 22. oktober 1799. Det blev en lille pige, og hun blev navn givet og døbt Anne Rasmusdatter søndag d. 10. november i Strynø kirke. Husmand Jens Axelsen’s datter Maren Jensdatter bar barnet, og gårdmand Hans Jensen, gårdmand Axel Thøsing, Christen Johansen og gårdmand Morten Rasmussens hustru Anne Marie Clausdatter stod fadder.

Søndag d. 1. februar 1801 var der så igen folketælling på Strynø, og her som sognets 62. familie ses at den nu 56 årrige jordløse husmand og fisker Rasmus Axelsen, boede sammen med sin kone Karen Pedersdatter, der arbejdede som væverske, og hendes datter Anne Marie, og deres fælles datter Anne Rasmusdatter.

Karen var igen blevet gravid, så Rasmus skulle nu være far for 5. gang. Tiden gik hen til oktober måned i 1801, da Karen om fredagen d. 9. oktober fødte en lille pige. Denne pige blev døbt Birthe Rasmusdatter søndag d. 11. oktober, og det var Rasmus Axelsens yngste søn af første ægteskab Axel Rasmussens kæreste Salome Rasmusdatter, der var datter af Rasmus Jensen, der bar barnet og gårdmand Rasmus Brandt, husmand Jens Axelsen, Rasmus Pedersen og gårdmand Rasmus Brandt's hustru Maren Rasmusdatter der stod fadder. Kun syv dage efter barnedåben om søndagen d. 18. oktober døde Rasmus Axelsens svige far Peder Strange Nielsen kun 54 år gammel. Han blev begravet onsdag d. 21 oktober 1801.

Søndag d. 8. november var Karen Pedersdatter igen "ren" nok til at kunne komme i kirke efter fødslen, og Rasmus Axelsens søn yngste søn af første ægteskab, Axel Rasmussen blev torsdag d. 25. november trolovet i Strynø kirke til sin kæreste Salome Rasmusdatter der jo var datter af husmand Rasmus Jensen. Forlovere var Rasmus Rasmussen Dam og Axel Clausen. Det gik ikke så godt med Rasmus hustru Karen. Fødslen har sikkert været hård ved hende, og det kom hun sig ikke over. Hun døde lørdag d. 5. december i en alder af kun 27 år, og derved var Rasmus Axelsen igen enkemand. Karen blev begravet på Strynø kirkegård tirsdag d. 8. december 1801, og Rasmus stod nu alene med 2 små piger.

Året efter, om fredagen d. 8. januar 1802 blev så Axel Rasmussen og Salome Rasmusdatter viet i Strynø kirke.

Rasmus Axelsen har givet vis ikke haft lyst til at være alene med sit nyfødte barn, så det var bare om at finde sig en ny kone, og allerede om tirsdagen d. 16. marts 1802 blev han trolovet i Strynø kirke med afdøde Mikkel Jacobsens enke Johanne Jensdatter, der ligeledes var fra Strynø. Vielsen fandt sted i Strynø kirke søndag d. 30. maj 1802.

Rasmus Axelsens yngste søn Axel Rasmussen og svigerdatter Salome Rasmusdatter ventede også familieforøgelse, og lørdag d. 17. juli 1802 fik de en søn der fik navnet Rasmus Jensen.

Rasmus Axelsen havde gjort sin nye hustru med barn, og søndag d. 19. december 1803 fødte hun så en datter, der ved dåben i Strynø kirke 2. juledag søndag d. 26. december fik navnet Karen Rasmusdatter. Det var Maren Rasmusdatter der bar barnet, og Johan Sørensen, Rasmus Brandt, Herman Hansen og Salome Rasmusdatter der stod fadder.

I 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Der gik nu næsten 3 år og i året 1806 om søndagen d. 9. november havde Rasmus og Johanne igen en datter til dåb i Strynø kirke. Hun var blevet født dagen før, nemlig om lørdag d. 8. november. Hun blev døbt Barbara Rasmusdatter, og det var Sidsel Rasmusdatter, der var gårdmand Lars Brandt's hustru, der bar barnet, og Axel Rasmussen Thorsing, Rasmus Larsen Brandt, Jens Pedersen Jensen og Maren Rasmusdatter der var Hans Jensen Thorsing's hustru, der stod fadder.

Det gik ikke så godt med den lille nyfødte pige, og kun 3 dage gammel døde den nyfødte Barbara om tirsdagen d. 11. november og hun blev begravet om onsdagen d. 19. november. Præsten har godt nok skrevet søndag d. 19 november i kirkebogen, men det må være en fejl, hvis altså datoen er rigtig.

Rasmus skulle igen være bedstefar, idet der hos Axel Rasmussen og Salome Rasmusdatter igen var småfolk i vente, og om tirsdagen d. 16. december 1806 fik de en søn der ved dåben søndag d. 21. december 1806 fik navnet Rasmus. To år senere, i 1808, fik de atter en søn. Det var 2. juledag mandag d. 26. december og han fik navnet Niels. Året 1808 var også året hvor Danmark fik en ny konge idet Kong Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen.

Året efter, i 1809, skulle Rasmus Axelsen, der nu var sidst i tresserne, igen være far. Sammen med sin kone Johanne Jensdatter fik de om fredag d. 21. juli en søn der ved dåben i Strynø kirke søndag d. 23. juli fik navnet Mikkel Rasmussen. Det var Cathrine Mortensdatter som var Jørgen Larsens hustru der bar barnet, og Jørgen Larsen, Lars Clausen Brandt, Christian Jensen og Maren Rasmusdatter der var Rasmus Brandt's hustru der stod fadder.

Axel og Salome fik igen en søn der blev født mandag d. 21. oktober 1811 og hjemme døbt to dage senere.

Rasmus’s første barn af sidste ægteskab Karen døde om onsdagen d. 13. april 1813 i en alder af godt 9 år, og hun blev begravet fredag d. 16. april på kirkegården i Strynø.

Hans andet barn af andet ægteskab Birthe Rasmusdatter der nu var blevet 14½ år gammel blev søndag d. 21. april 1816 konfirmeret i Strynø kirke, og et halvt års tid senere nemlig søndag d. 24. november rejste hun hjemmefra Strynø til Lyø hvor hun arbejdede som tjenestepige.

Rasmus’s svigermor Birthe Cathrine Nielsdatter der havde været gift med Peder Strange Nielsen, og som havde levet som enke de sidste 23 år, døde om fredagen d. 3. december 1824 i en alder af 72 år. Hun blev begravet på Strynø kirkegård mandag d. 6. december.

Rasmus levede nu sine sidste leveår på Strynø som husmand og almisselem, og i en alder af 87 ¾ år døde han så om torsdagen d. 2. april 1829, og blev begravet på Strynø kirkegård søndag d. 5. april 1829.
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk